Skip to main content

Inrätta ett center för rationell läkemedelsanvändning

Pressmeddelande   •   Okt 20, 2003 11:39 CEST

- Det behövs nya uppföljningsmöjligheter och en nationell kraftsamling.

Apoteket AB, Läkemedelsförmånsnämnden (LFN) och
Läkemedelsindustriföreningen (LIF) har sänt en skrivelse till regeringen
om behovet av ett center för en rationell läkemedelsanvändning.
Skrivelsen understryker att Sverige idag inte har en sammanhållen
organisation för utvärdering, information och forskning om läkemedel
trots de goda förutsättningar vi har i landet. Däremot finns en gedigen
kunskap hos många aktörer, myndigheter såväl som organisationer och
läkemedelsindustri. I skrivelsen skisseras därför hur vissa befintliga
resurser i samhället skall kunna sammanföras till ett Center för
rationell läkemedelsanvändning (Cerla).

Ett antal faktorer har bidragit till detta är av särskild vikt idag:
- Överförandet av kostnadsansvaret för den öppna vårdens läkemedel till
landstingen.
- Förändringar inom förmånssystemet och inrättandet av LFN
- Ökat intresse och nya metoder för utvärdering av medicinsk terminologi
- Ökande krav på information om läkemedel och hantering av dessa
- Landstingens svåra ekonomiska situation.

- Kunskaperna om läkemedelsanvändningen ur ett patientperspektiv är
mycket begränsade. Det är värdefullt att få bättre analyser av
läkemedelsanvändningen utifrån nyttan, riskerna och kostnaderna för den
enskilde. Att slå samman kompetens och finansiella resurser ger ökade
kunskaper samt ekonomiska och medicinska vinster, konstaterar Apotekets
VD Stefan Carlsson.

- Det nya subventionssystemet för läkemedel, som infördes för drygt ett
år sedan, förutsätter att vi kan följa upp hur läkemedel används i
vardagen. En sådan uppföljning skulle också öka våra kunskaper om
läkemedels nytta och kostnad. Därför är en sammanhållen organisation för
utvärdering och forskning angelägen, framhåller
Läkemedelsförmånsnämndens generaldirektör Ann-Christin Tauberman,

- Cerla ger även läkemedelsindustrin bättre förutsättningar att
dokumentera hur våra läkemedel används och vilken nytta de ger. Detta är
ett åliggande vi har, men hittills har det varit svårt att samla sådan
kunskap. Fortfarande är patienternas medicinering kunskapsmässigt i det
närmaste ett svart hål. Men, om alla goda krafter ställer upp bakom
Cerla kan vi nå långt, påpekar Richard Bergström VD LIF.

Presskontakter
Ann-Christin Tauberman, generaldirektör LFN, tel: 08-56 84 20 51
Fredrik Larsson, informatör LFN, tel: 08-56 84 20 68

Håkan Mandahl, V.VD LIF 0708-289132
Thony Björk, informationsdirektör Apoteket AB, 08-466 11 61, 070-520 03 57
Andreas Rosenlund, pressekreterare Apoteket AB, 08-466 10 58, 070-359 10 58

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy