Tfhot2xh1veejzh9i83f

Inbjudan: 2017 års Scheelepristagare offentliggörs

Pressmeddelanden   •   Jan 13, 2017 08:30 CET

Mpahgtseggywee6klcor
Pxaf3mxthoywt1rtfbsf Ed3ks7zxmiszyfxyrqwk

Läkemedelsakademin riggar för 2017

Pressmeddelanden   •   Dec 19, 2016 12:30 CET

W5dtxiqqs4ngz13hwzpe
Ed3ks7zxmiszyfxyrqwk Lwplj653yzqses3iwfns

Mottagare av 2017 års Scheelepris offentliggörs 19 januari

Nyheter   •   Dec 15, 2016 13:00 CET

Den 19 januari offentliggörs vem som blir 2017 års mottagare av Scheelepriset. Tillkännagivandet kommer att ske i Apotekarsocietetens lokaler på Wallingatan 26 i Stockholm.

Sr41nvbfew0yta8btmoy
Ed3ks7zxmiszyfxyrqwk

Apotekarsocietetens ordförande Märit Johansson tar plats i EUFEPS Executive committée

Pressmeddelanden   •   Dec 15, 2016 08:00 CET

Media no image
Ed3ks7zxmiszyfxyrqwk Lwplj653yzqses3iwfns

Apotekarsocieteten om forskningspropositionen: Samverkan som kvalitetsindikator är bra men den fria grundforskningen får inte riskeras

Nyheter   •   Nov 29, 2016 08:00 CET

Igår presenterade utbildningsminister Helene Hellmark Knutsson regeringens forskningspolitiska proposition ”Kunskap i samverkan – för samhällets utmaningar och stärkt konkurrenskraft”. Ett nyckel ord är i hela propositionen är samverkan vilket även föreslås som en tredje kvalitetsindikator för fördelning av forskningsanslag till lärosäten. Om detta menar Apotekarsocietens VD Karin Meyer att det gäller att se myntets alla sidor.


- Ansatsen i detta är fullt förståelig och kan fungera i många sammanhang men jag kan även se vissa risker med detta. Det är viktigt att hitta en balans mellan denna nya tredje kvalitetsindikator och de befintliga dvs publiceringar och citeringar samt externa medel. De två utmaningarna med denna kvalitetsindikator är dels hur samverkan ska mätas och följas upp på ett sätt som möjliggör nationella jämförelser, och dels att även om samverkan med omgivande samhälle är bra och möjlig för många forskningsområden, så gäller inte detta för alla. Forskningsområden där det är mindre självklart är just den mycket tidiga grundforskningen där de framtida användningsområdena kan vara svåra att definiera, men där just denna nyfikenhetsdrivna forskning fyller funktioner som långt senare kan visa sig möjliggöra helt nya tillämpningsområden. Det blir en utmaning att utforma kvalitetsindikatorerna så att det går att bedöma och därmed fördela medel på ett sätt som inte missgynnar och riskerar den fria grundforskningen.

Vad gäller övrigt innehåll i propositionen ser Apotekarsocieteten att den på många punkter innehåller delar som föreningen har lyft till utbildningsdepartementet under det senaste året. Det handlar bland annat om vikten av en högre grad av långsiktighet, ökade basanslag och en tydligare satsning på kvalitet i stället för kvantitet. En annan viktig grundläggande aspekt som Apotekarsocieteten lyft är vikten av en ökad kvalitet framförallt inom skolan, men även inom högskolans grundutbildningar.


- Det är även positivt att man hörsammat vikten av att ge yngre forskare de rätta förutsättningarna att bilda egna forskargrupper och därmed möjliggöra långsiktig akademisk karriär. Ett annat viktigt område som nämns är stimulans för en ökad rörlighet, både mellan lärosäten och internationellt. Sammantaget är dessa grunder viktiga för att Sverige på sikt ska fortsätta vara en kunskapsnation i framkant, menar Karin Meyer.

Läs vidare »
Aihkccm8zgxdvwxm6sjh
Ed3ks7zxmiszyfxyrqwk Lwplj653yzqses3iwfns

Karin Meyer lyfter tre frågor som viktiga för life science i Sverige

Nyheter   •   Nov 23, 2016 15:18 CET

Md1dbi7366fmwi2qvcyb
Ed3ks7zxmiszyfxyrqwk Lwplj653yzqses3iwfns

Hon blir ny vetenskaplig sekreterare på Apotekarsocieteten

Pressmeddelanden   •   Nov 23, 2016 08:55 CET

Vlnssra2dnxbfcaqvvqt

Juvelerna Apoteket AB Borås är Årets Kompetensapotek 2016

Pressmeddelanden   •   Nov 09, 2016 13:54 CET

Media no image

Apotekarsocieteten instiftar pris för bästa patientinformation

Pressmeddelanden   •   Nov 08, 2016 10:02 CET

Efter tio år med pris för Bästa bipacksedel tar Apotekarsocieteten ett steg framåt och utvecklar detta till pris för ”Bästa patientinformation”. Avsikten är att synliggöra inte bara bipacksedeln utan även andra stödjande åtgärder som till exempel digitala lösningar i form av appar, webbsajter mm som görs för att stärka patientens förståelse för sin läkemedelsbehandling - och uppnå god effekt och säkerhet.

- Vi vill premiera de goda insatser som görs för bättre patientinformation, utöver de lagstyrda bipacksedlarna och förpackningarna, säger Karin Meyer, VD Apotekarsocieteten. Vårt mål är att bidra till dialogen om vad som är bra patientinformation, utifrån ett perspektiv av kunskap om läkemedel lika mycket som engagemang för patienten.

Priset kommer att delas ut första gången på Läkemedelskongressen 2017 och kommer att utses via ett nomineringsförfarande på liknande sätt som för Bästa bipacksedel och kommer att ha som krav att läkemedlet ska finna på marknaden under innevarande år som priset avser. Vinnaren kommer att utses av en jury utsedd av Sektionen för läkemedelsinformation inom Apotekarsocieteten. Bedömningskriterier har fokus på kreativitet, nytänkande, ändamålsenlighet och informationens begriplighet.

Mer information kommer att finnas på apotekarsocieteten.se under våren 2017.
Kontakt:
Birgitta Karpesjö, Kommunikationsansvarig, birgitta.karpesjo@apotekarsocieteten.se, telefon 08 723 50 42
Karin Meyer, VD, karin.meyer@apotekarsocieteten.se , telefon 08 723 50 61

Apotekarsocieteten är en ideell förening med ändamål att befordra en hög yrkesstandard inom läkemedelsområdet och att verka för en för individ och samhälle gynnsam utveckling och användning av läkemedel. I detta syfte främjar Apotekarsocieteten kunskaps-och kompetensutveckling inom läkemedelsområdet. Det helägda dotterbolaget Läkemedelsakademin i Stockholm AB är den ledande aktören inom fort- och vidareutbildning inom läkemedelsområdet i Sverige samt ger ut webbtidningen Läkemedelsvärlden.se och böcker inom läkemedelsområdet.

Med föreningens fokus på läkemedel i hela kedjan samlar den kompetenser från olika professioner för att tillsammans arbeta för en bra utveckling och användning av läkemedel. Idag har vi över 5000 medlemmar som kommer från hela läkemedelsområdet.

Läs vidare »
Media no image

Pris för bästa kundinsats på apotek 2016 till Sanja Pudar-Crnalic och Gustav Ålander

Pressmeddelanden   •   Nov 08, 2016 10:00 CET

2016 års vinnare av Bästa kundsinsats på apotek är:

Bästa kundinsats inom receptexpedition tilldelas apotekare Sanja Pudar-Crnalic, Apoteket Dragonen, Kronans Apotek i Umeå för sin insats i mötet med en äldre man." Med lång erfarenhet av läkemedelsbehandling och en bibehållen nyfikenhet för kundens hantering och utfall av läkemedelsbehandling, har Sanja visat prov på en omtanke utöver det vanliga i samband med en kombinationsbehandling där uppföljning och kontinuitet av behandlingen fallit mellan olika vårdstolar. Som sammanhållande länk har apoteket som mötesplats och Sanjas bemötande varit helt avgörande för kundens läkemedelsbehandling. Sanja har i sitt agerande på ett lysande sätt visat hur vi som apotekspersonal kan nyttja både empati och farmaceutisk kompetens för kundens bästa"

Bästa kundinsats inom egenvård tilldelas apotekare Gustav Ålander, Apoteket Röllekan, Apoteket AB i Uppsala för sin insats i mötet med en äldre man med hosta "Med initierade och motiverade frågor om kundens besvär kunder Gustav hjälpa kunden att förstå varför vård måste sökas och vilka symtom som då måste lyftas fram. Resultatet blev en lyckad operation och dialogen på apoteket var i detta fall helt avgörande för kundens hälsa. Gustav har i sitt agerande på ett lysande sätt visar hur apotekspersonal kan nyttja både empati och kompetens för kundens bästa".

- Det kom många fina nomineringar vilket har varit glädjande. Detta visar på den mångfald av insatser som görs för människors hälsa på apotek, säger Sara Claesson, Ordförande för Sektionen för öppenvårdsfarmaci inom Apotekarsocieteten.

- Vikten av att vara lyhörd för vad kunden känner och upplever och kunna omsätta detta till bra lösningar och rätt vårdnivå är dessa pristagare goda exempel på och som vi vill lyfta fram, säger Karin Meyer VD Apotekarsocieteten.

Juryn har bestått av styrelsen för Sektionen för öppenvårdsfarmaci inom Apotekarsocieteten.

Priserna för bästa kundinsats på apotek instiftades 2014 av Sektionen för öppenvårdsfarmaci inom Apotekarsocieteten. Syftet med priserna är att lyfta fram och premiera goda insatser i vardagsarbetet på apotek och med detta stimulera till att dela med sig av goda insatser på apotek och inspirera apoteksbranschen. Det är ett pris för rådgivning och engagemang i samband med en receptexpedition och ett för motsvarande inom egenvård. Tidigare pristagare här

För ytterligare information: Sara Claesson. Ordförande Sektionen för öppenvårdsfarmaci inom Apotekarsocieteten.

Telefon 070-838 08 87

Birgitta Karpesjö, kommunikationsansvarig, Apotekarsocieteten, Telefon 08 - 723 50 42

Apotekarsocieteten är en ideell förening med ändamål att befordra en hög yrkesstandard inom läkemedelsområdet och att verka för en för individ och samhälle gynnsam utveckling och användning av läkemedel. I detta syfte främjar Apotekarsocieteten kunskaps-och kompetensutveckling inom läkemedelsområdet. Det helägda dotterbolaget Läkemedelsakademin i Stockholm AB är den ledande aktören inom fort- och vidareutbildning inom läkemedelsområdet i Sverige samt ger ut webbtidningen Läkemedelsvärlden.se och böcker inom läkemedelsområdet.

Med föreningens fokus på läkemedel i hela kedjan samlar den kompetenser från olika professioner för att tillsammans arbeta för en bra utveckling och användning av läkemedel. Idag har vi över 5000 medlemmar som kommer från hela läkemedelsområdet.

Pris för bästa kundinsats på apotek inom egenvård respektive receptexpedition har delats ut på Läkemedelskongressen och går i år till apotekare Gustav Ålander och Sanja Pudar-Crnalic. Syftet är att stimulera och inspirera medarbetare på apotek till goda insatser i vardagsarbetet. Priset dekas ut av Sektionen för öppenvårdsfarmaci inom Apotekarsocieteten och är på 10 000 kronor vardera.

Läs vidare »

Kommande evenemang 3 evenemang

19 Jan 09:00

2017 års Scheelepristagare offentliggörs

2017-01-19, 09:00 - 10:00
Apotekarsocieteten, Wallingatan 26A, Stockholm

21 Mar all day

Läkemedelsriksdagen 2017 - Hur värdesätter vi medicinska resultat?

2017-03-21 00:00
Norra Latin (aulan), City Conference Centre, Drottninggatan 71 B, i centrala Stockholm

21 Maj all day

6th Pharmaceutical Sciences World Congress 2017

2017-05-21 - 2017-05-24
Stockholmsmässan, Mässvägen 1, Älvsjö

Bilder & Videor 2 bilder

Kontaktpersoner 4 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • Kommunikationsansvarig
  • abclbiolzsrgqczfiiitta.karwssnpefungsjrdo@amhudzteapqaqnotekfetgsfdtarsocisswzdolpqbizqtetetenio.se
  • 08 723 50 42

Om Apotekarsocieteten

-ditt nätverk för ökad kunskap om läkemedel

Apotekarsocieteten är en fristående, ideell förening som verkar för ökad kunskap om läkemedel. Alla som är intresserade av läkemedelsfrågor är välkomna som medlemmar i föreningen.

Adress

  • Apotekarsocieteten
  • Wallingatan 26A
  • 111 81 Stockholm
  • Vår hemsida