Skip to main content

Taggar

Media no image

Nya avtal klara inom det statliga området

Pressmeddelanden   •   Okt 04, 2017 11:14 CEST

Arbetsgivarverket har idag med OFR/S,P,O och Seko tecknat treåriga avtal i likhet med övriga arbetsmarknaden. Saco-S har sedan tidigare ett löneavtal som gäller tillsvidare.

Nyanländas kompetens behövs

Nyanländas kompetens behövs

Pressmeddelanden   •   Sep 11, 2017 10:47 CEST

Arbetsgivarverkets rapport Utländsk bakgrund i staten 2016 visar att statliga myndigheter rekryterar i enlighet med regeringens mål om att öka andelen personer med utländsk bakgrund på alla nivåer. Befolkningen i Sverige har förändrats under de senaste tio åren och andelen invånare med utländsk bakgrund ökat.

Media no image

​​Avtalsrörelsen startar för de statliga verksamheterna: Arbetsgivarverket vill utveckla avtalen för att stödja en effektiv lokal lönebildning

Pressmeddelanden   •   Jun 21, 2017 12:04 CEST

Idag har parterna på det statliga avtalsområdet växlat yrkanden. Arbetsgivarverket vill fortsätta att utveckla både löneavtal och villkorsavtal för att stödja en effektiv statsförvaltning och underlätta medlemmarnas kompetensförsörjning.

Media no image

Anna Falck ny förhandlingschef för de statliga arbetsgivarna

Pressmeddelanden   •   Jan 09, 2017 12:23 CET

Luftfartsverkets HR-direktör Anna Falck blir ny förhandlingschef på Arbetsgivarverket, medlemsorganisationen för de statliga arbetsgivarna. Anna Falck tillträder den 1 juni.

Uppstart för mentorprogram för nyanlända akademiker

Uppstart för mentorprogram för nyanlända akademiker

Pressmeddelanden   •   Nov 14, 2016 16:19 CET

Mentorer och adepter träffades den 9 november vid ett första möte för att lära känna varandra och stämma av förväntningar på programmet.

Media no image

Arbetsgivarverket positivt till förändringar i föräldraförsäkringen som underlättar etablering på arbetsmarknaden

Pressmeddelanden   •   Okt 31, 2016 15:18 CET

Regeringen har i förra veckan tagit emot delbetänkandet i utredningen om en modern föräldraförsäkring. I delbetänkandet föreslås åtgärder för att begränsa möjligheten att använda föräldrapenning för föräldrar som kommer till Sverige med barn.

Nya avtal för statsanställda

Nya avtal för statsanställda

Pressmeddelanden   •   Okt 05, 2016 13:32 CEST

Arbetsgivarverket har idag tecknat överenskommelser med samtliga motparter inom det statliga avtalsområdet, OFR/S,P,O, Saco-S och Seko.

Media no image

Trafikverket och Lantmäteriet hedras inom employer branding

Pressmeddelanden   •   Okt 04, 2016 10:40 CEST

Två av Arbetsgivarverkets medlemmar har uppmärksammats för sitt arbete med att stärka sina respektive arbetsgivarvarumärken.

Media no image

Avtalen förlängs för statligt anställda

Pressmeddelanden   •   Sep 30, 2016 16:47 CEST

Under de senaste veckorna har intensiva och konstruktiva förhandlingar förts mellan Arbetsgivarverket och arbetstagarorganisationerna på det statliga avtalsområdet.

Media no image

Tidplanen följs med åtta dagar kvar av de tidsbegränsade avtalen

Pressmeddelanden   •   Sep 23, 2016 16:48 CEST

Efter veckans förhandlingar kan vi konstatera att det både finns frågor som går framåt och frågor som inte rör sig så mycket.

Media no image

Välkomna forskningssatsningar men bekymmersamt om skattepolitiken försvagar drivkrafter till högre utbildning

Pressmeddelanden   •   Sep 20, 2016 17:32 CEST

Regeringen vill öka anslaget för forskning och innovation så att det år 2020 omfattar en total höjning på 2,8 miljarder kronor, det framgår av budgetpropositionen. Arbetsgivarverket välkomnar satsningen som gynnar svensk konkurrenskraft och statens kompetensförsörjning.

Media no image

Meningsfulla och omväxlande jobb i staten

Pressmeddelanden   •   Sep 20, 2016 08:52 CEST

Statsanställda upplever i högre grad än sysselsatta på arbetsmarknaden som helhet att deras arbeten är både meningsfulla och omväxlande. Det visar Arbetsgivarverkets rapport Arbetsmiljön i statlig sektor 2015.

Media no image

Studenter vill gärna jobba statligt

Pressmeddelanden   •   Sep 14, 2016 15:47 CEST

Socionom- och juriststudenter på universitet och högskola rankar statliga arbetsgivare högt när de rangordnat Sveriges mest attraktiva arbetsgivare, visar den årliga undersökningen Företagsbarometern.

Media no image

Nytt snabbspår för djursjukskötare

Pressmeddelanden   •   Sep 08, 2016 10:03 CEST

För att snabba på arbetsmarknadsetableringen för nyanlända akademiker startas nu ett nytt snabbspår för djursjukskötare.

Media no image

Åtgärder mot stigande sjuktal sköts bäst av arbetsmarknadens parter

Pressmeddelanden   •   Aug 24, 2016 13:56 CEST

Arbetsgivarverket är positivt till att regeringen nu drar tillbaka sitt förslag om så kallad hälsoväxling.

Media no image

Avtalsrörelsen: Förhandlingarna åter igång efter sommaren

Pressmeddelanden   •   Aug 23, 2016 11:18 CEST

Parterna har träffats och konkretiserat yrkandena samt planerat de kommande träffarna.

Media no image

Statlig sektor först ut med avsiktsförklaring om åtgärder mot stigande sjuktal

Pressmeddelanden   •   Aug 19, 2016 12:02 CEST

Arbetsgivarverket, OFR/S,P,O, Saco-S och Seko har idag undertecknat en gemensam avsiktförhandling om ett långsiktigt arbete för att motverka ohälsa och minska sjukskrivningarna inom det statliga avtalsområdet.

Media no image

Lönebildning på ett annat sätt – omstritt avtal visar vägen. Se filmen från seminariet i Almedalen

Pressmeddelanden   •   Jul 07, 2016 19:54 CEST

Ett unikt avtal på svensk arbetsmarknad, det sifferlösa tillsvidareavtalet mellan Arbetsgivarverket och Saco-S Akademiker i staten, var temat för ett gemensamt seminarium mellan de båda organisationerna under årets Almedalsvecka. Seminariet filmades och här kan du se det som webb-tv.

Media no image

Ta tillvara varje individs resurser

Pressmeddelanden   •   Jul 07, 2016 19:52 CEST

Tidiga åtgärder och använd varje individs resurser och förmågor för att underlätta integration och etablering på arbetsmarknaden. Det var det gemensamma budskapet från Rådet för integration i arbetslivets (Ria), på ett gemensamt seminarium i Almedalen om etablering och karriärvägar för utrikes födda.

Media no image

Avtalsrörelsen startar på statens område: Arbetsgivarverket vill utveckla lönebildningen för att stödja en effektiv verksamhet

Pressmeddelanden   •   Jun 22, 2016 15:21 CEST

När parterna på statens avtalsområde idag inledde avtalsrörelsen, presenterade Arbetsgivarverket yrkanden som fokuserar på att avtalen ska stödja verksamheternas utveckling och en effektiv kompetensförsörjning.