Skip to main content

Taggar

styrelse & ledning

hälsa

Apotekets verksamhet

läkemedel & produkter

Apotekets Års- och hållbarhetsredovisning 2017
Apotekets Års- och hållbarhetsredovisning 2017
Apotekets bokslutskommuniké 2017

Apotekets bokslutskommuniké 2017

Dokument   •   2018-02-02 08:00 CET

Fakta om pCure och läkemedelsrester

Fakta om pCure och läkemedelsrester

Dokument   •   2018-01-05 10:27 CET

Apoteket Q3 2017

Apoteket Q3 2017

Dokument   •   2017-10-19 08:30 CEST

Apoteket Q2 2017

Apoteket Q2 2017

Dokument   •   2017-07-19 08:30 CEST

Apoteket Q1 2017

Apoteket Q1 2017

Dokument   •   2017-04-21 08:32 CEST

Apotekets års- och hållbarhetsredovisning 2016
Apotekets Hälsorapport 2017

Apotekets Hälsorapport 2017

Dokument   •   2017-03-27 12:00 CEST

Apotekets Bokslutskommuniké 2016

Apotekets Bokslutskommuniké 2016

Dokument   •   2017-02-03 08:30 CET

Apotekets och Novus magundersökning 2016

Apotekets och Novus magundersökning 2016

Dokument   •   2016-10-19 09:00 CEST

En ny undersökning som Apoteket gjort i Novus Sverigepanel visar att mag- och tarmbesvär påverkar mångas vardag. Mer än hälften av svenskar mellan 18-79 upplever obalans i magen varje månad. Total anger åtta av tio svenskar att de någon gång har upplevt obalans i magen.

Apotekets delårsrapport januari - juni 2016

Apotekets delårsrapport januari - juni 2016

Dokument   •   2016-07-20 08:29 CEST

Apotekets delårsrapport januari-mars 2016

Apotekets delårsrapport januari-mars 2016

Dokument   •   2016-04-22 08:25 CEST

Apotekets bokslutskommuniké 2015

Apotekets bokslutskommuniké 2015

Dokument   •   2016-02-11 08:30 CET

Apotekets försäljning utvecklades positivt under året och nettoomsättningen uppgick till 19 599 miljoner kronor, en ökning med 5,6 procent jämfört med föregående år. Rörelsemarginalen ökade och uppgick vid årets utgång till 2,4 procent. Rörelseresultatet ökade med 35 procent till 464 miljoner kronor.

Apotekets delårsrapport: januari - september 2015
Frågor och svar om Cleari

Frågor och svar om Cleari

Dokument   •   2015-08-21 11:31 CEST

Apotekets delårsrapport januari - juni 2015

Apotekets delårsrapport januari - juni 2015

Dokument   •   2015-07-17 08:30 CEST

Apotekets delårsrapport: januari - mars 2015
Apotekets års- och hållbarhetsredovisning 2014
Sustainable Brands Index - branschrapport apotek 2015