Ed3ks7zxmiszyfxyrqwk

Framtiden finns i registren – om vi samverkar

Blogginlägg   •   2016-04-20 17:24 CEST

Dkxdjsew814zrt7ebwyt
Gid8vfz3yn7ketx4anrh

PRESSINBJUDAN Läkemedelsanvändning i en gränslös hälso- och sjukvård. Vilka är utmaningarna? 15 mars Stockholm

Pressmeddelanden   •   2016-03-09 09:44 CET

Ed3ks7zxmiszyfxyrqwk
Ed3ks7zxmiszyfxyrqwk Lwplj653yzqses3iwfns

Apotekarsocietetens VD Karin Meyer ny ledamot i TLVs insynsråd

Pressmeddelanden   •   2016-03-02 09:00 CET

Talkz2trwypie1dwyucw
Pxaf3mxthoywt1rtfbsf Ed3ks7zxmiszyfxyrqwk

NY UPPLAGA: Pharmacokinetic & Pharmacodynamic Data Analysis: Concepts and Applications, 5:e upplagan

Pressmeddelanden   •   2016-02-17 13:18 CET

Denna internationellt populära bok kommer nu i en ny reviderad upplaga och som i denna revidering har stor vikt lagts vid att presentera fall på ett pedagogiskt och bra sätt.

Media-no-image
Ed3ks7zxmiszyfxyrqwk Lwplj653yzqses3iwfns

Professioner tillsammans för optimal läkemedelsanvänding

Nyheter   •   2016-01-26 18:04 CET

En optimal läkemedelsanvändning med patienten i centrum är målet. Hur kan olika professioner tillsammans bidra till en sådan? Det var frågan när Apotekarsocieteten inbjöd företrädare för patienter, läkare, sjuksköterskor och farmacevter kring ett första samtal. Syftet var att tillsammans få en överblick över processen, var finns hinder som kan överbryggas och hur skulle vi inom de olika professionerna önska att det fungerade. Diskussionen kommer att fortsätta under våren.

I mötet deltog; Stig Nyman, ordförande HSO; Emma Spak, ordförande  för Läkarförbundets råd för läkemedel, IT och medicinteknik; Kristina Fritjofsson, ordförande Sveriges Farmaceuter och Anne Johansson, vice ordförande Vårdförbundet. Från Apotekarsocieteten deltog Karin Meyer, VD och Birgitta Karpesjö, kommunikationsansvarig.

Läs vidare »
Media-no-image
Ed3ks7zxmiszyfxyrqwk

Karin Meyer, Apotekarsocieteten kommenterar ökningen av tidiga kliniska prövningar

Nyheter   •   2016-01-25 09:43 CET

I vetenskapsradion idag måndag 25 januari lyftes i ett inlägg att antalet tidiga kliniska prövningar nu ökar igen. Den tidigare sänkningen var inte enbart kopplad till AstraZenecas nedläggning av forskningen i Södertälje utan det fanns även andra faktorer.

Att antalet  så kallade First-in-man studier nu ökar, kan verkligen ses som ett trendbrott då antalet ansökningar för dessa studier trefaldigats under 2015 jämfört med 2013 och 2014. Ökningen är multifaktoriell, men en stor del av förklaringen är att det finns en bra bas och kompetens i Sverige för denna typ av läkemedelsforskning-och utveckling. Det finns både fler av Läkemedelsverket godkända faciliteter för denna typ av studier samt en mycket gedigen kompetens hos de aktörer som genomför dem. Studierna är komplexa och avgörande för utvecklingen av nya läkemedel och innefattar många moment och flera specifika typer av kompetens. Den höga kompetensnivå, kvalitét och trovärdighet vi har i Sverige inom dessa områden gör att svenska och internationella företag ser Sverige som ett bra land att genomföra denna typ av studier. Detta är ytterligare ett bevis på vikten av att Sverige fortsätter satsa på kliniska forskning och utvecklar nära samarbeten mellan universitet, vård och industri menar Apotekarsocietetens VD Karin Meyer.

Läs vidare »
Bbpync8vsvhfiavq1dn7
Ed3ks7zxmiszyfxyrqwk Gid8vfz3yn7ketx4anrh

Första kurserna på arabiska klara

Pressmeddelanden   •   2016-01-20 10:12 CET

Lwplj653yzqses3iwfns

Orkade inte ända fram men våga stå upp för läkemedelslagstiftningen

Blogginlägg   •   2016-01-13 11:20 CET

Media-no-image
Ed3ks7zxmiszyfxyrqwk

Ett viktigt steg för registerforskning

Nyheter   •   2015-12-21 13:42 CET

I ett nytt förslag till text från EU-parlamentet, EU-kommissionen och ministerrådet erkänns forskning som ett legitimt syfte för behandling av personliga data. Detta genom att föreslå att deltagare ska kunna ge ett bredare samtycke vid insamling av data till ändamål som inte kan specificeras i förväg, vilket ju ofta är fallet vid registerforskning. Det som kritiserats i tidigare versioner har varit att man ville införa krav på nytt samtycke från individen varje gång data skulle användas i en ny studie.

-  Detta är ett viktigt och bra beslut för Sverige som via sina register har en unik möjlighet att bidra till utveckling av nya och befintliga behandlingar. Vi har en bra möjlighet att ta en ledande roll i den fortsatta utvecklingen av registerforskning samt att genomföra mer forskning och därmed en bättre uppföljning av läkemedel och andra typer av insatser inom vården, säger Karin Meyer, VD Apotekarsocieteten.

Den nya dataskyddsförordningen väntas bli formellt beslutad under 2016 för att träda i kraft 2018.

Lä mer på European Parlament

Läs vidare »
Media-no-image
Ed3ks7zxmiszyfxyrqwk

Positivt att satsningen innefattar hela kedjan

Nyheter   •   2015-12-16 15:40 CET

- Den satsning på utveckling och produktion av biologiska läkemedel som presenterades i fredags är något vi liksom många andra ser mycket positivt på, säger Karin Meyer VD Apotekarsocieteten. Just att det görs en satsning på hela kedjan från tidig utveckling till produktion är något som är extra intressant. Det är genom att arbeta med hela denna kedja som viktig kompetens bibehålls och utvecklas och ger Sverige möjlighet att behålla och stärka det viktiga humankapitalet inom området.

I fredags den 11 december presenterade regeringen tillsammans med Knut och Alice Wallenbergs stiftelse, AstraZeneca och akademin ett nationellt program för forskning, utveckling och produktion av biologiska läkemedel. I våras presenterade AstraZeneca planerna på en investering om 285 miljoner dollar i en ny anläggning för tillverkning av biologiska läkemedel i Södertälje.

Till regeringens pressrelease

Till Läkemedelsvärlden.se

Till Forska!Sverige.se

Till Vetenskapsrådet

Till Knut och Alice Wallenbergs stiftelse

Till AstraZeneca

Till blogg Hur säkerställer vi det viktiga humankapitalet? Karin Meyer på Läkemedelsvärlden.se

Läs vidare »

Kontaktpersoner 6 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • Kommunikationschef
  • birgitta.karpesjo@apotekarsocieteten.se
  • 08 723 50 42

Om Apotekarsocieteten

-ditt nätverk för ökad kunskap om läkemedel

Apotekarsocieteten är en fristående, ideell förening som verkar för ökad kunskap om läkemedel. Alla som är intresserade av läkemedelsfrågor är välkomna som medlemmar i föreningen.

Adress

  • Apotekarsocieteten
  • Wallingatan 26A
  • 111 81 Stockholm
  • Vår hemsida