Skip to main content

Åre Destination värnar om värdskap

Blogginlägg   •   Okt 04, 2016 08:40 CEST

I Åre ser man ett gott gästbemötande som en stor konkurrensfördel.

Åre Värdskapsutbildning är ett digitalt verktyg i gästbemötande med Åre Destination som avsändare. Här berättar Ewa Jerlinder, Destinationsutvecklare på Åre Destination, mer om tankarna bakom Åre Värdskapsutbildning, hur gästbemötande och lönsamhet hänger ihop, samt några nyheter inom själva verktyget.

- I en digital värld där vi allt mer sällan träffar varandra blir det personliga mötet ännu viktigare när det väl sker. Vi ser ett gott bemötande som en stor konkurrensfördel. Ingen styr över väder och vind men vi kan fortfarande påverka gästens upplevelse, säger Ewa Jerlinder.

Åre har man sedan många år tillbaka arbetat aktivt med värdskap. Nu kopplar Åre Destination ett ännu tydligare grepp kring detta och relanserar Åre Värdskapsutbildning i ett uppdaterat året-runt-format med mer fokus på bland annat hållbarhet och lokal samisk kultur.

Gemensam värdegrund
Åre Värdskapsutbildning har blivit en plattform där Åres gemensamma visioner tar konkret form och förmedlas till byns företagare.

- Med Åre Värdskapsutbildning skapar vi en gemensam värdegrund för stora och små företagare i Åre. Gästen ska känna att samma visioner, samma känsla för service, samma kunnighet om destinationen och dess kultur och historia genomsyrar hela Åre, säger Ewa.

Nöjda gäster ökar lönsamheten
Åre Värdskapsutbildning är uppdelad i tre delar – En baskurs riktad till alla medarbetare där turistisk fakta och gemensamma värderingar och förväntningar på medarbetaren tas upp. Med dator, surfplatta eller mobil som redskap undervisas deltagaren online i en interaktiv miljö uppbyggd av skådespelarscener som illustrerar värdegrund och värdskap. Allting leds av ciceronen tillika Kristallenvinnaren Johanna Ojala.

Baskursen följs av en kortare säljdel där huvudsyftet är att få alla i företaget att förstå vikten av sin egen insats i säljprocessen.

Den tredje delen riktar sig till arbetsledare och chefer och fungerar som verktyg i ledarskapsarbetet.

Värdskapsutbildningen är en del av arbetet som våra medlemmar gör med sitt ledarskap. Även ett gott ledarskap är viktigt i strävan efter nöjda gäster, säger Ewa.

Åre Destination har sett att nöjda gäster ökar lönsamheten hos sina medlemmar, något man vill fortsätta värna om via fortsatt arbete med värdskap och ledarskap.

Hotellkedjan Nordic Choice & Resort är ett exempel på en stor koncern med lokal representant i Åre som aktivt jobbar med värdskap och ser ett tydligt samband mellan nöjda gäster och ökad lönsamhet.

- Vi kan se att vår omsättning, vår gästnöjdhet och vår personalnöjdhet har påverkats positivt av vårt arbete med värdskap och de utbildningar som personalen gått, säger Ulrika Eriksson, Revenue Manager, Copperhill Mountain Lodge.

Åre Värdskapsutbildning är framtaget i samarbete med Årebaserade Xpectum och erbjuds kostnadsfritt till alla medlemmar i Åre Destination.

För mer information:
Ewa Jerlinder
Destinationsutvecklare Åre Destination
+46 70 31 666 83
ewa@aredestination.com