Skip to main content

Arbetsgivarverket och Saco-S tecknar sifferlöst tillsvidareavtal för statliga akademiker

Pressmeddelande   •   Okt 25, 2010 10:29 CEST

Arbetsgivarverket och Saco-S undertecknade idag det största sifferlösa tillsvidareavtalet på svensk arbetsmarknad. Avtalet som saknar centralt reglerade löneökningar omfattar 84 000 statliga akademiker.

Det är den första gången som ett avtal inom den statliga sektorn både är sifferlöst och gäller tillsvidare. Dessutom blir nu också för första gången det lönesättande samtalet mellan chef och medarbetare en huvudinriktning för avtalsområdet, med undantag för universitets- och högskolesektorn.

- Jag välkomnar att Arbetsgivarverket och Saco-S nu gemensamt tar ett stort steg mot att skapa mer stabila förutsättningar för ett långsiktigt arbete med lön och anställningsvillkor. Den sifferlösa konstruktionen och satsningen på lönesättande samtal ger en god grund för en lokal lönebildning och en individuell lönesättning som kan utveckla och effektivisera de statliga verksamheterna och servicen till medborgarna, säger Göran Ekström, Arbetsgivarverkets generaldirektör.

Ett sifferlöst centralt avtal innebär att löneökningarnas storlek utgår från verksamhetens behov, dess ekonomiska förutsättningar och från individens resultat. Att avtalet löper tillsvidare ger stora möjligheter att rationellt planera verksamheten och fördjupa samverkan mellan arbetsgivaren, medarbetarna och deras fackliga företrädare.

- Genom överenskommelsen framhåller vi att ett tillsvidareavtal förutsätter att vi som centrala parter bedriver ett löpande partsgemensamt arbete för att utveckla och stödja lokala parters arbete med avtalet, säger Monica Dahlbom, Arbetsgivarverkets förhandlingschef.

Avtalet innehåller också bland annat:

  • en sänkning av antalet maximalt sparade semesterdagar
  • garantidagarna enligt föräldraförsäkringen ska inte längre vara semesterlönegrundande
  • Trygghetsavtalet förändras så att möjligheten upphör att tacka nej till annat
    erbjudande om liknande anställning och istället välja pensionsersättning  
  • Chefsavtalet förändras så att lönen för chefer sätts i dialog mellan chefen och överordnad chef
  • höjning av semestertillägget med 0,05 procentenheter
  • höjning av sjuklönen med 10 procent mellan dag 90 och dag 364
  • möjligheten till enskilda överenskommelser om extra inbetalningar till den kompletterande ålderspensionen utökas till arbetstagare mellan 65-67 år

Genom avtalet med Saco-S och de tidigare träffade avtalen med SEKO och OFR/S,P,O har nu hela den statliga sektorn tecknat nya centrala avtal.

För mer information kontakta:

Lars Andrén, informationschef, 08-700 1315, 0702-873127.