Dmqnluvizvrvzcc7otjl

Läkemedelskemiska priset 2015 till Bertil Samuelsson

Pressmeddelanden   •   2015-05-06 09:00 CEST

Eryobcl9bcsuf7oy3bnb

Samarbete för fördjupad farmaceutisk kompetens

Pressmeddelanden   •   2015-04-29 09:00 CEST

Apotekarsocietetens dotterbolag Läkemedelsakademin och Apoteket inleder ett samarbete för att säkra aktuell och fördjupad kompetensutveckling för farmacevter.

Media-no-image

Ge möjlighet till professioner att samverka för en optimal läkemedelsanvändning

Blogginlägg   •   2015-04-17 11:50 CEST

Rätt läkemedel i rätt dos vid rätt tillfälle till rätt patient. Låter enkelt men hur når vi dit? Läkemedel är vårdens vanligaste behandling och många olika professioner är inblandade, från förskrivare till apotek och ibland även kommunal hälso- och sjukvård som hjälper till i samband med att personen ska ta sitt läkemedel. I hela denna kedja finns behov av en samlad bild av vilka läkemedel en person använder.

Denna tanke finns med NOD och samlad läkemedelslista. Tanken med NOD är att både hälso- och sjukvården samt apoteken ska ha tillgång till samma information om vilka läkemedel som är förskrivna och vilka som är uttagna. I ett nästa steg finns möjlighet till kommunikation där apotek och hemtjänst kan bidra med viktig information till förskrivaren kring användningen av läkemedel. Praktiska saker som kan förklara varför viss effekt uteblir. Kan vara så enkelt som att förpackningen är svår att öppna, tabletterna har ingen skåra mm.

Tyvärr har projektet samlad läkemedelslista stoppats på grund av att regelverken inte gör det möjligt. Med all respekt för den personliga integriteten men det vore önskvärt om arbetet med att se över lagstiftningen för att möjliggöra detta prioriterades. I e-hälsokommitténs betänkande Nästa fas i e-hälsoarbetet (SOU 2015:32) som överlämnades i slutet på mars lyfts många bra förslag vad och i vilka steg detta skulle kunna göras. SKL och Inera har i en skrivelse till regeringen den 9 april lyft vikten av att frågan prioriteras.

Apotekarsocieteten anser att frågan kring att få en säker och ändamålsenlig informationshantering i hälso- och sjukvården inklusive öppenvårdsapotek är den viktigaste faktorn för att få en optimal läkemedelsanvändning utifrån den enskilde individens behov. En optimal informationshantering ger möjligheter för att ta fram arbetsflöden för samarbete mellan olika professioner inom hälso- och sjukvård inklusive apotek. Därför ser vi positivt på e-hälsomyndighetens betänkande och skrivelsen från SKL och Inera. Låt arbetet med att se över de regulatoriska hindren börja! För det är först när det regulatoriska är klart som det finns incitament för nästa stora utmaning. Att se över arbetsprocesser och hur hela kedjan ska arbeta. Med professioner i samverkan för en optimal läkemedelsanvändning.

Läs vidare »
Media-no-image

Nominera till utmärkelsen Bästa bipacksedel 2015

Nyheter   •   2015-04-10 11:20 CEST

Enorma investeringar läggs på att forska fram nya banbrytande och effektiva läkemedel varje år. Oavsett om läkemedlet är nytt eller gammalt kan effekten försämras om inte patienten förstår hur det ska användas. Bipacksedeln är tillsammans med information från läkare och farmaceut ett av de viktigaste instrumenten för att bidra till en bättre och mer effektiv läkemedelsanvändning. Med tävlingen "Årets Bipacksedel" vill Apotekarsocieteten uppmuntra forskande läkemedelsföretag och generikaproducenter till att utforma tydliga och innovativa bipacksedlar för patientens bästa.

- En bra bipacksedel är en viktig del i att säkerställa en bra läkemedelsanvändning. Då detta är ett av Apotekarsocietetens övergripande mål känns det viktigt att stimulera arbetet med att ta fram för patienten bra bipacksedlar, säger VD Karin Meyer.


Välkomna att nominera ert företags bästa bipacksedlar!

Nominering av bidrag
Samtliga bidrag ska vara inskickade senast den 30 april.

Skicka ett mejl till asa.schelin@sll.se med information om

o Namn på läkemedlet

o Bifoga en kort motivering till varför bidraget ska vinna.

Posta bipacksedeln i original till
Åsa Schelin, Invånartjänster 1177 Vårdguiden/UMO, Stockholms läns landsting, Box 17533, 118 91 Stockholm (senast den 31 maj)

Hur går bedömningen till
En jury värderar bidragen utifrån ett antal förbestämda kriterier:

- Läsbarhet – Är språk och uttryck anpassat till patientgruppen.

- Layout – Är layout och papperskvalitet anpassad för att underlätta läsning.

- Innovationsgrad – Har företaget lyft fram text eller layout på ett innovativt sätt för att underlätta förståelse.

Juryn som utser vinnaren består av medlemmar i Sektionen för läkemedelsinformation inom Apotekarsocieteten: Linnea Johansson, Cura apoteket; Kim Sherwood, Läkemedelsverket; Madelen Domajnko, Inera; Åsa Schelin 1177 Vårdguiden, och Niclas Carlsson, MSD

Vinnande bidrag presenteras i samband med Läkemedelskongressen den 9-10 november 2015.

Vi inbjuder företag till att nominera sina bästa bipacksedlar senast den 30 april utmärkelsen Bästa bipacksedel 2015.

Läs vidare »
Media-no-image

Pressinbjudan: Välkommen till Apotekens roll för bättre läkemedelsanvändning 14 april

Pressmeddelanden   •   2015-04-10 08:30 CEST

Sveriges nya regering börjar bli varm i kläderna. Samtidigt genomför TLV en översyn av apotekens handelsmarginal. Pilotstudien kring strukturerade läkemedelssamtal har genomförts och den nationella läkemedelsstrategin går in i en ny fas.

Apoteken är både det första och sista ledet i vårdkedjan. Människor träffar apotekens personal oftare än de träffar övrig hälso- och sjukvårdspersonal. Farmaceuter på apotek är sista anhalt innan patienten själv ska börja använda sitt läkemedel och dessa har en unik möjlighet att föra en diskussion om patientens läkemedelsanvändning. Alliansregeringen sa sig ha en ambition att förbättra läkemedelsanvändningen, särskilt för de äldre. Hur ser den nya samarbetsregeringen på apotekens roll i vårdkedjan och i rollen att förbättra läkemedelsanvändningen?

Inledningstalar gör:
Statssekreterare Agneta Karlsson, Socialdepartementet

Samtalar tillsammans med henne gör:
Karin Meyer
, Apotekarsocieteten
Johan Wallér, Sveriges Apoteksförening
Kristina Niemi, Sveriges Farmaceuter

Samtalsledare: Thony Björk

Kvällen är ett samarrangemang mellan Apotekarsocieteten, Sveriges Apoteksförening och Sveriges Farmaceuter

Tid: Tisdagen 14 april. Mingel från kl 18.00. Samtalet börjar kl 19.00

Plats: Apotekarsocieteten, Wallingatan 26A, Stockholm

För mer information och anmälan: Birgitta Karpesjö, Apotekarsocieteten, birgitta.karpesjo@apotekarsocieteten.se, telefon 08 723 50 42

Apotekarsocieteten är en ideell förening med ändamål att befordra en hög yrkesstandard inom läkemedelsområdet och att verka för en för individ och samhälle gynnsam utveckling och användning av läkemedel. I detta syfte främjar Apotekarsocieteten kunskaps-och kompetensutveckling inom läkemedelsområdet. Det helägda dotterbolaget Läkemedelsakademin i Stockholm AB är den ledande aktören inom fort- och vidareutbildning inom läkemedelsområdet i Sverige samt ger ut webbtidningen Läkemedelsvärlden.se och böcker inom läkemedelsområdet.

Med föreningens fokus på läkemedel i hela kedjan samlar den kompetenser från olika professioner för att tillsammans arbeta för en bra utveckling och användning av läkemedel. Idag har vi över 5000 medlemmar som kommer från hela läkemedelsområdet.

Företrädare för Apotekarsocieteten, Sveriges Apoteksförening och Sveriges Farmaceuter samtalar med statssekreterare Agneta Karlsson, Socialdepartementet kring Apotekens roll för bättre läkemedelsanvändning.

Läs vidare »
Osrx4jt89ck7aznaiuko

Nytt för i år! Vilka blir vinnarna av Årets Kompetensapotek 2015?

Nyheter   •   2015-03-31 14:57 CEST

Aotjhjxlqnkpztbpcexz

Pressinbjudan: Välkommen till Precision medicine - en viktig pusselbit för framtidens hälsa 23 mars

Pressmeddelanden   •   2015-03-12 13:25 CET

Media-no-image

Välkommet att statsministerns innovationsråd är på plats

Nyheter   •   2015-02-24 14:50 CET

Välkommet att statsministerns innovationsråd är på plats

- Det är en god nyhet att statsminister Stefan Löfvén idag presenterar sitt innovationsråd. Nu är det viktigt att life science blir en av de frågor som prioriteras högt vilket ju tidigare har sagts, säger Karin Meyer VD Apotekarsocieteten. Det fortsatta arbetet från Susanne Ås Sivborgs utredning kring förutsättningarna för en nationell life science strategi har ju sagts vara en del av som ska handhas av innovationsrådet.

Innovationsrådet ska vara ett rådgivande organ som utifrån ett helhetsperspektiv ska föra en dialog mellan politik, näringsliv, akademi och fackföreningsrörelse. Samverkan mellan dessa ska stärka Sveriges innovationsförmåga och konkurrenskraft.

- Att inte sjukvårdsminister Gabriel Wikström finns med i Rådet är lite oroande. För en utveckling av life science är sjukvårdens engagemang av yttersta vikt. Vi ser fram emot rådets arbete och Apotekarsocieteten med medlemmar som arbetar inom hela läkemedelskedjan ser fram emot att bidra till det fortsatta arbetet för en bra utveckling av life science i Sverige.

Läs vidare »
Egz3dkbwaajzw0exl9xu

Pressinbjudan: Välkommen till Life Science Bubbel & Debatt 4 mars Stockholm

Pressmeddelanden   •   2015-02-24 13:46 CET

Välkommen till debatt om hur bra de nya nationella forskningscentren som ska stärka life science fungerar 4 mars i Stockholm

Ekhd56aalvurxfcw4osb

Pressinbjudan: Välkommen till Läkemedelsriksdagen 2015 den 3 mars

Pressmeddelanden   •   2015-02-20 10:00 CET

Läkemedelsriksdagen är ett årligt återkommande evenemang arrangemang på initiativ av Läkemedelsverket, Socialstyrelsen, SBU och TLV.

Kommande evenemang 1 evenemang

09 Nov all day

Läkemedelskongressen 2015

2015-11-09 - 2015-11-10
Quality Hotel Globe, Arenaslingan 7, Stockholm

Kontaktpersoner 16 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • Kommunikationschef
  • bidyfeayrgixetitta.karpesjo@tcgkapxgirotekhoarsocifhetetenea.sdpgozfcpmne
  • 08 723 50 42

Om Apotekarsocieteten

-ditt nätverk för ökad kunskap om läkemedel

Apotekarsocieteten är en fristående, ideell förening som verkar för ökad kunskap om läkemedel. Alla som är intresserade av läkemedelsfrågor är välkomna som medlemmar i föreningen.

Adress

  • Apotekarsocieteten
  • Wallingatan 26A
  • 111 81 Stockholm
  • Vår hemsida