Media no image
Ed3ks7zxmiszyfxyrqwk Lwplj653yzqses3iwfns

Så kan hepatit C elimineras till 2030 – seminarium i Stockholm den 27 april

Pressmeddelanden   •   Apr 20, 2017 08:13 CEST

Uppemot 150 miljoner människor lider av kronisk hepatit C. Många av de drabbade är injicerande missbrukare som idag inte får någon behandling. Hur kan vi i Sverige bidra till att nå WHO‐målet att eliminera hepatit C som ett globalt hälsohot till år 2030? Det är ämnet för ett seminarium på Apotekarsocieteten den 27 april i Stockholm.


– Apotekarsocieteten har som ändamål att verka för en bra utveckling och användning av läkemedel. Därför känns det naturligt att vi tillsammans med U-FOLD vid Uppsala universitet engagerar oss i denna viktiga fråga, säger Karin Meyer, VD vid Apotekarsocieteten


Hepatit C är en leverinflammation som kan orsaka skrumplever, leversvikt, levercancer och för tidig död Fram till nyligen bestod behandlingen av injektioner med interferon och ribavirin, en behandling som kan ge svåra biverkningar samtidigt som den på sin höjd botar hälften av fallen. På senare tid har det kommit en rad nya och effektiva läkemedel mot denna dödliga virussjukdom. Med dessa läkemedel finns en möjlighet att få bukt med hepatit C, även bland injicerande missbrukare.


Den 27 april bjuder Uppsala universitet genom U-FOLD (Forum för forskning om läkemedels- och drogberoende) och Apotekarsocieteten in till ett seminarium där svensk expertis presenterar ett konsensusdokument med föreslagna riktlinjer om hur vi i Sverige kan bidra till att nå WHO:s mål att kunna avföra hepatit C som ett globalt hälsohot år 2030.

– Det viktiga är nu att sprida kunskapen om diagnos och behandling, säger Karin Meyer. Personer som injicerar droger och LARO-patienter spelar en viktig roll här då de annars är med och sprider sjukdomen.
(LARO = läkemedelsassisterad rehabilitering av opiatberoende)

Vid seminariet deltar expertgruppen som tagit fram konsensusdokumentet:
Marianne Alanko-Blomé, MD, PhD, specialistläkare i infektionssjukdomar samt medicinskt ansvarig för sprutbytet i Malmö
Soo Aleman, Docent, biträdande överläkare, Infektion/Gastrocentrum, Karolinska universitetssjukhuset, Huddinge
Nadja Eriksson, överläkare, sektionschef Beroendecentrum, Stockholm
Martin Kåberg, överläkare, Psykiatri/beroende & Infektion, medicinskt ansvarig för sprututbytet i Stockholm
Lars-Håkan Nilsson, specialistläkare i psykiatri och medicinsk rådgivare vid Kriminalvården
Anders Nystedt, smittskyddsläkare, Region Norrbotten
Fred Nyberg, professor och koordinator för U-FOLD, Uppsala universitet
Moderator: Karin Meyer, VD för Apotekarsocieteten, Stockholm

Seminariet äger rum torsdag den 27 april kl. 10.00–12.00 på Apotekarsocieteten, Wallingatan 26 A, Stockholm


Press som önskar delta anmäler sig till birgitta.karpesjo@apotekarsocieteten.se


Övriga anmäler sig via denna länk

Apotekarsocieteten är en ideell förening med ändamål att befordra en hög yrkesstandard inom läkemedelsområdet och att verka för en för individ och samhälle gynnsam utveckling och användning av läkemedel. I detta syfte främjar Apotekarsocieteten kunskaps-och kompetensutveckling inom läkemedelsområdet. Det helägda dotterbolaget Läkemedelsakademin i Stockholm AB är den ledande aktören inom fort- och vidareutbildning inom läkemedelsområdet i Sverige samt ger ut webbtidningen Läkemedelsvärlden.se och böcker inom läkemedelsområdet.

Med föreningens fokus på läkemedel i hela kedjan samlar den kompetenser från olika professioner för att tillsammans arbeta för en bra utveckling och användning av läkemedel. Idag har vi över 5000 medlemmar som kommer från hela läkemedelsområdet.

Läs vidare »
Ej6o3ua6xaidmckxvnif
Ed3ks7zxmiszyfxyrqwk Lwplj653yzqses3iwfns

Apotekarsocieteten samlar styrkorna för att ta EMA till Sverige

Pressmeddelanden   •   Apr 03, 2017 08:19 CEST

Vp0hm6oiegixgtn9kzjv

I morgon 21 mars Läkemedelsriksdagen 2017 med Guido Rasi och Gabriel Wikström som talare

Pressmeddelanden   •   Mar 14, 2017 11:36 CET

S9mwpdqyokyhy5bfazvv
Ed3ks7zxmiszyfxyrqwk Lwplj653yzqses3iwfns

Positivt att forskningen lyfts i apoteksmarknadsutredningen

Pressmeddelanden   •   Mar 09, 2017 14:33 CET

Ux3jr02l3eveoj5l5jnl

Pressinbjudan till Läkemedelsriksdagen 2017 den 21 mars om hur vi värdesätter medicinska resultat

Pressmeddelanden   •   Mar 06, 2017 08:30 CET

Aihkccm8zgxdvwxm6sjh
Ed3ks7zxmiszyfxyrqwk

Tankar i väntan på apoteksmarknadsutredningen

Blogginlägg   •   Mar 01, 2017 08:17 CET

Ed3ks7zxmiszyfxyrqwk
Ed3ks7zxmiszyfxyrqwk

Apotekarsocieteten postitiv till införandet av ny myndighet för god forskningssed

Nyheter   •   Feb 23, 2017 11:34 CET

Aihkccm8zgxdvwxm6sjh
Ed3ks7zxmiszyfxyrqwk

Dags att komma ikapp allmänhetens förväntningar

Blogginlägg   •   Feb 23, 2017 09:00 CET

Media no image
M5uzw8ugrkxhhvejl6up Ed3ks7zxmiszyfxyrqwk

Apotekarsocieteten avvecklar sitt bokförlag

Nyheter   •   Jan 23, 2017 16:34 CET

Apotekarsocietetens bokförlag har ett fåtal titlar och har under flera år dragits med låga försäljningsvolymer vilket resulterat i en sviktande ekonomi, detta i en bokförlagsbransch som är under ekonomisk press och genomgår en stor förändring mot mer digitala format. Apotekarsocietetens styrelse väljer därför att avveckla bokförlaget.

Webshopen kommer att hållas öppen som försäljningskanal tills vidare och ger även fortsättningsvis möjlighet till försäljningskanal för böcker vars titlar ligger i linje med Apotekarsocietetens uppdrag. Avvecklingen medför ingen övertalighet av personal.

En genomlysning av föreningens verksamhet har gjorts som har visat att den publicistiska verksamhet som föreningen framledes har för avsikt att göra bedrivs av redaktionen för Läkemedelsvärlden.se, kommunikationsansvarig samt berörda projektledare inom ramen för deras respektive uppdrag. Historisk dokumentation ges vid förfrågan möjlighet att utvecklas i digitalt format.

För eventuella frågor kring detta är du välkommen att kontakta nedanstående

Karin Meyer, PhD
VD Apotekarsocieteten
Telefon 08 - 723 50 61
karin.meyer@apotekarsocieteten.se

Marie Eklund
Verksamhetsansvarig Läkemedelsakademin/Apotekarsocietetens föreningssupport
Telefon 08 723 50 44
marie.eklund@lakemedelsakademin.se

Läs vidare »
Gyulll5h6pvuuycpm3mu
Ed3ks7zxmiszyfxyrqwk Lwplj653yzqses3iwfns

2017 års Scheele Award till professor Charles L Sawyers

Pressmeddelanden   •   Jan 19, 2017 09:20 CET

Professor Charles L Sawyers, professor vid Memorial Sloan Kettering Cancer Center har utsetts till mottagare av 2017 års Scheele Award. Priset består av en prissumma om 200 000 kronor och en medalj. I anslutning till prisutdelningen i november 2017 arrangeras ett symposium med tema som anknyter till pristagarens forskning.

Kommande evenemang 1 evenemang

21 Maj all day

6th Pharmaceutical Sciences World Congress 2017

2017-05-21 - 2017-05-24
Stockholmsmässan, Mässvägen 1, Älvsjö

Bilder & Videor 3 bilder

Kontaktpersoner 4 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • Kommunikationsansvarig
  • birgittabe.karpehwglffpksjaro@irapiajjotzxekdsarsocacietetvuenyk.se
  • 08 723 50 42

Om Apotekarsocieteten

-ditt nätverk för ökad kunskap om läkemedel

Apotekarsocieteten är en fristående, ideell förening som verkar för ökad kunskap om läkemedel. Alla som är intresserade av läkemedelsfrågor är välkomna som medlemmar i föreningen.

Adress

  • Apotekarsocieteten
  • Wallingatan 26A
  • 111 81 Stockholm
  • Vår hemsida