Skip to main content

”Vi vill se en ansvarsfull förskrivning av läkemedel mot influensa”

Pressmeddelande   •   Mar 01, 2006 14:49 CET

Fall av fågelinfluensa bland vilda fåglar finns nu i Sverige.
– Apoteket vill med anledning av detta uppmana förskrivande läkare att inte skriva ut influensaläkemedel för personer som inte befinner sig direkt i riskzonen för smitta eller som på grund av influensainfektion behöver medicinering, säger Lars Rönnbäck, chef Apotekets läkemedelsenhet.

Vid två perioder förra året, i februari och oktober, skrevs det ut mer av läkemedlet Tamiflu än vad som normalt förbrukas på flera år. Totalt hämtades 32 579 förpackningar av Tamiflu ut 2005, motsvarande siffra 2004 var 1 402 förpackningar. Eftersom vi under dessa perioder inte hade någon influensa i Sverige är det uppenbart att förskrivningen var en överförskrivning i förebyggande syfte och för egen lagerhållning, till exempel i hemmen och inför framtiden.

– Jag vill uppmana förskrivare att ta ansvar för sin förskrivning av Tamiflu och anpassa den för dem som verkligen har ett behov och inte i något annat syfte. Det finns inget känt fall där smittan spridits från människa till människa. Vi har inte heller någon annan pågående influensa i Sverige som föranleder större förbrukning av antivirala läkemedel just nu, säger Lars Rönnbäck.

Apoteket har idag ett lager av Tamiflu som överskrider förra årets totala försäljning. Utöver Apotekets lager finns ett centralt beredskapslager för en eventuell pandemisituation. Totalt sett är vi idag väl försedda med antivirala läkemedel i Sverige.

– Tamiflu är ett verksamt antiviralt läkemedel som bör förskrivas till dem som verkligen behöver det och inte på annat sätt, säger Lars Rönnbäck. Vi har ingen pandemi orsakad av ett fågelinfluensavirus och vi vet inte om och när den kommer. Ett mycket litet antal människor i världen har drabbats av fågelinfluensaviruset H5N1 och det har alltid varit försakat av direkt kontakt med smittade fåglar.

Presskontakter
Lars Rönnbäck, chef läkemedelsenheten, Apoteket AB, 08- 466 19 43, 070 569 23 94
Thony Björk, kommunikationsdirektör, Apoteket AB, 070-520 03 57

Apoteket tar ansvar för landets läkemedelsförsörjning med kundens intresse i centrum. Apoteket är producentoberoende, en del av vården och drivs inte av kortsiktiga vinstintressen. Apoteket har cirka 12 000 medarbetare, driver 900 apotek, fyra tillverkningsanläggningar, fyra distansapotek och tolv anläggningar för tillverkning av doserade läkemedel. Apoteket bedriver folkhälsoarbete genom Vårdotek, Läkemedelsprofiler och teman för ett aktivt liv.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy