Media no image

Ett steg närmare byggstart av den nya förskolan i Arboga

Pressmeddelanden   •   Feb 09, 2018 11:10 CET

Barnen i fokus och miljöer som lockar till lek, lärande och trygghet. Det är några av byggstenarna för projektet av den nya förskolan på området Marknaden i Arboga. ”Nu är vi ett steg närmare byggstart, vilket känns väldigt bra. Det är viktigt att vi satsar på våra barn och unga”, säger Anders Cargerman (L), ordförande i barn- och utbildningsnämnden.

Det var i början av förra året som Kommunstyrelsen beslutade att en ny förskola skulle byggas i Arboga. En förskola för att trygga tillgången på förskoleplatser och för att skapa en bra miljö för barn och medarbetare. Utgångspunkten var en förskola med tio avdelningar, placerad på området Marknaden.

Lek och lärande i en trygg miljö
– En viktig del i arbetet har varit att skapa en miljö där barnen känner trygghet, nyfikenhet och lust till lärande. En förskola i storskalighet som arbetar i småskalighet där det finns möjlighet till lärande på många olika sätt, säger Tina Person, verksamhetschef inom förskolan i Arboga.

Hon fortsätter;

– Den nya förskolan kommer därför att vara uppdelad i samarbetsavdelningar för att skapa trygghet och stabilitet. Samarbetsavdelningarna består av två avdelningar som samarbetar med varandra. De innebär att barnen har pedagoger från ett och samma arbetslag under hela sin tid på förskolan.

Medarbetarnas erfarenhet
I arbetet med utformningen av förskolan har pedagoger varit involverade för att tillvarata deras kompetens och erfarenhet.

Nu är projektet av den nya förskolan ett steg närmare byggstart. Kommunstyrelsens arbetsutskott har tagit ett inriktningsbeslut att förskolan ska projekteras enligt den inriktning som Kommunfastigheter i Arboga, som driver projektet, har presenterat. Och barn- och utbildningsnämnden informerades vid sitt senaste möte om hur projektet fortskrider.

En del i satsningen med att utveckla Arboga
– Vi ser fram emot att ta nästa steg i processen. Det här är en del i vår satsning med att utveckla kommunen. Vi vill göra Arboga till en ännu bättre kommun att leva och bo i, säger Jonna Lindman (M), ordförande i Kommunfastigheter i Arboga.

Nu kommer Kommunfastigheter i Arboga att arbetar vidare med projekteringsarbetet och detaljerna kring den nya förskolan. I april ska Kommunstyrelsen fatta slutgiltigt beslut kring byggstart.

Barnen i fokus och miljöer som lockar till lek, lärande och trygghet. Det är några av byggstenarna för projektet av den nya förskolan på området Marknaden i Arboga. ”Nu är vi ett steg närmare byggstart, vilket känns väldigt bra. Det är viktigt att vi satsar på våra barn och unga”, säger Anders Cargerman (L), ordförande i barn- och utbildningsnämnden i Arboga kommun.

Läs vidare »
Media no image

Norrgårdens förskola byggs om

Pressmeddelanden   •   Jan 26, 2018 16:35 CET

Under våren kommer Norrgårdens förskola i Arboga att byggas om. Det blir en ny avdelning och nya personalutrymmen. ”Det är jätteroligt, vi ser fram emot det här”, säger förskolechef Britt-Marie Deubler.

Britt-Marie Deubler

Britt-Marie Deubler är förskolechef.

I februari planeras ombyggnationen att starta. Det är en ny avdelning för upp till 20 barn som ska byggas.

– Vi har en bra, trygg och lärorik verksamhet på Norrgården. Därför känns det extra roligt att vi nu, i och med den nya avdelningen, kommer kunna välkomna fler barn då det finns ett behov av förskoleplatser i Arboga, säger Britt-Marie Deubler.

Ombyggnationen innebär också nya och förbättrade personalutrymmen i form av bland annat arbetsrum för administration.

– De nya personalutrymmena blir bättre anpassade efter dagens behov, säger hon.

Norrgårdens nya avdelning och personalutrymmen kommer att byggas där förskolans mottagningskök finns i dag. Den delen av byggnaden används inte längre då maten i stället lagas på plats i närliggande Ladubacksskolan.

– De senaste två åren har vi arbetat med att förbättra lokalerna för våra barn och medarbetare på olika sätt. Bland annat har golv och tak renoverats och bättre ljuddämpning. Vårens ombyggnation är också ett led i det arbetet, säger Britt-Marie Deubler.

Ombyggnationen planeras att vara klar i juni 2018.

Under våren kommer Norrgårdens förskola i Arboga kommun att byggas om. Det blir en ny avdelning och nya personalutrymmen. ”Det är jätteroligt, vi ser fram emot det här”, säger förskolechef Britt-Marie Deubler.

Läs vidare »
Ewevz0z5b8srbeblim0x

Hon blir ny kommunchef i Arboga

Pressmeddelanden   •   Jan 25, 2018 14:59 CET

Annica Andersson tillträder som kommunchef för Arboga kommun den 2 april. Hon har en lång och bred erfarenhet av att arbeta inom kommunal verksamhet och är i dag chef för Fritid- och kulturförvaltningen i Arboga.

Cmlguxftgcm4zrp702op

Arbogas kommunchef går i pension

Pressmeddelanden   •   Dec 21, 2017 11:47 CET

Efter 23 år som kommunchef i olika delar av landet väljer nu Jerker Parksjö att gå i pension under nästa år. ”Det har varit fantastiska år och jag är glad över att ha haft förmånen att jobba i Arboga”, säger han.

Media no image

Välkommen till invigningen av Fritidsbanken i Arboga!

Nyheter   •   Dec 04, 2017 14:12 CET

Lördagen den 9 december klockan 10:00 är det invigning av Fritidsbanken på Gropgården på Nygatan 14 i Arboga. På Fritidsbanken kan alla Arbogabor låna sport- och fritidsprylar gratis. Varmt välkommen, vi bjuder på grillad korv med bröd. Hoppas att vi ses!

Exempelbild

Fritidsbanken är som ett bibliotek fast för sportutrustning. Där kan alla låna sport- och fritidsprylar gratis under två veckor. Det är en möjlighet för alla Arbogabor att testa olika fritidsaktiviteter. Utrustning som lånas ut har skänks av allmänheten. Det är allt från skridskor till golfklubbor.

– Vi har fått ett stort positivt gensvar av politiker, föreningar, näringsliv och invånare och ser verkligen fram mot att sparka igång verksamheten, säger Anna-Lena Pligg, föreningskonsulent på Arboga kommun.

Syftet med Fritidsbanken är att uppmuntra människor till spontanidrottande och samtidigt bidra till en mer hållbar miljö genom att ta till vara på prylar som andra kan ha nytta av.

Den allra första Fritidsbanken öppnade i Deje 2013, och idén är enkel: den som har utrustning som av olika anledningar bara ligger hemma och dammar kan skänka dessa till Fritidsbanken. I andra änden kan den som behöver låna utrustning göra det gratis på Fritidsbanken.

Invigning av Fritidsbanken

När: Lördagen den 9 december

Tid: Klockan 10:00

Var: Gropgården på Nygatan 14 i Arboga


Kontaktperson:
Anna-Lena Pligg, föreningskonsulent Arboga kommun.
Tfn: 0589-871 56, e-post: anna-lena.pligg@arboga.se

Lördagen den 9 december klockan 10:00 är det invigning av Fritidsbanken i Arboga. På Fritidsbanken kan vem som helst låna sport- och fritidsprylar gratis. Varmt välkommen, vi bjuder på grillad korv med bröd. Hoppas att vi ses! Fritidsbanken är som ett bibliotek fast för sportutrustning där man kan låna sport- och fritidsprylar gratis. Utrustning som lånas ut har skänks av allmänheten.

Läs vidare »
Media no image

Skolinspektionens granskning klar - inga anmärkningar för Arboga kommun

Nyheter   •   Dec 01, 2017 08:27 CET

Under hösten har Skolinspektionen granskat Arboga kommuns skolverksamheter, allt från förskola fritidshem till grundskola till gymnasieskola vuxenutbildning. Nu har resultatet kommit – Skolinspektionen ger alla verksamheter godkänt.

Exempelbild

Thomas Lindberg skolchef i Arboga.

– Det är bra att vi granskas och det är glädjande att se att all vår skolverksamhet uppfyller de krav som ställs på oss, säger Thomas Lindberg, skolchef i Arboga kommun.

Skolinspektionen granskar regelbundet kvalitén i all skolverksamhet i hela landet. Myndigheten tittar bland annat på undervisning och lärande och frågor kopplade till trygg miljö.

– Det har varit en omfattade process där mycket material har samlats in i form av underlag från chefer, enkäter och intervjuer för varje verksamhetsområde. Föräldrar och elever har också varit involverade, säger han.

I Arboga kommun har följande skolverksamheter granskats: förskola, grundskola, fritidshem, grundsärskola, gymnasium, gymnasiesärskola samt kommunal vuxenutbildning och särskild utbildning för vuxna. Skolinspektionens resultat visade på godkänt i alla verksamheter.

– Det här är ett resultat av det arbete som bedrivs ute på våra förskolor och i våra klassrum. Det är viktigt att poängtera att det handlar om ett gemensamt arbete som vi gjort tillsammans, säger Thomas Lindberg.

Han fortsätter;

– Jag stolt över medarbetarnas jobb och engagemang för våra barn och ungdomar. Det, i kombination med vårt kvalitetsarbete, har bidragit till det här resultatet. Det här är ett sorts kvitto på att det vi gör är rätt och vi kommer fortsätta jobba med att utveckla och förbättra våra verksamheter.

Under hösten har Skolinspektionen granskat Arboga kommuns skolverksamheter, allt från förskola fritidshem till grundskola till gymnasieskola vuxenutbildning. Nu har resultatet kommit – Skolinspektionen ger alla verksamheter godkänt.

Läs vidare »
Zelh6cgz6dhq4ifbl94r

Arboga kommun har bästa tillväxt inom företagandet i länet enligt en ny undersökning

Nyheter   •   Nov 15, 2017 12:29 CET

Media no image

Nästa fas för Arbogas nya förskola och vård- och omsorgsboende

Nyheter   •   Nov 13, 2017 09:12 CET

Arbetet med att bygga en ny förskola och ett nytt vård- och omsorgsboende i Arboga går nu in i nästa fas. Kommunfastigheter i Arboga har tecknat ett partneringavtal med Byggpartner i Dalarna AB.

Det var i början av året som Kommunstyrelsen beslutade att en ny förskola och ett nytt vård- och omsorgsboende ska byggas på Marknaden respektive Åbrinken i Arboga.

Nu går byggprojekten in i nästa fas. I onsdags i förra veckan undertecknade Kommunfastigheter i Arboga, som är byggherre för projekten, ett partneringavtal med Byggpartner i Dalarna AB. Partnering är ett etablerat och strukturerat arbetssätt där alla aktörer - från byggherren till entreprenör, konsulter och andra inblandade parter, kommer in i ett tidigt skede i byggprojekten. Alla inblandade har samma målbild och jobbar i ett team från start till projekten är avslutade.

– Det känns väldigt bra att vi nu går in i nästa fas av byggprojekten. Att vi har en entreprenör som ger oss de bästa förutsättningarna, säger Patrik Ahlberg, vd på Kommunfastigheter i Arboga.

Han menar också att fördelen med partnering är att kommunen får entreprenörens erfarenhet av att driva större byggprojekt. De kan bidra med sin expertiskunskap under hela processen.

Fredrik Leo är vice vd på Byggpartner i Dalarna AB.

– Det händer mycket i Arboga nu. Kommunen är inne i en period med stor utveckling och vi är glada att man har valt strategisk partnering då vi är övertygade om att det skapar förutsättningar för att korta ledtiderna, minska kostnaderna och leverera ändamålsenliga projekt, säger han.

Tryggt boende för äldre och bra läromiljöer för förskolebarn

Socialchef Marjo Savelius och Tina Persson, verksamhetschef inom förskolan, ser fram emot nybyggnationerna.

– Vi är glada och stolta att det ska byggas ett tryggt boende med moderna tekniska lösningar. De ska ge både boende och personal en trevlig miljö att leva och jobba i, Marjo Savelius. Förutom lägenheterna kommer det att finnas fina gemensamma lokaler och en vacker gård som de äldre kommer att ha stor glädje av.

I arbetet med att ta fram ett underlag för hur den nya förskolan ska se ut har medarbetarnas kompetens och erfarenhet tagits tillvara, berättar Tina Persson.

– Det är barnens lärande och läroplanen som står i fokus. Viktigt är också att lokalerna är anpassade och ändamålsenliga för medarbetarnas behov. Det känns väldigt bra och roligt att vara en del i den här processen, säger hon.

Dags för projektering

Nästa steg i byggprojekten är att, gemensamt med entreprenören, ta fram en organisation som ska arbeta med projekten under hela processen. Inledningsvis handlar det om projektering.

För mer information vänligen kontakta:

Patrik Ahlberg, vd på Kommunfastigheter i Arboga

E-post: Patrik.Ahlberg@abo.se

Tfn: 0589-68 80 55

Arbetet med att bygga en ny förskola och ett nytt vård- och omsorgsboende i Arboga går nu in i nästa fas. Kommunfastigheter i Arboga har tecknat ett partneringavtal med Byggpartner i Dalarna AB.

Läs vidare »
Jrg1qwpjsenqxhjqzhmz

Patrik Ahlberg – ”det känns väldigt spännande och roligt”

Nyheter   •   Okt 13, 2017 10:04 CEST

Patrik Ahlberg är sedan i augusti ny vd för de kommunala bolagen Arboga bostäder AB (ABO), Rådhuset i Arboga AB och Kommunfastigheter i Arboga AB. Han har en bakgrund som byggprojektledare inom kommunen och egen företagare. ”Det här är en spännande utmaning”, säger han om den nya tjänsten.

Ry0hxqlvyohqwawzucyg

Välkommen till kommunlördag i Arboga den 7 oktober

Nyheter   •   Okt 04, 2017 12:58 CEST

Boka in lördagen den 7 oktober. Då har Arboga kommun öppet hus. Du är varmt välkommen besöka oss i Rådhuset i Arboga kl. 10:00-13:30. Vi bjuder på smoothies.

Bilder & Videor 9 bilder

Kontaktpersoner 9 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • Kommunikationsstrateg
  • Kommunstyrelseförvaltningen
  • johanna.vonwowern@arboga.se
  • 0589-870 17
  • 073-765 70 17

Om Arboga kommun

Arboga - plats för inspiration

Arboga ligger mitt i Västra Mälardalen. Nära Örebro, Västerås och Eskilstuna. Här möts Svealandsbanan och Mälarbanan, E18 och E20 och här möts människor. Det mest kända mötet ägde rum 1435. Det har ibland kallats för Sveriges första riksdag.

Många människor hämtar sin inspiration i Arboga. Här finns plats och tid att tänka nya tankar. Tid att vara tillsammans.

Adress

  • Arboga kommun
  • Smedjegatan 5
  • 732 21 Arboga
  • Sweden