Skip to main content

Taggar

Ändringar i Avtal om omställning

Nyheter   •   Jul 03, 2018 14:17 CEST

I april erhöll Arbetsgivarverket en förhandlingsframställan från OFR/S,P,O, Saco-S och Seko om villkor vid omlokalisering av myndigheter. Detta har nu resulterat i en överenskommelse om en ny paragraf i Avtal om omställning.

Webb-tv: Svårare att behålla viss kompetens i staten

Nyheter   •   Jul 02, 2018 10:15 CEST

Vårens konjunkturbarometer visar på fortsatt hög brist på kompetens i staten. Chefsförsörjningen utvecklas däremot positivt. Se vår film där chefsekonom Roger Vilhelmsson kommenterar vårens barometer.

Löneskillnader mellan män och kvinnor i staten minskar

Löneskillnader mellan män och kvinnor i staten minskar

Nyheter   •   Jun 13, 2018 09:19 CEST

Löneskillnaden mellan statsanställda män och kvinnor har minskat med 0,9 procentenheter på årsbasis under den senaste mätperioden. Det framgår av en ny rapport från Arbetsgivarverket. Rapportförfattaren Matti Särngren kommenterar utvecklingen.

Arbetsgivarverket vann pris för employer branding-arbete

Nyheter   •   Maj 25, 2018 13:21 CEST

Arbetsgivarverket vann pris som Årets nykomling 2018 för sitt arbete med att profilera staten som attraktiv arbetsgivare. Priset delas ut för arbetet med varumärket Jobba statligt.

Rikskronofogde Christina Gellerbrant Hagberg ny ordförande i Arbetsgivarverket

Nyheter   •   Apr 27, 2018 15:19 CEST

Regeringen har utsett rikskronofogde Christina Gellerbrant Hagberg till ny ordförande i Arbetsgivarverkets styrelse.

Ny rapport från Arbetsgivarverket tar brett grepp på digitaliseringen och arbetslivet

Ny rapport från Arbetsgivarverket tar brett grepp på digitaliseringen och arbetslivet

Nyheter   •   Apr 19, 2018 15:42 CEST

Hur påverkas löner, anställningstrygghet och jämställdhet när arbetsmarknaden förändras till följd av digitaliseringen? Det är några områden som tas upp i Arbetsgivarverkets nya rapport Digitaliseringen och den statliga arbetsgivarpolitiken.

Arbetsgivarpodden: Är medarbetarenkäter ett effektivt sätt att följa upp arbetsmiljön på?

Nyheter   •   Apr 16, 2018 16:56 CEST

Ska frågor om ledarskap vara med i medarbetarundersökningar, ska undersökningen vara anonym, kan de användas för att utveckla verksamheten och kommer de finnas i framtiden? Det är några av frågorna som våra gäster, en professor och en HR-specialist, samtalar kring i senaste avsnittet av Arbetsgivarpodden. Du lyssnar väl?

Vårpropositionen: Fortsatt stark ekonomisk utveckling men toppen på högkonjunkturen kan vara nådd

Nyheter   •   Apr 16, 2018 16:52 CEST

Prognosen i regeringens vårproposition visar på en fortsatt god tillväxt i år och en dämpning under kommande år. Förväntningarna om en något lägre tillväxt påverkar inte den generella arbetskraftsbristen och trycket på arbetsmarknaden väntas vara fortsatt högt.

Arbetsgivarpodden: Hur klarar staten sin IT-utveckling när bristen på IT-kompetens är rekordstor?

Nyheter   •   Mar 22, 2018 15:53 CET

I detta avsnitt av Arbetsgivarpodden diskuterar vi effekterna av IT-bristen på statens verksamhetsutveckling.

Statlig löneutveckling i linje med den privata sektorn

Nyheter   •   Mar 22, 2018 15:49 CET

Arbetsgivarverkets årliga rapport "Löneutveckling på det statliga avtalsområdet" ger en översiktlig bild av antal anställda, lönestruktur och löneutveckling inom det statliga avtalsområdet. Årets rapport visar bland annat att löneutvecklingen inom staten ligger i linje med det privata näringslivet.

Högre löneökningstakt för kvinnliga chefer i staten

Högre löneökningstakt för kvinnliga chefer i staten

Nyheter   •   Mar 08, 2018 09:59 CET

Nya siffror från Arbetsgivarverket visar att andelen kvinnliga chefer i staten fortsatte att öka förra året. Löneutvecklingen för kvinnliga chefer var också högre.

Direktivförslag från EU-kommissionen utmanar den svenska arbetsmarknadsmodellen

Nyheter   •   Feb 05, 2018 15:13 CET

Arbetsgivarverket menar i ett remissvar att grundläggande principer i den svenska modellen utmanas och är i fara efter EU-kommissionens förslag till nytt direktiv om överstatlig reglering inom arbetsmarknadsområdet.

Åtgärdsprogram 3.0 – regeringens förslag för en trygg sjukförsäkring

Nyheter   •   Jan 30, 2018 15:46 CET

Regeringen har nyligen presenterat ett nytt åtgärdsprogram för en tryggare sjukförsäkring. Två viktiga utvecklingsområden är att stödet till individen behöver öka och att samverkan mellan myndigheter behöver stärkas.

Rekordhöga bristtal i staten men liten påverkan på verksamheten

Nyheter   •   Jan 30, 2018 14:19 CET

Årets första Konjunkturbarometer för de statliga arbetsgivarna visar på rekordstor brist men liten verksamhetspåverkan. Rapportförfattarna Roger Vilhelmsson, chefsekonom och Matti Särngren, utredare, kommenterar.

"Det är mycket tryggt att jobba för staten"

Nyheter   •   Jan 04, 2018 08:06 CET

Fackförbundet ST ger av polemiska skäl en allmän eländesbeskrivning av villkoren i staten. Men staten är jämfört med privat sektor totalt sett en mycket trygg arbetsgivare. Det skriver Arbetsgivarverket i en replik till en debattartikel där fackförbundet ST hävdar att staten har blivit en mindre attraktiv arbetsgivare till följd av en dom om arbetsskyldighet i samband med omlokalisering.

Arbetsgivarverket positivt till förslag som förväntas leda till en mer jämställd fördelning av föräldraledighet

Nyheter   •   Dec 21, 2017 13:23 CET

I slutbetänkandet av "Utredningen om en modern föräldraförsäkring" föreslås åtgärder för en mer jämställd föräldraförsäkring. Bland annat fler reserverade dagar och att koncentrera uttaget av föräldrapenning till barnets yngre åldrar, vilket Arbetsgivarverket är positivt till.

Arbetsgivarpodden: Hur kan vi främja utveckling och innovation i statliga verksamheter?

Arbetsgivarpodden: Hur kan vi främja utveckling och innovation i statliga verksamheter?

Nyheter   •   Dec 21, 2017 11:57 CET

Utveckling och innovation är en framgångsfaktor för att vara en attraktiv arbetsgivare, därför är det viktigt att skapa en trygghet i verksamheten för att våga testa och pröva nytt. I det här avsnittet pratar vi om innovation och vilka utmaningar det innebär för statliga verksamheter.

Uppskattade samtal vid mentorträff i Linköping

Uppskattade samtal vid mentorträff i Linköping

Nyheter   •   Dec 19, 2017 13:31 CET

Personlighetstyper och beteende stod på schemat när mentorer och adepter träffades i Linköping. Det fanns också tid för värdefulla utbyten av erfarenheter.

Pensionsgruppen har nått en överenskommelse

Nyheter   •   Dec 19, 2017 12:54 CET

Den parlamentariska pensionsgruppen kom igår överens om förändringar av pensionssystemet. Förändringarna rör huvudsakligen det allmänna pensionssystemet men även tjänstepensionerna berörs. Överenskommelsen innehåller flera olika delar bland annat en ändring av den tidigaste uttagsålder för den allmänna pensionen.

Parterna har stort ansvar för att förebygga trakasserier

Parterna har stort ansvar för att förebygga trakasserier

Nyheter   •   Dec 08, 2017 16:52 CET

​Arbetsmarknadens parter bjöds in för att träffa arbetsmarknadsminister Ylva Johansson och jämställdhetsministern Åsa Regnér för att bland annat diskutera hur arbetet mot sexuella trakasserier kan förstärkas genom arbetsmiljöarbete på arbetsplatserna.