Skip to main content

Högre prio för äldres läkemedel

Blogginlägg   •   Jul 04, 2012 14:23 CEST

- Det kan till och med bli en lex Gulli.

En av paneldeltagarna på Almedalsseminariet om äldres läkemedelsanvändning, berättade om tanken på en lag för att visa att politikerna tar problemet med äldre och läkemedel på allvar. Gulli blev känd genom ett inslag i tv-programmet Uppdrag granskning för några år sedan, där hon vittnade om hur hon fått en demensdiagnos och förlorat flera år i ett töcken på grund av slarvig läkemedelsförskrivning.

Och Gulli är inget undantag poängterade Sten Broman från PRO. Att många äldre får en mängd läkemedel utskrivna och dessutom sådana som är olämpliga för dem, och därmed riskerar biverkningar, har varit känt länge. Men frågan har inte varit tillräckligt prioriterad i kommunerna menade flera paneldeltagare. För att tydligöra hur stort och angeläget problemet är lanserades en lista med de olämpliga läkemedlen för något år sedan. I år kunde Lars G Nilsson, från seminariearrangörerna Koll på läkemedel, också visa att kostnaden för hemtjänst är högre i de kommuner som har störst användning av olämpliga läkemedel bland äldre. Sambandet är sannolikt menade han och det finns alltså en stor ekonomisk förbättringspotential utöver den vårdetiska.

Ett hinder som panelen såg är att landstingen oftast anställer läkarna och står för läkemedelsnotan medan kommunerna ansvarar för äldreomsorgen. Men samarbete var ordet för dagen. Det krävs både att kommuner och landsting samarbetar och att de olika yrkesgrupperna inom vården jobbar mot samma mål och tar ansvar tillsammans. Eva Nilsson Bågenholm, regeringens äldresamordnare, menade att det faktum att resultaten av arbetet nu mäts på länsnivå betyder att kommuner och landsting måste samarbeta. Med regeringens nya inriktning att ställa krav på just resultat, istället för metoder, var panelen överens om att det nu ser ljusare ut för äldre som behöver läkemedel. 

På bild med paneldeltagare från vänster:

Staffan Werme (fp), SKL (Sveriges Kommuner och landsting)

Barbro Westerholm (fp) riksdagsledamot

Eva Nilsson Bågenholm, regeringens äldresamordnare

Gerd Silk medicinskt ansvarig ssk

Lennart Axelsson (s) riksdagsledamot

 

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.