Skip to main content

Taggar

life science

PULS

P.U.L.S. AB

Pontus Ottosson

AcuCort

Adenovir Pharma

Glactone Pharma

Laccure

Oncorena

P.U.L.S. AB 104 PULS 102 life science 94 Pontus Ottosson 45 Glactone Pharma 23 Jan Törnell 16 Björn Dellgren 16 EKC 14 Sarah Fredriksson 14 Laccure 13 AQILION AB 11 Martin Johansson 11 Adenovir Pharma 9 epidemisk keratokonjunktivit 9 Jeanette Robertsson 9 prostate cancer 8 AcuCort 8 Oncorena 8 lidds 7 prostatacancer 7 bakteriell vaginos 7 STAT3 6 nyemission 6 niklas arnberg 5 prostata cancer 5 duocort 5 maria forss 5 ögoninfektion 4 göran wadell 4 bacterial vaginosis 4 ulf ellervik 4 addisons sjukdom 4 Dexa ODF 4 olov sterner 4 binjurebarksvikt 4 HealthCap 4 oncology 3 duocort pharma 3 umeå universitet 3 Laccure Pessary 3 lars åke malmsten 3 plenadren 3 jacob kaluski 3 Mats Lidgard 3 Bengt-Åke Bengtsson 3 Mats Lindfors 3 Björn Odlander 3 adenovirus 3 lunds universitet 3 orellanin 3 VD Sarah Fredriksson 3 njurcancer 3 Dexa Oral Dissolvable Film 2 clas runnberg 2 Laccure Vagitorium 2 Vinnova 2 CEO Sarah Fredriksson 2 orellanine 2 Ann-Charlotte Rosendahl 2 glucocorticoid 2 partners puls 2 karin wingstrand 2 liproca depot 2 GPA500 2 gu holding 2 spridd njurcancer 2 eye infection 2 epidemic keratoconjunctivitis 2 glukokortikoid 2 lennart bruce 2 adenovirusorsakande konjunktivit 2 kidney cancer 2 viropharma 2 håkan olsson 2 kastrationsresistent prostatacancer 2 Trophea Development 2 börsintroduktion 2 anders jeppsson 2 orphan drug 2 Lars Grundemar 2 asco 2 börje haraldsson 2 oncorena holding 2 Fredrik Lindgren 2 immuno-oncology 2 Ragnar Lindqvist 2 omx first north 2 innovation 2 Swelife 2 PULS partner 2 Belina AB 2 bengt westrin 2 Immunscape AB 2 Medtech4health 2 castration resistent prostate cancer 1 akuta allergiska tillstånd 1 wingstrand 1 lars-åke malmsten 1 p.u.l.s.m puls 1 kommuniké årsstämma 1 stefan appelgren 1 karing wingstrand 1 behandlingsresistenta prostatacancerceller 1 transkriptionsfaktorn stat3 1 stat3-hämmaren gpa 500 1 kastrationsresistent prostatacancer (crpc) 1 vancouver prostate center 1 amina zoubeidis 1 stat3 inhibitors 1 molecule inhibitor gpa500 1 amina zoubeidi 1 vancouver prostate center in canada 1 epidemic keratoconjunctivitis (ekc) 1 adenoviruses 1 vinnova anslag 1 epidemiskt keratokonjunktivit 1 smittsam ögonsjukdom 1 vinnoca grant 1 contagious eye infection 1 prostate tumor 1 female health 1 figo2015 1 lena mårtensson 1 vinnova finansiering 1 financing vinnova 1 puls partners 1 Mannheimer Swartling advokatbyrå 1 årsstämma 2016 1 utvecklingsbolag life science 1 bjorn odlander 1 glukokortikoiden Dexametason 1 acute allergic reaction 1 akut allergisk reaktion 1 Bengt-Åke Bengtssson 1 PULS VD 1 Robert JM Brummer 1 Combe 1 Recipharm Karlskoga 1 Glactone patent granted 1 Martin Johansson CEO Glactone 1 Martin Johansson Glactone Pharma 1 Sarah Fredricsson 1 ny mötesplats i Stockholm 1 extra bolagsstämma 2018 1 årsstämma 2018 1 Chief Business Officer 1 nyrekrytering till PULS 1 recruting Chief Business Offcer 1 ny styrelseordförande Johan Lund 1 skin atrophy 1 hudatrofi 1 avancerad njurcancer 1 advanced kidney cancer 1 advanced renal cancer 1 STAT3-blockering 1 Susanna Dahlgren 1 Årsstämma Aqilion 2019 1 Aqilion life science company 1 Aqilion life science bolag 1 Sarah Fredriksson CEO Aqilion 1 Sarah Fredriksson VD Aqilion 1 finansiering 1 onkologi 1 kliniska prövningar 1 allergi 1 nutek 1 kvinnohälsa 1 sara pellmé 1 AktieTorget 1 prostata 1 grundforskning 1 kliniska studier 1 läkemedelsutveckling 1 endo 1 endo 09 1 gudmundur johannsson 1 adrenal insufficiency 1 once daily 1 cortisol 1 cortisol deficiency 1 replacement therapy 1 kortisol 1 hydrokortison 1 cah 1 phase ii/iii 1 stanko skrtic 1 mats pettersson 1 anders vedin 1 adrenal insufficiency; addison´s; cortisol deficiency; duocort; hydrocortison; cah; congenital adrenal hyperplasia; glucocorticoid; orphan drug designation; european journal of endocrinology; gudmundur johannsson; maria forss; 1 addisons disease 1 physiological 1 chronotherapy 1 ida 1 ambria 1 ambria dermatology 1 natumin 1 natumin pharma 1 pentane-1 1 5-diol 1 associate partners 1 länsförsäkringar skåne 1 sydsvensk entreprenörfond 1 chmp 1 addisons 1 birgit stattin norinder 1 mats ardevall 1 åke fredriksson 1 karl olof fagerström 1 american society of clinical oncology 1 ögonläkemedel 1 olof sterner 1 sahlgrenska universitetssjukhuset 1 illaluktande flytningar 1 gynekolog 1 gunnar säll 1 jeanette sundberg 1 william gunnarsson 1 underliv 1 flytningar 1 bakterieflora 1 läkemedel 1 eye disease 1 helena brisby 1 phase ii 1 lund university 1 marie lidgard 1 pca 1 konjunktivit 1 umeå university 1 eau 1 local antiandrogen therapy 1 hans lennernäs 1 modified release 1 s:t eriks ögonsjukhus 1 göran kvist 1 forska & väx 1 renal cancer 1 Bertil Guve 1 lidds prostatacancer 1 puls laccure 1 puls vd i puls 1 partners p.u.l.s. 1 olle isaksson 1 helena strevens 1 lars janson 1 vaginal tablet 1 castrate resistant prostate cancer 1 kastratresistent prostatacancer 1 sylvie bove 1 sophie manner 1 liproca 1 oncorena holding ab 1 privat inkubator 1 galiellalactone 1 Visa alla taggar

Kommuniké från årsstämma i AQILION AB

Pressmeddelanden   •   Jun 13, 2019 08:00 CEST

AQILION AB (tidigare under namnet Partners för Utvecklingsinvesteringar inom Life Sciences, P.U.L.S. AB) höll årsstämma den 12 juni 2019 i Helsingborg.

Aqilion inleder ett samarbete med Immunscape

Pressmeddelanden   •   Apr 25, 2019 09:00 CEST

Aqilion söker tidiga innovativa läkemedelsprojekt som baseras på gedigen forskning med en tydlig underliggande biologisk rational, klinisk relevans och patientnytta. Det nya samarbetet syftar till att gemensamt utvärdera och utveckla projektets kommersiella potential.

Aqilion initiates collaboration with Immunscape

Pressmeddelanden   •   Apr 25, 2019 09:00 CEST

Aqilion searches for early innovative pharmaceutical projects that are based on solid research resting on a firm biological foundation and offering both clinical relevance and patient benefit. The purpose of the new collaboration is to jointly assess and develop the commercial potential of the project.

PULS byter namn till AQILION AB

PULS byter namn till AQILION AB

Pressmeddelanden   •   Mar 12, 2019 11:00 CET

PULS changes its name to AQILION AB

PULS changes its name to AQILION AB

Pressmeddelanden   •   Mar 12, 2019 11:00 CET

PULS projektbolag Laccure avslutar samarbetet med Combe och fortsätter arbetet mot kommersialisering i egen regi

Pressmeddelanden   •   Feb 12, 2019 17:30 CET

Combe har meddelat att de säger upp licensavtalet på grund av att bolaget har ändrat prioritering och strategi för sina utvecklingsprojekt. Laccure kommer att ta tillbaka produkten och driva det fortsatta arbetet mot kommersialisering med stöd från PULS-teamet.

PULS project company Laccure ends collaboration with Combe and continues the commercialization process in-house

Pressmeddelanden   •   Feb 12, 2019 17:30 CET

Combe has announced that it is terminating the license agreement because the company has changed its priorities and strategy for its development projects. Laccure will take the product back and continue to pursue development toward commercialization with support from the PULS team.

PULS rekryterar Susanna Dahlgren som Senior Project Leader

Pressmeddelanden   •   Dec 03, 2018 12:15 CET

Den 3 december 2018 tillträder Susanna Dahlgren som Senior Project Leader i PULS. I sin nya roll kommer Susanna arbeta med den operativa projektledningen i PULS portföljbolag.

Glactone Pharma: STAT3 interacts with the androgen receptor and is a drug target in enzalutamide resistant prostate cancer

Pressmeddelanden   •   Nov 27, 2018 07:00 CET

Glactone Pharma has discovered a novel way of enhancing the effects of current prostate cancer treatments. The research demonstrates that STAT3 inhibition could be a part of a combination therapy together with anti-androgens against castration resistant prostate cancer thereby offering new treatment options for prostate cancer patients.

Glactone Pharma: STAT3 interagerar med androgenreceptorn och är en läkemedelsmåltavla i enzalutamide-resistent prostatacancer

Pressmeddelanden   •   Nov 27, 2018 07:00 CET

Glactone Pharma har upptäckt ett nytt sätt att förstärka effekter av existerande prostatacancerbehandlingar. Forskningen visar att STAT3-blockering kan kombineras med anti-androgener som en behandling av kastrationsresistent prostatacancer och därmed erbjuda nya behandlingsmöjligheter för prostatacancerpatienter.

Oncorena raises SEK 14.5 million to prepare for clinical study in advanced kidney cancer

Pressmeddelanden   •   Nov 22, 2018 12:00 CET

Oncorena Holding AB today announces that the company through a share issue has raised capital to build its organization and resources in preparation for clinical development with a patient study of a new treatment modality for advanced kidney (renal) cancer.

Oncorena tillförs 14,5 miljoner kronor för att förbereda inför klinisk studie i avancerad njurcancer

Pressmeddelanden   •   Nov 22, 2018 12:00 CET

Oncorena Holding AB meddelar att bolaget genom en emission har tillförts kapital för att bygga sin organisation och resurser för att förbereda för klinisk utveckling med en patientstudie med en ny behandlingsform för avancerad njurcancer.

Tropheas kombinationsprodukt för lokalbehandling av hudatrofi går in i klinisk Fas 1

Pressmeddelanden   •   Okt 05, 2018 12:00 CEST

Det danska läkemedelsverket och etikkommittéen för Region Själland har båda beviljat Trophea Development godkännande att starta den första kliniska studien, en Fas 1-studie, med en innovativ kombinationsprodukt mot hudatrofi. Den kliniska studien kommer att genomföras vid Själlands universitetssjukhus i Roskilde i Danmark.

Trophea’s topical combination product against skin atrophy progresses into clinical Phase I

Pressmeddelanden   •   Okt 05, 2018 12:00 CEST

The Danish Medicines Agency and the Ethics Committee in Region Sjaelland have both given Trophea Development approval to initiate the first clinical study, a Phase I study, with an innovative combination product against skin atrophy. The clinical study will be performed at Sjaelland’s University Hospital in Roskilde in Denmark.