Ed3ks7zxmiszyfxyrqwk
Ed3ks7zxmiszyfxyrqwk

Apotekarsocieteten postitiv till införandet av ny myndighet för god forskningssed

Nyheter   •   Feb 23, 2017 11:34 CET

Aihkccm8zgxdvwxm6sjh
Ed3ks7zxmiszyfxyrqwk

Dags att komma ikapp allmänhetens förväntningar

Blogginlägg   •   Feb 23, 2017 09:00 CET

Media no image
M5uzw8ugrkxhhvejl6up Ed3ks7zxmiszyfxyrqwk

Apotekarsocieteten avvecklar sitt bokförlag

Nyheter   •   Jan 23, 2017 16:34 CET

Apotekarsocietetens bokförlag har ett fåtal titlar och har under flera år dragits med låga försäljningsvolymer vilket resulterat i en sviktande ekonomi, detta i en bokförlagsbransch som är under ekonomisk press och genomgår en stor förändring mot mer digitala format. Apotekarsocietetens styrelse väljer därför att avveckla bokförlaget.

Webshopen kommer att hållas öppen som försäljningskanal tills vidare och ger även fortsättningsvis möjlighet till försäljningskanal för böcker vars titlar ligger i linje med Apotekarsocietetens uppdrag. Avvecklingen medför ingen övertalighet av personal.

En genomlysning av föreningens verksamhet har gjorts som har visat att den publicistiska verksamhet som föreningen framledes har för avsikt att göra bedrivs av redaktionen för Läkemedelsvärlden.se, kommunikationsansvarig samt berörda projektledare inom ramen för deras respektive uppdrag. Historisk dokumentation ges vid förfrågan möjlighet att utvecklas i digitalt format.

För eventuella frågor kring detta är du välkommen att kontakta nedanstående

Karin Meyer, PhD
VD Apotekarsocieteten
Telefon 08 - 723 50 61
karin.meyer@apotekarsocieteten.se

Marie Eklund
Verksamhetsansvarig Läkemedelsakademin/Apotekarsocietetens föreningssupport
Telefon 08 723 50 44
marie.eklund@lakemedelsakademin.se

Läs vidare »
Gyulll5h6pvuuycpm3mu
Ed3ks7zxmiszyfxyrqwk Lwplj653yzqses3iwfns

2017 års Scheele Award till professor Charles L Sawyers

Pressmeddelanden   •   Jan 19, 2017 09:20 CET

Professor Charles L Sawyers, professor vid Memorial Sloan Kettering Cancer Center har utsetts till mottagare av 2017 års Scheele Award. Priset består av en prissumma om 200 000 kronor och en medalj. I anslutning till prisutdelningen i november 2017 arrangeras ett symposium med tema som anknyter till pristagarens forskning.

Tfhot2xh1veejzh9i83f

Inbjudan: 2017 års Scheelepristagare offentliggörs

Pressmeddelanden   •   Jan 13, 2017 08:30 CET

Mpahgtseggywee6klcor
Ed3ks7zxmiszyfxyrqwk Lwplj653yzqses3iwfns

Läkemedelsakademin riggar för 2017

Pressmeddelanden   •   Dec 19, 2016 12:30 CET

W5dtxiqqs4ngz13hwzpe
Ed3ks7zxmiszyfxyrqwk Lwplj653yzqses3iwfns

Mottagare av 2017 års Scheelepris offentliggörs 19 januari

Nyheter   •   Dec 15, 2016 13:00 CET

Den 19 januari offentliggörs vem som blir 2017 års mottagare av Scheelepriset. Tillkännagivandet kommer att ske i Apotekarsocietetens lokaler på Wallingatan 26 i Stockholm.

Sr41nvbfew0yta8btmoy
Ed3ks7zxmiszyfxyrqwk

Apotekarsocietetens ordförande Märit Johansson tar plats i EUFEPS Executive committée

Pressmeddelanden   •   Dec 15, 2016 08:00 CET

Media no image
Ed3ks7zxmiszyfxyrqwk Lwplj653yzqses3iwfns

Apotekarsocieteten om forskningspropositionen: Samverkan som kvalitetsindikator är bra men den fria grundforskningen får inte riskeras

Nyheter   •   Nov 29, 2016 08:00 CET

Igår presenterade utbildningsminister Helene Hellmark Knutsson regeringens forskningspolitiska proposition ”Kunskap i samverkan – för samhällets utmaningar och stärkt konkurrenskraft”. Ett nyckel ord är i hela propositionen är samverkan vilket även föreslås som en tredje kvalitetsindikator för fördelning av forskningsanslag till lärosäten. Om detta menar Apotekarsocietens VD Karin Meyer att det gäller att se myntets alla sidor.


- Ansatsen i detta är fullt förståelig och kan fungera i många sammanhang men jag kan även se vissa risker med detta. Det är viktigt att hitta en balans mellan denna nya tredje kvalitetsindikator och de befintliga dvs publiceringar och citeringar samt externa medel. De två utmaningarna med denna kvalitetsindikator är dels hur samverkan ska mätas och följas upp på ett sätt som möjliggör nationella jämförelser, och dels att även om samverkan med omgivande samhälle är bra och möjlig för många forskningsområden, så gäller inte detta för alla. Forskningsområden där det är mindre självklart är just den mycket tidiga grundforskningen där de framtida användningsområdena kan vara svåra att definiera, men där just denna nyfikenhetsdrivna forskning fyller funktioner som långt senare kan visa sig möjliggöra helt nya tillämpningsområden. Det blir en utmaning att utforma kvalitetsindikatorerna så att det går att bedöma och därmed fördela medel på ett sätt som inte missgynnar och riskerar den fria grundforskningen.

Vad gäller övrigt innehåll i propositionen ser Apotekarsocieteten att den på många punkter innehåller delar som föreningen har lyft till utbildningsdepartementet under det senaste året. Det handlar bland annat om vikten av en högre grad av långsiktighet, ökade basanslag och en tydligare satsning på kvalitet i stället för kvantitet. En annan viktig grundläggande aspekt som Apotekarsocieteten lyft är vikten av en ökad kvalitet framförallt inom skolan, men även inom högskolans grundutbildningar.


- Det är även positivt att man hörsammat vikten av att ge yngre forskare de rätta förutsättningarna att bilda egna forskargrupper och därmed möjliggöra långsiktig akademisk karriär. Ett annat viktigt område som nämns är stimulans för en ökad rörlighet, både mellan lärosäten och internationellt. Sammantaget är dessa grunder viktiga för att Sverige på sikt ska fortsätta vara en kunskapsnation i framkant, menar Karin Meyer.

Läs vidare »
Aihkccm8zgxdvwxm6sjh
Ed3ks7zxmiszyfxyrqwk Lwplj653yzqses3iwfns

Karin Meyer lyfter tre frågor som viktiga för life science i Sverige

Nyheter   •   Nov 23, 2016 15:18 CET

Kommande evenemang 2 evenemang

21 Mar all day

Läkemedelsriksdagen 2017 - Hur värdesätter vi medicinska resultat?

2017-03-21 00:00
Norra Latin (aulan), City Conference Centre, Drottninggatan 71 B, i centrala Stockholm

21 Maj all day

6th Pharmaceutical Sciences World Congress 2017

2017-05-21 - 2017-05-24
Stockholmsmässan, Mässvägen 1, Älvsjö

Bilder & Videor 3 bilder

Kontaktpersoner 4 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • Kommunikationsansvarig
  • birgitta.karpesjo@apotekarsocieteten.se
  • 08 723 50 42

Om Apotekarsocieteten

-ditt nätverk för ökad kunskap om läkemedel

Apotekarsocieteten är en fristående, ideell förening som verkar för ökad kunskap om läkemedel. Alla som är intresserade av läkemedelsfrågor är välkomna som medlemmar i föreningen.

Adress

  • Apotekarsocieteten
  • Wallingatan 26A
  • 111 81 Stockholm
  • Vår hemsida