Skip to main content

Nya rikstäckande akutaskar

Nyhet   •   Maj 02, 2012 10:00 CEST

APL har i samarbete med vården tagit fram nya rikstäckande akutaskar.

Apotek Produktion & Laboratorier AB, APL är ett statligt bolag under Socialdepartementet. APLs uppdrag är att utveckla och tillverka extemporeläkemedel och lagerberedningar till apoteksmarknadens aktörer och vården, för bättre läkemedelsanvändning och ökad patientsäkerhet. Läkemedelsverket är tillsynsmyndighet för APLs verksamhet.

Vid utformning av de nya akutaskarna har vi utgått från de som APL tillverkat tidigare och som tagits fram i samarbete med Västra Götaland och Stockholms läns landsting. En anpassning av asken "Anafylaktisk chock-Allergi-Astma" har också gjorts till de nya riktlinjerna för anafylaxibehandling, vilket resulterat i två askar "Anafylaxi-slutenvården" och "Anafylaxi-öppenvården".

Nuvarande askar kan beställas till och med 2012-04-13.
Från och med 2012-04-16 tar vi emot beställningar på de nya akutaskarna för leverans i början av maj.

Behandlingsanvisningar

Akutaskarna kommer inte att innehålla så kallade behandlingsanvisningar eftersom dessa varierar och måste fastställas av respektive landsting eller verksamhetschef.

Lagerberedningar

Akutaskarna kommer att ingå i APLs sortiment och hanteras som lagerberedningar med varunummer och blir därmed beställningsbara via de elektroniska förskrivarsystemen.

För Innehåll och pris:

Se bifogade pdf-dokument

För kompletterande information vänligen kontakta Inger Andersson, inger.andersson@apl.se eller Marie-Louise Eneroth, marie-louise.eneroth@apl.se