Skip to main content

Arboga på plats 148 av landets kommuner när det gäller företagsklimat

Pressmeddelande   •   Sep 20, 2016 10:44 CEST

Årets rankning av företagsklimatet i landet visar att Arbogas företagare blir allt nöjdare med kommunens politiker och tjänstemän. Totalt tappar Arboga 6 placeringar i jämförelse med förra året och hamnar på plats 148 av landets 290 kommuner. Av länets kommuner hamnar Arboga på tredjeplats, efter Västerås och Hallstahammar.

- Vi har arbetat mycket med att skapa mötesplatser och ha en dialog med företagen. Det är glädjande att företagarna ger oss politiker och kommunens tjänstemän ett bra betyg, säger Anders Röhfors (M), kommunalråd i Arboga.

Politiskt mål om att Arboga ska vara en företagsvänlig kommun

I Arboga har politiken sedan flera år tillbaka beslutat att kommunen ska arbeta för ett bra företagslivsklimat.

- Nästa steg handlar om att arbeta ännu mer kring bemötande och god service till företagen. I det arbetet tar vi hjälp av Svenskt näringsliv. Vi arrangerar bland annat en workshop den 12 oktober där vi bjuder in lokala företag och tillsammans kommer fram till områden som vi kan förbättra för nå ett företagsklimat i toppklass, säger Göran Dahlén, näringslivschef.

Utbudet av IT och kompetens påverkar Arbogas placering

Orsaken till att Arboga tappar placeringar i jämförelse med förra året är främst hur företagarna upplever utbudet av tele- och IT-nät och medias och allmänhetens attityder till företagande.

- Vi ser också att tillgången till kompetens drar ner placeringen för Arbogas del. Företagen har helt enkelt svårt att rekrytera. Det är en utmaning att samla kraft kring, säger Göran Dahlén, näringslivschef i Arboga.

Fakta om rankingen av företagsklimatet

Varje år presenterar Svenskt Näringsliv en ranking av företagsklimatet i Sveriges 290 kommuner. Syftet är att visa var i landet det är bäst att starta och driva företag. Rankingen innehåller totalt 18 faktorer som viktas olika tungt. 2016 års ranking bygger till två tredjedelar på en enkätundersökning till företagen som genomfördes under perioden januari-april 2016 och ytterligare en tredjedel statistik från SCB och UC.

Källa: Svenskt Näringsliv

Läs hela undersökningen på Svenskt Näringslivs webbplats.