Skip to main content

Ny universitetsbyggnad sätter Bergen på forskningskartan

Nyhet   •   Okt 14, 2016 09:36 CEST

Arkitema Architects ritar ett nytt Life Science center vid Universitetet i Bergen med plats för både forskning och näringsliv. Byggnaden får en framstående placering i Bergen och bildar en sydlig entré till hela universitetsområdet. Projektet har vunnits i samarbete med Bergenbaserade Arkitektgruppen Cubus.

Arkitema Architects och Cubus är vinnare i tävlingen att utforma nya Energi- og Teknologibygningen EnTek i Bergen, Norge. Nu börjar visionen om ett ökat samarbete mellan forskning och näringsliv att ta form och det vinnande förslaget gör det enkelt att bygga relationer mellan den akademiska världen och näringslivet.

Science City blir ett helt nytt stadsrum i Bergen som kommer att binda samman flera av de befintliga forskningsmiljöerna vid Universitetet i Bergen. Den nya EnTek-byggnaden blir en välkomnande, synlig och tillgänglig byggnad i stadsbilden.

"Arkitekterna bakom förslaget har gjort ett mycket bra stadsplaneringskoncept som kommer att ge universitetet en fin entré från söder. Genom att skapa öppna områden, både inne och ute mellan de olika sektionerna, skapas en levande byggnad med många träffpunkter. Samtidigt skapas atrier och öppna ytor, som kan användas av studenter men också övriga invånare i Bergen. Det för staden, forskningen och universitet närmare", lyder juryns bedömning.

Ska sätta Bergen på forskningskartan
Genom att skapa en naturlig mötesplats för stadens forskare och skapa förutsättningar för utbyte av idéer och kunskap, kommer Entek att stödja visionen om Science City Bergen. Visionen är ett tvärvetenskapligt samarbete för forskning och näringsliv, med ambitionen att bli en internationell portal för innovation inom energi, klimat och teknik.

Med en estetisk och praktisk arkitektonisk lösning ska EnTek stödja denna vision genom att skapa en naturlig landmärke. Med i det vinnande förslaget finns en ny gata från söder fram till UiB som kommer att säkerställa att den nya byggnaden blir en knutpunkt både för forskning men också för hela Bergen.

- Vi är mycket glada och stolta över att ha vunnit ett så prestigefyllt uppdrag i Bergen. Universitetet har historiskt varit en viktig del av stadens utveckling och dess byggnader bidrar till att bilda de viktigaste och mest symboliska platserna i Bergen. Vi har med förslaget skapat en ny dynamisk forsknings- och inlärningsmiljö med hög estetisk kvalitet och optimal funktion. När projektet dessutom ligger på en unik plats tillsammans med universitetets äldsta byggnad, Meteorologiska institutet, där det kommer att markera en ny och modern entré till universitetet och symboliskt förena framtiden med det förflutna, så är det självklart extra härligt" säger Per Fischer, senior partner i Arkitema Architects.

Arkitema Architects ritar också Sahlgrenska Life i Göteborg, som samlar universitet, forskning, näringsliv och sjukvård.

EnTek blir 17 500 m2 och ska stå färdigt 2019.