Skip to main content

Centrala parter gav gemensam information om nytt avtal

Nyhet   •   Okt 24, 2012 14:39 CEST

Vi lämnar nu över stafettpinnen till den lokala nivån, sa Arbetsgivarverkets förhandlingschef Monica Dahlbom vid de partsgemensamma avtalskonferenser som anordnades tillsammans med OFR/S,P,O och SEKO.

De centrala förhandlingarna mellan Arbetsgivarverket och OFR/S,P,O respektive SEKO avslutades nyligen. Nu vidtar istället förhandlingsarbete på lokal nivå. Som ett avstamp för detta arbete bjöd de centrala parterna den 18 och 23 oktober in lokala arbetsgivarföreträdare och fackligt förtroendevalda till avtalskonferensen för att ge information och kanske räta ut ett och annat frågetecken inför de lokala processerna.

Konferensen den 23 oktober filmades och du kan se filmen som webb-tv via länk här till höger.

Konferenserna handlade i huvudsak om de förändringar som gjorts i RALS i de delar som rör den lokala lönebildningen. Vissa förändringar rörande ALFA och AVA samt arbetet i Partsrådet berördes också.

De centrala parterna har under förhandlingarna, utifrån sina respektive utgångspunkter, diskuterat på vilket sätt avtalstexterna kan utformas så att de stödjer en, för båda parter, framgångsrik lokal lönebildning. Resultatet av förhandlingarna har lett till ett antal förändringar i avtalstexten. Det rör exempelvis:

  • En förändrad struktur som bättre överensstämmer med den lokala processen
  • Nya texter rörande tempot i den lokala processen
  • Nytt är också att en partsgemensam avstämning ska ske efter genomförd lönerevision
  • Avtal 2012 – nya avtal med OFR/S,P,O och SEKO (tidigare nyhet)
  • Arbetsgivarverket tecknar ettårigt avtal med OFR/S,P,O och SEKO (tidigare pressmeddelande)

Läs mer

Avtal 2012 – nya avtal med OFR/S,P,O och SEKO

Arbetsgivarverket tecknar ettårigt avtal med OFR/S,P,O och SEKO

De centrala avtalen hittar du här på webbplatsen under rubriken Avtal & skrifter.