Media-no-image

Anders Borg tänker för kortsiktigt

Pressmeddelanden   •   2014-09-09 09:59 CEST

Anders Borg tänker för kortsiktigt

I Dagens Industri idag tisdag 9 september säger finansminister Anders Borg i en intervju att ”Vi har inte råd att bevilja oss förmåner på bekostnad av konkurrenskraften” och tar som exempel läkemedelsförmånen om det blir ändringar i ägarstruktur men hänvisning till kostnadsbesparingar.

  • Här tänker Anders Borg fel. Det är ett alltför kortsiktigt resonemang, menar Apotekarsocietetens VD Karin Meyer. Sverige gör sig mån om att vara en välfärdsstat och i detta ligger bl a att vi har en fortsatt bra utveckling av vården och behandlingar inom denna. Idag är läkemedelsutvecklingen global. Här gäller det att vi tänker inte bara kostnader i ett led utan även ser att det finns förutsättningar för att vara attraktiva globalt sett i utveckling och utvärdering av nya och befintliga behandlingar.

För ytterligare information:
Karin Meyer, VD, Apotekarsocieteten
karin.meyer@apotekarsocieteten.se
Telefon 08 - 723 50 61

Birgitta Karpesjö, Kommunikationschef, Apotekarsocieteten
birgitta.karpesjo@apotekarsocieteten.se

Telefon 08 – 723 50 42


Apotekarsocieteten har ca 5200 medlemmar och är en ideell förening för alla som är intresserade av läkemedelsforskning, läkemedelsproduktion eller läkemedelsanvändning. Vi främjar kunskap och kompetensutveckling inom hela läkemedelsområdet genom att arbeta med aktuella frågor och är den givna mötesplatsen för alla läkemedelsintresserade, över alla professionsgränser.
Apotekarsocieteten består av tretton vetenskapliga sektioner, fem intressegrupper och elva lokalföreningar som täcker hela Sverige och arrangerar föreläsningsverksamhet, kurser, studiebesök och sociala aktiviteter. 
Det helägda dotterbolaget Läkemedelsakademin i Stockholm AB är den ledande aktören inom fort- och vidareutbildning inom läkemedelsområdet i Sverige samt ger ut webbtidningen Läkemedelsvärlden.se och böcker inom läkemedelsområdet.

Läs vidare »
Dke7ybqkdpqbhtvrszpj

Karin Meyer prioriterar tre frågor som ny VD för Apotekarsocieteten

Pressmeddelanden   •   2014-09-02 15:17 CEST

Media-no-image

Läkemedelsakademin och SFAM i samarbete om utbildning för ST- och allmänläkare

Pressmeddelanden   •   2014-09-01 10:00 CEST

Apotekarsocietetens dotterbolag Läkemedelsakademin inleder den 1 september 2014 ett samarbete med SFAM (Svensk förening för allmänmedicin) och Region Skåne gällande webbaserad e-learning för ST- och allmänläkare.

Samarbetet är i första skedet en pilot med e-learning inom området Depression och ångest. Utbildningen är ett komplement till katedrala föreläsningar och övriga kurser. Det är ett relativt nytt sätt för fortbildning och i bl.a. Storbritannien finns ett mycket välutvecklat system för e-learning via BMJ (British Medical Journal) för sjukvården. Fortbildningen genomförs enskilt på vårdcentralen med uppföljande diskussion och kollegial dialog i grupp så rutiner och handläggning på vårdcentralen blir likartade. Kursen utgår från det allmänmedicinska perspektivet och använder autentiska fallbeskrivningar.

- Det är mycket glädjande att andra professioner uppskattar vår pedagogiska modell som använts i flera år för utbildning av farmacevter på apotek. Vi ser det som en styrka att vidareutveckla detta koncept i samarbete med andra professionsorganisationer där SFAM är den första, säger Apotekarsocietetens VD Karin Meyer.

För vidare information kontakta
Annika Tengvall 08-723 50 47
Utbildningsledare, Läkemedelsakademin
annika.tengvall@lakemedelsakademin.se

Karin Meyer 08-723 50 61
VD, Apotekarsocieteten
karin.meyer@apotekarsocieteten.se

Läs mer om Läkemedelsakademins e-utbildningar


Apotekarsocieteten har ca 5200 medlemmar och är en ideell förening för alla som är intresserade av läkemedelsforskning, läkemedelsproduktion eller läkemedelsanvändning. Vi främjar kunskap och kompetensutveckling inom hela läkemedelsområdet genom att arbeta med aktuella frågor och är den givna mötesplatsen för alla läkemedelsintresserade, över alla professionsgränser.
Apotekarsocieteten består av tretton vetenskapliga sektioner, fem intressegrupper och elva lokalföreningar som täcker hela Sverige och arrangerar föreläsningsverksamhet, kurser, studiebesök och sociala aktiviteter. 
Det helägda dotterbolaget Läkemedelsakademin i Stockholm AB är den ledande aktören inom fort- och vidareutbildning inom läkemedelsområdet i Sverige samt ger ut webbtidningen Läkemedelsvärlden.se och böcker inom läkemedelsområdet.

Läs vidare »
Media-no-image

Boka in årets viktigaste möte för dig inom läkemedelsområdet!

Nyheter   •   2014-07-04 12:05 CEST

Snart är det semester, men redan nu är vi i full gång med att finslipa programmet till årets Läkemedelskongress.

Som tidigare år varvas aktuella debatter med parallella föreläsningsprogram.

• Läkemedelsforskning och utveckling
• Tillverkning och handel
• Användning och patientsäkerhet
• Medicin-tekniska produkter
• Vaccination av hund och katt.

Nytt för i år är att vi koncentrerar hela programmet till en dag som också avslutas med nätverksmingel för alla deltagare.

Läkemedelskongressen kommer att hålla till på City Conference Center (Folkets Hus) i Stockholm måndagen den 20 oktober.

Boka in datumet redan nu och följ hur programmet växer fram. Läs mer
Skön sommar och vi ses i höst!


Göran Lidgren goran.lidgren@lakemedelsakademin.se och Petra Flygare petra.flygare@apotekarsocieteten.se

Kongressansvariga


Läs vidare »
Media-no-image

Apotekarsocieteten valde ny styrelse och slog fast verksamhetsplanen för den kommande tvåårsperioden

Pressmeddelanden   •   2014-05-28 09:15 CEST

Vid sitt fullmäktige den gångna helgen valde Apotekarsocieteten ny styrelse och slog fast verksamhetsplanen för den kommande två-årsperioden. Det blev omval för ytterligare en period av sittande ordförande Eva Sjökvist Saers, därutöver valdes fyra nya ledamöter (Gunilla Andrew Nielsen, Claes Post, Annika Svedberg och Joakim Söderberg) och fyra ledamöter valdes om. Under året tillträder som tidigare meddelats Karin Meyer som VD efter Andreas Furängen som slutade den 30 april. Karin tillträder den 11 augusti då vi återkommer med mer information.

Apotekarsocietetens styrelse 2014-2016

Ordförande:
Eva Sjökvist Saers, APL

Ledamöter:
Gunilla Andrew-Nielsen, Läkemedelsverket (nyval)
Märit Johansson, Karolinska Institutet Science Park
Claes Post, ALMI Invest (nyval)
Annika Svedberg, Apotek Hjärtat (nyval)
Joakim Söderberg, Health Solutions (nyval)
Lars-Åke Söderlund, Apoteket
Inger Torpenberg, Svensk sjuksköterskeförening
Mervi Vasänge, Åbo Akademi

För ytterligare information kontakta kommunikationschef Birgitta Karpesjo, birgitta.karpesjo@apotekarsocieteten.se, telefon 08 723 50 42


Apotekarsocieteten har ca 5200 medlemmar och är en ideell förening för alla som är intresserade av läkemedelsforskning, läkemedelsproduktion eller läkemedelsanvändning. Vi främjar kunskap och kompetensutveckling inom hela läkemedelsområdet genom att arbeta med aktuella frågor och är den givna mötesplatsen för alla läkemedelsintresserade, över alla professionsgränser.
Apotekarsocieteten består av tretton vetenskapliga sektioner, fem intressegrupper och elva lokalföreningar som täcker hela Sverige och arrangerar föreläsningsverksamhet, kurser, studiebesök och sociala aktiviteter. 
Det helägda dotterbolaget Läkemedelsakademin i Stockholm AB är den ledande aktören inom fort- och vidareutbildning inom läkemedelsområdet i Sverige samt ger ut webbtidningen Läkemedelsvärlden.se och böcker inom läkemedelsområdet.

Läs vidare »
D6pd51zf3uzrepiwwfvk

Detta hade inte hänt mig om jag varit yngre

Nyheter   •   2014-05-20 13:30 CEST

Ny bok! Apotekarsocietetens förlag har kommit med en ny bok. Författare J Lars G Nilsson.

Media-no-image

Mats Widlund tf VD för Apotekarsocieteten

Nyheter   •   2014-05-02 10:14 CEST

Andreas Furängen lämnar nu Apotekarsocieteten som dess VD. Det har varit 10 mycket händelserika år båda för företaget och i omvärlden och Andreas har på ett mycket professionellt sätt tagit väl vara på möjligheter och vidareutvecklat Apotekarsocieteten och även väl balanserat de utmaningar som uppkommit.

Som tidigare meddelats har Karin Meyer utsetts till ny VD för Apotekarsocieteten. Hon tillträder sin nya tjänst 11 augusti 2014.

Under perioden 1 maj – 10 augusti 2014 går ekonomichef Mats Widlund in som tillförordnad VD. Mats Widlund uppgift blir att leda verksamheten och ha ansvar för driften tills Karin Meyer är på plats. Mats Widlund har arbetat som ekonomichef sedan 2011 och är väl förtrogen med Apotekarsocieteten och dess verksamhet.

Eva Sjökvist Saers
Styrelseordförande


Läs vidare »
Media-no-image

Apotekarsocieteten utlyser priser för bästa doktorsavhandlingar

Nyheter   •   2014-04-22 17:24 CEST

Tre av Apotekarsocietetens vetenskapliga sektioner utlyser tillsammans med bl a AstraZeneca tre priser för bästa doktorsavhandling inom olika delar av läkemedelsområdet.

GaBi-priset (Galenisk farmaci och Biofarmaci) till årets bästa avhandling inom området galenisk farmaci och biofarmaci framlagd vid svenskt universitet under perioden 10 juni 2013- 10 juni 2014. Sista ansökningsdag 14 juni 2014.

Phabian Award delas ut av Sektionen för läkemedelsanalys inom områdena kvalitativa och kvantitativa metoder och tekniker för läkemedel och besläktade ämnen (föroreningar, nedbrytningsprodukter, metaboliter) farmacevtiska hjälpämnen samt endogena ämnen av betydels för läkemedelseffekter och -interaktioner. Avhandlingen ska vara framlagd vid svenskt universitet under perioden 1 maj 2013 - 30 april 2014. Sista ansökningsdag 13 juni 2014.

Rosenön Award delas ut av Sektionen för farmakokinetik och läkemedelsmetabolism inom områdena läkemedelsmetabolism, farmakokinetik och farmakodynamik. Avhandlingen ska vara framlagd vid svenskt universitet under perioden 15 juni 2013 - 15 juni 2014. Sista ansökningsdag 16 juni 2014.

För att stimulera forskning inom läkemedelsområdet utlyser Apotekarsocieteten tre priser för bästa doktorsavhandlingar framlagda vid svenskt universitet; GaBi-priset, Phabian Award och Rosenön Award.

Läs vidare »
Mialxe8ygnjlouy2a8sf

4th conference on Clinical Trials in the Nordic Countries -

Pressmeddelanden   •   2014-03-31 15:07 CEST

N62tevk7yilrb904zrd4

Apotekarsocieteten utlyser stipendier inom läkemedelsområdet för vidareutbildning, forskning och farmacihistorisk verksamhet

Nyheter   •   2014-03-03 13:30 CET

Stipendier utlyses från flertalet av Apotekarsocietetens stiftelser med sista ansökningsdag 31 mars.

Kommande evenemang 1 evenemang

20 Okt all day

Läkemedelskongressen 2014

2014-10-20 - 2014-09-11
City Conference Center, Barnhusgatan 12-14, Stockholm

Kontaktpersoner 13 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • Kommunikationschef
  • wlsjnmxhyqvniiadspmjbirgitotcgta.karperewmsjo@boapotekarytmzngsogociocmnetfwuruietkedmldrzuzengooy.szsarfzxre
  • 08 723 50 42

Om Apotekarsocieteten

-ditt nätverk för ökad kunskap om läkemedel

Apotekarsocieteten är en fristående, ideell förening som verkar för ökad kunskap om läkemedel. Alla som är intresserade av läkemedelsfrågor är välkomna som medlemmar i föreningen.

Adress

  • Apotekarsocieteten
  • Wallingatan 26A
  • 111 81 Stockholm
  • Vår hemsida