Skip to main content

900 ton läkemedel kasserades förra året

Pressmeddelande   •   Apr 06, 2006 09:03 CEST

Apoteket samlade under 2005 in cirka 900 ton överblivna läkemedel inklusive emballage. Det är ungefär lika mycket som föregående år. Att stora mängder läkemedel samlas in beror på ett aktivt miljöarbete på många av landets apotek.

- Det finns två skäl att lämna in överblivna läkemedel på Apoteket, dels för miljöns skull, dels för säkerhetens skull. Läkemedel har en påverkan på vår miljö och därför är det viktigt att begränsa spridningen i naturen, säger Apotekets miljöchef Bo Gunnarsson.

Inom hela EU införs nu krav på ett insamlingssystem för läkemedel som inspirerats av den svenska modellen. Detta för att minska spridningen av läkemedel i naturen.

Apotekets miljömål 2006 är att minst 75 procent av de kunder som får läkemedel över ska lämna in dem. Idag är det två av tre av kunder som uppger att de lämnar in sina överblivna läkemedel till Apoteket.

De inlämnade läkemedlen skickas till förbränning i anläggningar i Göteborg, Uppsala och Umeå där de förbränns under kontrollerade former så att läkemedlen inte sprids vidare i naturen.

- Vi arbetar för att få in en ännu högre andel överblivna mediciner. Mängden överblivna mediciner ska också minskas, bland annat genom startförpackningar av läkemedel, mer dosförpackade läkemedel och en bättre läkemedelsanvändning, säger Bo Gunnarsson.

Apoteket verkar för en miljöanpassad läkemedelsanvändning och ett ökat miljömedvetande hos medarbetare, kunder, leverantörer och sjukvårdens företrädare. Apoteket minskar miljöbelastningen från produkter och transporter och hushåller med energi och material, allt enligt Apotekets miljöpolicy. Apoteket har också Internetbaserad intern miljöutbildning, Apotekets Gröna Grund och Apotekets Hållbara Grund.

Presskontakter
Bo Gunnarsson, miljöchef Apoteket AB, tfn 08-466 12 71
Andreas Rosenlund, presschef Apoteket AB, 08-466 10 58, 070-359 10 58

Apoteket tar ansvar för landets läkemedelsförsörjning med kundens intresse i centrum. Apoteket är producentoberoende, en del av vården och drivs inte av kortsiktiga vinstintressen. Apoteket har cirka 12 000 medarbetare, driver 900 apotek, fyra tillverkningsanläggningar, fyra distansapotek och tolv anläggningar för tillverkning av doserade läkemedel. Apoteket bedriver folkhälsoarbete genom Vårdotek, Läkemedelsprofiler och teman för ett aktivt liv.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera