Skip to main content

Förorten blomstrar efter renovering

Nyhet   •   Aug 01, 2017 11:36 CEST

Färre som flyttar, en växande bostadskö och mindre kriminalitet göra att framtiden för bostadsområdet Rosenhøj i Århus, Danmark, ser ljus ut. Denita Hajic var på väg att flytta från området med sin man, men den omfattande renoveringen av husen och utomhusytorna har bidragit till att göra området mer attraktivt. Nu har de fått barn och Denita är säker på att Rosenhøj numera är ett bra ställe att växa upp på.

2007 fick bostadsområdet Rosenhøj i Viby i södra Århus den officiella stämpeln ”ghetto”. Områdena på ghettolistan pekades ut på grund av den höga kriminaliteten och den höga andelen invandrare, och det faktum att över 70 % av invånarna levde på socialbidrag. För att förbättra kvaliteten i området och göra det attraktivare vidtogs en rad åtgärder. En av de senaste och synligaste åtgärderna är att man har gjort en genomgripande omläggning av betonghusen och inrett mer inbjudande och användbara uterum.

Konkret innebär det att flera av husen har rivits och i stället har små dubbla hus byggts för att skapa mer luft och rymd. Husen har ”parats ihop” två och två så att ingångarna nu är vända mot varandra med levande och aktiva gårdar mellan husen, vilket har skapat relationer mellan de boende. Åtgärderna har betytt mycket för Denita Hajic, som har bott i Rosenhøj sedan 2006:

”Det har verkligen gjort stor skillnad med de ”nya” byggnaderna och de väldigt fina utomhusområdena. Det har blivit en helt annan miljö och stämning. Vi ville egentligen flytta härifrån till något bättre när vi fick barn. Men vi tänkte om och blev kvar, även efter att vår son föddes”, berättar hon och fortsätter:

”Jag känner mig trygg med att låta honom växa upp här nu. Förr lekte många barn på den stora lekplatsen en bra bit härifrån men annars såg man inga barn någonstans. Nu är de precis utanför vår lägenhet eftersom det är kul att leka just där. Det skapar liv och glädje för barnen och trygghet för mig som mamma. Och så är det ju fint att kunna se att det finns barn han kan leka med på nära håll, det var inte givet tidigare.

Ett bra område
Förändringarna i bostadsområdet har gett resultat för intresset för att bo i Rosenhøj. Uthyraren Boligforeningen Århus Omegn kan därför meddela att antalet utflyttningar hela tiden minskar och väntelistan har vuxit snabbt till flera hundra. Och det stora intresset är även något som Denita Hajic märker av:

”I början kunde våra gäster inte tro att de kommit rätt när de skulle hälsa på oss. Platsen har blivit så mycket mer välkomnande”, berättar hon och syftar på de stora förändringarna.

Alla 27 husen har fått nya fasader i olika färger samt altaner och nu är det inte längre rader av betonghus som möter de boende och besökarna i området. Dessutom har nya platser och gröna, kuperade områden gjort skillnad när man tittar ut genom fönstret.

”Det har levt upp och blivit mycket ljusare och alla växter och blommor har verkligen satt färg på området. Man blir glad när man tittar ut genom fönstret. Tidigare var det bara en plan gräsmatta. Nu finns det blomlådor och platser där man kan sätta sig ner och koppla av. Och jag upplever att det är fler familjer och barn som vistas ute. Det är så trevligt”, berättar Denita Hajic.