Skip to main content

APL Delårsrapport 2017

Nyhet   •   Aug 15, 2017 12:39 CEST

Väsentliga händelser under perioden januari–juni 2017:

  • Den totala omsättningen ökade med 37,2 mkr till 692,2 mkr (655,0) jämfört med samma period föregående år
  • Försäljningen, exklusive läkemedel till beredningar i landstingsaffärerna, uppgick till 350,7 mkr (355,3) vilket innebär en minskning med 4,6 mkr (-1,3 %) jämfört med föregående år och -1,6 % jämfört med mål
  • Rörelseresultatet blev -8,2 mkr (-3,2) p.g.a. lägre försäljning exklusive läkemedel i kombination med lägre bruttovinstmarginal
  • Avtalen för beredning av läkemedel till sjukvården i SLL, VGR och Region Halland har förlängt
  • APL fick avslag på begäran om överprövning av tilldelningsbeslut för beredning till sjukvården i SLL för kommande avtalsperiod
  • Ett nytt affärssystem implementerades under slutet av föregående år och vidareutveckling och effektivisering av APLs processer pågår
  • Arbetet med att konsolidera den storskaliga produktionen till tre enheter pågår

Läs mer i bifogad pdf.