Skip to main content

Arkitektkopia lanserar Byggnet Secure

Pressmeddelande   •   Aug 25, 2011 15:41 CEST

Streckkoder höjer säkerheten kring ritningarna vid säkerhetsklassade byggen

Under ett byggprojekt är tusentals ritningar i omlopp. När det handlar om säkerhetsklassade anläggningar, som till exempel en bank, får inte ritningarna hamna i orätta händer. Därför har Arkitektkopia utvecklat en ny programvara - Byggnet Secure - som hjälper entreprenören att öka informationssäkerheten. Programmet registrerar vem som har hämtat ut och lämnat in ritningar genom ett streckkodssystem med streckkodsläsare.

Förvaringen av känsliga ritningar uppmärksammades i samband med helikopterrånet av värdedepån i Västberga i Stockholm under 2009. Men även hanteringen av ritningar och andra känsliga handlingar under ett pågående bygge innebär en risk, inte minst när det handlar om säkerhetsklassade anläggningar som till exempel banker, fängelser, polishus med flera.

 – Vid upphandlingar av säkerhetsklassade projekt ställs krav på att entreprenören ska sörja för hög säkerhet i alla led, inte minst kring informationssäkerheten. Med vår nya applikation Byggnet Secure blir det lättare att möta dessa krav och skapa rutiner som ger kontroll över vem som har tillgång till olika fysiska handlingar samt uppföljning av dessa, säger Jules Olivier, ansvarig för Digitala tjänster på Arkitektkopia.

Lånekort, handskanner och streckkodssystem

Byggnet Secure ingår i Arkitektkopias projekt- och dokumenthanteringsplattform Byggnet. Rutinen i Byggnet Secure liknar på många sätt systemet som bibliotek använder kring utlåning och inlämning av böcker.

Förutom den klientbaserade programvaran innehåller Byggnet Secure en streckkodsläsare och ett personligt lånekort för varje tillåten användare. Arkitektkopia trycker sedan varje ritning, och andra utvalda handlingar, som ska ingå i systemet med en unik identifikation i form av en streckkod. Streckkoden skannas av tillsammans med lånekortet när man hämtar ut eller lämnar in handlingar, till exempel ritningar vid dagens början och slut.

– Den inskannade informationen sparas i Byggnet Secure och det är lätt för administratören att se om någon handling inte har kommit in och följa upp denna, säger Jules Olivier.

 Förutom de olika enheter som ingår Byggnet Secure hanterar Arkitektkopia alla beställningar av dokument enligt certifierade rutiner. För kunder som har begärt säkerhetsklassning av sitt uppdrag bistår Arkitektkopia med att registerkontrollera personal som har del i den aktuella produktionen.

För mer information kontakta

Jules Olivier, ansvarig för Digitala tjänster på Arkitektkopia

Telenummer: 08-50 60 70 33

E-post: jules.olivier@arkitektkopia.se

 

Om Arkitektkopia

Arkitektkopia är ett rikstäckande serviceföretag i den grafiska branschen. Med våra tjänster och produkter hjälper vi våra kunder med information som ska spridas eller sparas. Vi vänder oss till alla som behöver kommunicera – tydligt och snabbt.

 Vi är närmare 300 medarbetare med målsättningen att förenkla ditt arbete och förekomma dina behov. Till vår hjälp har vi marknadens modernaste digitala teknik och vårt motto: Pålitliga – Påhittiga och Personliga.

Kort om Arkitektkopia
Arkitektkopia är ett rikstäckande serviceföretag i den grafiska branschen. Med helhetslösningar bestående av tjänster, applikationer och tryck hjälper Arkitektkopia sina kunder, med tryckt och digital information som ska spridas eller sparas. Arkitektkopia vänder sig till alla som behöver kommunicera – tydligt och snabbt. Ca 300 medarbetare arbetar med målsättningen att förenkla förekomma med mottot Pålitliga – Påhittiga – Personliga. Företaget omsätter ca 340 miljoner kronor och finns på 28 platser runt om i Sverige. Mer information finns på www.arkitektkopia.se.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera