Skip to main content

​Arkitektur som botar och skapar arbetsglädje

Nyhet   •   Feb 03, 2017 07:03 CET

Anne-Grethe Borch Lauridsen i idrottshallen

När Esbjerg psykiatri i Danmark flyttade in i nya lokaler var förväntningen att den nya miljön skulle hjälpa patienter och anställda i vardagen. För avdelningschefen Anne-Grethe Borch Lauridsen har förhoppningen infriats till fullo. Hennes arbetsglädje har ökat och bland medarbetarna på avdelningen har antalet arbetsskador minskat. Men viktigast av allt är att bruket av tvångsåtgärder mot patienterna har minskat betydligt.

Delar av Esbjergs psykiatriska avdelning flyttade i juli 2014 in i en helt ny och innovativ byggnad. Strukturen för den psykiatriska avdelningen har gjorts om med fokus på att skapa en vårdande arkitektur för patienterna och en bättre arbetsplats för personalen. Det var en stor förandring där patienter och personal skulle förhålla sig till helt nya fysiska ramar med integrerade avdelningar istället för antingen helt öppna eller stängda avdelningar.

På avdelning E är Anne-Grethe Borch Lauridsen avdelningschef för vårdpersonalen och ergonomen. Hon har arbetat inom psykiatrin i Esbjerg i mer än 20 år och känner därför de förra lokalerna in i minsta detalj.

- Jag var faktiskt skeptisk från början, innan vi flyttade in. Men nu vill jag aldrig tillbaka till den gamla avdelningen. Arkitekturen har gett oss helt nya möjligheter att hjälpa patienterna och vi har fått mycket bättre möjligheter att vara närvarande, säger hon och fortsätter:

- Tidigare var några av oss tvungna att avstå från personalmöten för att kunna hålla ett öga på avdelningen. Nu har alla möjlighet att delta i mötena eftersom vi kan se hela avdelningen från lokalen. Vi har också fått ett gemensamt kontor som är centralt placerat med glasväggar som alla har nytta av, både patienter och personal.

Glasväggar minskar tvång
De nya byggnaderna är inredda med många glasväggar, tillgång till stängda atriumgårdar, utsikt mot natur från alla rum och större rum för patienterna med möjlighet att skärma av 2-6 patienter efter behov. Alla delar har bidragit till att påverka utvecklingen i en positiv riktning. Det mest anmärkningsvärda är att användningen av tvångsfixeringar har minskat med 69,9 procent under det första året.

- Patienterna har fått en större ro och mer trygghet och jag är gladare när jag går till och från arbetet. De stora glaspartierna och den ökade transparensen ger oss möjligheten att vara steget före patienterna. Vi kan ingripa snabbare när en situation är på väg att eskalera och det är en av orsakerna till att vi nu använder mindre tvång. Samtidigt ger det färre arbetsskador och mindre otrygghet i vardagen för oss anställda, berättar Anne-Grethe Borch Lauridsen.

Genom bruket av glasväggar har det varit möjligt att skapa avdelningar där det finns plats för patienter på både öppna och avskärmade platser. Samtidigt är det lätt personalen att följa med det som händer på avdelningarna, vilket skapar trygghet även bland patienterna. Många av dem är glada för att personalen reagerar snabbt när det uppstår konflikter eller situationer där personalen behöver ingripa.

- Vi vill ju alltid gärna minska bruket av tvång, och jag är naturligtvis mycket stolt över att vi har lyckats göra det markant. Samtidigt hjälper det många patienter att det är lugnare på en avdelning där de blir mindre stressade, säger avdelningschefen.

Lättillgänglig fysisk aktivitet för patienterna
På Esbjerg psykiatri är tanken om fysisk aktivitet som en del av tillfrisknandet inbyggd i arkitekturen på flera olika sätt. Därför är det fri tillgång till atriumgårdar där patienter och personal enkelt kan gå ut för att få frisk luft. Samtidigt är varje patientrum tillräckligt stort för att få plats med en roddmaskin eller ett Nintendo Wii, vilket gör det mycket enklare för patienterna att röra på sig. Sist men inte minst byggdes den nya idrottshallen ihop med avdelningen, vilket gör den mer tillgänglig, säger Anne-Grethe Lauridsen Borch.

- Vi njuter helt enkelt så mycket av vår nya hall. Något så enkelt som att man inte måste gå ut för att komma till idrottshallen gör att fler kommer i gång i vardagen. Nu kommer de mycket sjuka patienterna själv i gång med motion, och det är något som vi vet verkar positivt på väldigt många diagnoser. Därför är den också en del av framgången vi har uppnått efter att ha flyttat in i de nya lokalerna.