Media no image

Välkommen till invigningen av Fritidsbanken i Arboga!

Nyheter   •   Dec 04, 2017 14:12 CET

Lördagen den 9 december klockan 10:00 är det invigning av Fritidsbanken på Gropgården på Nygatan 14 i Arboga. På Fritidsbanken kan alla Arbogabor låna sport- och fritidsprylar gratis. Varmt välkommen, vi bjuder på grillad korv med bröd. Hoppas att vi ses!

Exempelbild

Fritidsbanken är som ett bibliotek fast för sportutrustning. Där kan alla låna sport- och fritidsprylar gratis under två veckor. Det är en möjlighet för alla Arbogabor att testa olika fritidsaktiviteter. Utrustning som lånas ut har skänks av allmänheten. Det är allt från skridskor till golfklubbor.

– Vi har fått ett stort positivt gensvar av politiker, föreningar, näringsliv och invånare och ser verkligen fram mot att sparka igång verksamheten, säger Anna-Lena Pligg, föreningskonsulent på Arboga kommun.

Syftet med Fritidsbanken är att uppmuntra människor till spontanidrottande och samtidigt bidra till en mer hållbar miljö genom att ta till vara på prylar som andra kan ha nytta av.

Den allra första Fritidsbanken öppnade i Deje 2013, och idén är enkel: den som har utrustning som av olika anledningar bara ligger hemma och dammar kan skänka dessa till Fritidsbanken. I andra änden kan den som behöver låna utrustning göra det gratis på Fritidsbanken.

Invigning av Fritidsbanken

När: Lördagen den 9 december

Tid: Klockan 10:00

Var: Gropgården på Nygatan 14 i Arboga


Kontaktperson:
Anna-Lena Pligg, föreningskonsulent Arboga kommun.
Tfn: 0589-871 56, e-post: anna-lena.pligg@arboga.se

Lördagen den 9 december klockan 10:00 är det invigning av Fritidsbanken i Arboga. På Fritidsbanken kan vem som helst låna sport- och fritidsprylar gratis. Varmt välkommen, vi bjuder på grillad korv med bröd. Hoppas att vi ses! Fritidsbanken är som ett bibliotek fast för sportutrustning där man kan låna sport- och fritidsprylar gratis. Utrustning som lånas ut har skänks av allmänheten.

Läs vidare »
Media no image

Skolinspektionens granskning klar - inga anmärkningar för Arboga kommun

Nyheter   •   Dec 01, 2017 08:27 CET

Under hösten har Skolinspektionen granskat Arboga kommuns skolverksamheter, allt från förskola fritidshem till grundskola till gymnasieskola vuxenutbildning. Nu har resultatet kommit – Skolinspektionen ger alla verksamheter godkänt.

Exempelbild

Thomas Lindberg skolchef i Arboga.

– Det är bra att vi granskas och det är glädjande att se att all vår skolverksamhet uppfyller de krav som ställs på oss, säger Thomas Lindberg, skolchef i Arboga kommun.

Skolinspektionen granskar regelbundet kvalitén i all skolverksamhet i hela landet. Myndigheten tittar bland annat på undervisning och lärande och frågor kopplade till trygg miljö.

– Det har varit en omfattade process där mycket material har samlats in i form av underlag från chefer, enkäter och intervjuer för varje verksamhetsområde. Föräldrar och elever har också varit involverade, säger han.

I Arboga kommun har följande skolverksamheter granskats: förskola, grundskola, fritidshem, grundsärskola, gymnasium, gymnasiesärskola samt kommunal vuxenutbildning och särskild utbildning för vuxna. Skolinspektionens resultat visade på godkänt i alla verksamheter.

– Det här är ett resultat av det arbete som bedrivs ute på våra förskolor och i våra klassrum. Det är viktigt att poängtera att det handlar om ett gemensamt arbete som vi gjort tillsammans, säger Thomas Lindberg.

Han fortsätter;

– Jag stolt över medarbetarnas jobb och engagemang för våra barn och ungdomar. Det, i kombination med vårt kvalitetsarbete, har bidragit till det här resultatet. Det här är ett sorts kvitto på att det vi gör är rätt och vi kommer fortsätta jobba med att utveckla och förbättra våra verksamheter.

Under hösten har Skolinspektionen granskat Arboga kommuns skolverksamheter, allt från förskola fritidshem till grundskola till gymnasieskola vuxenutbildning. Nu har resultatet kommit – Skolinspektionen ger alla verksamheter godkänt.

Läs vidare »
R1tmxftg3p0w7nknlxjr

Arboga kommun har bästa tillväxt inom företagandet i länet enligt en ny undersökning

Nyheter   •   Nov 15, 2017 12:29 CET

Media no image

Nästa fas för Arbogas nya förskola och vård- och omsorgsboende

Nyheter   •   Nov 13, 2017 09:12 CET

Arbetet med att bygga en ny förskola och ett nytt vård- och omsorgsboende i Arboga går nu in i nästa fas. Kommunfastigheter i Arboga har tecknat ett partneringavtal med Byggpartner i Dalarna AB.

Det var i början av året som Kommunstyrelsen beslutade att en ny förskola och ett nytt vård- och omsorgsboende ska byggas på Marknaden respektive Åbrinken i Arboga.

Nu går byggprojekten in i nästa fas. I onsdags i förra veckan undertecknade Kommunfastigheter i Arboga, som är byggherre för projekten, ett partneringavtal med Byggpartner i Dalarna AB. Partnering är ett etablerat och strukturerat arbetssätt där alla aktörer - från byggherren till entreprenör, konsulter och andra inblandade parter, kommer in i ett tidigt skede i byggprojekten. Alla inblandade har samma målbild och jobbar i ett team från start till projekten är avslutade.

– Det känns väldigt bra att vi nu går in i nästa fas av byggprojekten. Att vi har en entreprenör som ger oss de bästa förutsättningarna, säger Patrik Ahlberg, vd på Kommunfastigheter i Arboga.

Han menar också att fördelen med partnering är att kommunen får entreprenörens erfarenhet av att driva större byggprojekt. De kan bidra med sin expertiskunskap under hela processen.

Fredrik Leo är vice vd på Byggpartner i Dalarna AB.

– Det händer mycket i Arboga nu. Kommunen är inne i en period med stor utveckling och vi är glada att man har valt strategisk partnering då vi är övertygade om att det skapar förutsättningar för att korta ledtiderna, minska kostnaderna och leverera ändamålsenliga projekt, säger han.

Tryggt boende för äldre och bra läromiljöer för förskolebarn

Socialchef Marjo Savelius och Tina Persson, verksamhetschef inom förskolan, ser fram emot nybyggnationerna.

– Vi är glada och stolta att det ska byggas ett tryggt boende med moderna tekniska lösningar. De ska ge både boende och personal en trevlig miljö att leva och jobba i, Marjo Savelius. Förutom lägenheterna kommer det att finnas fina gemensamma lokaler och en vacker gård som de äldre kommer att ha stor glädje av.

I arbetet med att ta fram ett underlag för hur den nya förskolan ska se ut har medarbetarnas kompetens och erfarenhet tagits tillvara, berättar Tina Persson.

– Det är barnens lärande och läroplanen som står i fokus. Viktigt är också att lokalerna är anpassade och ändamålsenliga för medarbetarnas behov. Det känns väldigt bra och roligt att vara en del i den här processen, säger hon.

Dags för projektering

Nästa steg i byggprojekten är att, gemensamt med entreprenören, ta fram en organisation som ska arbeta med projekten under hela processen. Inledningsvis handlar det om projektering.

För mer information vänligen kontakta:

Patrik Ahlberg, vd på Kommunfastigheter i Arboga

E-post: Patrik.Ahlberg@abo.se

Tfn: 0589-68 80 55

Arbetet med att bygga en ny förskola och ett nytt vård- och omsorgsboende i Arboga går nu in i nästa fas. Kommunfastigheter i Arboga har tecknat ett partneringavtal med Byggpartner i Dalarna AB.

Läs vidare »
Jrg1qwpjsenqxhjqzhmz

Patrik Ahlberg – ”det känns väldigt spännande och roligt”

Nyheter   •   Okt 13, 2017 10:04 CEST

Patrik Ahlberg är sedan i augusti ny vd för de kommunala bolagen Arboga bostäder AB (ABO), Rådhuset i Arboga AB och Kommunfastigheter i Arboga AB. Han har en bakgrund som byggprojektledare inom kommunen och egen företagare. ”Det här är en spännande utmaning”, säger han om den nya tjänsten.

Ry0hxqlvyohqwawzucyg

Välkommen till kommunlördag i Arboga den 7 oktober

Nyheter   •   Okt 04, 2017 12:58 CEST

Boka in lördagen den 7 oktober. Då har Arboga kommun öppet hus. Du är varmt välkommen besöka oss i Rådhuset i Arboga kl. 10:00-13:30. Vi bjuder på smoothies.

Cfwvylefblcamirkrvwb

Nu kan blåljusen lättare hitta fram i Arboga

Nyheter   •   Sep 08, 2017 15:04 CEST

Arboga kommun har som en av de första kommunerna i Sverige blivit så kallad ”Blåljusgodkänd kommun” av Lantmäteriet och Trafikverket. Det betyder att Arboga kommun har en hög kvalitet av geodata som underlättar för brandkår, polis och ambulans att hitta rätt väg fram till olycksplatser.

Ill6zr12tmvz9cvqmfvh

Ge bort till sport – insamling av sportprylar i Arboga på söndag

Pressmeddelanden   •   Sep 07, 2017 16:30 CEST

​Vill du göra skillnad och ge en person möjlighet att idrotta? Då ska du bege dig till Gropgården i Arboga nu på söndag. Där kan du lämna sport- och fritidsutrustning som skänks vidare till Fritidsbanken. - Vi tar tacksamt emot all typ av sportutrustning, stort som litet. Ofta har man någon sportpryl hemma som inte används, säger Anna-Lena Pligg vid Arboga kommun.

Media no image

Medborgarundersökning hem i brevlådan - tyckt till om oss!

Nyheter   •   Sep 06, 2017 10:46 CEST

Är du en av de slumpvist utvalda personerna i Köping, Arboga och Kungsör som har fått Statistiska centralbyråns medborgarundersökning hem i brevlådan? Då har du möjlighet att tycka till om respektive kommun och vara med och påverka utvecklingen. Så tyck till om oss - ditt svar är viktigt!

– Arboga kommun har deltagit i medborgarundersökningen sedan 2011, säger Jerker Parksjö, kommunchef i Arboga. Svaren är mycket värdefulla för oss, de gör att vi kan prioritera frågor och verksamheter som kommuninvånarna tycker är viktiga.

Detsamma gäller för Köping och Kungsörs kommuner som tidigare har deltagit i Statistiska centralbyråns, SCB:s, medborgarundersökning. Resultaten har också varit en del i arbetet med att utveckla kommunerna.

Statistiska centralbyråns, SCB:s, medborgarundersökning är en attitydundersökning som genomförs i 131 kommuner runt om i Sverige. Enkäten skickas till 153 800 invånare. Det är ett sätt för medborgarna att tycka till om verksamheterna i sina kommuner och hur det är att bo och leva där.

Tyck till och var med och påverka
I Köping, Arboga och Kungsörs kommuner skickas enkäten till totalt 3 600 slumpvist utvalda kommuninvånare i åldrarna 18-84 år, 1 200 personer för respektive kommun. Den består av tre delar:

  • Hur bedömer medborna kommunen som en plats att bo och leva på
  • Vad tycker medborgarna om kommunens olika verksamheter
  • Vad tycker medborgarna om inflytandet på kommunala beslut och verksamheter

I enkäten går det att tycka till om arbets- och fritidsmöjligheter, boende och trygghet. Kommunens invånare får också säga hur de upplever den kommunala servicen inom till exempel barnomsorg, skola och äldreomsorg. Svar är värdefulla i kommunens fortsatta utvecklingsarbete.

Olika sätt att svara på enkäten
Den som är med i undersökningen kan själv välja att svara med hjälp av pappersenkäten eller logga in och svara via webben. Inloggningsuppgifter till webbenkäten finns i förbrevet som skickas ut den 16-22 augusti. Den tryckta enkäten kommer i brevlådan till dem som har blivit utvalda någon gång under första veckan i september. Svaren ska vara SCB tillhanda senast den 27 oktober.

Är du en av de slumpvist utvalda personerna i Köping, Arboga och Kungsör som har fått Statistiska centralbyråns medborgarundersökning hem i brevlådan? Då har du möjlighet att tycka till om respektive kommun och vara med och påverka utvecklingen. Så tyck till om oss - ditt svar är viktigt!

Läs vidare »
G8soof6kxchdijjchzod

Är du nyfiken på Västra Mälardalens seminarium från Almedalen?

Nyheter   •   Jul 06, 2017 13:01 CEST

Under Almedalsveckan var Arboga kommun, tillsammans med Köping och Kungsör kommuner, på plats och höll ett seminarium med spännande gäster. På agendan stod den fördjupade samverkan mellan kommunerna för att vi ska kunna möta framtidens utmaningar. Här kan du se/lyssna på seminariet från Almedalen i sin helhet.

Om Arboga kommun

Arboga - plats för inspiration

Arboga ligger mitt i Västra Mälardalen. Nära Örebro, Västerås och Eskilstuna. Här möts Svealandsbanan och Mälarbanan, E18 och E20 och här möts människor. Det mest kända mötet ägde rum 1435. Det har ibland kallats för Sveriges första riksdag.

Många människor hämtar sin inspiration i Arboga. Här finns plats och tid att tänka nya tankar. Tid att vara tillsammans.

Adress

  • Arboga kommun
  • Smedjegatan 5
  • 732 21 Arboga
  • Sweden