Skip to main content

Apoteksgruppen befäster sin marknadsposition

Pressmeddelande   •   Aug 15, 2017 12:30 CEST

Foto: Fredrik Hjerling

Igår fastslogs Apoteksgruppens halvårsbokslut och resultaten är fortsatt stabila. Under det andra kvartalet 2017 har Apoteksgruppen befäst sin marknadsposition, och har en nuvarande marknadsandel på 9,2 %.

Proformaresultat för anslutna apotek i Apoteksgruppen*

Mkr Jan–jun 2017 Jan–jun 2016
Omsättning 1892,1 1842,7
Bruttovinst 477,5 467,8
Personalkostnader -218,3 -213,3
Övriga rörelsekostnader -179,0 -175,3
Av- och nedskrivningar -30,2 -31,7
Rörelseresultat (EBIT) 49,8 47,5
Rörelsemarginal (EBIT) 2,6 % 2,6 %

* Avser apoteksdrift inom Apoteksgruppen i sin helhet, det vill säga som om samtliga apotek ingick i en koncern.

För apotek anslutna till Apoteksgruppen uppgick omsättningen under första halvåret år 2017 till 1892,1 (1842,7) miljoner kronor, vilket motsvarar en ökning med 2,7 % jämfört med samma period föregående år. Även rörelseresultatet (EBIT) ökade under motsvarande period med 4,8 %.

Ökningen förklaras främst av en förändrad produktmix, samt fler anslutna apotek än föregående år. Samtidigt är utvecklingen för receptfria läkemedel fortsatt svag, på grund av den hårdnande priskonkurrensen från framförallt e-handeln.

Just nu sker förändringarna på apoteksmarknaden i hög takt och vi ligger väl i fas med dessa förändringar. Vår satsning på proaktiv rådgivning och tillgänglighet uppskattas av kunderna. Ett kvitto på detta är den stora ökningen av antalet medlemmar i kundklubben. Det är också glädjande att vår expansion av antalet anslutna apotek fortsättersäger Tony Johansson, VD på Apoteksgruppen.

Viktiga händelser under perioden Q2 2017

  • Ett nytt apotek samt en filial har anslutits till kedjan.
  • En uppskattad satsning på kundklubben har medfört att antalet medlemmar ökat med nästan 40 %.
  • Nedskrivning har skett av balanserade utgifter med 3,9 miljoner kronor.
  • 59 chefer har under perioden deltagit i utbildningsprogrammet Akademin med inriktning på ledarskap, ekonomi och affärsmässighet.
  • I slutet av perioden fattades ett riksdagsbeslut om att ge regeringen mandat att söka en ny ägare till Apoteksgruppen i Sverige Holding AB. 

Koncernen Apoteksgruppen i Sverige Holding AB lämnade den 14 augusti delårsrapport för jan-jun 2017, den finns i sin helhet på Apoteksgruppens hemsida.

Mkr Jan–jun 2017 Jan–jun 2016
Omsättning 131,6 133,1
Rörelseresultat (EBIT) 4,2 2,3
Periodens totalresultat 3,4 % 3,1 %

**Resultatet avser kvarvarande verksamhet, som är den serviceorganisation som byggts upp som stöd för lokala apoteksföretagare, och som utgör den långsiktiga organisationen.

För ytterligare information, kontakta:

Tony Johansson, VD Apoteksgruppen, tony.johansson@apoteksgruppen.se, 0705-36 98 42

Mathias Sandh, CFO Apoteksgruppen, mathias.sandh@apoteksgruppen.se, 0709-22 66 11

Apoteksgruppen består av 182 apotek från Norrbotten till Skåne. Apoteken drivs av lokala egenföretagare med en gemensam serviceorganisation. Genom att kombinera den stora kedjans skalfördelar med den lokala entreprenörens kunskap, service och kundfokus, skapas personliga och inspirerande apotek.