Media-no-image
Ed3ks7zxmiszyfxyrqwk Gid8vfz3yn7ketx4anrh

2,5 miljoner till att översätta kursmaterial till arabiska

Pressmeddelanden   •   2015-11-24 10:30 CET

Apotekarsocietetens dotterbolag Läkemedelsakademin ska översätta utbildningsmaterial till arabiska för att korta vägen till jobb för nyanlända apotekare. Sveriges Farmaceuter, Almega och Svensk Handel har beviljats nära 2,5 miljoner kronor från arbetsmarknadsdepartementet för ändamålet.

Bakgrunden är det stora antalet nyanlända apotekare från bland annat Syrien, i kombination med den bristen på farmaceuter på den svenska apoteksmarknaden.

Med hjälp av statliga främjandemedel på 2 475 000 kronor som arbetsmarknadsdepartementet nu beviljat är det tänkt att processen för nyanlända apotekares etablering på arbetsmarknaden ska påskyndas.

- Det är glädjande att dessa medel nu frigörs för det här angelägna ändamålet. Det här är en av flera viktiga åtgärder som kan bidra till att korta tiden till arbetsmarknaden för nyanlända apotekare. Satsningen på översättning av kursmaterial harmonierar med det så kallade snabbspåret som vi är mycket delaktiga i, säger Kristina Fritjofsson, ordförande för Sveriges Farmaceuter.

Läkemedelsakademin avser att översätta 15 befintliga e-learning-kurser inom farmakoterapi som är avsedda för apoteksfarmaceuter till arabiska.

- Det här är ett viktigt sätt att göra skillnad och ta samhällsansvar och som är i linje med Apotekarsocietetens ändamål om att främja kompetensutveckling inom läkemedelsområdet. Om vi med detta kan förkorta de uppskattningsvis cirka 600 nyanlända apotekarnas insteg på arbetsmarknaden är mycket vunnet, säger Karin Meyer, VD för Apotekarsocieteten

För mer information kontakta:

Kristina Niemi, förbundsdirektör Sveriges Farmaceuter, 070-939 99 05,
Annika Tengvall, utbildningsledare Läkemedelsakademin, 08-723 50 47
Kristina Karmestedt Estman, arbetsrättsexpert/förhandlare Svensk Handel, 010-47 18 621
Åsa Ramel, arbetsrättsexpert/förhandlare Apoteksföretagen inom Almega, 08-762 6846

Apotekarsocieteten är en ideell förening med ändamål att befordra en hög yrkesstandard inom läkemedelsområdet och att verka för en för individ och samhälle gynnsam utveckling och användning av läkemedel. I detta syfte främjar Apotekarsocieteten kunskaps-och kompetensutveckling inom läkemedelsområdet. Det helägda dotterbolaget Läkemedelsakademin i Stockholm AB är den ledande aktören inom fort- och vidareutbildning inom läkemedelsområdet i Sverige samt ger ut webbtidningen Läkemedelsvärlden.se och böcker inom läkemedelsområdet.

Med föreningens fokus på läkemedel i hela kedjan samlar den kompetenser från olika professioner för att tillsammans arbeta för en bra utveckling och användning av läkemedel. Idag har vi över 5000 medlemmar som kommer från hela läkemedelsområdet.

Läs vidare »
Osbk8v0aufzjamimqzcc

Pressinbjudan till symposium om Nya innovativa sätt att tillföra läkemedel 19 november

Pressmeddelanden   •   2015-11-12 13:55 CET

Lzw88ysdtaz2pkdpwuyr

Tone Andersson och Emil Andersson vann pris för bästa kundinsats på apotek 2015

Pressmeddelanden   •   2015-11-10 11:08 CET

Gf3ouarfxikh0idxepwf
Pxaf3mxthoywt1rtfbsf

Apoteksgruppen Stora Höga vinnare av årets kompetensapotek 2015

Pressmeddelanden   •   2015-11-09 17:55 CET

Kezdstnqf2rmmec3ynek

Moventig, AstraZeneca får priset för Bästa bipacksedel 2015

Pressmeddelanden   •   2015-11-09 10:27 CET

Media-no-image
Ed3ks7zxmiszyfxyrqwk

Vi vill se en fortsatt satsning på life science i forskningspolitiska propositionen 2016

Nyheter   •   2015-10-29 17:15 CET

Nästa år ska en ny forskningspolitik proposition tas fram och Utbildningsdepartementet har under hösten inhämtat synpunkter från olika parter. Apotekarsocieteten har lämnat sina synpunkter utifrån ett life science/läkemedels perspektiv.

För att Sverige ska vara attraktivt inom området life science behövs satsningar på utbildning inom naturvetenskap, från grundskola till universitet. Satsningen på kunskap inom grundskola och gymnasium måste premieras. Det ska vara häftigt att vara bäst i matte och naturkunskap. Finansieringssystemen för grundutbildningar på universiteten behöver ändras. Vi föreslår att den finansiella ersättningen baseras på kvalitet i utbildningen i stället för som idag på antalet examinerade studenter.

Life science är ett område som har behov av långsiktighet och kopplat till detta är då att även finansieringen behöver ges för längre perioder. En mer långsiktig finansiering ger möjligheter till
disputerade personer att efter post doc-vistelser utomlands komma tillbaka och berika med sin kompetens. Långsiktighet i finansiering ger även universiteten möjlighet att för kortare eller längre tid ta emot gästforskare och skapa rörlighet mellan akademi och näringsliv samt länder.

Life science-sektorn behöver för att utvecklas i Sverige ha möjlighet till samverkan mellan akademi, näringsliv och hälso- och sjukvården. Vi ser här att hälso- och sjukvården bör få klinisk forskning som ett prioriterat och mätbart uppdrag och behandlas som ett led i den egna verksamhetsutvecklingen och inte enbart som en belastning som tar resurser från vårdproduktion.

Steget från forskning till utveckling av produkter är viktigt för att det ska gynna Sverige. Inom området life science är det även viktigt att kompetensen inom hela utvecklingskedjan värnas. När stora företag stod för hela utvecklingskedjan fanns denna kompetens inom samma organisation. Detta är inte lika vanligt idag när olika delar av forskning och utveckling görs av olika företag specialiserade på sin del. Vi behöver därför i Sverige hitta andra strukturer i samarbete mellan industri, akademi och institut för att denna kompetens bevaras och utvecklas.

Läs vidare »
Tqpqphwtrog1rkt5mht5

Pressinbjudan till Läkemdelskongressen 2015 9-10 november

Pressmeddelanden   •   2015-10-29 14:55 CET

Uvhm1u7ughev5phybzkz
Ed3ks7zxmiszyfxyrqwk

Apotekarsocieteten medarrangör för världskongress om läkemdelsutveckling 2017

Pressmeddelanden   •   2015-10-28 13:30 CET

H1acdmn4yhjvhkurbmsz

Apotekarsocieteten utlyser stipendier för vidareutbildning och forskning

Nyheter   •   2015-10-05 08:00 CEST

Media-no-image

Seminarier med fokus på e-hälsa

Nyheter   •   2015-09-11 09:00 CEST

Apotekarsocieteten sätter via sina sektioner för läkemedelsinformation respektive sjukvårdsfarmaci fokus på e-hälsa ur lite olika aspekter. I går den 10 september inledde vi med Den googlande patienten som du kan ta del av här

Den 14 september kl 16 Framtid och utveckling i gammal miljö. Stefan Olsson, IBL medverkar och pratar på temat Utmaningar och möjligheter kring framtidens hälso-/sjukvård Läs mer här

Den 22 september kl 18 Digitala hälsostöd för patienter och vård: Medverkar gör Daniel Forslund, FP, Innovationslandstingsråd, SLL; Johan Henriksson, Pfizer AB ochThomas Ehrengren, entreprenör inom e-hälsa. Läs mer här

Den 24 september kl 18 Apoteken en viktig aktör inom eHälsa: Medverkar gör

Sten-Erik Öhlund, CGI, Fil.lic. i Data och systemvetenskap, doktorand i Informationssystem, arbetat som konsult inom Apotekbranschen sedan 2003. Läs mer här

Kontakt Saimei Hou, saimei.hou@apotekarsocieteten.se

 

Läs vidare »

Kontaktpersoner 19 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • Kommunikationschef
  • birgitta.karpesjo@apotekarsocieteten.se
  • 08 723 50 42

Om Apotekarsocieteten

-ditt nätverk för ökad kunskap om läkemedel

Apotekarsocieteten är en fristående, ideell förening som verkar för ökad kunskap om läkemedel. Alla som är intresserade av läkemedelsfrågor är välkomna som medlemmar i föreningen.

Adress

  • Apotekarsocieteten
  • Wallingatan 26A
  • 111 81 Stockholm
  • Vår hemsida