Skip to main content

Taggar

Media no image

"Det är mycket tryggt att jobba för staten"

Nyheter   •   Jan 04, 2018 08:06 CET

Fackförbundet ST ger av polemiska skäl en allmän eländesbeskrivning av villkoren i staten. Men staten är jämfört med privat sektor totalt sett en mycket trygg arbetsgivare. Det skriver Arbetsgivarverket i en replik till en debattartikel där fackförbundet ST hävdar att staten har blivit en mindre attraktiv arbetsgivare till följd av en dom om arbetsskyldighet i samband med omlokalisering.

Media no image

Arbetsgivarverket positivt till förslag som förväntas leda till en mer jämställd fördelning av föräldraledighet

Nyheter   •   Dec 21, 2017 13:23 CET

I slutbetänkandet av "Utredningen om en modern föräldraförsäkring" föreslås åtgärder för en mer jämställd föräldraförsäkring. Bland annat fler reserverade dagar och att koncentrera uttaget av föräldrapenning till barnets yngre åldrar, vilket Arbetsgivarverket är positivt till.

Arbetsgivarpodden: Hur kan vi främja utveckling och innovation i statliga verksamheter?

Arbetsgivarpodden: Hur kan vi främja utveckling och innovation i statliga verksamheter?

Nyheter   •   Dec 21, 2017 11:57 CET

Utveckling och innovation är en framgångsfaktor för att vara en attraktiv arbetsgivare, därför är det viktigt att skapa en trygghet i verksamheten för att våga testa och pröva nytt. I det här avsnittet pratar vi om innovation och vilka utmaningar det innebär för statliga verksamheter.

Uppskattade samtal vid mentorträff i Linköping

Uppskattade samtal vid mentorträff i Linköping

Nyheter   •   Dec 19, 2017 13:31 CET

Personlighetstyper och beteende stod på schemat när mentorer och adepter träffades i Linköping. Det fanns också tid för värdefulla utbyten av erfarenheter.

Media no image

Pensionsgruppen har nått en överenskommelse

Nyheter   •   Dec 19, 2017 12:54 CET

Den parlamentariska pensionsgruppen kom igår överens om förändringar av pensionssystemet. Förändringarna rör huvudsakligen det allmänna pensionssystemet men även tjänstepensionerna berörs. Överenskommelsen innehåller flera olika delar bland annat en ändring av den tidigaste uttagsålder för den allmänna pensionen.

Parterna har stort ansvar för att förebygga trakasserier

Parterna har stort ansvar för att förebygga trakasserier

Nyheter   •   Dec 08, 2017 16:52 CET

​Arbetsmarknadens parter bjöds in för att träffa arbetsmarknadsminister Ylva Johansson och jämställdhetsministern Åsa Regnér för att bland annat diskutera hur arbetet mot sexuella trakasserier kan förstärkas genom arbetsmiljöarbete på arbetsplatserna.

Media no image

Sexuella trakasserier måste upphöra på våra arbetsplatser

Nyheter   •   Dec 08, 2017 12:34 CET

DEBATTARTIKEL. De senaste veckornas vittnesmål visar att vi har långt kvar innan alla flickor och kvinnor kan vara trygga med att inte bli utsatta för kränkningar och trakasserier i skolan, på arbetsplatsen, i det offentliga rummet eller hemma. Att så många utsätts är oacceptabelt.

Media no image

Regeringens kapitalkrav hotar tjänstepensionen

Nyheter   •   Dec 07, 2017 09:23 CET

DEBATTARTIKEL. Regeringen vill gå längre än EU när det gäller kapitalkrav för vissa tjänstepensionsförsäkringar. Detta kan försämra avkastningen med upp till 20 procent för den som väljer trygga alternativ med garanterad avkastning. Det skriver de statliga avtalsparterna i en debattartikel som idag publiceras på Dagens Industris webbplats.

Media no image

Unikt deltagande av parterna vid EU-toppmötet

Nyheter   •   Nov 16, 2017 15:50 CET

De svenska arbetsmarknadsparterna är inbjudna att delta vid toppmötet i Göteborg imorgon.

Media no image

Uppmärksammat fall om arbetsskyldighet avgjort i Arbetsdomstolen

Nyheter   •   Nov 15, 2017 11:09 CET

Arbetsdomstolen, AD, har idag meddelat att arbetstagarna vid Fastighetsmäklarinspektionen, efter omlokalisering från Stockholm till Karlstad, är arbetsskyldiga på den nya orten.

Media no image

Avtal prolongeras

Nyheter   •   Sep 30, 2017 15:44 CEST

Arbetsgivarverket, OFR/S,P,O och Seko har idag, lördag 30 september 2017, prolongerat innevarande avtal (RALS 2016-2017) till och med den 4 oktober 2017. Utifrån att Saco-S avtal löper tillsvidare berörs de inte av prolongeringen.

Media no image

Stort intresse bland högskolestudenter att jobba statligt

Nyheter   •   Sep 27, 2017 10:20 CEST

En ny undersökning från Arbetsgivarverket och Universum visar att nästan 30 procent av högskolestudenterna överväger att arbeta statligt efter examen.

Media no image

Nyheter från höstbudgeten om socialförsäkring och arbetsmiljö

Nyheter   •   Sep 21, 2017 09:27 CEST

Inkomsttaket i socialförsäkringarna höjs och en ny myndighet för arbetsmiljökunskap inrättas. Det framgår av höstbudgeten. Regeringen går också vidare med förslaget om att arbetsgivare ska upprätta en plan för återgång i arbete, något Arbetsgivarverket varit kritiskt till.

Media no image

​Expansiv höstbudget med satsningar på utbildning, ökad säkerhet och ny digitaliseringsmyndighet

Nyheter   •   Sep 20, 2017 14:27 CEST

Regeringens höstbudget innehåller välkomna satsningar på förenklade anställningsstöd, fler platser inom högskola och yrkesutbildning och en ökad kvalité i gymnasieskolan. En ny digitaliseringsmyndighet ska stödja digitaliseringen av offentlig sektor.

Media no image

Myndigheter som är föremål för omlokalisering träffades i nystartat nätverk

Nyheter   •   Sep 18, 2017 18:29 CEST

Arbetsgivarverkets nystartade nätverk för de medlemmar som helt eller till del, är föremål för regeringens pågående omlokalisering av statliga myndigheter, har haft sitt första möte.

Media no image

Andelen med utländsk bakgrund i staten fortsätter att öka

Nyheter   •   Sep 11, 2017 10:43 CEST

Totalt hade drygt 18 procent eller cirka 45 100 statsanställda utländsk bakgrund 2016. Detta motsvarar en ökning med 0,6 procentenheter. En av förklaringarna är att antalet nyanställda med utländsk bakgrund har ökat.

Media no image

Bra förslag för att underlätta arbete utomlands men frågetecken om distansarbete utanför EU/EES bör rätas ut

Nyheter   •   Sep 04, 2017 17:00 CEST

Arbetsgivarverket är i ett remissvar positiv till nya regler som förtydligar vilket lands socialförsäkring som ska gälla när arbetstagare planerar att arbeta utomlands, men oklart rättsläge vid distansarbete är ett problem.

Media no image

Förhandlingarna fortsätter enligt plan

Nyheter   •   Sep 04, 2017 07:45 CEST

Partena har under förra veckan träffats både bilateralt och alla parter gemensamt utifrån den tids- och arbetsplan som fastställts.

Media no image

Arbetsgivarverket stödjer myndigheter som ska omlokaliseras

Nyheter   •   Aug 31, 2017 08:57 CEST

Efter gårdagens besked att ytterligare sju statliga myndigheter helt eller delvis ska omlokaliseras från Stockholms län, intensifierar nu Arbetsgivarverket stödet till de myndigheter vars verksamhet berörs.

Media no image

Avtalsrörelsen är nu igång på allvar

Nyheter   •   Aug 25, 2017 13:00 CEST

Efter det att parterna växlade yrkanden i juni så har Arbetsgivarverket ägnat sommaren åt att analysera och värdera de yrkanden som mottagits.