Skip to main content

Nytänkande biblioteks- och studiemiljö invigd på Det Kgl. Bibliotek i Århus

Nyhet   •   Mar 05, 2018 08:14 CET

Det Kgl. Bibliotek i Århus har efter mer än två års intensivt utvecklings- och ombyggnadsarbete nu invigt dess förnyade allmänna utrymmen. Nu är dörrarna öppna till ett modernt universitetsbibliotek fyllt med nya faciliteter.

Studenter, forskare och medborgare kan nu använda biblioteksträdgården, som är den sista delen av en lång rad förnyelser och förändringar som står klara i samband med den omfattande förvandlingen av Det Kgl. Bibliotek i Århus. Under de senaste två åren har bibliotekets fyra våningar med tillgång för allmänheten byggts om med målet att skapa en ännu bättre biblioteks- och studiemiljö för de mer än 450 000 människor som årligen besöker biblioteket.

En 52 meter lång slingrande bänk, en nästan 7 meter hög bokhylla fylld med läderinbundna böcker, uppstoppade fåglar och jordglober, ljudet av rinnande vatten och gott om dagsljus är några av nyheterna i det nya biblioteks- och studiemiljön.

- Vi har skapat olika miljöer som speglar och stödjer ambitionen att skapa en samtida och varierad studie- och biblioteksmiljö för studenter och övriga brukare. Den nya inredningen talar till alla sinnen och användningsformer, och ambitionen har varit att alla som uppehåller sig i huset ska känna sig bekväma och upplyfta. Det är det vi menar att arkitektur kan bidra till; sätta scenen, stämma sinnet, inspirera och bidra till bildning, säger Anna Kathrine Bisgaard Sørensen, arkitekt på Arkitema Architects.

Arkitema Architects är arkitekterna bakom transformationen, där utvecklingen av koncept och design har gjorts i ett tätt samarbete med Det Kgl. Bibliotek i Århus, lednings- och medarbetarrepresentanter, brukare och projektets övriga samarbetspartners.

- Det arkitektoniska greppet är visuellt gjort för att dra in universitetsparken mot rummet och dra böckerna ut från boktornet för att skapa en ny typ av miljö. Det ska omfamna både läget på det vackra campusområdet och  samtidigt synliggöra den samlade kunskapen i tårnet, som disse böcker symboliserar. Den fysiska samlingen håller dels på att bli utfasat som aktivt material, men utgör fortfarande en viktig del av bibliotekets kärna, säger vice president vid Det Kgl. Bibliotek, Erik Hofmeister.

Både för hjärna, kropp och själ
För att skapa en ännu bättre studiemiljö för de många studenter som dagligen använder biblioteket som arbetplats, har det etablerats flera och bättre studieplatserr och utvecklats en rad faciliteter för vila, fysisk aktivitet och informella aktiviteter som bordtennis och mindfulness. På det sättet lever biblioteket nu upp till de behov användarna har.

- Et modernt universitetsbibliotek rymmer inte bara böcker, datorer och läseplatser. Vi kan se att studenterna varje dag använder många timmar på biblioteket, och att de uppfattar det som deras dagliga arbetsplats. Därför är det viktigt tat vi kan erbjuda faciliteter som tar hänsyn till de olika behov de som brukare har under en dag, säger Erik Hofmeister, vice president för Det Kgl. Bibliotek i Århus.

Arkitema Architects har fungerat som arkitektrådgivare på den samlade utbyggnad och förnyelse av de populära faciliteterna. Det Kgl. Bibliotek i Århus är en del av Danmarks Nationalbibliotek, och är ihop med det Kgl. Bibliotek i Köpenhamn Danmarks största forsknings- och universitetsbibliotek.