Skip to main content

​Arkitema ritar lekfullt barnsjukhus i Danmark

Nyhet   •   Aug 24, 2017 16:16 CEST

Arkitema Architects är med i det vinnande teamet som vunnit tävlingen för BørneRiget – ett barnsjukhus i Köpenham där lek blir en integrerad del av behandlingen.

BørneRiget blir ett nytt, innovativt sjukhus för barn, unga, gravida och deras familjer som skapar en unik möjlighet för en bättre upplevelse och funktion för patienter och personal samt integrering av behandling, forskning och utbildning. Teamet som skapar framtidens barnsjukhus är arkitektkontoren 3XN och Arkitema, ihop med ingenjörsfirman Niras, Rosan Bosch Studio och landskapsarkitekterna Kristine Jensens Tegnestue som ska säkerställa att lek blir en integrerad del av sjukhuset.

- Vi har haft ett mycket stort fokus på att säkerställa att de barn och deras familjer som kommer till Børneriget känner sig trygga och välkomna. Det görs genom ett medvetet arbete med privata zoner och flera typer av offentliga zoner, så man själv kan välja graden av gemenskap med andra i samma situation. Det har varit ett mycket inspirerande samarbete i vårt team och tillsammans har vi lyckats designa ett nytt barnsjukhus av mycket hög klass, säger Wilhelm Berner–Nielsen, Senior partner och ansvarig för Arkitema Health.

Det nya barnsjukhuset står med sina mjuka, organiska former i kontrast mot resten av Rigshospitalets vinkelräta utformning. BørneRiget har ett lekfullt koncept, där två händer med fingrar och ett hjärta i mitten skapar grundstrukturen i byggnaden. Handmönstret omsätts till ett plankoncept där varje finger utgår från det centrala området. Byggnaden skapas utifrån visionen att bryta med det traditionella sjukhuskonceptet och ge alla vårdrum utsikt över staden.

- När våra barn blir sjuka berörs hela familjen. Därför betyder det mycket att man kan samla sin familj och att vardagen blir så lik som möjligt den vardag som man känner utanför sjukhuset. Vi har arbetat mycket med läkande arkitektur, som utöver det funktionella också skapar möjlighet för lek och kreativ utveckling och att det blir ett sjukhus på barnens premisser, säger Kim Herforth Nielsen, Kreativ Direktör och grundare på 3XN.

Ambitionen är att skapa en fysisk miljö som stöder en fortsatt utveckling av Rigshospitalets internationellt erkända expertis inom behandling av barn, unga och gravida. Det gäller både behandling och att integrera lek i behandlingen utifrån att barn lär och lever genom att leka, även när de är sjuka. En insikt som ska användas till att bygga ett bättre fundament för framtidens behandling.

I slutet av varje sektion, eller finger, placeras ett rum med dubbel takhöjd med vinterträdgård. Oavsett vilken avdelning patienten befinner sig på finns möjligheten att gå eller rulla sängen ut till ett grönt vilrum som ligger maximalt 20 meter från patientrummet. Mycket vikt är lagd på att skapa ett sunt sjukhus med mycket dagsljus och en utsikt mot omgivningen.

BørneRiget förväntas stå färdigt 2024 och ska kunna hysa 1 200 medarbetare och 900 patienter. Arkitema Architects sjukhusprojekt i Sverige inkluderar bland annat nya Sahlgrenska Life i Göteborg och ombyggnaden av Sankt Görans sjukhus i Stockholm.