Skip to main content

Arbetsgivarverket kommenterar Medlingsinstitutets lönestatistik för augusti

Nyhet   •   Nov 04, 2010 15:32 CET

Medlingsinstitutet konstaterar i sin augustistatistik att årstakten i löneutvecklingen varit högst inom den statliga sektorn. Men årstakt för enskilda månader är inte tänkt att användas för att mäta löneutvecklingen mellan olika sektorer - för detta krävs längre jämförelseperioder.

Inte heller den årsvisa sammanställningen av den så kallade konjunkturlönestatistik ger något faktiskt resultat av löneutvecklingen inom eller mellan sektorer. Bland annat tar statistiken inte hänsyn till att sammansättningen av individer hos arbetsgivaren kan förändras, en så kallad strukturell förändring. Exempelvis anger Medlingsinstitutet att den genomsnittliga årstakten för löneökningarna inom staten år 2008 var 3,9 procent. Arbetsgivarverkets beräkningar utifrån rensad statistik anger istället 3,4 procent i årstakt för statens löneökningar 2008. Beräkningen finns i den senaste utgåvan av rapporten ”Löneutveckling på det statliga området”.

Rapport: Löneutveckling på det statliga området

Även om konjunkturlönestatistiken inte kan beräkna det reella löneutfallet kan den indikera utvecklingstendenser. Enligt konjunkturlönestatistiken är statens löneutveckling lägre än näringslivets 2008 men högre 2009 och 2010.

Detta är i så fall helt i enlighet med de statliga avtalen som är konstruerade att ge ett högre utfall under slutet av avtalsperioden. Att avtalet ger ett högre utfall 2009 och 2010 bygger på att ramanslagen till myndigheterna är högre dessa år än åren före.

- Staten ska inte vara löneledande över tiden, men det kan inträffa att vi är det något eller några enstaka år. Variationer förekommer inom alla sektorer, men sett över en längre tidsperiod följer staten löneökningsnivåerna på arbetsmarknaden som helhet, det visar alla studier som genomförts, säger Göran Ekström, generaldirektör på Arbetsgivarverket.