Skip to main content

Internationellt – nya belopp för merkostnadstillägg i URA från 1 juli 2012

Nyhet   •   Jul 03, 2012 10:04 CEST

Nya högstbelopp för merkostnadstillägg gäller från 1 juli 2012 (enligt punkt 6 i bilaga till URA 13 §).

Enligt URA (Avtal om utlandskontrakt och riktlinjer för anställningsvillkor vid tjänstgöring utomlands) kan arbetsgivare betala ett skattefritt merkostnadstillägg till en arbetstagare under utlandsstationeringen. Merkostnadstillägget är en schabloniserad ersättning för merkostnader i form av ett tillägg per månad.

De aktuella beloppen finns på Arbetsgivarverkets webbplats: www.arbetsgivarverket.se/utlandsbelopp

Merkostnadstilläggen uppdateras och fastställs av Skatteverket med hänsyn till kostnadsutvecklingen.

Mer information

Utlandsstationering med URA
Utbildning: URA – villkor vid olika typer av utlandstjänstgöring

För ytterligare information om innehållet i detta "Arbetsgivarverket informerar" kontakta Dan Hultgren, telefon 08-700 14 07.