Skip to main content

Förhandlingar med OFR/S,P,O om pensionsavtal – de informella medlarna har nu börjat sitt arbete

Pressmeddelande   •   Jan 14, 2016 15:05 CET

Arbetsgivarverket och OFR/S,P,O har nu undertecknat en överenskommelse om att gemensamt utse Karl-Olof Stenqvist, tidigare vice vd och förhandlingschef i Teknikföretagen, och Claes Stråth, tidigare generaldirektör för Medlingsinstitutet, till informella medlare.

I den överenskommelsen framgår också att det är parternas ambition att den informella medlingen tidsmässigt ska vara genomförd under januari månad 2016.

Parterna har i dag för första gången gemensamt träffat de informella ledarna för genomgång av de aktuella handlingar som finns i frågan och även bokat nästa mötestillfälle till onsdag nästa vecka.

Arbetsgivarverket kommer löpande att lämna information om hur arbetet utvecklas.

Arbetsgivarverket är en medlemsstyrd statlig arbetsgivarorganisation. Medlemmar är 250 myndigheter, affärsverk och andra arbetsgivare med anknytning till det statliga området. Vi utvecklar och samordnar den statliga arbetsgivarpolitiken och tecknar kollektivavtal för 245 000 statligt anställda.