Skip to main content

Nya avtal för statsanställda

Pressmeddelande   •   Okt 05, 2016 13:32 CEST

Partsföreträdarna på det statliga området

Arbetsgivarverket har idag tecknat överenskommelser med samtliga motparter inom det statliga avtalsområdet, OFR/S,P,O, Saco-S och Seko.

Med OFR/S,P,O och med Seko har Arbetsgivarverket ingått avtal vilka totalt omfattar cirka 110 000 statsanställda. Avtalen bygger på lokal lönebildning utan individgarantier med en oenighetsbilaga i linje med märket inom övriga avtalsområden om 2,2 procent på ett år.

– Jag är glad över att vi tillsammans med OFR/S,P,O och Seko har förmått att leverera nya avtal bara några dagar efter att de gamla avtalen löpt ut, säger Arbetsgivarverkets förhandlingschef Monica Dahlbom, i en kommentar.

Saco-S har ett avtal som löper tillsvidare och har inte behövt nyteckna ett ramavtal om löner, men diskussioner kommer att fortsätta mellan Arbetsgivarverket och Saco-S om behov av förändringar i tillsvidareavtalet.

Med anledning av att parterna på svensk arbetsmarknad som ett alternativ till förslaget om så kallad hälsoväxling valt att gemensamt fokusera på åtgärder mot ökande sjuktal, undertecknades den 19 augusti i år en avsiktsförklaring inom det statliga avtalsområdet mellan samtliga parter.

Under avtalsrörelsen har avsiktsförklaringen vidareutvecklats och konkretiserats. Parterna har bland annat kommit överens om att i Partsrådet regi arbeta med arbetsområdet ”Arbetsmiljö ur ett partsperspektiv”, och inom arbetsområdet bland annat fokusera på friskfaktorer och hur välbefinnande i arbetslivet påverkar den enskilde.

En annan fråga som har varit i fokus under avtalsförhandlingarna är arbetstid. En förändring inom detta område är att det i respektive villkorsavtal för OFR/S,P,O och för Saco-S, tydliggörs att lokal part kan begära centrala parters stöd i den lokala processen om ändrade arbetstidsvillkor när förhandlingar påkallats i frågan utifrån det lokala kollektivavtalet.

– Utgångspunkten i avtalen är sedan tidigare att arbetstiden ska förläggas och regleras på ett sätt som medverkar till att målen för verksamheten uppnås och att verksamheten bedrivs effektivt och rationellt samt att god arbetsmiljö främjas. Att centrala parter vid behov kan ge stöd i processen på lokal nivå, främjar utvecklingen av verksamhetsanpassade arbetstidsvillkor och jag välkomnar denna förändring, säger Monica Dahlbom.

De nya tidsbegränsade avtalen gäller från och med 1 oktober 2016 till och med 30 september 2017.

Mer information

Monica Dahlbom, förhandlingschef, 070-835 90 58
Lars Andrén, kommunikationschef, 070-287 31 27

Arbetsgivarverket är en medlemsstyrd statlig arbetsgivarorganisation. Medlemmar är 250 myndigheter, affärsverk och andra arbetsgivare med anknytning till det statliga området. Vi utvecklar och samordnar den statliga arbetsgivarpolitiken och tecknar kollektivavtal för 245 000 statligt anställda.