Media-no-image

De vann pris för bästa kundinsats på apotek

Pressmeddelanden   •   2014-12-19 09:06 CET

För att stimulera till att dela med sig av goda insatser på apotek och inspirera apoteksbranschen har Sektionen för öppenvårdsfarmaci inom Apotekarsocieteten instiftat två priser för att premiera förtjänstfulla insatser på apotek. Ett inom receptexpedition och ett inom egenvård. Priserna som är 10 000 kronor vardera har tilldelats som följer:

Vinnaren av priset för Bästa kundinsats inom Recept är receptarien Birgitta Wesslert på Apotek Hjärtat i Norrtälje. Juryns motivering är: ”Birgitta Wesslert utmärker sig genom att med god rådgivning, stort engagemang och hjärta hjälpa sina kunder genom att se till hela kundens situation och vad som kan behöva göras i det individuella fallet lite utanför de vanliga rutinerna”

Vinnaren av priset för bästa kundinsats inom Egenvård är Johan Olofsson på Broapoteket i Stockholm. Juryns motivering är: ”Johan Olofsson är ett föredöme i sina kundmöten, där han använder sin gedigna kompetens, lyhördhet och pedagogiska skicklighet för sina kunders bästa”

  - Vi fick in många fina nomineringar och det har varit en tuff uppgift att välja bara en mottagare per pris. Omfattningen och kvaliteten på nomineringarna visar på den mångfald av hälsoinsatser som görs på apotek idag, säger Sara Claesson, Ordförande för Sektionen för öppenvårdsfarmaci inom Apotekarsocieteten.

- Att det inte alltid är de stora sakerna som gör stor skillnad utan att detaljer såsom lyhördhet för kundens situation tillsammans med kompetens är det som gör skillnad är båda dessa pristagare goda exempel på, säger Karin Myer VD för Apotekarsocieteten.

Juryn har bestått av styrelsen för Sektionen för öppenvårdsfarmaci inom Apotekarsocieteten: Sara Claesson, (ordförande), Barbro Forsberg, Ludde Möller, Robert Svanström, Carin Svensson och Maria Wiberg.

Priserna för bästa kundinsats på apotek delas ut av Sektionen för öppenvårdsfarmaci inom Apotekarsocieteten Syftet med priserna är att lyfta fram och premiera goda insatser i vardagsarbetet på apotek och med detta stimulera till att dela med sig av goda insatser på apotek och inspirera apoteksbranschen.

1. Ett pris för bra rådgivning och engagemang i en receptexpedition
2. Ett pris för bra rådgivning och engagemang inom egenvård

För ytterligare information:
Sara Claesson, Ordförande, Sektionen för öppenvårdsfarmaci inom Apotekarsocieteten
070-838 08 87

Robert Svanström, Vice ordförande, Sektionen för öppenvårdsfarmaci inom Apotekarsocieteten
070-521 12 56

Karin Meyer, VD, Apotekarsocieteten
karin.meyer@apotekarsocieteten.se
Telefon 08-723 50 61

Birgitta Karpesjö, Kommunikationschef, Apotekarsocieteten
birgitta.karpesjo@apotekarsocieteten.se
Telefon 08 – 723 50 42

Apotekarsocieteten har ca 5200 medlemmar och är en ideell förening för alla som är intresserade av läkemedelsforskning, läkemedelsproduktion eller läkemedelsanvändning. Vi främjar kunskap och kompetensutveckling inom hela läkemedelsområdet genom att arbeta med aktuella frågor och är den givna mötesplatsen för alla läkemedelsintresserade, över alla professionsgränser.
Apotekarsocieteten består av tretton vetenskapliga sektioner, fem intressegrupper och elva lokalföreningar som täcker hela Sverige och arrangerar föreläsningsverksamhet, kurser, studiebesök och sociala aktiviteter. 
Det helägda dotterbolaget Läkemedelsakademin i Stockholm AB är den ledande aktören inom fort- och vidareutbildning inom läkemedelsområdet i Sverige samt ger ut webbtidningen Läkemedelsvärlden.se och böcker inom läkemedelsområdet.

Läs vidare »
Media-no-image

Läkemedelssamtal på apotek möjliga men viktigt att komma vidare

Nyheter   •   2014-12-16 09:00 CET

Läkemedelsverket har inom ramen för den nationella läkemedelsstrategin genomfört ett pilotprojekt med Strukturerade läkemedelssamtal på apotek. Tanken med strukturerade läkemedelssamtal på apotek är att minska felaktig läkemedelsanvändning och i stället få ut hela nyttan av läkemedelsbehandlingen. Under våren 2014 har ett pilotprojekt med fokus på genomförbarhet genomförts. Rapporten från projektet visar att det går att genomföra men det finns en del som behöver klargöras inte minst kring lagstiftning innan det implementeras. Till rapporten Att genomföra strukturerade läkemedelssamtal på apotek

- Apoteken är sista länken i vårdkedjan när läkemedel är den valda behandlingen och många frågor kommer först på apoteket när användaren ser ”sin” förpackning. Det är viktigt att dessa samtal inte blir en isolerad företeelse för apoteken utan att de blir en del av en kedja där det finns möjlighet för apoteken att kommunicera med förskrivarna. Det arbete som pågår kring olika eHälsosatsningar som Nationell patientöversikt borde kunna öppna för en sådan kommunikation, säger Karin Meyer VD Apotekarsocieteten

Läs vidare »
Media-no-image

Tänk nationellt även kring kompetensförsörjning - även här behövs samarbete

Blogginlägg   •   2014-11-13 11:17 CET

Susanne Ås Sivborg överlämnade den 7 november sin rapport kring förutsättningarna för en nationell strategi för life science. Ett 80-tal aktörer har gett synpunkter och rapporten "Ett konkurrenskraftigt ekosystem för Life Science" visar på alla de pusselbitar som måste finnas med i detta system och det är viktigt att ingen av dem tappas bort i det fortsatta arbetet. Apotekarsocieteten lyfte i sina kommentarer fem huvudområden som alla finns med i rapporten.

 • Nationellt perspektiv
 • Vården måste få forskning som ett uppdrag
 • Kompetens
 • Nyttja våra register
 • Tillverkning

- Den nationella samordningen lyfts i rapporten och detta är viktigt även när vi pratar kompetensförsörjning. Här behöver vi i Sverige bli ännu bättre på att samarbeta nationellt, att skapa starka noder som samarbetar och inte splittra oss för att Sverige blir starka inom några områden, säger Karin Meyer VD för Apotekarsocieteten. Vi ser fram emot en bra dialog även i den fortsatta processen.

Apotekarsocietetens synpunkter till Susanne Ås Sivborgs utredning

Rapporten "Ett konkurrenskraftigt ekosystem för Life Science"

Läs vidare »
Media-no-image

Apotekarsocietetens sektion för öppenvårdsfarmaci utlyser pris för bästa kundinsats på apotek

Pressmeddelanden   •   2014-11-13 09:42 CET


Att jobba på apotek är att göra skillnad i enskilda människors vardag och hjälpa dessa till en bättre hälsa och välbefinnande. Det kan handla om allt från att ge avancerad medicinsk rådgivning om en TNF-alfa hämmare till att ge information om viktiga produktskillnader mellan hudvårdsprodukter. Båda lika viktiga för att hjälpa den enskilde individen på dennes villkor och med deras frågeställningar. Här är den kompetens och det bemötande som farmacevter och övrig personal på apotek visar avgörande för ett lyckat kundmöte! I dessa möten finns möjligheter för alla som arbetar på apotek att göra det lilla extra. Dessa insatser vill vi se mer av ute på Sveriges apotek och låta dem spridas vidare som goda exempel. De insatser vi gör kan bidra till ett bättre liv!

För att stimulera till att dela med sig av dessa goda insatser på apotek inbjuder Sektionen för öppenvårdsfarmaci inom Apotekarsocieteten till nominering för två priser om 10 000 kronor vardera. Syftet är att lyfta fram och premiera goda insatser på apotek. Efter nominering, tillfaller dessa kundpriser två apoteksanställda som gjort skillnad för en kunds välbefinnande och hälsa genom rådgivning och engagemang i en receptexpedition respektive inom egenvård.

- Vi vill med detta pris lyfta fram den roll som apoteken har och bör ha än mer i vårdkedjan för en säker läkemedelsanvändning, säger Karin Myer VD för Apotekarsocieteten.

För att kunna bli nominerad/eller nominera sig själv, ska en apoteksanställd ha gjort en extraordinär insats för en kund inom receptexpedituren eller inom egenvården. Insatsen ska ha utförts av en anställd på ett apotek under arbetstid under detta år.Nomineringar kan göras senast den 14 december 2014 till marie.montelius@lakemedelsakademin.se   Se även www.apotekarsocieteten.se

Vinnarna kommer att presenteras på Apotekarsocietetens hemsida under december månad.

Juryn som utser de två vinnarna består av styrelsen för Sektionen för öppenvårdsfarmaci inom Apotekarsocieteten: Sara Claesson, (ordförande), Barbro Forsberg, Ludde Möller, Robert Svanström, Carin Svensson och Maria Wiberg.

För ytterligare information:
Sara Claesson, Ordförande, Sektionen för öppenvårdsfarmaci inom Apotekarsocieteten
070-838 08 87

Robert Svanström, Ledamot, Sektionen för öppenvårdsfarmaci inom Apotekarsocieteten
070-521 12 56

Karin Meyer, VD, Apotekarsocieteten
karin.meyer@apotekarsocieteten.se
Telefon 08-723 50 61

Birgitta Karpesjö, Kommunikationschef, Apotekarsocieteten
birgitta.karpesjo@apotekarsocieteten.se
Telefon 08 – 723 50 42

Apotekarsocieteten har ca 5200 medlemmar och är en ideell förening för alla som är intresserade av läkemedelsforskning, läkemedelsproduktion eller läkemedelsanvändning. Vi främjar kunskap och kompetensutveckling inom hela läkemedelsområdet genom att arbeta med aktuella frågor och är den givna mötesplatsen för alla läkemedelsintresserade, över alla professionsgränser.
Apotekarsocieteten består av tretton vetenskapliga sektioner, fem intressegrupper och elva lokalföreningar som täcker hela Sverige och arrangerar föreläsningsverksamhet, kurser, studiebesök och sociala aktiviteter. 
Det helägda dotterbolaget Läkemedelsakademin i Stockholm AB är den ledande aktören inom fort- och vidareutbildning inom läkemedelsområdet i Sverige samt ger ut webbtidningen Läkemedelsvärlden.se och böcker inom läkemedelsområdet.

Läs vidare »
Wkqjg70bivh3pb73zxgy

GaBi-priset 2013-2014 till Jonas Fagerberg

Nyheter   •   2014-11-04 10:01 CET

Media-no-image

Bra att vi är fler som samarbetar kring att få en nationell life science-strategi

Nyheter   •   2014-10-23 14:39 CEST

Idag presenteras ”Agenda för hälsa och välstånd”, ett projekt som drivs av Forska!Sverige tillsammans med Apotekarsocieteten och 24 andra nyckelaktörer inom life science.

- Tillsammans med de andra aktörerna i styrgruppen blir det en stark signal om samsyn kring hur en nationell life science-strategi kan genomföras. Från Apotekarsocietetens sida har vi inom styrgruppens arbete framför allt lyft fram konkreta förslag kring hur vi kan stärka klinisk forskning i Sverige som vi ser som en nyckelfaktor för att Sverige ska ha en stark position i ett globalt perspektiv, säger VD Karin Meyer.

För ytterligare information:
Karin Meyer, VD, Apotekarsocieteten
karin.meyer@apotekarsocieteten.se
Telefon 08 - 723 50 61

Birgitta Karpesjö, Kommunikationschef, Apotekarsocieteten
birgitta.karpesjo@apotekarsocieteten.se
Telefon 08 - 723 50 42


Läs vidare »
Media-no-image

Ta vara på de förutsättningar som finns för en svensk life science-strategi

Blogginlägg   •   2014-10-21 15:48 CEST

Sverige har en lång tradition av forskning inom läkemedel/life science. Att ha varit i framkant inom detta område har mycket format det land vi är idag, inte minst den vård vi har idag. För att fortsätta ha den och fortsätta utvecklas som välfärdsland är en fortsatt stark position inom området viktig. Därför har vi lyft fram följande till Susanne Siv Åsborgs utredning.

Nationellt perspektiv i stället för regionalt

Sverige måste vara en enhet och inte konkurrera mellan regioner. Detta är en av de viktigaste förutsättningarna för en nationell life science-strategi tillsammans med att den inbegriper flera departement, Närings-, Utbildnings-, Social- och Finansdepartementen.

Vården måste få forskning som ett uppdrag

 • Sjukvården måste få klinisk forskning som ett tydligt uppdrag och den ska därmed vara en naturlig del i vårdproduktionen och finnas som ett eget mätetal
 • Centrera den specialiserade vården till en eller ett fåtal platser i landet. Här kan det arbete som gjorts inom cancerområdet vara en förebild med sex regionala centra med lite olika specialisering. Med några få specialiserade enheter ges även möjligheter för att arbeta med sk särläkemedel för specialiserade diagnoser som kan kombineras med sk stegvist godkännande och introduktion av nya läkemedel.
 • Kliniska forskning bör ses som en merit inom vården på individnivå och vara ett krav för överläkartjänster.
 • Mycket bra finns i Ingrid Petersson utredning ”Starka tillsammans” som bör implementeras.

Kompetens

 • Möjligheterna till rörlighet för forskare mellan akademi och näringsliv måste förbättras, samt mellan länder. Det gäller både ur ett meritmässigt och skatte-och pensions perspektiv.
 • Inom de stora läkemedelsföretagen finns kompetens för hela utvecklingskedjan, vilket ger en bred och djup erfarenhet och kunskap för att förstå hela utvecklingskedjan. Idag är andelen småbolag större och där en större del av utvecklingen köps in från konsultbolag vilket kräver ett annat arbetssätt och delvis andra kompetenser. Det gäller både framtida konsultbolag men kanske kan branschen komma överens om strukturer för vidareutbildningar i samarbete mellan akademi och industri, mentorprogram och traineetjänster för att försäkra oss om att det i Sverige även i framtiden finns personer som har kompetens att förstå hela utvecklingskedjan.
 • Kompetensförsörjning på grundutbildningsnivå. Titta över hur grundutbildning och grundforskning finansieras. Idag är finansieringen för grundutbildning underdimensionerad vilket riskerar att går ut över kvaliteteten, ersättningssystemet för examinerade studenter bör ses över. Mer pengar till basforskning som tilldelas under längre tidsperioder för att ge den stabilitet och långsiktighet som är viktiga parametrar för akademisk forskning.

Register

Våra register kan nyttjas bättre för utveckling och utvärdering av läkemedel och andra behandlingar både i utveckling av nya produkter men även som uppföljning och utvärdering av behandlingar. Denna uppföljning är också ett steg i utveckling av nya behandlingar både med läkemedel och medicintekniska produkter. Bengt Westerberg lämnar snart sin utredning om registerbaserad forskning vars erfarenheter bör tas med i en framtida nationell strategi för life science.

Tillverkning

Tillverkning ska finnas med som ett område en framtida strategi. Sverige är redan idag starka inom detta område och bör värna detta. I takt med att miljöfrågan inom läkemedelsområdet blir viktigare kan Sverige lyfta fram vår teknik inom miljöområdet som en konkurrensfaktor.

Övrigt

Ett problem är att det i Sverige idag finns många små bolag som arbetar tidigt i utvecklingskedjan. Stöd behövs när man blir lite större för att kunna bli ett mellanstort företag. Stimulera att vi kommer vidare till produkter och att de inte säljs på idéstadiet. Skattelättnader.

Se Sverige som en helhet, den regionala konkurrensen måste vika.
Läs vidare »
Media-no-image

Fluenz, AstraZeneca får priset för Bästa bipacksedel 2014

Pressmeddelanden   •   2014-10-20 18:01 CEST

Bipacksedeln för Fluenz har utsetts till 2014 års bästa bipacksedel med motiveringen:
”Fluenz bipacksedel är en kreativ och elegant lösning för flerspråkighet och information till sjukvården. Stora bokstäver och luftighet samt tydlig brytning mellan avsnitt gör bipacksedeln lätt att läsa. En tydlig instruktion avseende hänvisningar till olika avsnitt gör informationen lättöverskådlig. Vikningens placering är genomtänkt då den underlättar läsningen och inte bara är anpassad efter förpackningen”

- Flerspråkiga bipacksedlar är en utmaning och är det som kommer att bli vanligare och vanligare i framtiden. Roligt att vi fått detta erkännande för vårt arbete som vi kommer att fortsätta med” säger Victoria Eriksson från AstraZeneca som tog emot priset.

Priset delades ut under dagens Läkemedelskongress.

Apotekarsocieteten har sedan 2006 utsett årets bipacksedel. Priset instiftades med syfte att uppmuntra företagen att göra bipacksedlar som är lätta att förstå. Vid bedömningen tittas på helheten efter fastställda skattningsskalor med avseende på språk, layout och format. Som jury fungerar Sektionen för läkemedelsinformation inom Apotekarsocieteten.

- En bra bipacksedel är en viktig del i att säkerställa en bra läkemedelsanvändning. Då detta är en av Apotekarsocietetens ändamål känns det viktigt att stimulera till att bipacksedlar som är utformade på ett för målgruppen bra sätt, säger Apotekarsocietetens VD Karin Meyer.

För ytterligare information:
Karin Meyer, VD, Apotekarsocieteten
karin.meyer@apotekarsocieteten.se
Telefon 08 - 723 50 61

Birgitta Karpesjö, Kommunikationschef, Apotekarsocieteten
birgitta.karpesjo@apotekarsocieteten.se
Telefon 08 – 723 50 42

Apotekarsocieteten har ca 5200 medlemmar och är en ideell förening för alla som är intresserade av läkemedelsforskning, läkemedelsproduktion eller läkemedelsanvändning. Vi främjar kunskap och kompetensutveckling inom hela läkemedelsområdet genom att arbeta med aktuella frågor och är den givna mötesplatsen för alla läkemedelsintresserade, över alla professionsgränser.
Apotekarsocieteten består av tretton vetenskapliga sektioner, fem intressegrupper och elva lokalföreningar som täcker hela Sverige och arrangerar föreläsningsverksamhet, kurser, studiebesök och sociala aktiviteter. 
Det helägda dotterbolaget Läkemedelsakademin i Stockholm AB är den ledande aktören inom fort- och vidareutbildning inom läkemedelsområdet i Sverige samt ger ut webbtidningen Läkemedelsvärlden.se och böcker inom läkemedelsområdet.

Läs vidare »
Media-no-image

Pressinbjudan till Läkemedelskongressen 20 oktober

Pressmeddelanden   •   2014-10-16 15:25 CEST

Välkommen till årets Läkemedelskongress den 20 oktober 2014 på City Conference Center, Stockholm. Mötesplatsen med läkemedel i fokus som samlar närmare 300 personer från olika professioner.

Årets Läkemedelskongress har fokus på läkemedelssäkerhet och balansen mellan risk och nytta och hur det påverkar framtidens läkemedelsbehandling. Föreläsningar blandas med debatter. I den inledande debatten diskuteras hur nyttan med läkemedel kan lyftas i stället för att bara diskutera kostnader.

- Läkemedelskongressen är den årliga mötesplatsen med fokus på läkemedel från forskning till användning. I år har vi valt att fokusera på den senare delen av kedjan, säkerhet och nytta för patienten och hur olika signaler från professioner, media och andra rapporter påverkar hur vi använder läkemedel idag och i framtiden, säger Apotekarsocietetens VD Karin Meyer.

Ur programmet:

Läkemedel – nytta eller nödvändigt ont?
Debatt med representanter för sjukvård, läkemedelsföretag, patient, journalist, förskrivare om hur dessa aktörer tillsammans kan få fokus mer på nytta än risk/problem kring läkemedelsbehandling.

Sveriges beredskap för EBOLA och andra smittsamma sjukdomar
Ett år med vaccinationsregistret – hur har det gått och hur ska det användas?
Anders Tegnell, Folkhälsomyndigheten

2014 års Bengt Danielssons föreläsning!
Behandling av Alzheimers sjukdom – idag, i morgon och dagen efter i morgon
Agneta Nordberg, Karolinska Institutet, Stockholm

Stiftelsen NEPI:s 20 års jubileum! ”Läkemedelsanvändning och effekter i befolkningen – hur kan vi förbättra uppföljningen”

Att kommunicera om läkemedelssäkerhet – idag och i morgonLäkemedelsverkets rapport ”Läkemedelssäkerhet 2013” presenteras
Elin Kimland, Gunilla Englund, Kerstin Jansson, Marie Lundström från Läkemedelsverket

Patientinformation i centrum
Flera föredrag kring läkemedelsinformation.
Medverkar gör bl a Henrik Moberg, Socialdepartementet och Mikael Hoffmann, Stiftelsen NEPI

3D-skrivare i medicinteknikens tjänst – om konstgjorda organ och proteser
Karl-Gustav Strid, Göteborgs universitet

Vaccinationer till våra sällskapsdjur

2014 års Rune Lönngren föreläsning
Apoteksfarmacevtens roll för bättre läkemedelsanvändning och patientsäkerhet
Carina Svensson

Till hela programmet

För ytterligare information och anmälan från press kontakta

Göran Lidgren, utbildningschef, Läkemedelsakademin
goran.lidgren@lakemedelsakademin.se
Telefon 08 – 723 50 44

Petra Flygare, projektledare, Apotekarsocieteten
petra.flygare@apotekarsocieteten.se
Telefon 08 – 723 50 87


Apotekarsocieteten har ca 5200 medlemmar och är en ideell förening för alla som är intresserade av läkemedelsforskning, läkemedelsproduktion eller läkemedelsanvändning. Vi främjar kunskap och kompetensutveckling inom hela läkemedelsområdet genom att arbeta med aktuella frågor och är den givna mötesplatsen för alla läkemedelsintresserade, över alla professionsgränser.
Apotekarsocieteten består av tretton vetenskapliga sektioner, fem intressegrupper och elva lokalföreningar som täcker hela Sverige och arrangerar föreläsningsverksamhet, kurser, studiebesök och sociala aktiviteter. 
Det helägda dotterbolaget Läkemedelsakademin i Stockholm AB är den ledande aktören inom fort- och vidareutbildning inom läkemedelsområdet i Sverige samt ger ut webbtidningen Läkemedelsvärlden.se och böcker inom läkemedelsområdet.

Läs vidare »
Pa0dansmucvz8ei7lhme

Agneta Nordberg Bengt Danielsson föreläsare 2014

Pressmeddelanden   •   2014-10-10 09:00 CEST

Kontaktpersoner 14 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • Kommunikationschef
 • bibvrgzcitnahftuqmtayuov.kacbeebarpesjhapco@nlapvfublvotekamarsocifnetfpbgecetenylffbikuztwnougubgyk.snyfue
 • 08 723 50 42

Om Apotekarsocieteten

-ditt nätverk för ökad kunskap om läkemedel

Apotekarsocieteten är en fristående, ideell förening som verkar för ökad kunskap om läkemedel. Alla som är intresserade av läkemedelsfrågor är välkomna som medlemmar i föreningen.

Adress

 • Apotekarsocieteten
 • Wallingatan 26A
 • 111 81 Stockholm
 • Vår hemsida