Skip to main content

Nya ledamöter i Apoteksgruppens styrelse, med erfarenhet av apoteksverksamhet och marknadsföring

Pressmeddelande   •   Maj 12, 2014 12:38 CEST

Vid Apoteksgruppens årsstämma visar ett proformaresultat för de 162 anslutna apoteken en ökning av antalet receptkunder med 1 % och en fortsatt bra lönsamhet med ett rörelseresultat på 5,0 % för perioden januari-mars 2014.

Samtidigt valdes två nya ledamöter in i styrelsen.

Annema Paus, är en känd profil inom apoteksvärlden med bred erfarenhet av apoteksverksamhet genom ledande befattningar inom Apoteket AB,som VD för Apoteket Farmaci och medlem av koncernledningen i 12 år. Hon började sin karriär inom läkemedelsindustrin och har under de senaste åren haft en rad styrelseuppdrag, bl.a inom Institutet för Hälso-och sjukvårdsekonomi IHE och AB
Solom, Sollentuna kommun.

Satish Sen, driver egen konsultverksamhet. Han har en bred erfarenhet av marknadsföring och affärsutveckling på bl.a Unilever, Kronfågel, Swebus Express. Satish har erfarenhet av styrelsearbete i Indiska Magnasinet och Newbody och är lärare vid StyrelseAkademin.

”Apoteksgruppen erbjuder en spännande utmaning även i styrelserummet. Det gäller att se till att våra kunder, apoteksägarna samt vår updragsgivare blir nöjda. Vi är glada över att på det här sättet vara med och utveckla bolaget”, säger de nya ledamöterna.

Annema och Satish ersätter de tidigare styrelseledamötena Ann-Christine Nykvist och Jan Forsberg.


Apoteksgruppen består av 162 apotek från Gällivare i norr till Borrby i söder. Apoteken drivs av lokala egenföretagare med en gemensam serviceorganisation. Genom att kombinera den stora kedjans skalfördelar med den lokala entreprenörens kunskap, service och kundfokus, skapar vi personliga och inspirerande apotek.

www.apoteksgruppen.se

Bifogade filer

PDF-dokument