Skip to main content

Innovativa idéer ska förnya utsatta bostadsområden

Nyhet   •   Jan 21, 2016 09:42 CET

Utsatta bostadsområden i Danmark ska få en idékatalog med åtgärder för förnyelse.
Arkitema Architects, Lendager Arkitekter och Orbicon ansvarar för katalogens arkitektoniska lösningar. Projektet genomförs på initiativ av Realdania tillsammans med Odense och Gladsaxe kommun och en rad bostadsorganisationer.

De utsatta bostadsområdena behöver reformer och helt nya strategier. Vi ska göra upp med den logik som rådde när bostadsområdena uppfördes för en annan sammansättning av invånare än den som präglar bebyggelsen idag. De utsatta bostadsområdena behöver genomtänkta lösningar som bygger på engagerande och hållbar arkitektur som stödjer utvecklings- och integrationsmöjligheter för sinai nvånare. Det behövs en ny humanism i reformeringen av 60-talets stora välfärdsbyggen som kan göra den allmänna sektorn till en förebild igen för den danska bostadsmodellen.

- Vi har utvecklat fem strategier som kan medverka till att skapa innovation i den offentliga sektorn. Fem strategier som genom nya samarbeten mellan det offentlig, det privata och det civila samhället kommer att skapa utveckling och nya möjligheter för invånarna i de utsatta bostadsområdena, säger Stig Ammitzbøll Jørgensen, arkitekt och segmentschef på Arkitema Urban Design.

Allianceskolen – en ny typ av skola
Idékatalogen tar tag i två konkreta bostadsområden: Værebro Park i Gladsaxe kommun och Vollsmose i Odense kommun - båda präglade av tunga sociala problem. I Gladsaxe kommun är idén att omvärdera den lokala folkskolans roll och utnyttja dess potential till att skapa integration och öka dess betydelse för områdets barn. En så kallad ”alliansskola”, en ny typ av skola som flyttar undervisningen från klassrummet ut till staden och samhället, och samhället in i skolan. Genom samarbeten med lokala verksamheter, föreningar, föräldrar och andra skolor får barnen ett utökat nätverk och högre kompetens för att klara sig i och bidra till samhället.

Från bebyggelse till stadsdel
Med utgångspunkt i Vollsmose ger idékatalogen förslag på hur man förändrar storskalig bebyggelse så att de får en karaktär av mångfaldiga och varierade städer. Här bryts de modernistiska byggprojekten med många liknande bostäder ned till en sammanhängande stad med radhus, stadshus, koloniområden och större möjligheter för invånarna att prägla sina omgivningar, ta ansvar och omsätta tid till värde.

- Med vårt koncept ”Byggarbetsplats Plus” får bostadsbolagen verktygen till att inleda den nödvändiga stadsutvecklingen i utsatta bostadsområden. Ett verktyg som delar de stora bostadsområden i mindre utvecklingsområden som tillåter bostadsbolagen att integrera nya bostadstyper, arbetsplatser och boendegrupper. Med andra ord byts den enskilda ägarskapsstrukturen ut till förmån för en mängd av nya ägare. En åtgärd som på sikt kan skapa en socialt och kulturellt mer blandad stad och som motverkar parallella samhällen, säger Stig Ammitzbøll Jørgensen.

Parterna i utvecklingsprojektet Boligliv i balance är Realdania, Gladsaxe och Odense kommun och Gladsaxe allmännyttiga bostadsbolag, Fyns allmännyttiga bostadsbolag och Civica. De har tillsammans satt ihop tre rådgivarteam för att se på utmaningarna med nya ögon från en fysisk, en social och en organisatorisk vinkel. Arkitema Architects tillsammans med med Lendager Arkitekter och Orbicon bildar Team Fysik.

Målet med projektet var att utveckla deltagarnas förståelse för de komplexa utmaningarna, men också för att hitta nya idéer för att vända utvecklingen. Utgångspunkten för arbetet är ambitionen att den plats man bor på inte ska vara en begränsande faktor, utan att alla bostadsområden ska erbjuda både befintliga och nya invånare samma möjligheter att fullfölja sina liv som resten av befolkningen. Realdania ska nu använda kunskapen från projektet till att i samarbete med de berörda parterna öka sina ansträngningar och initiativ i det framtida arbetet med utsatta områden. 

Läs mer på www.boliglivibalance.dk

Arkitema Architects
Arkitema Architects är erfarna stadsplanerare och bostadsbyggare och har sedan 1969 stått bakom en rad välfungerande bostadsprojekt. Alltifrån tät småskalig bebyggelse till hållbara bostadsföreningar, energieffektiva radhus och renovering av stora, utsatta bostadsområden. 

Fakta
Team Fysik: Arkitema Architects, Lendager Arkitekter och Orbicon.