Skip to main content

Digitalisering skapar nya möjligheter inom hemtjänsten i Arboga kommun

Pressmeddelande   •   Apr 10, 2018 09:51 CEST

"Det här är en milstolpe för vår hemtjänstverksamhet", säger Marjo Savelius, chef för socialförvaltningen i Arboga kommun, om den nya digitala lösningen.

Minskad nyckelhantering, ökad trygghet för hemtjänstkunder och en förbättrad arbetsmiljö. Det finns flera positiva effekter med en ny digital lösning som nu lanseras inom hemtjänsten i Arboga kommun.

Nu har Arboga kommun tagit ett viktigt steg i användningen av den nya tekniken för att förbättra hemtjänstverksamheten. Tre digitala system har kopplats ihop för en mer säker och trygg omsorg.

– Det här är en milstolpe för vår hemtjänstverksamhet. Både ur ett kundperspektiv som för våra medarbetare, säger Marjo Savelius, chef för socialförvaltningen i Arboga kommun.

Minskad nyckelhantering och snabbare på plats vid larm
Ett digitalt system som har införts är nyckelfri hemtjänst. Det är ett system med ett elektroniskt lås som monteras på insidan av dörren till den som har hemtjänst. Hemtjänstkunden använder sin vanliga nyckel, medan personalen använder en mobiltelefon och kod för att komma in och besöka kunden.

– Det innebär en minskad nyckelhantering och en ökad trygghet för våra kunder. Vid larm till exempel, behöver ingen tid läggas på att hämta nycklar utan personalen kan vara på plats snabbare. Det blir en minskad stress för medarbetarna, säger Carina Gullemo, vård- och omsorgschef.

”Digitaliseringen ger oss helt nya möjligheter”
Nu har nyckelhanteringssystemet integrerats med hemtjänstens planeringsverktyg och verksamhetssystem. Det innebär att personalen kan hantera dokumentationen och har tillgång till planeringen direkt via mobilen.

– 2013 jobbade vi med papper och penna för dokumentering och planering inom hemtjänsten. Det är klart att det var svårare att följa upp och ha en bra struktur då. I takt med att vi har digitaliserat vår verksamhet har vi det utvecklats väsentligt. Genom att nu ha integrerat flera system är det ännu enklare att analysera vår verksamhet och göra förbättringar och insatser där de gör mest skillnad, säger Marjo Savelius.

Allt i ett och samma verktyg
Integrationen av systemen innebär också att medarbetarna har möjlighet att sitta hemma hos hemtjänstkunden och göra dokumentation direkt på plats i hemmet. Kunden kan på så sätt ha en helt annan delaktighet i sin omvårdnad och insatser. Medarbetarna å sin sida, har all information samlad på ett och samma ställe i ett verktyg som är enkelt och smidigt att ha med sig.

– Vi har fått positiv respons från medarbetarna om att det är enklare och smidigare att slippa all nyckelhantering. Tidigare kunde man vara tvungen att möta upp kollegor för att lämna över nycklar och åka tillbaka till kontoret. Nu slipper vi allt sådant och medarbetarna kan lägga den tiden på våra hemtjänstkunder i stället, säger Carina Gullemo.  

Arboga ligger mitt i Västra Mälardalen. Nära Örebro, Västerås och Eskilstuna. Här möts Svealandsbanan och Mälarbanan, E18 och E20 och här möts människor. Det mest kända mötet ägde rum 1435. Det har ibland kallats för Sveriges första riksdag.

Många människor hämtar sin inspiration i Arboga. Här finns plats och tid att tänka nya tankar. Tid att vara tillsammans.