APS startar jourservice för Poseidon

Pressmeddelanden   •   Feb 01, 2018 07:53 CET

APS har i dagarna tecknat kontrakt med bostadsbolaget Poseidon gällande jourservice för felavhjälpande underhåll. Avtalet gäller i fyra år och träder i kraft 1 februari 2018.

Poseidon är ett av Sveriges största bostadsbolag och förvaltar idag 26 800 lägenheter med cirka 60 000 hyresgäster fördelade på 342 fastigheter. Det innebär i princip att var tionde göteborgare bor i ett hem från Poseidon.

– Det känns stimulerande och utvecklande för APS att få förtroendet av Poseidon som är en stor del av den svenska allmännyttan. Vi har ett riktigt bra och serviceinriktat jourteam och vi arbetar nu för att utveckla vår jourverksamhet för fler såväl befintliga som nya kunder säger Mikael Almgren, delägare på APS och affärsområdesansvarig för service.

Jour-avtalet upphandlades under slutet av 2017 med målet att knyta till sig en flexibel och professionell leverantör inom fastighetsservice och felavhjälpande underhåll av fastigheter. I uppdraget ingår avhjälpande i driftstekniska fastighetsfrågor med fokus på el- och rör-arbeten.

APS ska tillhandahålla mottagning av akut felanmälan från Poseidons fastighetsjour, upprätthålla jourberedskap och utföra akuta felavhjälpande åtgärder för berörda fastigheter. Allt med syftet att begränsa och avvärja skada genom felavhjälpande underhåll som reparationer och olika typer av utbytesåtgärder.

Jourservicen kommer utföras i nära relation och dialog med såväl hyresgäster som Poseidons fastighetsjour.

APS skapar helhetslösningar för installation, drift och underhåll samt effektiviserar tekniska system inom fastigheter. 

APS har i dagarna tecknat kontrakt med bostadsbolaget Poseidon gällande jourservice för felavhjälpande underhåll. Avtalet gäller i fyra år och träder i kraft 1 februari 2018.

Läs vidare »

APS utökar samarbete med Universeum

Pressmeddelanden   •   Nov 06, 2017 10:38 CET

APS och Universeum förnyar avtalet gällande teknisk drift och fastighetstekniska installationer under ytterligare två år.

APS tecknar samarbetsavtal med Ronald McDonald Hus

Pressmeddelanden   •   Sep 13, 2017 08:18 CEST

Ronald McDonalds Hus i Göteborg kommer från och med september 2017 vara en del av APS arbete för socialt ansvarstagande. Förutom en ekonomisk donation på 50 000 kronor per år erbjuder APS tekniska fastighetstjänster med rabatterad kostnad i form av ett tvåårigt samarbetsavtal.

APS rekryterar PR-strateg som ny marknadschef

Pressmeddelanden   •   Aug 18, 2017 10:53 CEST

APS utökar företagsledningen med PR-strategen Johan Dahlquist som ny marknadschef

APS står för VA när Oceanbryggeriet bygger nytt

Pressmeddelanden   •   Aug 09, 2017 13:21 CEST

När Oceanbryggeriet växte ur sina gamla lokaler och beslutade sig för att bygga nytt fick APS uppdraget att installera VA. Med 400 000 liter producerad öl per år och leverans av 5000 flaskor om dagen står de nu redo att gå in i nästa epok med en helt ny och egen byggnad – allt lagom till höstens stora tioårsjubileum.

Nytt ramavtal med Akademiska Hus

Nyheter   •   Aug 07, 2017 10:22 CEST

APS har tecknat två ramavtal med Akademiska Hus gällande ventilationsarbeten. APS är en av tre tjänsteleverantörer som vunnit förtroendet i ramavtalen. Avtalen gäller för Borås och Göteborg med en inledande period om två år. Därefter finns möjlighet till förlängning i ytterligare två år.

Ny ventilation på Svenska Mässan

Pressmeddelanden   •   Jul 07, 2017 10:27 CEST

APS har fått uppdraget att installera ventilation för två ombyggnationer på Svenska Mässan. Uppdraget omfattar ventilation och styr- och regler för plan 7 och entré 2.

APS förstärker med ny ekonomichef

Pressmeddelanden   •   Maj 24, 2017 10:47 CEST

APS stärker upp organisationen med Mikael Kruse som ny ekonomichef. Mikael kommer närmast från fastighetsbolagen Kungsleden och Hemsö. Dessförinnan har han arbetat tio år som redovisningskonsult på Ernst & Young. Nu ska han hjälpa APS att konsolidera verksamheten.

Ny teknisk drift för Göteborgs stad

Pressmeddelanden   •   Maj 15, 2017 07:37 CEST

APS har på uppdrag av Göteborgs stad fått förtroendet avseende teknisk drift för Fastighetskontorets fastigheter.

APS projekterar VVS för drygt 200 lägenheter i Lundby Park

Pressmeddelanden   •   Feb 17, 2017 08:10 CET

I Lundby Park mellan Rambergsvallen och koloniträdgårdarna på Hisingen i Göteborg pågår ett av regionens största byggprojekt. På uppdrag av MVB, som bygger för Svenska Hus, har APS projekterat VVS i 3D för 204 av de totalt 800 lägenheter som ska byggas i området.

Om APS drift och underhåll

För en problemfri drift

APS skapar helhetslösningar för installation, drift och underhåll samt effektiviserar tekniska system inom fastigheter.

Adress

  • APS drift och underhåll
  • Lergodsgatan 1
  • 417 07 Göteborg
  • Sverige

Länkar