Skip to main content

Marie Reinius, VD för Svenska Riskkapitalföreningen - debatterar i Åre

Pressmeddelande   •   Feb 17, 2013 09:28 CET

Svenska Riskkapitalföreningen (SVCA) är branschföreningen för aktörer på den svenska riskkapitalmarknaden. Riskkapital är en aktiv ägarform och fungerar som en katalysator för tillväxt i svensk ekonomi. Föreningen har till uppgift att verka för en väl fungerande riskkapitalmarknad. Tillgång till finansiering är en av de viktigaste förutsättningarna för företag att starta, växa och förändras.

Vinsterna i välfärden har debatterats flitigt de senaste åren och förutspås bli en av de viktigaste frågorna under valrörelsen. Socialdemokraterna och LO har kommit med förslag. Marie Reinius vd för Svenska riskkapitalföreningen säger att vinstbegränsningar inte är ett stort problem för riskkapitalbolagen eftersom de ofta återinvesterar och inte tar ut vinster förrän de säljer.

–Generellt finns det ett stort problem med de här förslagen. Det finns många kvinnliga entreprenörer inom sektorn som skulle drabbas negativt, Marie Reinius, VD Svenska Riskkapitalföreningen.

Den svenska riskkapitalmarknaden har varit framgångsrik och vi har en tradition av teknisk innovation och entreprenörskap i Sverige. Den senaste tidens turbulens kring skatter och regler kan dock innebära att investerare undrar hur säker och förutsägbar den svenska marknaden är att investera i. Behovet av långsiktiga spelregler för den svenska riskkapitalmarknaden är mycket stort. Vi måste kunna nyttja våra talanger och vår fulla potential för tillväxt och jobbskapande.

- Riskkapitalet behövs för att små entreprenörsdrivna företag ska kunna utvecklas och växa. Det behövs också för att möjliggöra för mer etablerade företag att ta sig till nästa nivå, Jens Edlund partner Deloitte och intitiativtagare till Åre Kapitalmarknadsdagar.

Åre Kapitalmarknadsdagar är ett arrangemang, som erbjuder en neutral arena och för samman utvalda företag med de mest omfattande nätverk av passande potentiella investerare/finansiärer. Dessutom kommer ledande företrädare för några av de intressantaste och mest aktuella noterade bolagen i Sverige presentera sina rapporter och nyheter. På plats finns ägare och koncernledningar, viktiga svenska och norska aktörer och intressenter samt några av de bästa tillväxtbolagen i Skandinavien. Årets arrangemang går av stapeln på Copperhill Mountain Lodge. För fjärde året arrangeras denna mötesplats, en unik möjlighet att knyta kontakter och skapa nätverk utifrån temat Impact Investments. Noterade bolag rapporterar och intervjuas. Tillsammans med ett antal intressanta skandinaviska aktörer, representanter från Sveriges departement, riskkapital, investerare och finansiärer som genomför paneldebatter och diskussionsforum skapas två av de bästa kapitalmarknadsdagarna 2013.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy