Skip to main content

Arbetsgivarverket informerar: Internationella uppdrag: nya belopp för grundtillägg från 1 september 2008

Pressmeddelande   •   Sep 01, 2008 12:29 CEST

Enligt URA (Avtal om utlandskontrakt och riktlinjer för anställningsvillkor vid tjänstgöring utomlands) kan arbetsgivare betala ett skattefritt grundtillägg till en arbetstagare under utlandsstationeringen. De nya beloppen gäller utlandstjänstgöring som börjat senast den 31 december 2006.

Observera att denna information endast gäller utlandstjänstgöring som börjat senast den 31 december 2006 och URA i lydelse 2003-01-01 tillämpas.

Enligt URA (i lydelse 2003-01-01) kan arbetsgivare betala ett skattefritt grundtillägg till en arbetstagare under utlandsstationeringen. Grundtillägget är en schabloniserad ersättning för merkostnader i form av ett tillägg per månad. Från och med den 1 september 2008 gäller nya högstbelopp (enligt punkt 6 i bilaga till URA 13 §) där utlandstjänstgöringen börjat senast den 31 december 2006.

Grundtilläggen räknas normalt om två gånger per år med hänsyn till kostnadsutvecklingen. Fr.o.m. den 1 januari 2007 gäller nya skattebestämmelser, men för utlandsstationering som tillträtts före årsskiftet 2006/2007 ska äldre skattebestämmelser tillämpas.

Ta del av de belopp som gäller för medföljandetillägg och grundtillägg när utlandstjänstgöringen börjat senast den 31 december 2006

Läs hela URA-avtalet på vår hemsida under Avtal & skrifter/Centrala avtal

URA-kurs den 11 november
Nästa URA-kurs går av stapeln den 11 november. Kursen vänder sig till arbetsgivarföreträdare på centrala myndigheter som har personal i utlandstjänst. Utbildningen bygger på kursdeltagarnas aktiva medverkan och praktiska övningar.

Kursinbjudan och kursanmälan hittar du här

Skräddarsydd URA-kurs för din myndighet
Arbetsgivarverket erbjuder anpassade utvecklingsinsatser för enskilda myndigheter som ett stöd för arbetsgivarföreträdare. Arbetsgivarverket kan bland annat medverka i myndigheters interna chefsutvecklingsprogram.

Läs mer om skräddarsydda kurser under på vår hemsida under Medlem/Utbildningar/Skräddarsydda utbildningar.

Mer information

För ytterligare information om innehållet i detta nummer av "Arbetsgivarverket informerar" kontakta Agneta Leijonhufvud, telefon 08-700 13 42 eller din rådgivare på Arbetsgivarverket.