Media no image
Zz3unpd85ii9rheklrhv

Nyetablering i Arboga

Pressmeddelanden   •   Mar 02, 2017 14:26 CET

Företaget B-Group (www.bgroup.lt/sv/) med bas i Litauen, men som finns i hela Europa och har en omsättning i miljardklassen startar en produktionsanläggning för special- och expressleveranser av byggelement i stål i Arboga.

- Efter att ha tittat på olika platser har B-Group till slut valt Arboga som platsen för sin etablering vilket är mycket glädjande, berättar Näringslivschef Göran Dahlen.- Det är vårt fina logistikläge mitt i Mälardalen tillsammans med utmärkta och kostnadseffektiva lokaler tack vare fastighetsägare som varit riktigt på hugget som fällt avgörandet i konkurrens med andra orter.

Företaget är mycket expansivt. I ett första steg går de in med en anläggning för Sverige i en befintlig industrifastighet, här i Arboga.

- Det är fråga om nyinvesteringar i en mycket modern anläggning och företaget är mycket expansivt. Därför hoppas vi på att det här ska vara början till en utveckling till något större, som kan ha stor betydelse för oss här i regionen, säger Kommunalrådet Anders Röhfors.

-Vi har funnit att Arboga har ett mycket bra näringslivsklimat, goda förutsättningar för att etablera sig och inte minst det goda kommunikationsläget mitt i region Stockholm Mälardalen som gör att man kan nå viktiga kunder inom 2 timmar, säger Donatas Gelazauskas, VD/ CEO på B-Group.

Invigning

Välkommen till invigningen som sker fredagen den 3 mars, kl. 10:00. Under invigningen kan ni få mer information om företaget och etableringen.

Plats: Norra Ågatan 7, Arboga 

​Företaget B-Group (www.bgroup.lt/sv/) med bas i Litauen, men som finns i hela Europa och har en omsättning i miljardklassen startar en produktionsanläggning för special- och expressleveranser av byggelement i stål i Arboga.

Läs vidare »
Media no image
Qhb6dt2wrhthqnq1ztnt

Stor satsning på YH-utbildningar i Arboga

Pressmeddelanden   •   Feb 15, 2017 13:16 CET

Barn och utbildningsförvaltningen, Vuxenutbildningen Arboga har fått nytt statligt stöd till tre utbildningar inom Yrkeshögskolan. Den redan etablerade utbildningen till underhållsingenjör inom processindustri får förnyat förtroende i denna ansökningsomgång. Tillsammans med den befintliga utbildningen Elkraftsingenjör och två nya utbildningar har Arboga nu totalt fyra YH-utbildningar.

De två helt nya YH-utbildningarna är en till specialistundersköterska inom demens och en till processteknisk mätingenjör.

En utbildning till processteknisk mätingenjör har under många år saknats i Sverige och reaktionerna från industrin på den nya utbildningen har varit starkt positiva.

Demensutbildningen är ettårig och de tekniska utbildningarna är tvååriga. De båda nya utbildningarna innehåller praktik ute i arbetslivet och är utformade i samarbete med vården och industrin. Rekrytering av studenter har redan startat. Sista ansökningsdag är 30 april, och utbildningarna startar i augusti 2017.

- Det här är oerhört glädjande, säger rektor Anne Sonnerfelt.
- Nu har vi tre tekniska program samt ett inom vården inom yrkeshögskolan. Det måste vara nästan unikt för en så pass liten ort.

- Vi har redan sett hur dessa utbildningar ger positiva effekter för kommunen, säger näringslivschef Göran Dahlén.
- Nu har vi tagit hem två helt nya utbildningar där den ena har en inriktning som saknats i Sverige i över tjugo år, och som kan locka studenter från hela landet. Teknikstaden Arboga befäster sin ställning, och nu stärker vi oss även inom vård.

Läs vidare »
Media no image
Zz3unpd85ii9rheklrhv

Antalet företag fortsätter öka i Arboga

Pressmeddelanden   •   Jan 26, 2017 08:30 CET

Antalet aktiva företag i Arboga har under de senaste åren blivit allt fler. Den positiva trenden fortsatte även under år 2016. Vid årsskiftet fanns det 1 131 företag i kommunen, en ökning med 17 företag i jämförelse med föregående år.

- Arboga fortsätter att utveckla ett mer differentierat näringsliv. Det gör kommunen mindre känslig mot konjunktursvängningar, säger Göran Dahlén, näringslivschef i Arboga kommun.

61 nya företag under år 2016

61 nya företag startade under år 2016. En stor andel av dessa företag är aktiebolag och anger att de ska anställa från start.

Arboga i topp i länet när det gäller antalet aktiva företag per 1 000 invånare

Antalet aktiva företag per tusen invånare i Arboga var vid årsskiftet 80.83. För länet i övrigt, exklusive Västerås, var siffran 74.42. Grannkommunerna Kungsör har 74.70 och Köping 74.18 aktiva företag per tusen invånare.

Arbetet fortsätter för att skapa ett ännu bättre företagsklimat

- 2016 blev ännu ett bra år för företagandet i Arboga, säger Göran Dahlén.
- För att vi ska få ett ännu bättre företagsklimat vill vi naturligtvis få synpunkter och idéer från företagen. Just nu kan till exempel företagarna tycka till genom att besvara den årliga enkäten från Svenskt Näringsliv om hur de upplever företagsklimatet i kommunen. Svaren från undersökningen är ett viktigt verktyg i vårt arbete.


Antalet aktiva företag i Arboga har under de senaste åren blivit allt fler. Den positiva trenden fortsatte även under år 2016. Vid årsskiftet fanns det 1 131 företag i kommunen, en ökning med 17 företag i jämförelse med föregående år.

Läs vidare »
Media no image

Engångsintäkter ger positivt resultat för Arboga kommun år 2016

Pressmeddelanden   •   Jan 26, 2017 08:14 CET

Engångsintäkter i form av försäljningar och ersättningar från Migrationsverket gör att Arboga kommun får ett positivt resultat på drygt 86 miljoner kronor för år 2016. För de kommande åren är däremot prognosen för kommunens ekonomi bekymmersam.

Arboga kommun har gjort flera försäljningar under år 2016. Försäljningen av Arboga Energi AB till Köpings kommun gav en reavinst på 33 miljoner kronor. Under året har även flera fastigheter sålts, bland annat tomter på Hällarna, som gav ett överskott på nästan 34 miljoner kronor.

Ersättningar från Migrationsverket bidrar till överskott för socialnämnden
En annan engångsintäkt är ersättningar från Migrationsverket, som bidrar till att socialnämnden redovisar ett överskott. Det gör även kommunens övriga nämnder och det sammanlagda överskottet uppgår till drygt 6 miljoner kronor. 

Resterande överskott kan bland annat hänföras till det kommunala utjämningssystemet, cirka 6 miljoner kronor.

Kommunens resultat på 86 miljoner kronor är en avvikelse mot budget med 81 miljoner kronor.

Svår ekonomisk situation de kommande åren
Med början år 2017 visar däremot prognosen på stora problem när det gäller att klara ekonomin de kommande åren.

Sveriges kommuner och landsting, SKL, bedömer att skattehöjningar i storleksordningen två kronor behövs fram till år 2020 för att klara kommunsektorns utmaningar.

För mer information, kontakta

Ann Björkman, ekonomichef, telefon 0589-870 25, e-post: ann.bjorkman@arboga.se

Engångsintäkter i form av försäljningar och ersättningar från Migrationsverket gör att Arboga kommun får ett positivt resultat på drygt 86 miljoner kronor för år 2016. För de kommande åren är däremot prognosen för kommunens ekonomi bekymmersam.

Läs vidare »
Eojqavmasdvf6smgx6bf

Gratis barnteater i vår

Nyheter   •   Jan 17, 2017 08:21 CET

Nu är det snart dags för RUTAN igen - Arbogas eget barnteaterprogram! I vår bjuder vi på fyra pjäser på lördagarna. Alla vänder sig till barn i förskoleåldern.

Media no image
Zz3unpd85ii9rheklrhv

Nya möjligheter att fortsätta utvecklingen av ett gott företagsklimat i Arboga år 2017

Pressmeddelanden   •   Jan 12, 2017 15:13 CET

Under årets första dagar skickades Svenskt Näringslivs enkät om det lokala företagsklimatet ut. Arboga kommun hoppas att alla företagare som fått enkäten tar sig tid att svara.

Arboga har ett gott företagsklimat och det är viktigt att så många företagare som möjligt svarar på enkäten så att Arboga kommun får underlag att bli ännu bättre.

-Vi vill att Arboga skall vara känt för ett gott företagsklimat och det är viktigt att vi på alla sätt underlättar för företagen att växa och må bra i Arboga, säger Anders Röhfors (M), kommunalråd i Arboga.

Arboga utvald till pilotkommun för att bli ännu bättre

Under år 2016 hade Arboga en fortsatt positiv utveckling av företagsklimatet och för att nå toppklass vill Arboga kommun fortsätta lägga fokus på detta.

Arboga har valt att satsa på att vara pilotkommun för att utveckla företagsklimatet ytterligare i samarbete med Svenskt Näringsliv. Efter en lyckad träff under hösten 2016 med ett 40-tal företagare, entreprenörer, tjänstemän och politiker hittade man flera förbättringsområden, där huvudpunkterna var:

  • Service, bemötande och myndighetsutövning. Hur kan den bli ännu mer företagsanpassad?
  • Samverkan för förbättrat företagsklimat. Hur kan Arboga kommun och företagen samarbeta för att öka stoltheten och förbättra attityderna?
  • Grundläggande förutsättningar för företagande i Arboga kommun. Hur kan man till exempel förbättra IT/Tele och underlätta kompetensförsörjning?

Resultatet av företagsträffen blev flera bra och konkreta idéer kring hur Arboga kan gå från ett bra företagsklimat till ett i toppklass.

Nytt samarbete mellan kommunen och företagarföreningarna

I pilotprojektet blev man överens om att skapa ett företagsklimat i toppklass och det arbetet ska Arboga kommun, Arbogas företag och företagarföreningar göra tillsammans.

-Det går bra för företagsklimatet i Arboga enligt Svenskt Näringslivs undersökning. Men vi kan inte luta oss tillbaka. Nu gör vi en satsning tillsammans med företagarföreningarna, vilket är nytt och spännande, säger Göran Dahlén, näringslivschef i Arboga kommun.

Fakta om rankingen av företagsklimatet

Varje år presenterar Svenskt Näringsliv en ranking av företagsklimatet i Sveriges 290 kommuner. Syftet är att visa var i landet det är bäst att starta och driva företag. Rankingen innehåller totalt 18 faktorer som viktas olika tungt. 2017 års ranking bygger till två tredjedelar på en enkätundersökning till företagen som genomförs under perioden januari-april 2017 och ytterligare en tredjedel statistik från SCB och UC.

Källa: Svenskt Näringsliv

Läs andra nyheter om företagsklimatet i Arboga

Stor uppslutning kring gemensamt arbete för ett ännu bättre företagsklimat

Fortsatt positiv utveckling för företagsklimatet i Arboga

Under årets första dagar skickades Svenskt Näringslivs enkät om det lokala företagsklimatet ut. Arboga kommun hoppas att alla företagare som fått enkäten tar sig tid att svara.

Läs vidare »
Media no image

Invigning av Ladubacksskolans nya kök

Pressmeddelanden   •   Jan 04, 2017 08:00 CET

Från och med den 10 januari tillagas all mat på plats på Ladubacksskolan i Arboga. Då är det invigning av skolans nya tillagningskök.

Köket kommer att kunna laga mat åt både Ladubacksskolans elever och barnen på intilliggande förskolan Norrgården.

Ladubacksskolan hade tidigare ett så kallat mottagningskök. Köket fick då maten färdiglagad och kyld från Gäddgårdsskolan. Maten värmdes sedan på plats och köket kokade själv potatis, ris eller pasta. Den 4 maj stängdes köket för att byggas om till ett tillagningskök och öppnas nu upp igen när vårterminen startar i skolan.

- Vi kommer att fira det nya köket med att bjuda eleverna och personal på lite extra god mat den 10 januari, säger Marie-Louise Johansson, kostchef i Arboga kommun.

Här lagas maten också på plats

Sedan tidigare har Medåkers skola (med servering även på förskolan), Götlunda skola (med servering även på förskolan), Sörgårdens förskola, Gäddgårdsskolan, Brattbergsskolan, Stureskolan och Västergårdens förskola tillagningskök.


Invigningsdatum: Tisdagen den 10 januari

Tid: klockan 10.45

Plats: Ladubacksskolan, Arboga


För mer information, kontakta

Marie-Louise Johansson, kostchef, telefon 0589-871 38

Carolina Franzén, biträdande kostchef, telefon 0589-874 43

Från och med den 10 januari tillagas all mat på plats på Ladubacksskolan. Då är det invigning av skolans nya tillagningskök.

Läs vidare »
Media no image
P1l2naungoow9pebo4ta

Pressinbjudan: Invigning av utegym

Pressmeddelanden   •   Dec 09, 2016 14:26 CET

Fredagen den 16 december inviger Arboga kommun ett nytt utegym och stationer för Military Fitness vid motionsspåret på norr.

Datum och tid: Fredagen den 16 december, klockan 11.00

Plats: Starten för motionsspåret, Tärneborgsvägen, Arboga 

GPS-koordinater 59°24'20.9"N 15°49'49.0"E

Välkommen!

Fredagen den 16 december inviger Arboga kommun ett nytt utegym och stationer för Military Fitness vid motionsspåret på norr.

Läs vidare »
Hertkj9vssgqbqgn1h0f
E42b2y4ejxbfcnezcuzp

En ny förskola kan byggas på kvarteret Marknaden

Pressmeddelanden   •   Dec 08, 2016 11:16 CET

En ny förskola ska byggas på kvarteret Marknaden. Det föreslår en förstudie som barn- och utbildningsnämnden nu ska ta ställning till och besluta om.

Gjhxgova3uka6buqcwqz
Euyd65nta3vnmtxmrnbm

Ett nytt vård- och omsorgsboende kan byggas på Åbrinken i Arboga

Pressmeddelanden   •   Dec 08, 2016 11:15 CET

Arboga kan få ett nytt vård- och omsorgsboende vid området Åbrinken. Socialnämnden ska nu ta ställning till en förstudie som föreslår att Åbrinken blir plats för ett boende med 80 platser.

Bilder & Videor 8 bilder

Om Arboga kommun

Arboga - plats för inspiration

Arboga ligger mitt i Västra Mälardalen. Nära Örebro, Västerås och Eskilstuna. Här möts Svealandsbanan och Mälarbanan, E18 och E20 och här möts människor. Det mest kända mötet ägde rum 1435. Det har ibland kallats för Sveriges första riksdag.

Många människor hämtar sin inspiration i Arboga. Här finns plats och tid att tänka nya tankar. Tid att vara tillsammans.

Adress

  • Arboga kommun
  • Smedjegatan 5
  • 732 21 Arboga
  • Sweden