Skip to main content

Arbetsgivarverket tecknar ettårigt avtal med OFR/S,P,O och SEKO

Pressmeddelande   •   Okt 04, 2012 11:17 CEST

Arbetsgivarverket, medlemsorganisationen för de statliga arbetsgivarna, tecknade idag två nya avtal med förhandlingsorganisationen OFR/S,P,O respektive fackförbundet SEKO. Avtalen är ettåriga och bygger på lokal lönebildning.

De nya avtalen löper mellan den 1 oktober 2012 och den 30 september 2013 och omfattar cirka 110 000 statsanställda. Lokala parter ska komma överens om utrymmet för löneökningar. Vid oenighet gäller att den årliga revisionen ska beräknas som 2,6 procent på lönesumman dock lägst 520 kronor, vilket motsvarar det så kallade märket från andra avtalsområden 2011-2012. Arbetsgivarverkets avtal med OFR/S,P,O och SEKO innehåller inga individgarantier.

– Jag gläds åt en snabb förhandlingsprocess och där vi kunnat enas med våra motparter om avtal som säkrar arbetsfreden. Att avtalen med OFR/S,P,O och med SEKO i likhet med de förra avtalen saknar individgarantier, stärker den individuella lönesättningen i de statliga verksamheterna, säger Arbetsgivarverkets generaldirektör Ulf Bengtsson.

I avtalsförhandlingarna har parterna också enatsom att förändra chefsavtalet och förtydliga att lönen för chefer ska sättas i dialog med överordnad chef, en viktig förändring framhåller Arbetsgivarverkets förhandlingschef Monica Dahlbom:

– En modern chefsroll förutsätter att chefen kan hantera en individuell lönesättning utifrån tydliga mål och uppföljning av resultatet. Att den egna lönen för chefen då sätts i dialog med överordnad chef är både naturligt och närmast en självklarhet, säger Monica Dahlbom.

Parterna har också träffat en principöverenskommelse om att skapa ett villkorsavtal för medarbetare som anställs inom ramen för arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Syftet är att skapa en stabil och enkel hantering av de olika formerna av stödåtgärder så att arbetsgivarens möjligheter underlättas att tidsbegränsat anställa medarbetare med sådant stöd.

Avtalet innehåller också bland annat

  • en överenskommelse att se över Trygghetsavtalet, som är ett avtal med stödåtgärder för den enskilde medarbetaren i samband med arbetsbrist.
  • en överenskommelse att se över Samverkansavtalet, som är ett avtal för att främja lokal effektivisering och utveckling.
  • att utöka antalet arbetsområden inom Partsrådet med ett område som har fokus på frågor kring hot och våld och säkerhetstänkande inom de statliga verksamheterna.

Arbetsgivarverket är en medlemsstyrd statlig arbetsgivarorganisation. Medlemmar är 250 myndigheter, affärsverk och andra arbetsgivare med anknytning till det statliga området. Vi utvecklar och samordnar den statliga arbetsgivarpolitiken och tecknar kollektivavtal för 245 000 statligt anställda.