Skip to main content

Dan Eliasson och Judith Melin nya ledamöter i Arbetsgivarverkets styrelse

Nyhet   •   Nov 10, 2011 17:27 CET

Arbetsgivarverket valde under onsdagens årsmöte in två nya ledamöter i styrelsen, Försäkringskassans generaldirektör Dan Eliasson och Kustbevakningens generaldirektör Judith Melin.

Det årliga arbetsgivarkollegiet är Arbetsgivarverkets högsta beslutande organ och förutom att välja styrelse beslutar kollegiet bland annat om verksamhetens inriktning det kommande året. Då 2012 är ett år med centrala statliga avtalsförhandlingar föregicks kollegiet av en diskussion om den kommande avtalsrörelsen och en redovisning av arbetet med strategin för den statliga arbetsgivarpolitiken.

Ett stort antal aktiviteter pågår hos Arbetsgivarverkets medlemmar och inom Arbetsgivarverkets kansli, i samverkan eller enskilt, kring följande prioriterade frågor:

  • En tydlig arbetsgivarpolitik leder till effektiv verksamhet
  • Verksamheternas behov av utveckling styr kompetensförsörjningen
  • Våra avtal bidrar till en effektiv verksamhet
  • Ledarskap och medarbetarskap i samspel utvecklar verksamheten
  • En god arbetsmiljö främjar verksamhetsutveckling

Kollegiet fann därför ingen anledning att föreslå några nya aktiviteter inom ramen för den arbetsgivarpolitiska strategin utan beslutade om att fortsätta att fokusera under 2012 på de aktiviteter som redan pågår.

Dan Eliasson och Judith Melin ersätter i styrelsen Lars Nylén, före detta generaldirektör Kriminalvården och Ann-Louise Eksborg, generaldirektör Strålsäkerhetsmyndigheten. I övrigt är Arbetsgivarverkets styrelse oförändrad.