Jrg1qwpjsenqxhjqzhmz

Patrik Ahlberg – ”det känns väldigt spännande och roligt”

Nyheter   •   Okt 13, 2017 10:04 CEST

Patrik Ahlberg är sedan i augusti ny vd för de kommunala bolagen Arboga bostäder AB (ABO), Rådhuset i Arboga AB och Kommunfastigheter i Arboga AB. Han har en bakgrund som byggprojektledare inom kommunen och egen företagare. ”Det här är en spännande utmaning”, säger han om den nya tjänsten.

Ry0hxqlvyohqwawzucyg

Välkommen till kommunlördag i Arboga den 7 oktober

Nyheter   •   Okt 04, 2017 12:58 CEST

Boka in lördagen den 7 oktober. Då har Arboga kommun öppet hus. Du är varmt välkommen besöka oss i Rådhuset i Arboga kl. 10:00-13:30. Vi bjuder på smoothies.

Cfwvylefblcamirkrvwb

Nu kan blåljusen lättare hitta fram i Arboga

Nyheter   •   Sep 08, 2017 15:04 CEST

Arboga kommun har som en av de första kommunerna i Sverige blivit så kallad ”Blåljusgodkänd kommun” av Lantmäteriet och Trafikverket. Det betyder att Arboga kommun har en hög kvalitet av geodata som underlättar för brandkår, polis och ambulans att hitta rätt väg fram till olycksplatser.

Ill6zr12tmvz9cvqmfvh

Ge bort till sport – insamling av sportprylar i Arboga på söndag

Pressmeddelanden   •   Sep 07, 2017 16:30 CEST

​Vill du göra skillnad och ge en person möjlighet att idrotta? Då ska du bege dig till Gropgården i Arboga nu på söndag. Där kan du lämna sport- och fritidsutrustning som skänks vidare till Fritidsbanken. - Vi tar tacksamt emot all typ av sportutrustning, stort som litet. Ofta har man någon sportpryl hemma som inte används, säger Anna-Lena Pligg vid Arboga kommun.

Media no image

Medborgarundersökning hem i brevlådan - tyckt till om oss!

Nyheter   •   Sep 06, 2017 10:46 CEST

Är du en av de slumpvist utvalda personerna i Köping, Arboga och Kungsör som har fått Statistiska centralbyråns medborgarundersökning hem i brevlådan? Då har du möjlighet att tycka till om respektive kommun och vara med och påverka utvecklingen. Så tyck till om oss - ditt svar är viktigt!

– Arboga kommun har deltagit i medborgarundersökningen sedan 2011, säger Jerker Parksjö, kommunchef i Arboga. Svaren är mycket värdefulla för oss, de gör att vi kan prioritera frågor och verksamheter som kommuninvånarna tycker är viktiga.

Detsamma gäller för Köping och Kungsörs kommuner som tidigare har deltagit i Statistiska centralbyråns, SCB:s, medborgarundersökning. Resultaten har också varit en del i arbetet med att utveckla kommunerna.

Statistiska centralbyråns, SCB:s, medborgarundersökning är en attitydundersökning som genomförs i 131 kommuner runt om i Sverige. Enkäten skickas till 153 800 invånare. Det är ett sätt för medborgarna att tycka till om verksamheterna i sina kommuner och hur det är att bo och leva där.

Tyck till och var med och påverka
I Köping, Arboga och Kungsörs kommuner skickas enkäten till totalt 3 600 slumpvist utvalda kommuninvånare i åldrarna 18-84 år, 1 200 personer för respektive kommun. Den består av tre delar:

  • Hur bedömer medborna kommunen som en plats att bo och leva på
  • Vad tycker medborgarna om kommunens olika verksamheter
  • Vad tycker medborgarna om inflytandet på kommunala beslut och verksamheter

I enkäten går det att tycka till om arbets- och fritidsmöjligheter, boende och trygghet. Kommunens invånare får också säga hur de upplever den kommunala servicen inom till exempel barnomsorg, skola och äldreomsorg. Svar är värdefulla i kommunens fortsatta utvecklingsarbete.

Olika sätt att svara på enkäten
Den som är med i undersökningen kan själv välja att svara med hjälp av pappersenkäten eller logga in och svara via webben. Inloggningsuppgifter till webbenkäten finns i förbrevet som skickas ut den 16-22 augusti. Den tryckta enkäten kommer i brevlådan till dem som har blivit utvalda någon gång under första veckan i september. Svaren ska vara SCB tillhanda senast den 27 oktober.

Är du en av de slumpvist utvalda personerna i Köping, Arboga och Kungsör som har fått Statistiska centralbyråns medborgarundersökning hem i brevlådan? Då har du möjlighet att tycka till om respektive kommun och vara med och påverka utvecklingen. Så tyck till om oss - ditt svar är viktigt!

Läs vidare »
G8soof6kxchdijjchzod

Är du nyfiken på Västra Mälardalens seminarium från Almedalen?

Nyheter   •   Jul 06, 2017 13:01 CEST

Under Almedalsveckan var Arboga kommun, tillsammans med Köping och Kungsör kommuner, på plats och höll ett seminarium med spännande gäster. På agendan stod den fördjupade samverkan mellan kommunerna för att vi ska kunna möta framtidens utmaningar. Här kan du se/lyssna på seminariet från Almedalen i sin helhet.

Tfj3rsdrdyhkzqbkmkd6

Välbesökt seminarium i Almedalen - civilministern en av gästerna

Pressmeddelanden   •   Jul 05, 2017 10:19 CEST

När Köping, Arboga och Kungsörs kommuner anordnade seminarium i Almedalen var intresset stort. I ett välfyllt seminarietält stod den satsning kommunerna gör på att fördjupa samverkan för att möta de framtida utmaningarna på agendan. Många spännande gäster, däribland civilminister Ardalan Shekarabi och Lena Micko, ordförande i Sveriges kommuner och landsting, fanns på plats.

Media no image

​Ny ägare tar över fastigheter från Arbogabostäder - ABO vill bygga nya bostäder i framtiden

Pressmeddelanden   •   Jun 30, 2017 13:15 CEST

Arbogabostäder, ABO, har sålt två fastigheter, i Vasastaden och i centrala Arboga. I dag har bostäderna tagits över av den nya ägaren. Försäljningen ger ABO möjlighet att i framtiden bygga nya bostäder.

Det är fastigheterna Älgen 23 på Österlånggatan 12-34 samt Långa raden 25 på Trädgårdsgatan 17- A-B, som Arbogabostäder har sålt. Enligt beslut från kommunfullmäktige ska överskottet från försäljningen användas som delfinansiering av ABO:s investeringar vid byggnation av nya bostäder.

– Vi behöver fler bostäder i Arboga då det finns en efterfrågan på nya lägenheter. Den här försäljningen ger oss möjlighet att i framtiden bygga nytt för att möta upp den efterfrågan, säger Lars Johansson, vd på Arbogabostäder.

En utveckling av området
– Det är jättespännande att nu ta över de här fastigheterna. Arboga är en attraktiv ort med stor potential. Vi ser fram emot att bli en aktiv part i Arbogas framtid, säger Dan Castillo, delägare i Mälarstranden bostäder AB som nu tar över fastigheterna från ABO.

Företaget äger sedan tidigare fastigheter i Vasastaden.

– De nya ägarna har gjort ett bra arbete med att tidigare rusta upp fastigheter i Vasastaden, vilket har inneburit en utveckling av området. Vi ser dem som en seriös och långsiktig ägare, säger Lars Johansson.

Ser över standard och kvalitet
Bostäderna som nu tas över är i dag hyresrätter. Den nya ägaren har inte några planer på att göra några ändringar kring detta.

– Vi kommer att se över standard och kvalitet av fastigheterna och om det finns behov av renovering kommer vi att titta på det, säger Dan Castillo.

Arbogabostäder, ABO, har sålt två fastigheter, i Vasastaden och i centrala Arboga. I dag har bostäderna tagits över av den nya ägaren. Försäljningen ger ABO möjlighet att i framtiden bygga nya bostäder. Det är fastigheterna Älgen 23 på Österlånggatan 12-34 samt Långa raden 25 på Trädgårdsgatan 17- A-B, som Arbogabostäder har sålt.

Läs vidare »
Khourlaiicwdnfcmntgt

​Arboga kommun och Telia inleder samarbete för att snabba på fiberutbyggnaden

Pressmeddelanden   •   Jun 28, 2017 16:37 CEST

Arboga kommun och Telia har tecknat en avsiktsförklaring för att snabba på fiberutbyggnaden i Arboga. Överenskommelsen innebär att Arboga kommun kommer att arbeta tillsammans med Telia för att nå kommunens bredbandsmål.

Media no image

Så ska kommunerna i Västra Mälardalen möta framtidens utmaningar – tillsammans på scenen i Almedalen

Pressmeddelanden   •   Jun 28, 2017 12:27 CEST

I Arboga, Köping och Kungsörs kommuner står en fördjupad samverkan högt på agendan. Nu vässar de samarbetet ytterligare. I Almedalen, tillsammans med bland annat civilminister Ardalan Shekarabi, presenterar de sina lösningar på hur kommunerna kan möta framtidens utmaningar.

En tilltagande urbanisering, ökade förväntningar på teknisk utveckling, ansträngd kommunal ekonomi och en förändrad näringslivsstruktur. Det är några av kommunernas framtida utmaningar.

– Det går inte att sitta still i båten. Vi behöver hitta smarta lösningar för att möta samhällsutvecklingen. I Västra Mälardalen har vi en lång tradition av samverkan mellan kommunerna, och mellan kommunerna och näringslivet. Nu tar vi ytterligare ett steg och fördjupar samarbetet för att möta de här utmaningarna, säger Anders Röhfors, kommunstyrelsens ordförande i Arboga.

På scenen i Almedalen
Den 4 juli finns kommunstyrelsens ordförande från Arboga, Köping och Kungsör, tillsammans med lokala näringslivsföreträdare, på plats i Almedalen och håller ett gemensamt seminarium om hur en mer långtgående samverkan är en viktig lösning på utmaningarna i Västra Mälardalen. På scenen finns också bland annat civilminister Ardalan Shekarabi och Lena Micko, ordförande SKL.

– När kommunerna utvecklar sin samverkan så kan vi bättre ta oss an välfärdens utmaningar. Från statens håll måste vi se vad vi kan göra för att röja undan hinder för samverkan och skapa ordning och reda i den statliga regionala strukturen, säger civilminister Ardalan Shekarabi.

Kommunerna i Västra Mälardalen vässar samarbetet
Redan i dag har Arboga, Köping och Kungsör en mellankommunal samverkan inom en rad områden såsom IT, renhållning, gymnasieutbildning och räddningstjänst. Och i augusti 2016 undertecknades en avsiktsförklaring om en mer långtgående samverkan.

– Vi nöjer oss inte med det här. Vi vill utveckla och fördjupa vår samverkan. Det är viktigt för att vara en mer konkurrenskraftig och attraktiv region för näringslivet och invånarna. Det är också centralt om vi ska kunna fortsätta ge en bra service till medborgare och företagare, säger Pelle Strengbom, kommunstyrelsens ordförande i Kungsör.

Kommunutredning för att stärka kommunernas kapacitet
Regeringen har tillsatt en parlamentarisk kommitté som ska ta fram en strategi för att stärka kommunernas kapacitet att klara sina uppgifter. Ett av förslagen som ska analyseras är bland annat avtalssamverkan.

– Vi välkomnar den här utredningen som tar höjd för att hitta en strategi för vilka strukturella åtgärder som bör vidtas för att stärka kommunernas kapacitet. Kommunerna och näringslivet i Västra Mälardalen vill därför bli ett försöksområde inom ramen för kommunutredningen, säger Elizabeth Salomonsson, kommunstyrelsens ordförande i Köping.


Mer om seminariet i Almedalen

Den 4 juli finns kommunstyrelsens ordförande från Arboga, Köping och Kungsör tillsammans med lokala näringslivsföreträdare på plats i Almedalen i seminariet Är det dags för kommunsammanslagning? - Arboga, Köping och Kungsör fördjupar sin samverkan”. Kommunerna i Västra Mälardalen ser en långtgående samverkan som lösningen på kommunernas utmaningar.

På scenen finns också civilminister Ardalan Shekarabi, Lena Micko, ordförande SKL samt Heléne Fritzon och Sverker Lindblad, från kommittén Stärkt kapacitet i kommunerna samt representanter från näringslivet i regionen.

När: 4 juli
Tid: 12:00 - 13:00
Plats: Donnersgatan 6
Platsbeskrivning: Tält på Hansaplan


Medverkande:

Ardalan Shekarabi, Civilminister, (S) Regeringen

Lena Micko, Ordförande, SKL

Helén Fritzon, Ordförande, kommittén Stärkt kapacitet i kommunerna

Sverker Lindblad, Huvudsekreterare, kommittén Stärkt kapacitet i kommunerna

Elisabeth Salomonsson, Kommunstyrelsens ordförande, Köping

Anders Röhfors, Kommunstyrelsens ordförande, Arboga

Pelle Strengbom, Kommunstyrelsens ordförande, Kungsör

Mikael Bohman, VD, Sparbanken Västra Mälardalen

Lars-Erik Wige, Ordförande, Sparbanken Västra Mälardalen

Roland Lexén, Moderator, Public Partner


Läs mer om seminariet här:
http://www.almedalsveckan.info/event/user-view/46080?redir

För intervjuförfrågningar vänligen kontakta:

I Arboga, Köping och Kungsörs kommuner står en fördjupad samverkan högt på agendan. Nu vässar de samarbetet ytterligare. I Almedalen, tillsammans med bland annat civilminister Ardalan Shekarabi, presenterar de sina lösningar på hur kommunerna kan möta framtidens utmaningar. Seminariet i Almedalen hålls den 4 juli kl:12:00 - 13:00, Donnersgatan 6, tält på Hansaplan

Läs vidare »

Bilder & Videor 8 bilder

Om Arboga kommun

Arboga - plats för inspiration

Arboga ligger mitt i Västra Mälardalen. Nära Örebro, Västerås och Eskilstuna. Här möts Svealandsbanan och Mälarbanan, E18 och E20 och här möts människor. Det mest kända mötet ägde rum 1435. Det har ibland kallats för Sveriges första riksdag.

Många människor hämtar sin inspiration i Arboga. Här finns plats och tid att tänka nya tankar. Tid att vara tillsammans.

Adress

  • Arboga kommun
  • Smedjegatan 5
  • 732 21 Arboga
  • Sweden