Skip to main content

Information om läkemedelsförmån i ACA / ATS

Nyhet   •   Okt 11, 2010 14:00 CEST

Nya varunummer för extemporeberedningar

Mer frekventa extemporeberedningar, beredningar för behandling av ovanliga sjukdomar och barnberedningar har försetts med varunummer som börjar på 919. Det har gjorts för att underlätta beställning och receptexpedition samt för att ATL–blad och varumeddelanden ska kunna läggas ut på aponet.

Förmån utgår ur ACA / ATS

Samtliga extemporeläkemedel omfattas av läkemedelsförmånen, vilket för beredningar med 919-nummer varit markerat i ACA/ATS. I det nya varuregistret VARA finns för närvarande inte möjlighet att ange läkemedelsförmån för varor med 919-nummer. För att samma information ska återfinnas i ACA/ATS och VARA har läkemedelsförmånen tagits bort för varor med 919-nummer från och med den 9 oktober.

Apotek lägger in 66-nummer

För att kunden ska få läkemedel med 919-nummer inom högkostnadsskyddet behöver apoteket vid registrering i ATS lägga in ett 66-nummer istället för läkemedlets 919-nummer. Det görs på samma sätt som vid expedition av andra extemporeberedningar. Vilket 66-nummer som ska läggas in framgår av följesedeln.

Om du har frågor

Du är välkommen att kontakta APL Kundservice,
Tele: 010-447 97 00
e-post: kundservice@apl.se