Skip to main content

Apoteket bidrar till sänkta läkemedelskostnader

Pressmeddelande   •   Aug 21, 2003 09:20 CEST

Apotekets resultat efter finansiella poster försämrades från 4 miljoner kronor till -15 miljoner kronor första halvåret 2003. Beaktas att i fjolårets halvårsresultat ingick en extra gottgörelsen från pensionsstiftelsen på 75 miljoner kronor, som Apoteket senare fick betala tillbaka, är resultatförbättringen 56 miljoner kronor.

Rörelseintäkterna var 16 740 miljoner kronor januari - juni 2003 att jämföra med 16 012 miljoner kronor samma period förra året.

Effekterna av lagen som infördes 1 oktober förra året och som innebär att Apoteket byter dyra läkemedel mot billiga likvärdiga alternativ, är positiva för kunder och samhället, men påverkar Apotekets ekonomi negativt. På årsbasis motsvarar prissänkningarna för samtliga utbytbara läkemedel ca 965 Mkr. För att möta den svaga intäktsutvecklingen kommer Apoteket att aktivt arbeta med att sänka sina kostnader.

- Inom en snar framtid behöver Apoteket en ny ersättningsmodell om vi ska få en verksamhet som går ihop både ekonomiskt och i praktiken. Idag utför vi tjänster som missgynnar Apoteket ekonomiskt, men gynnar samhället och våra kunder. Rimligen bör våra intressen vara förenliga. En ny modell för Apotekets ersättning skulle kunna lösa detta problem, säger Stefan Carlsson, VD Apoteket AB.

Hela delårsrapporten finns på www.apoteket.se under Om Apoteket AB och Ekonomi.

Presskontakter
Thony Björk, informationsdirektör Apoteket AB, 08-466 11 61, 070-520 03 57 Per Matses, vVD, 08 - 466 12 01, 070 - 622 06 27 Andreas Rosenlund, pressekreterare Apoteket AB, 08-466 10 58, 070-359 10 58

Vill du ha apotekets pressinformation direkt i din e-post? Skicka ett mail till:pressinfo@apoteket.se. Vill du avsluta din prenumeration på pressinformationen, skicka ett mail till pressinfo@apoteket.se och skriv "avsluta" i ärendefältet.

Apoteket AB är ett statligt ägt företag som ansvarar för läkemedelsförsörjningen i Sverige. I samarbete med hälso- och sjukvården ska Apoteket vara en naturlig del i dialogen kring hälsofrågor. Apoteket driver 900 apotek och har cirka 11 000 anställda.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera