S9mwpdqyokyhy5bfazvv
Ed3ks7zxmiszyfxyrqwk Lwplj653yzqses3iwfns

Läkemedel inte vilken vara som helst - Apotekarsocietetens remissvar på Kvalitet och säkerhet på apoteksmarknaden

Pressmeddelanden   •   Jul 05, 2017 13:03 CEST

Apotekarsocieteten anser att apoteken är en de av hälso- och sjukvården och hade därför gärna sett en ytterligare skärpning kring detta i den nya bestämmelsen. Föreningen tillstyrker förslaget om krav på farmaceutkompetens i receptkedjan samt tillstyrker utredningens förslag att de forskningsmedel som Vetenskapsrådet fördelar inom ämnesområdet farmaci ska tilldelas ämnesområdet samhällfarmaci.

Vupdg5zp66ciqdmq3rt6
Ed3ks7zxmiszyfxyrqwk Lwplj653yzqses3iwfns

Läkemedelsakademins kurser i kommunikationsträning i Yrkessvenska klara

Pressmeddelanden   •   Jun 29, 2017 14:01 CEST

​I dagarna har Apotekarsocietetens dotterbolag Läkemedelsakademin lanserat de första 8 kurstillfällena i kommunikationsträning i yrkessvenska som vänder sig till farmaceuter med utomeuropeisk grundexamen vilka ännu ej fått svensk legitimation. Kurserna kommer att genomföras på flera orter i landet. Om behov finns kommer de att kunna genomföras vid ytterligare tillfällen.

H79l1lsaomezmczax8g3
Ed3ks7zxmiszyfxyrqwk Lwplj653yzqses3iwfns

Apotekarsocieteten medverkar i Almedalen!

Pressmeddelanden   •   Jun 28, 2017 08:17 CEST

Under årets Almedalsvecka deltar Apotekarsocietetens VD Karin Meyer i fyra olika seminarier. Ett om integration i samhället där Apotekarsocietetens dotterbolag Läkemedelsakademin under en följd av år med hjälp av främjandemedel översatt utbildningar i farmakoterapi till arabiska. Övrig har fokus på Sverige som life science nation respektive optimering av läkemedels nytta.

Br0i9ngxf3cafx8jrakt
Ed3ks7zxmiszyfxyrqwk Lwplj653yzqses3iwfns

Apotekarsocietetens Scheele-pristagare hyllas av världsauktoriteter i Stockholm

Pressmeddelanden   •   Jun 20, 2017 08:32 CEST

När mottagaren av Apotekarsocietetens Scheele-pris, Charles L. Sawyers, hyllas med ett eget symposium i Stockholm i höst, är världsstjärnor på plats som föreläsare. Priset överlämnas av Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning.

Lpbd2zjlpjuvgmvs6kuq
Ed3ks7zxmiszyfxyrqwk Lwplj653yzqses3iwfns

Dags att nominera till Apotekarsocietetens pris Bästa patientinformation

Pressmeddelanden   •   Jun 19, 2017 12:57 CEST

Nu är det dags att nominera för priset för Bästa patientinformation. 2017 är första året som Apotekarsocieteten delar ut priset, som är en uppföljare till priset för Bästa bipacksedel. Sista ansökningsdag 29 september.

Wk9fyj2uip96add7o6um
Ed3ks7zxmiszyfxyrqwk Lwplj653yzqses3iwfns

Apotekarsocietetens farmacihistoriska museum utökas med ett ACO-rum - invigs idag

Pressmeddelanden   •   Maj 30, 2017 13:10 CEST

Media no image
Ed3ks7zxmiszyfxyrqwk Lwplj653yzqses3iwfns

PSWC2017 idag: Precision medicine – en utmaning för vården, rapport från Quintiles IMS

Pressmeddelanden   •   Maj 23, 2017 15:00 CEST

Idag presenteras en ny rapport från QuintilesIMS Institute på den internationella PSWC2017 i Stockholm som beskriver ett antal utmaningar som hälsosystemet behöver övervinna för att maximera de fördelar som Precision medicine kan ge patienter.

Precision medicine definieras som behandlingar skräddarsydda för en patientgrupp baserat på prediktiva biomarkörer (som indikerar vem som kan dra nytta av drogen) eller individer baserat på deras unika genetiska profil eller status, såsom ålder och kön. "Det finns för närvarande cirka 80 precisionsläkemedel på marknaden, över hälften inom cancerbehandling, men under de senaste fem åren har vi sett en uppsving för denna typ av produkter, säger Murray Aitken, verkställande direktör för institutet och medförfattare av rapporten.

Rapporten, " Upholding the clinical promise of precision medicine: Current position and outlook”, presenterades idag vid FIPs 6th Pharmaceutical Sciences World Congress (PSWC), i Stockholm. I rapporten lyfts frågeställningar kopplade till kliniskt beslutsfattande, brister i hälsosystemdiagnostik, problem med patientens integritet, global tillgänglighet, samla stora data och kostnader som en av de utmaningar som står inför. "Det är ingen tvekan om att vetenskapen fortskrider snabbt. Frågan är om hälsovårdssystemet fortskrider tillräckligt snabbt för att säkerställa att patienterna kommer att dra nytta av dessa läkemedel. Precision medicine har unika egenskaper som den nuvarande hälsovårdsramen inte stödjer tillräckligt, säger Aitken.


Länk till rapporten här

För mer information se den internationella pressreleasen från FIP som bifogas.

Kongressen, som lockar delegater från över 70 länder, arrangeras av FIP, International Pharmaceutical Federation, och EUFEPS, European Federation of Pharmaceutical Sciences. Apotekarsocieteten är ordförande i den lokala värdorganisationen. På kongressens webbplats finns hela listan över inbjudna talare liksom det vetenskapliga programmet.

Presskontakt
Lin-Nam Wang, Communications Manager, International Pharmaceutical Federation
tel. +31 6 31 62 91 60
Email linnam@fip.org

För kontakt med den lokala värdorganisationen:
Karin Meyer, VD på Apotekarsocieteten och ordförande i den nordiska organisationskommittén +46 76 855 96 48.

Apotekarsocieteten är en ideell förening med ändamål att befordra en hög yrkesstandard inom läkemedelsområdet och att verka för en för individ och samhälle gynnsam utveckling och användning av läkemedel. I detta syfte främjar Apotekarsocieteten kunskaps-och kompetensutveckling inom läkemedelsområdet. Det helägda dotterbolaget Läkemedelsakademin i Stockholm AB är den ledande aktören inom fort- och vidareutbildning inom läkemedelsområdet i Sverige samt ger ut webbtidningen Läkemedelsvärlden.se och böcker inom läkemedelsområdet.

Med föreningens fokus på läkemedel i hela kedjan samlar den kompetenser från olika professioner för att tillsammans arbeta för en bra utveckling och användning av läkemedel. Idag har vi över 5000 medlemmar som kommer från hela läkemedelsområdet.

Läs vidare »
Media no image
Ed3ks7zxmiszyfxyrqwk Lwplj653yzqses3iwfns

Effektivare behandling för patienter med cystisk fibros på väg

Pressmeddelanden   •   Maj 22, 2017 14:00 CEST

På den nu pågående världskongressen, PSWC 2017, i Stockholm presenterar dr Tomas Sou från Uppsala universitet nya sätt att angripa kroniska infektioner hos patienter med cystisk fibros. Det handlar om hur olika föreningar kan levereras lokalt till lungan.

Läs mer i den internationella pressreleasen från FIP som bifogas.

Dr Tomás Sou finns tillgänglig för intervjuer, kontakta Lin-Nam Wang

Presskontakt:
Lin-Nam Wang, Communications Manager, International Pharmaceutical Federation
tel. +31 6 31 62 91 60
email: linnam@fip.org

Kongressen, som lockar delegater från över 70 länder, arrangeras av FIP, International Pharmaceutical Federation, och EUFEPS, European Federation of Pharmaceutical Sciences med Apotekarsocieteten som ordförande i den lokala värdorganisationen. På kongressens webbplats finns hela listan över inbjudna talare liksom det vetenskapliga programmet

Apotekarsocieteten är en ideell förening med ändamål att befordra en hög yrkesstandard inom läkemedelsområdet och att verka för en för individ och samhälle gynnsam utveckling och användning av läkemedel. I detta syfte främjar Apotekarsocieteten kunskaps-och kompetensutveckling inom läkemedelsområdet. Det helägda dotterbolaget Läkemedelsakademin i Stockholm AB är den ledande aktören inom fort- och vidareutbildning inom läkemedelsområdet i Sverige samt ger ut webbtidningen Läkemedelsvärlden.se och böcker inom läkemedelsområdet.

Med föreningens fokus på läkemedel i hela kedjan samlar den kompetenser från olika professioner för att tillsammans arbeta för en bra utveckling och användning av läkemedel. Idag har vi över 5000 medlemmar som kommer från hela läkemedelsområdet.

Läs vidare »
Media no image
Ed3ks7zxmiszyfxyrqwk Lwplj653yzqses3iwfns

Nya allianser ska skapas för morgondagens läkemedelsutveckling temat på världskongress i Stockholm

Pressmeddelanden   •   Maj 21, 2017 18:00 CEST

Inslaget av nya aktörer med ökat fokus på socialt ansvarstagande och globaliseringen ger oss möjligheter att förbättra hälsoläget i världen sa Dr Carmen Peña, ordförande i FIP när hon öppnande världskonferensen PSWC, the 6th Pharmaceutical Sciences World Congress, i Stockholm idag. Samverkan mellan olika aktörer innebär också att olika parter måste arbeta mer parallellt med både utveckling och uppföljning för att möjliggöra snabbare tillgång till innovationer samtidigt som riskerna för patienterna begränsas.

Även Apotekarsocietetens VD Karin Meyer som är ordförande i den nordiska organisationskommittén lyfte vikten av att allt fler olika discipliner behöver samverka för att möta morgondagens utmaningar inom hälsoområdet.
För mer information se den internationella pressreleasen från FIP som bifogas detta pressmeddelande


PSWC är världens största konferens inom farmaceutisk vetenskap och arrangemanget i Stockholm är unikt på flera sätt. Kongressen, som har temat Future Medicines for One World, samlar ett stort antal av världens ledande experter. Anslaget är brett och täcker ett flertal aspekter av läkemedel – allt utifrån ett systemtänkande, systems approach, som betonar helhetssynen på läkemedel, från drug discovery till användning och uppföljning.


Bland invigningstalarna märktes internationella auktoriteter som professor Hiroaki Kitano vid Systems Biology Institute i Japan och Dan Hartman, chef för Integrated Development vid Bill & Melinda Gates Foundation.

 
Kongressen, som lockar delegater från över 70 länder, arrangeras av FIP, International Pharmaceutical Federation, och EUFEPS, European Federation of Pharmaceutical Sciences med Apotekarsocieteten som ordförande i den lokala värdorganisationen. På kongressens webbplats finns hela listan över inbjudna talare liksom det vetenskapliga programmet.

Presskontakt
För medieförfrågningar: Lin-Nam Wang, Communications Manager, International Pharmaceutical Federation, tel. +31 6 31 62 91 60
Email linnam@fip.org


För kontakt med den lokala värdorganisationen: Karin Meyer, VD på Apotekarsocieteten och ordförande i den nordiska organisationskommittén +46 76 855 96 48.

Apotekarsocieteten är en ideell förening med ändamål att befordra en hög yrkesstandard inom läkemedelsområdet och att verka för en för individ och samhälle gynnsam utveckling och användning av läkemedel. I detta syfte främjar Apotekarsocieteten kunskaps-och kompetensutveckling inom läkemedelsområdet. Det helägda dotterbolaget Läkemedelsakademin i Stockholm AB är den ledande aktören inom fort- och vidareutbildning inom läkemedelsområdet i Sverige samt ger ut webbtidningen Läkemedelsvärlden.se och böcker inom läkemedelsområdet.

Med föreningens fokus på läkemedel i hela kedjan samlar den kompetenser från olika professioner för att tillsammans arbeta för en bra utveckling och användning av läkemedel. Idag har vi över 5000 medlemmar som kommer från hela läkemedelsområdet.

Läs vidare »
Media no image
Ed3ks7zxmiszyfxyrqwk

Pressinbjudan: Gates Foundation på världskonferens om framtidens läkemedel i Stockholm

Pressmeddelanden   •   Maj 17, 2017 08:17 CEST

Den 21-24 maj står Stockholm som värd för PSCW, the 6th Pharmaceutical Sciences World Congress.

Den högprofilerade konferensen om framtidens läkemedel utgör starten för att förmedla den senaste kunskapen för att förbättra hälsoläget i utsatta delar av världen. Upplägget är helt nytt och lockar även Bill & Melinda Gates Foundation till Sverige. Målet är att kongressen i Stockholm ska bli en bas för att skapa nya allianser i arbetet för global hälsa.

– Kongressen kommer att belysa ett flertal högaktuella frågor kring globala hälsoutmaningar och hur forskning och kunskap ska kunna omsättas till praktisk nytta, säger Karin Meyer, VD på Apotekarsocieteten och ordförande i den nordiska organisationskommittén.

Apotekarsocieteten är lokal värd för arrangemanget, något som visar på organisationens allt starkare vetenskapliga profil.

PSWC är världens största konferens inom farmaceutisk vetenskap och arrangemanget i Stockholm är unikt på flera sätt. Kongressen, som har temat Future Medicines for One World, samlar ett stort antal av världens ledande experter. Anslaget är brett och täcker ett flertal aspekter av läkemedel – allt utifrån ett systemtänkande, systems approach, som betonar helhetssynen på läkemedel, från drug discovery till användning och uppföljning.

Bland invigningstalarna märks internationella auktoriteter som professor Hiroaki Kitano vid Systems Biology Institute i Japan och Dan Hartman, chef för Integrated Development vid Bill & Melinda Gates Foundation.

Kongressen, som lockar delegater från över 70 länder, arrangeras av FIP, International Pharmaceutical Federation, och EUFEPS, European Federation of Pharmaceutical Sciences. På kongressens webbplats finns hela listan över inbjudna talare liksom det vetenskapliga programmet.

Presskontakt
För medieförfrågningar: Lin-Nam Wang, Communications Manager, International Pharmaceutical Federation, tel. +31 6 31 62 91 60.
För kontakt med den lokala värdorganisationen: Karin Meyer, VD på Apotekarsocieteten och ordförande i den nordiska organisationskommittén tel + 46 76 855 96 48.

Apotekarsocieteten är en ideell förening med ändamål att befordra en hög yrkesstandard inom läkemedelsområdet och att verka för en för individ och samhälle gynnsam utveckling och användning av läkemedel. I detta syfte främjar Apotekarsocieteten kunskaps-och kompetensutveckling inom läkemedelsområdet. Det helägda dotterbolaget Läkemedelsakademin i Stockholm AB är den ledande aktören inom fort- och vidareutbildning inom läkemedelsområdet i Sverige samt ger ut webbtidningen Läkemedelsvärlden.se och böcker inom läkemedelsområdet.

Med föreningens fokus på läkemedel i hela kedjan samlar den kompetenser från olika professioner för att tillsammans arbeta för en bra utveckling och användning av läkemedel. Idag har vi över 5000 medlemmar som kommer från hela läkemedelsområdet.

Läs vidare »

Kommande evenemang 1 evenemang

16 Nov 08:45

The Scheele Symposium 2017

2017-11-16, 08:45 - 17:30 CET
Svenska Läkaresällskapet, Klara Östra Kyrkogata 10, Stockholm

Bilder & Videor 3 bilder

Kontaktpersoner 4 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • Kommunikationsansvarig
  • birgitta.karpesjo@apotekarsocieteten.se
  • +46 708 14 12 71

Om Apotekarsocieteten

-ditt nätverk för ökad kunskap om läkemedel

Apotekarsocieteten är en fristående, ideell förening som verkar för ökad kunskap om läkemedel. Alla som är intresserade av läkemedelsfrågor är välkomna som medlemmar i föreningen.

Adress

  • Apotekarsocieteten
  • Wallingatan 26A
  • 111 81 Stockholm
  • Vår hemsida