Xvoabub6fb4xb5au3owv

Uppdaterad GPP för en god läkemedelsförsörjning och läkemedelsanvändning

Pressmeddelanden   •   2015-06-17 07:00 CEST

Media-no-image

Bra att ministern ser apoteken som en del av vårdkedjan

Nyheter   •   2015-06-09 14:37 CEST

Sjukvårdsminister Gabriel Wikström kommer att inom kort tillsätta en utredning om apotekens roll.

- Vi välkomnar Gabriel Wikströms uttalande att han vill se apoteken som en del av hälso- och sjukvården. En roll som vi tydligt sagt sedan utredningen om omregleringen gjorde 2008, säger Karin Meyer VD på Apotekarsocieteten.

Utredningen sägs tillsättas inom kort men inte före sommaren.

Läs vidare »
C751xkwu3filil2j2ifw

Landstingen måste ge sjukvården forskning som ett mätbart uppdrag

Blogginlägg   •   2015-06-09 10:00 CEST

Bak69ads0clvinfrjqvw

Personalized Medicine- skräddarsydd för både patienter och små läkemedelsbolag

Blogginlägg   •   2015-06-08 09:37 CEST

Dmqnluvizvrvzcc7otjl

Läkemedelskemiska priset 2015 till Bertil Samuelsson

Pressmeddelanden   •   2015-05-06 09:00 CEST

Eryobcl9bcsuf7oy3bnb

Samarbete för fördjupad farmaceutisk kompetens

Pressmeddelanden   •   2015-04-29 09:00 CEST

Apotekarsocietetens dotterbolag Läkemedelsakademin och Apoteket inleder ett samarbete för att säkra aktuell och fördjupad kompetensutveckling för farmacevter.

Dke7ybqkdpqbhtvrszpj

Ge möjlighet till professioner att samverka för en optimal läkemedelsanvändning

Blogginlägg   •   2015-04-17 11:50 CEST

Media-no-image

Nominera till utmärkelsen Bästa bipacksedel 2015

Nyheter   •   2015-04-10 11:20 CEST

Enorma investeringar läggs på att forska fram nya banbrytande och effektiva läkemedel varje år. Oavsett om läkemedlet är nytt eller gammalt kan effekten försämras om inte patienten förstår hur det ska användas. Bipacksedeln är tillsammans med information från läkare och farmaceut ett av de viktigaste instrumenten för att bidra till en bättre och mer effektiv läkemedelsanvändning. Med tävlingen "Årets Bipacksedel" vill Apotekarsocieteten uppmuntra forskande läkemedelsföretag och generikaproducenter till att utforma tydliga och innovativa bipacksedlar för patientens bästa.

- En bra bipacksedel är en viktig del i att säkerställa en bra läkemedelsanvändning. Då detta är ett av Apotekarsocietetens övergripande mål känns det viktigt att stimulera arbetet med att ta fram för patienten bra bipacksedlar, säger VD Karin Meyer.


Välkomna att nominera ert företags bästa bipacksedlar!

Nominering av bidrag
Samtliga bidrag ska vara inskickade senast den 30 april.

Skicka ett mejl till asa.schelin@sll.se med information om

o Namn på läkemedlet

o Bifoga en kort motivering till varför bidraget ska vinna.

Posta bipacksedeln i original till
Åsa Schelin, Invånartjänster 1177 Vårdguiden/UMO, Stockholms läns landsting, Box 17533, 118 91 Stockholm (senast den 31 maj)

Hur går bedömningen till
En jury värderar bidragen utifrån ett antal förbestämda kriterier:

- Läsbarhet – Är språk och uttryck anpassat till patientgruppen.

- Layout – Är layout och papperskvalitet anpassad för att underlätta läsning.

- Innovationsgrad – Har företaget lyft fram text eller layout på ett innovativt sätt för att underlätta förståelse.

Juryn som utser vinnaren består av medlemmar i Sektionen för läkemedelsinformation inom Apotekarsocieteten: Linnea Johansson, Cura apoteket; Kim Sherwood, Läkemedelsverket; Madelen Domajnko, Inera; Åsa Schelin 1177 Vårdguiden, och Niclas Carlsson, MSD

Vinnande bidrag presenteras i samband med Läkemedelskongressen den 9-10 november 2015.

Vi inbjuder företag till att nominera sina bästa bipacksedlar senast den 30 april utmärkelsen Bästa bipacksedel 2015.

Läs vidare »
Media-no-image

Pressinbjudan: Välkommen till Apotekens roll för bättre läkemedelsanvändning 14 april

Pressmeddelanden   •   2015-04-10 08:30 CEST

Sveriges nya regering börjar bli varm i kläderna. Samtidigt genomför TLV en översyn av apotekens handelsmarginal. Pilotstudien kring strukturerade läkemedelssamtal har genomförts och den nationella läkemedelsstrategin går in i en ny fas.

Apoteken är både det första och sista ledet i vårdkedjan. Människor träffar apotekens personal oftare än de träffar övrig hälso- och sjukvårdspersonal. Farmaceuter på apotek är sista anhalt innan patienten själv ska börja använda sitt läkemedel och dessa har en unik möjlighet att föra en diskussion om patientens läkemedelsanvändning. Alliansregeringen sa sig ha en ambition att förbättra läkemedelsanvändningen, särskilt för de äldre. Hur ser den nya samarbetsregeringen på apotekens roll i vårdkedjan och i rollen att förbättra läkemedelsanvändningen?

Inledningstalar gör:
Statssekreterare Agneta Karlsson, Socialdepartementet

Samtalar tillsammans med henne gör:
Karin Meyer
, Apotekarsocieteten
Johan Wallér, Sveriges Apoteksförening
Kristina Niemi, Sveriges Farmaceuter

Samtalsledare: Thony Björk

Kvällen är ett samarrangemang mellan Apotekarsocieteten, Sveriges Apoteksförening och Sveriges Farmaceuter

Tid: Tisdagen 14 april. Mingel från kl 18.00. Samtalet börjar kl 19.00

Plats: Apotekarsocieteten, Wallingatan 26A, Stockholm

För mer information och anmälan: Birgitta Karpesjö, Apotekarsocieteten, birgitta.karpesjo@apotekarsocieteten.se, telefon 08 723 50 42

Apotekarsocieteten är en ideell förening med ändamål att befordra en hög yrkesstandard inom läkemedelsområdet och att verka för en för individ och samhälle gynnsam utveckling och användning av läkemedel. I detta syfte främjar Apotekarsocieteten kunskaps-och kompetensutveckling inom läkemedelsområdet. Det helägda dotterbolaget Läkemedelsakademin i Stockholm AB är den ledande aktören inom fort- och vidareutbildning inom läkemedelsområdet i Sverige samt ger ut webbtidningen Läkemedelsvärlden.se och böcker inom läkemedelsområdet.

Med föreningens fokus på läkemedel i hela kedjan samlar den kompetenser från olika professioner för att tillsammans arbeta för en bra utveckling och användning av läkemedel. Idag har vi över 5000 medlemmar som kommer från hela läkemedelsområdet.

Företrädare för Apotekarsocieteten, Sveriges Apoteksförening och Sveriges Farmaceuter samtalar med statssekreterare Agneta Karlsson, Socialdepartementet kring Apotekens roll för bättre läkemedelsanvändning.

Läs vidare »
Osrx4jt89ck7aznaiuko

Nytt för i år! Vilka blir vinnarna av Årets Kompetensapotek 2015?

Nyheter   •   2015-03-31 14:57 CEST

Kommande evenemang 1 evenemang

09 Nov all day

Läkemedelskongressen 2015

2015-11-09 - 2015-11-10
Quality Hotel Globe, Arenaslingan 7, Stockholm

Kontaktpersoner 16 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • Kommunikationschef
  • birgitta.karpesjo@apotekarsocieteten.se
  • 08 723 50 42

Om Apotekarsocieteten

-ditt nätverk för ökad kunskap om läkemedel

Apotekarsocieteten är en fristående, ideell förening som verkar för ökad kunskap om läkemedel. Alla som är intresserade av läkemedelsfrågor är välkomna som medlemmar i föreningen.

Adress

  • Apotekarsocieteten
  • Wallingatan 26A
  • 111 81 Stockholm
  • Vår hemsida