Skip to main content

Taggar

 • Kommunstyrelsens ordförande (M) Arboga kommun
 • Kommunalråd, kommunstyrelsens ordförande
 • anmsdeurrskf.rgvohyffongrssi@aabrbexogtea.lbseeu
 • 0589-870 49
 • 073-765 70 01
Anders Röhfors är kommunstyrelsens ordförande i Arboga kommun. Han har det övergripande ansvaret för kommunens angelägenheter som... Visa mer

 • Kommundirektör
 • Kommunövergripande frågor
 • anvnnivecanq.abqnddheryzssgkontf@azhrbtoognsa.vesekx
 • 0589-87008

 • Tillförordnad socialchef
 • Vård och omsorg
 • Ovcle.ezBercrgozmasdn@ioartqboxkgafs.scqeai
 • 0589-870 55
Tillförordnad socialchef i Arboga kommun.

 • Skolchef
 • Förskola, grundskola, gymnasium
 • ulnsriorkary.hbyanljssnkonkg@azdrbxfogfsa.omsecr
 • 0589-872 10
Skolchef i Arboga kommun.

 • Fritids- och kulturchef
 • Sutdsaaannhje.vyLuvendppbekmrgil@awarbyiogwya.pbserx
 • 0589-871 54
Ansvarar för fritid- och kulturfrågor i Arboga kommun.

 • Personalchef
 • Kommunstyrelseförvaltningen
 • Sotsfizsa.qhDasfhlnierhpusqj@abrrbdkogfha.hpsenc
 • 0589-87189

 • Presskontakt
 • Kommunikationsstrateg
 • Kommunstyrelseförvaltningen
 • jotjhakynnasa.uvvowanwwzowpmerhrn@ckarbaboucgakg.shoemr
 • 0589-870 17
 • 073-765 70 17

 • Näringslivschef
 • Näringslivsfrågor
 • toucbifkasal.gcqilszlbhreriug@ddareeboujgaww.sjdeny
 • 0589-87018
 • 073-765 7018

 • Vd Arbogabostäder
 • pauotrhqikhu.aahhlwrbehorgft@aidbobh.sgjenr
 • 0589-688 055

 • Rektor Högskolecentrum
 • Vuxenutbildning
 • anrcnewe.scwonhgnedqrfshelwht@kfarqjbosugaum.sihewy
 • 0589-87478
 • 073-7657478
Rektor för vuxenutbildningen i Arboga kommun.