Skip to main content

​Medveten arkitektur minskar tvångsåtgärder på psykiatrisk avdelning

Nyhet   •   Jan 15, 2016 11:59 CET

På Psykiatrisk Afdeling Esbjerg i Danmark har antalet fastspänningar av patienter minskat markant enligt ett pressmeddelande från Region Syddanmark. Antalet fall av fastspänningar under 2015 minskade med 69,9 procent jämfört med 2014. Det var under denna period som psykiatrin i Esbjerg flyttade in i nya byggnader som ritats av Arkitema Architects.

Arkitektur med läkande effekt
- På Arkitema Architects betraktar vi den stora minskningen i tvångsåtgärder som en jättesuccé och ett av de bäst dokumenterade exempel på att den fysiska miljön påverkar tillfrisknandet och patientprocessen, säger Carsten Jensen, affärsområdeschef på Arkitema Architects vårdavdelning.

Regionen beskriver också hur de långa bältesläggningarna på över 48 timmar under 2015 har minskat med 85,7 procent jämfört med föregående år. Dessutom har antalet fall av tvångsmedicinering med beroendeframkallande läkemedel minskat med 61,4 procent (källa: www.psykiatrienisyddanmark.dk). Antalet patienter som omfattats av en eller flera tvångsåtgärder har alltså minskat dramatiskt under perioden.

Transparans och utsikt mot gröna ytor
På Psykiatrisk Afdeling Esbjerg är entusiasmen stor och medarbetarna menar själva att de goda resultaten beror på flera olika åtgärder. De framhäver betydelsen av att psykiatrin flyttat in i nya byggnader där öppna och slutna avdelningar nu är integrerade och personalen lättare kan samarbeta och använda varandras kompetenser.

- Det är inte längre en stor omvälvning för patienterna att komma in på den slutna avdelningen eller att komma ut igen. Vi kan flytta dem gradvis om de börjar bli sämre, och patienterna upplever det inte som en så stor omvälvning som tidigare att gå från öppen till sluten avdelning, säger Anne-Grethe Borch Lauridsen, avdelningschef på Esbjergs psykiatri.

Utöver det logistiska helhetstänket är integrationen mellan byggnads- och landskaparkitektur en väsentlig del av succén i Esbjerg. Alla rum på avdelningarna har fönster ut mot grönytor och det finns gårdar på varje avdelning så patienterna är nära naturen. Psykiatrisk Afdeling Esbjerg är inredd med stora glaspartier som gör att medarbetarna hela tiden kan se patienterna och omvänt.

- Nu kan patienterna på den slutna avdelningen själva gå ut i gården dygnet runt eftersom personalen ständigt kan se dem inifrån. Vår personal är mycket synligare nu eftersom det är så mycket glas. Vi upplever att det ger patienterna ro och trygghet, säger Anne-Grethe Borch Lauridsen.

Esbjerg Psykiatri

Fakta
Adress: Gammel Vardevej, Esbjerg
År: 2011-2014
Omfattning: 6.600 m²
Byggherre: Region Syddanmark
Arkitekt: Arkitema Architects
Landskap: Arkitema Urban Design
Ingenjör: Rambøll