Ed3ks7zxmiszyfxyrqwk
Ed3ks7zxmiszyfxyrqwk Lwplj653yzqses3iwfns

Ingen särreglering för antroposofiska produkter

Pressmeddelanden   •   Jun 30, 2016 12:04 CEST

Dispensen kring vissa antroposofiska läkemedel som funnits sedan 1993 försvinner, en omställningsperiod om fem år. Det beslutade regeringen idag. Apotekarsocieteten har varit en av de remissinstanser som sagt nej till de förslag till särlagstiftning som funnits utan hela tiden hävdat att preparaten ska omfattas av svensk läkemedelslagstiftning.

Media no image
Ed3ks7zxmiszyfxyrqwk Lwplj653yzqses3iwfns

Apotekarsocieteten vidgar mot medicinteknik

Pressmeddelanden   •   Jun 29, 2016 08:52 CEST

Medicinteknik är ett brett område i snabb utveckling och kopplingen till läkemedelsområdet ökar. Gränserna mellan medicinteknik/bioteknik/läkemedel blir mindre tydliga i takt med att fler behandlingar blir mer personspecifika och kräver tekniker för sin utveckling och tillförsel. I takt med denna utveckling ökar behovet av kunskap och erfarenhetsutbyte inom bl a regelverk, kvalitetskrav, kliniska prövningar, produktutveckling mm. Mot denna bakgrund beslutade Apotekarsocietetens vid sitt fullmäktigemöte 20-21 maj att inrätta ytterligare en sektion, Sektionen för medicinteknik.

- Vi har haft en stor efterfrågan inom medicinteknikområdet en längre tid. Utvecklingen går snabbt med nya regelverk och teknikutveckling inom exempelvis Precision medicine/diagnostik, pumpar, sensorer och appar. Apotekarsocieteten kommer i och med inrättandet av en specifik sektion inom medicinteknik att ännu tydligare vara mötesplats och bedriva kompetensutveckling inom området och på så vis bidra för utvecklingen av området och dess koppling till framtidens läkemedelsutveckling och användning vilket är mycket positivtsäger Karin Meyer, VD för Apotekarsocieteten.

- Det är med stor glädje jag kan säga att äntligen finns det ett oberoende och gränsöverskridande forum för personer som arbetar med frågeställningar inom området medicinteknik och inte minst den allt starkare anknytningen till läkemedelsområdet. Apotekarsocieteten med sitt gränsöverskridande fokus som samlar olika professioner från olika delar av området som vård, företag och myndighet är en bra arena för detta, säger Ulf Ellerfelt, intermistisk ordförande för Sektionen för medicinteknik fram till årsmöte under hösten.

Apotekarsocieteten är en ideell förening med ändamål att befordra en hög yrkesstandard inom läkemedelsområdet och att verka för en för individ och samhälle gynnsam utveckling och användning av läkemedel. I detta syfte främjar Apotekarsocieteten kunskaps-och kompetensutveckling inom läkemedelsområdet. Det helägda dotterbolaget Läkemedelsakademin i Stockholm AB är den ledande aktören inom fort- och vidareutbildning inom läkemedelsområdet i Sverige samt ger ut webbtidningen Läkemedelsvärlden.se och böcker inom läkemedelsområdet.

Med föreningens fokus på läkemedel i hela kedjan samlar den kompetenser från olika professioner för att tillsammans arbeta för en bra utveckling och användning av läkemedel. Idag har vi över 5000 medlemmar som kommer från hela läkemedelsområdet.

Läs vidare »
Kxf5xssch7dv62wletqr

Prisas och får representera Sverige med bästa presentation inom området läkemedelskemi

Pressmeddelanden   •   Jun 23, 2016 12:07 CEST

Hhqgoqbp691swvrkl7ph
Ed3ks7zxmiszyfxyrqwk Lwplj653yzqses3iwfns

Apotekarsocieteten inrättar vetenskapligt råd för läkemedelsforskning

Pressmeddelanden   •   Jun 20, 2016 13:00 CEST

Media no image
Ed3ks7zxmiszyfxyrqwk Lwplj653yzqses3iwfns

Att hela sjukvården ses som en enhet i förslagen till läkemedelshantering ett viktigt steg framåt

Nyheter   •   Jun 08, 2016 17:45 CEST

- Det är med tillfredsställelse vi ser att Socialstyrelsens förslag till nya föreskrifter ordination och hantering av läkemedel inom hälso- och sjukvården nu har skickats ut på remiss, säger Karin Meyer, VD Apotekarsocieteten. Att de nya föreskrifterna tar hänsyn till hur vården ser ut idag, och ser till hela vårdkedjan och inte en uppdelning i sluten och öppen vård med olika regelverk. Detta är en åsikt som Apotekarsocieteten lyfte inom ramen för nationella läkemedelsstrategin redan 2013 och ser därför med glädje att regelverken för läkemedelshantering i hela kedjan från ordination till användande ses över, fortsätter Meyer. Ett viktigt steg för att sätta patienten i centrum.

Apotekarsocieteten har deltagit i referensgruppsarbetet med att ta fram de nya föreskrifterna och är en av många remissinstanser. Remisstiden går ut den 15 september. Läs mer på Socialstyrelsens hemsida

Läs vidare »
Qpujziputcmoevjplmst
Ed3ks7zxmiszyfxyrqwk Lwplj653yzqses3iwfns

Nya hedersledamöter i Apotekarsocieteten

Pressmeddelanden   •   Maj 24, 2016 14:52 CEST

Media no image

PRESSINBJUDAN: Diskutera registerforskning och outcome measurements med Christina Åkerman från IHCOM

Pressmeddelanden   •   Maj 23, 2016 16:51 CEST

Apotekarsocieteten inbjuder till samtal med Christina Åkerman om ICHOM, registerforskning och outcome measurements den 24 maj

Vi är stolta över att kunna bjuda in till mingel och samtal med Christina Åkerman, vd på ICHOM och f.d. generaldirektör på Läkemedelsverket, om outcome measurements och hur det kopplar till framtidens läkemedelsutveckling och -användning.

ICHOM vill att registerforskningen i högre grad ska utgå från patienternas upplevelser, något som blir ännu viktigare i en tid när "den informerade patienten" snart är normen. Mer om detta den 24 maj!

Tid och plats

Välkommen till Biblioteket på Wallingatan 26 A tisdagen den 24 maj, kl. 16.00.

Anmäl din medverkan till anna.sundin@apotekarsocieteten.se

Apotekarsocieteten är en ideell förening med ändamål att befordra en hög yrkesstandard inom läkemedelsområdet och att verka för en för individ och samhälle gynnsam utveckling och användning av läkemedel. I detta syfte främjar Apotekarsocieteten kunskaps-och kompetensutveckling inom läkemedelsområdet. Det helägda dotterbolaget Läkemedelsakademin i Stockholm AB är den ledande aktören inom fort- och vidareutbildning inom läkemedelsområdet i Sverige samt ger ut webbtidningen Läkemedelsvärlden.se och böcker inom läkemedelsområdet.

Med föreningens fokus på läkemedel i hela kedjan samlar den kompetenser från olika professioner för att tillsammans arbeta för en bra utveckling och användning av läkemedel. Idag har vi över 5000 medlemmar som kommer från hela läkemedelsområdet.

Läs vidare »
Lrhefirtlblkwm0bjxjy
Ed3ks7zxmiszyfxyrqwk Lwplj653yzqses3iwfns

Märit Johansson Apotekarsocietetens nya ordförande

Pressmeddelanden   •   Maj 23, 2016 12:59 CEST

Ed3ks7zxmiszyfxyrqwk

Samverkan avgörande för Nationella läkemedelsstrategin

Blogginlägg   •   Maj 17, 2016 14:49 CEST

Media no image

Pressinbjudan: Nästan halvtid för apoteksutredningen. Vad säger Åsa Kullgren, utredare

Pressmeddelanden   •   Maj 11, 2016 08:00 CEST

Läkemedelsvärlden bjuder in till frukostmöte den 12 maj i samarbete med Sveriges Farmaceuter och Apotekarsocieteten

Vilken roll ska apoteken ha i samhället? Det vill apoteksutredaren Åsa Kullgren förtydliga. Snart halvvägs in i utredningsarbetet delar Åsa Kullgren med sig av vad utredningen kommit fram till hittills och vad resten av arbetet ska fokusera på.

Vad händer med strukturerade läkemedelssamtal på apotek?

Något nytt angående 24-timmarsregeln?

Vilken roll ska apoteken ha i hälso- och sjukvården?

Under en intensiv timme känner Läkemedelsvärlden Åsa Kullgren på pulsen och tar reda på vart apoteksutredningen är på väg.

Tid och plats

Torsdagen den 12 maj klockan 08.30-10.00 i Apotekarsocietetens bibliotek på Wallingatan 26A i Stockholm.

Program

8.30 Registrering och frukostsmörgås + kaffe/te

9.00 Hej och välkommen, Ingrid Helander, chefredaktör Läkemedelsvärlden.se

9.05 Vad händer i apoteksutredningen? Utredaren Åsa Kullgren berättar om hur arbetet går.

9.20 Paneldiskussion. Är arbetet på rätt spår? En panel bestående av Kristina Fritjofsson, ordf. Sveriges Farmaceuter, Rikard Lövström, distriktsläkare och ledamot i Läkarförbundets råd för läkemedel, it och medicinteknik och Karin Meyer, vd Apotekarsocieteten diskuterar med Åsa Kullgren under ledning av moderator Ingrid Helander.

9.50 Tid för frågor

10.00 Avslut

Välkommen!

Anmälan Ingrid@lakemedelsvarlden.se

Apotekarsocieteten är en ideell förening med ändamål att befordra en hög yrkesstandard inom läkemedelsområdet och att verka för en för individ och samhälle gynnsam utveckling och användning av läkemedel. I detta syfte främjar Apotekarsocieteten kunskaps-och kompetensutveckling inom läkemedelsområdet. Det helägda dotterbolaget Läkemedelsakademin i Stockholm AB är den ledande aktören inom fort- och vidareutbildning inom läkemedelsområdet i Sverige samt ger ut webbtidningen Läkemedelsvärlden.se och böcker inom läkemedelsområdet.

Med föreningens fokus på läkemedel i hela kedjan samlar den kompetenser från olika professioner för att tillsammans arbeta för en bra utveckling och användning av läkemedel. Idag har vi över 5000 medlemmar som kommer från hela läkemedelsområdet.

Läkemedelsvärlden.se i samarbete med Sveriges Farmaceuter och Apotekarsocieteten tar pulsen på apoteksutredare Åsa Kullgren. nästan halvtid i sitt arbete. Välkommen på frukostseminarium den 12 maj.

Läs vidare »

Kontaktpersoner 6 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • Kommunikationschef
  • birgitta.karpesjo@apotekarsocieteten.se
  • 08 723 50 42

Om Apotekarsocieteten

-ditt nätverk för ökad kunskap om läkemedel

Apotekarsocieteten är en fristående, ideell förening som verkar för ökad kunskap om läkemedel. Alla som är intresserade av läkemedelsfrågor är välkomna som medlemmar i föreningen.

Adress

  • Apotekarsocieteten
  • Wallingatan 26A
  • 111 81 Stockholm
  • Vår hemsida