Ysgg58sgdeovefahhhpy

Hjärtat presenterar nya Apolosophy-produkter: handtvålar med ljuvlig doft

Pressmeddelanden   •   2014-09-19 09:14 CEST

Apotek Hjärtat utökar det egna varumärket Apolosophy med en ny serie med lyxiga handtvålar med härlig doft. Hög kvalitet, snygg design och funktionella förpackningar är kännetecknande för produkterna. De är noga utvalda för att leva upp till Apotek Hjärtats krav på innehåll, säkerhet och funktion. Finns i fyra favoritdofter Dreamy Rose, Lovely Lemon, Bloomy Lavender och Black Cherry.

Pwgc5eefuubvkfcmhj4t

Hjärtat erbjuder snabb sjukvård på apotek i samarbete med Minutkliniken

Pressmeddelanden   •   2014-09-09 08:14 CEST

Apotek Hjärtat inleder ett samarbete med vårdföretaget Minutkliniken om sjukvårdstjänster på apotek. Syftet är att underlätta för apotekskunder att snabbt och enkelt träffa en sjuksköterska och få diagnos av läkare och eventuellt recept. Minutkliniken är specialiserad på att behandla akuta lindriga sjukdomar, exempelvis halsont, urinvägsinfektion och förkylning samt på att utföra vaccinationer.

A2ttdknldhk9wgry3trc

Premiär för Hjärtats e-handel

Pressmeddelanden   •   2014-09-04 09:20 CEST

Apotek Hjärtat presenterar nya apotekhjartat.se där kunderna på ett smidigt sätt kan handla både receptbelagda och receptfria läkemedel samt andra apoteksprodukter. Genom den nya kanalen e-handel ökas tillgängligheten för apotekskunderna. Nu kan man enkelt göra sina inköp hos Apotek Hjärtat när och var som helst, oavsett om man använder dator, surfplatta eller mobiltelefon.

Media-no-image

Halvårsrapport Apotek Hjärtat Holding koncernen januari-juni 2014

Pressmeddelanden   •   2014-08-27 08:00 CEST

 • Nettoomsättningen uppgick till 4 730 (3 739) MSEK, en ökning med 991 MSEK, inklusive förvärv. Exklusive förvärv uppgick tillväxten till 3,7 procent.
 • Resultatet (EBITA) uppgick till 216 (151) MSEK före engångsposter. En ökning med 65 MSEK, varav 47 MSEK är ett resultat av organisk tillväxt och en underliggande lönsamhetsförbättring, resterande 18 MSEK förklaras av att Vårdapoteket endast konsoliderades under perioden juni-dec i 2013 års jämförelsetal.
 • Periodens resultat uppgick till 82 (33) MSEK före engångsposter. En ökning med 49 MSEK.
 • Kassaflödet från löpande verksamheten för perioden uppgick till 141 (13) MSEK.
 • Vårdapoteket, som förvärvades under 2013, har integrerats och synergier har börjat realiseras. Förvärvet har konsoliderats från och med juni 2013, vilket har påverkat omsättning, resultat och kassaflöde positivt, medan läkemedelskostnader som vidarefaktureras minskar bruttomarginalen.


Viktiga händelser under första halvåret

 • Varuförsörjningen i egen regi gav ett positivt resultatbidrag.
 • Ett treårigt avtal slöts med landstinget i Södermanland om leverans av tjänster inom läkemedelsförsörjning. Avtal med sex andra landsting förnyades.
 • Nordic Brand Academy placerade Apotek Hjärtat på topp-tio-listan över Sveriges mest ansedda varumärken.
 • Försäljningen av egna märkesvaror ökade till 15 (13) procent av handelsvarorna.
 • Den 25 juni tillkännagavs beslutet att förbereda Apotek Hjärtat för en börsnotering.


Händelser efter periodens slut

 • Den 7 juli förvärvade Apotek Hjärtat företaget Apovet (omsättning 2013: ca 70 MSEK). I avvaktan på finansiell information har ett arbete initierats med att ta fram en förvärvsanalys. Preliminära uppgifter kommer att presenteras vid nästa delårsrapport.

– Apotek Hjärtats tillväxtambitioner handlar både om att öka tillgängligheten och att möta fler kundbehov. Vi avser göra nyetableringar minst i proportion till vår marknadsandel. Samtidigt kommer lanseringen av e-handel att förbättra tillgängligheten ytterligare,  säger Anders Nyberg, VD Apotek Hjärtat.

Vid frågor, vänligen kontakta någon av följande personer:
Göran Hesseborn, CFO, tel: 0761-120015, goran.hesseborn@apotekhjartat.se
Jonas Mjöbäck, Kommunikationschef, tel: 0733-127981, jonas.mjoback@apotekhjartat.se

Apotek Hjärtat

Apotek Hjärtat vill ge varje kund bättre hälsa och välbefinnande genom ett personligt bemötande, ett brett sortiment och utökade tjänster. Apotek Hjärtat är Sveriges största privata apoteksaktör med över 300 apotek runt om i landet. Omsättningen är cirka 9 miljarder kronor.

Apotek Hjärtat presenterar halvårsrapport för januari-juni 2014.

Läs vidare »
Ns3orfafo0edgcdkbsbf

Passa på att lämna in överblivna mediciner i samband med höstens flytt

Pressmeddelanden   •   2014-08-13 09:01 CEST

250 ton läkemedel kastas i hushållsavfallet varje år i Sverige, till exempel i samband med flyttstädningar. Apotek Hjärtat vill att det ska vara enkelt för kunderna att värna om miljön. För att öka inlämningen av överblivna läkemedel delar vi nu ut en genomskinlig miljöpåse till alla receptkunder. Klubbmedlemmar som lämnar in överblivna läkemedel premieras med dubbla poäng under kampanjperioden.

Wmns36p4un9rvmapqyyx

Hjärtat förvärvar djurapoteket Apovet

Pressmeddelanden   •   2014-07-07 09:30 CEST

Apotek Hjärtat genomför ett strategiskt köp av Apovet, ett företag specialiserat på distanshandel inom djurläkemedel. Apovet omsatte cirka 70 miljoner kronor förra året och beräknas ha mycket goda tillväxtmöjligheter framåt.

Jak9wqbyfspeypcowdkjqq

Chefsapotekare Annika Svedberg debatterar i Almedalen

Pressmeddelanden   •   2014-06-30 08:45 CEST

Apotek Hjärtats chefsapotekare Annika Svedberg deltar i följande seminarier i Almedalen: ”Vatten och läkemedel – lösningar för ett växande miljöproblem?” som arrangeras av Swedish Water House på måndag 30 juni. ”Äldres hälsa riskeras genom ständiga byten av läkemedel”, ett seminarium inom ramen för satsningen Koll på läkemedel, som hålls onsdag 2 juli.

P6in9ow41fvvs4luhwrp

Apotek Hjärtat startar förberedelser för en notering på NASDAQ OMX Stockholm

Pressmeddelanden   •   2014-06-25 08:00 CEST

Altor Fund III (Altor) och Apotek Hjärtats styrelse har fattat beslut om att förbereda Apotek Hjärtat för en börsnotering och har för denna process utsett Carnegie, Handelsbanken och Nordea som rådgivare.

Media-no-image

Hjärtat tar över läkemedelsförsörjningen i Landstinget Sörmland

Pressmeddelanden   •   2014-06-17 13:15 CEST

Apotek Hjärtat vinner Landstinget Sörmlands upphandling av läkemedelsförsörjningstjänster för hälso- och sjukvården. Apotek Hjärtat har redan öppenvårdsapotek på samtliga sjukhus i länet och får nu en central position i den vårdnära läkemedelsförsörjningen i Sörmland. I dagarna har också beslut fattats om att Hjärtats befintliga avtal med sex landsting och regioner är förlängda.

Upphandlingen i Landstinget Sörmland omfattar i princip samtliga tjänster inom läkemedels­försörjning och läkemedelsnära kunskaps- och tillverkningstjänster, inklusive ex tempore-beredning, till sjukhusen i Eskilstuna, Nyköping, Katrineholm samt övriga sjukvårdsinrättningar inom landstinget.


Det nya uppdraget beräknas omsätta cirka 170 miljoner kronor per år och tillträds i juni 2015. Avtalstiden löper fram till och med 31 maj 2018, med option till förlängning med sju månader.

Apotek Hjärtat har sedan tidigare avtal om drift av sjukhusapotek och tjänster inom läkemedelsförsörjning för hälso- och sjukvården med sex landsting/regioner. Samtliga väljer nu att förlänga sina avtal. Det gäller Region Skåne, Region Gotland samt landstingen i Kronoberg, Kalmar, Blekinge och Västmanland. Dessutom har Apotek Hjärtat avtal med flera vårdföretag om kvalitetsgranskning av deras läkemedelshantering.

– Vi vill vara en kompetent samarbetspartner till vården och planerar att expandera inom denna delmarknad. Därför är vi mycket glada över avtalet med Sörmland och att vi också får fortsatt möjlighet att utvecklas tillsammans med hälso- och sjukvården i Gotland, Skåne, Västmanland, Kronoberg, Kalmar samt Blekinge, säger Tony Rydberg, chef för Apotek Hjärtats affärsområde Vård och omsorg.

Affärsområdet har sitt ursprung i Vårdapoteket som förvärvades av Apotek Hjärtat 2013. Inriktningen är professionell läkemedels- och apoteksservice till landsting, kommuner, privata vårdgivare och andra avtalskunder, exempelvis veterinärer, djurägare och tandläkare.

Expansionsplaner
Apotek Hjärtat har som mål att expandera inom B2B-marknaden inom apoteks­branschen. Privata vårdgivare, tandläkare, veterinärer, djurägare, myndigheter, kommuner m.fl. kan teckna avtal med Apotek Hjärtat dels avseende inköp av läkemedel men också om olika typer av farmaceutiska tjänster.

Apotek Hjärtat har i dag avtal om kvalitetsgranskning av läkemedelshanteringen med Ambea och Attendo. Dessutom anlitar Bergslags­sjukhuset Apotek Hjärtat för leveranser av läkemedel samt farmaceutiska tjänster såsom läkemedelsservice och kvalitetsgranskningar.

Fakta om de sex förlängda avtalen med regioner och landsting
Region Gotlands avtal med Apotek Hjärtat omfattar försörjning och cytostatika­tillredning och avropas nu för andra gången till och med september 2015.

Region Skåne nyttjar nu sin option att förlänga avtalet för läkemedelsservice och vätskevagnsservice, vilket innebär att regionen är kund hos Hjärtat till och med augusti 2017.

Landstinget Västmanlands avtal gäller försörjning, cytostatikatillredning samt farmaceutiska tjänster (till exempel kvalitetsgranskningar, kliniska prövningar, läkemedelsservice etc.) och är nu förlängt till och med september 2015. Detta avtal innehåller option till förlängning till och med september 2017.

För landstingen Kronoberg, Kalmar respektive Blekinge omfattar avtalen försörjning, cytostatika- och radiofarmaka tillredning och dessa avtal förlängs fram till årsskiftet 2016.

För mer information kontakta:
Erika Burlin Hellman, presschef telefon 0705-19 49 80, erika.burlin.hellman@apotekhjartat.se


Apotek Hjärtat

Apotek Hjärtat vill ge varje kund bättre hälsa och välbefinnande genom ett personligt bemötande, ett brett sortiment och utökade tjänster. Apotek Hjärtat är Sveriges största privata apoteksaktör med över 300 apotek runt om i landet. Omsättningen är cirka 9 miljarder kronor.

Apotek Hjärtat vinner Landstinget Sörmlands upphandling av läkemedelsförsörjningstjänster för hälso- och sjukvården. Apotek Hjärtat har redan öppenvårdsapotek på samtliga sjukhus i länet och får nu en central position i den vårdnära läkemedelsförsörjningen i Sörmland. I dagarna har också beslut fattats om att Hjärtats befintliga avtal med sex landsting och regioner är förlängda.

Läs vidare »
Sirxg64gxkfbn8akwmdu

Sommarens favoriter på Hjärtat

Pressmeddelanden   •   2014-06-10 09:15 CEST

Apotekskundernas köpvanor speglar årstiderna och våra behov kopplade till såväl väder som aktiviteter. Sommaren är inget undantag – i juni och juli handlar vi typiska sommarprodukter, främst inom områdena solskydd, småkryp och skönhet. Den största skillnaden mot vinterns efterfrågan på Apotek Hjärtat gäller fästingplockare som knappt säljs alls under övriga året.

Kontaktpersoner 2 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • Presschef
 • erika.burlin.hellman@apotekhjartat.se
 • +46 (0)705-19 49 80
Erika Burlin Hellman är presschef för apotekskedjan Apotek Hjärtat.

 • Presskontakt
 • Kommunikationschef
 • qhnwjoprdvkxnas.mjobactkgizhhrk@pdapfnotekhjzxartat.xmijkvse
 • +46 (0)733-127 981
Jonas Mjöbäck är kommunikationschef för apotekskedjan Apotek Hjärtat.

Om Apotek Hjärtat

Ett apotek med hjärta

Apotek Hjärtat vill ge varje kund bättre hälsa och välbefinnande genom personligt bemötande, bredare sortiment och utökade tjänster. Apotek Hjärtat är Sveriges största privata apoteksaktör med över 300 apotek runt om i landet. Omsättningen är cirka 9 miljarder kronor.

Adress

 • Apotek Hjärtat
 • Solna Torg 19, 6tr
 • 171 45 Solna
 • Vår hemsida