Media-no-image

Välkommet att statsministerns innovationsråd är på plats

Nyheter   •   2015-02-24 14:50 CET

Välkommet att statsministerns innovationsråd är på plats

- Det är en god nyhet att statsminister Stefan Löfvén idag presenterar sitt innovationsråd. Nu är det viktigt att life science blir en av de frågor som prioriteras högt vilket ju tidigare har sagts, säger Karin Meyer VD Apotekarsocieteten. Det fortsatta arbetet från Susanne Ås Sivborgs utredning kring förutsättningarna för en nationell life science strategi har ju sagts vara en del av som ska handhas av innovationsrådet.

Innovationsrådet ska vara ett rådgivande organ som utifrån ett helhetsperspektiv ska föra en dialog mellan politik, näringsliv, akademi och fackföreningsrörelse. Samverkan mellan dessa ska stärka Sveriges innovationsförmåga och konkurrenskraft.

- Att inte sjukvårdsminister Gabriel Wikström finns med i Rådet är lite oroande. För en utveckling av life science är sjukvårdens engagemang av yttersta vikt. Vi ser fram emot rådets arbete och Apotekarsocieteten med medlemmar som arbetar inom hela läkemedelskedjan ser fram emot att bidra till det fortsatta arbetet för en bra utveckling av life science i Sverige.

Läs vidare »
Egz3dkbwaajzw0exl9xu

Pressinbjudan: Välkommen till Life Science Bubbel & Debatt 4 mars Stockholm

Pressmeddelanden   •   2015-02-24 13:46 CET

Välkommen till debatt om hur bra de nya nationella forskningscentren som ska stärka life science fungerar 4 mars i Stockholm

Ekhd56aalvurxfcw4osb

Pressinbjudan: Välkommen till Läkemedelsriksdagen 2015 den 3 mars

Pressmeddelanden   •   2015-02-20 10:00 CET

Läkemedelsriksdagen är ett årligt återkommande evenemang arrangemang på initiativ av Läkemedelsverket, Socialstyrelsen, SBU och TLV.

Muejbnypjir7cyy4d9ax

2015 års Scheelepris till professor Robert S Langer

Pressmeddelanden   •   2015-01-27 09:40 CET

Robert S Langer, professor i kemiteknik och biomedicin vid Massachusetts Institute of Technology (MIT), USA, har utsetts till 2015 års Scheelepristagare. Han får priset för sin forskning inom läkemedelstillförsel.

Media-no-image

Bra med nationell plattform för läkemedelsområdet

Nyheter   •   2015-01-23 16:17 CET

Idag har Agneta Karlsson, statssekreterare hos folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister Gabriel Wikström haft möte för att utarbeta en nationell plattform för det fortsatta arbetet med utmaningar inom läkemedelsområdet.

- Detta är ett steg i rätt riktning för en bra och jämlik läkemedelsanvändning. Mycket bra har gjorts inom ramen för den nationella läkemedelsstrategin det är nu viktigt att de projekt som påbörjats prioriteras, drivs och implementeras så att man kan se resultat av arbetet. Önskvärt är också att detta arbete går i takt med de tankar som finns på en departementsöverskridande nationell strategi för life science i Sverige, säger Karin Meyer VD Apotekarsocieteten.

Apotekarsocieteten är en ideell förening som samlar kompetenser från olika professioner inom hela läkemedelsområdet. Med över 5000 medlemmar inom hela läkemedelsområdet bidrar vi med kunskap i hela läkemedelskedjan från forskning till användning för en bättre utveckling och användning av läkemedel i Sverige.

Läs vidare »
Media-no-image

Var varsam med definitionen av läkemedel

Blogginlägg   •   2015-01-09 14:17 CET

Den senaste veckan har i olika medier, med start i Svenska Dagbladet, uppmärksammats att Sverige måste ta ställning till hur antroposofiska läkemedel ska införlivas i svensk lagstiftning. Läkemedelsverket har i sin rapport från oktober 2014 lagt fram fyra alternativa förslag till hur detta skulle kunna göras men är tydlig med ställningstagandet att om artikel 16.2 i läkemedelsdirektivet (2001/83/EG) ska införlivas i svensk lag är en politisk fråga. Just detta gör det till en än viktigare fråga.

Läkemedel är en viktig behandling inom svensk sjukvård och läkemedel har stora krav på säkerhet och effekt innan de godkänns. Godkännandet av läkemedel bygger på vetenskap och produkterna har genomgått säkerhets- och effekttester innan de godkänns. Man pratar nu mer om individuell dosering och stegvis godkännande för att rätt patient ska få rätt läkemedel i rätt dos vid rätt tillfälle.

Sett i detta perspektiv är det extra viktigt att inte antroposofiska läkemedel får en lagstiftning som bygger på känsla utan att besluten kring hur de ska inlemmas i svensk lagstiftning bygger på vetenskap och inte bara beprövad praxis. Extra viktigt är att detta finns i åtanke hos de som ska fatta beslut i den politiska frågan. Det handlar om patientsäkerhet, inte bara för de preparat som finns inom denna grupp i dag utan även hur bedömningar ska göras av nya preparat och tilltro till begreppet läkemedel och läkemedelsbehandling i stort.

Läs vidare »
Nvculnlubf2uhimkafthw

Läkemedelsvärlden.se blir öppen och gratis!

Pressmeddelanden   •   2015-01-07 09:45 CET

Idag öppnar Läkemedelsvärlden.se, som ges ut av Apotekarsocieteten, upp hela sin tidningssajt. Alla fördjupningsartiklar som tidigare krävde inloggning blir därmed öppna och gratis.

Media-no-image

De vann pris för bästa kundinsats på apotek

Pressmeddelanden   •   2014-12-19 09:06 CET

För att stimulera till att dela med sig av goda insatser på apotek och inspirera apoteksbranschen har Sektionen för öppenvårdsfarmaci inom Apotekarsocieteten instiftat två priser för att premiera förtjänstfulla insatser på apotek. Ett inom receptexpedition och ett inom egenvård. Priserna som är 10 000 kronor vardera har tilldelats som följer:

Vinnaren av priset för Bästa kundinsats inom Recept är receptarien Birgitta Wesslert på Apotek Hjärtat i Norrtälje. Juryns motivering är: ”Birgitta Wesslert utmärker sig genom att med god rådgivning, stort engagemang och hjärta hjälpa sina kunder genom att se till hela kundens situation och vad som kan behöva göras i det individuella fallet lite utanför de vanliga rutinerna”

Vinnaren av priset för bästa kundinsats inom Egenvård är Johan Olofsson på Broapoteket i Stockholm. Juryns motivering är: ”Johan Olofsson är ett föredöme i sina kundmöten, där han använder sin gedigna kompetens, lyhördhet och pedagogiska skicklighet för sina kunders bästa”

  - Vi fick in många fina nomineringar och det har varit en tuff uppgift att välja bara en mottagare per pris. Omfattningen och kvaliteten på nomineringarna visar på den mångfald av hälsoinsatser som görs på apotek idag, säger Sara Claesson, Ordförande för Sektionen för öppenvårdsfarmaci inom Apotekarsocieteten.

- Att det inte alltid är de stora sakerna som gör stor skillnad utan att detaljer såsom lyhördhet för kundens situation tillsammans med kompetens är det som gör skillnad är båda dessa pristagare goda exempel på, säger Karin Myer VD för Apotekarsocieteten.

Juryn har bestått av styrelsen för Sektionen för öppenvårdsfarmaci inom Apotekarsocieteten: Sara Claesson, (ordförande), Barbro Forsberg, Ludde Möller, Robert Svanström, Carin Svensson och Maria Wiberg.

Priserna för bästa kundinsats på apotek delas ut av Sektionen för öppenvårdsfarmaci inom Apotekarsocieteten Syftet med priserna är att lyfta fram och premiera goda insatser i vardagsarbetet på apotek och med detta stimulera till att dela med sig av goda insatser på apotek och inspirera apoteksbranschen.

1. Ett pris för bra rådgivning och engagemang i en receptexpedition
2. Ett pris för bra rådgivning och engagemang inom egenvård

För ytterligare information:
Sara Claesson, Ordförande, Sektionen för öppenvårdsfarmaci inom Apotekarsocieteten
070-838 08 87

Robert Svanström, Vice ordförande, Sektionen för öppenvårdsfarmaci inom Apotekarsocieteten
070-521 12 56

Karin Meyer, VD, Apotekarsocieteten
karin.meyer@apotekarsocieteten.se
Telefon 08-723 50 61

Birgitta Karpesjö, Kommunikationschef, Apotekarsocieteten
birgitta.karpesjo@apotekarsocieteten.se
Telefon 08 – 723 50 42

Apotekarsocieteten har ca 5200 medlemmar och är en ideell förening för alla som är intresserade av läkemedelsforskning, läkemedelsproduktion eller läkemedelsanvändning. Vi främjar kunskap och kompetensutveckling inom hela läkemedelsområdet genom att arbeta med aktuella frågor och är den givna mötesplatsen för alla läkemedelsintresserade, över alla professionsgränser.
Apotekarsocieteten består av tretton vetenskapliga sektioner, fem intressegrupper och elva lokalföreningar som täcker hela Sverige och arrangerar föreläsningsverksamhet, kurser, studiebesök och sociala aktiviteter. 
Det helägda dotterbolaget Läkemedelsakademin i Stockholm AB är den ledande aktören inom fort- och vidareutbildning inom läkemedelsområdet i Sverige samt ger ut webbtidningen Läkemedelsvärlden.se och böcker inom läkemedelsområdet.

Läs vidare »
Media-no-image

Läkemedelssamtal på apotek möjliga men viktigt att komma vidare

Nyheter   •   2014-12-16 09:00 CET

Läkemedelsverket har inom ramen för den nationella läkemedelsstrategin genomfört ett pilotprojekt med Strukturerade läkemedelssamtal på apotek. Tanken med strukturerade läkemedelssamtal på apotek är att minska felaktig läkemedelsanvändning och i stället få ut hela nyttan av läkemedelsbehandlingen. Under våren 2014 har ett pilotprojekt med fokus på genomförbarhet genomförts. Rapporten från projektet visar att det går att genomföra men det finns en del som behöver klargöras inte minst kring lagstiftning innan det implementeras. Till rapporten Att genomföra strukturerade läkemedelssamtal på apotek

- Apoteken är sista länken i vårdkedjan när läkemedel är den valda behandlingen och många frågor kommer först på apoteket när användaren ser ”sin” förpackning. Det är viktigt att dessa samtal inte blir en isolerad företeelse för apoteken utan att de blir en del av en kedja där det finns möjlighet för apoteken att kommunicera med förskrivarna. Det arbete som pågår kring olika eHälsosatsningar som Nationell patientöversikt borde kunna öppna för en sådan kommunikation, säger Karin Meyer VD Apotekarsocieteten

Läs vidare »
Media-no-image

Tänk nationellt även kring kompetensförsörjning - även här behövs samarbete

Blogginlägg   •   2014-11-13 11:17 CET

Susanne Ås Sivborg överlämnade den 7 november sin rapport kring förutsättningarna för en nationell strategi för life science. Ett 80-tal aktörer har gett synpunkter och rapporten "Ett konkurrenskraftigt ekosystem för Life Science" visar på alla de pusselbitar som måste finnas med i detta system och det är viktigt att ingen av dem tappas bort i det fortsatta arbetet. Apotekarsocieteten lyfte i sina kommentarer fem huvudområden som alla finns med i rapporten.

 • Nationellt perspektiv
 • Vården måste få forskning som ett uppdrag
 • Kompetens
 • Nyttja våra register
 • Tillverkning

- Den nationella samordningen lyfts i rapporten och detta är viktigt även när vi pratar kompetensförsörjning. Här behöver vi i Sverige bli ännu bättre på att samarbeta nationellt, att skapa starka noder som samarbetar och inte splittra oss för att Sverige blir starka inom några områden, säger Karin Meyer VD för Apotekarsocieteten. Vi ser fram emot en bra dialog även i den fortsatta processen.

Apotekarsocietetens synpunkter till Susanne Ås Sivborgs utredning

Rapporten "Ett konkurrenskraftigt ekosystem för Life Science"

Läs vidare »

Kommande evenemang 3 evenemang

03 Mar 08:45

Läkemedelsriksdagen 2015: Osäkerhetens pris – beslut på bräcklig grund

2015-03-03, 08:45 - 16:45
Stockholm City Conference Centre i Norra Latin.

04 Mar 18:00

Kan våra nationella forskningscenter bota det regionala revirtänkandet i life science-Sverige?

2015-03-04, 18:00 - 19:00
Apotekarsocieteten, Wallingatan 26A, Stockholm

09 Nov 08:30

Läkemedelskongressen 2015

2015-11-09 - 2015-11-10
City Conference Center, Stockholm

Kontaktpersoner 15 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • Kommunikationschef
 • birgitta.karpesjo@apotekarsocieteten.se
 • 08 723 50 42

Om Apotekarsocieteten

-ditt nätverk för ökad kunskap om läkemedel

Apotekarsocieteten är en fristående, ideell förening som verkar för ökad kunskap om läkemedel. Alla som är intresserade av läkemedelsfrågor är välkomna som medlemmar i föreningen.

Adress

 • Apotekarsocieteten
 • Wallingatan 26A
 • 111 81 Stockholm
 • Vår hemsida