Skip to main content

Ökad kompetens inom Logistik och IT – ny Logistikchef på plats

Nyhet   •   Jun 10, 2013 10:00 CEST

APL satsar på att öka kompetensen inom Logistik och IT. Nyligen utsågs Tobias Larsson till Logistikchef på APL. Tobias har tidigare arbetat inom logistik på APL och har dessutom god erfarenhet från logistik inom livsmedelsbranschen.  

- Vi tillför nu viktig kompetens till APL både inom IT och Logistik, för att möta förväntningar från våra kunder. Dessa förstärkningar ökar vår konkurrenskraft på lång sikt, säger Åsa Falk, chef för Inköp Logistik & IT på APL. Vi önskar Tobias ett stort lycka till med det nya uppdraget och utmaningarna.

Företag som är duktiga på att sammanföra utveckling av IT och Logistik lyckas i hög grad öka sin konkurrenskraft genom kostnadseffektiva flöden av såväl information som material. Detta leder till ökad lönsamhet och ett mer attraktivt kunderbjudande. Marknaden förändras i hög takt och APL ser ett ökat behov från kunder att erbjuda anpassade försörjningskedjor till lägre kostnad. Inom APL är man övertygad om att detta kan erbjudas genom att investera i Logistik och IT.

Tobias uppdrag i rollen som Logistikchef innebär bl.a att driva utvecklingsprojekt som leder till:

  • Ökad servicenivå till kund
  • Reducerad kostnad för lagerhållning
  • Kortare ledtider
  • Reducerad prognososäkerhet

Tobias kommer att sitta i ledningsgruppen för Inköp Logistik& IT och rapportera till Åsa Falk.