Skip to main content

Arkitema Architects inreder Stockholms Universitet

Pressmeddelande   •   Feb 17, 2016 09:01 CET

Arkitema Architects har skapat inredningen i tillbyggnaden av Arrheniuslaboratoriet vid Stockholms Universitet.

Arkitema Architects har gjort inredningen av kontor, hörsalar, utbildningssalar, studentpentry, matsal och informella läsmiljöer i en tillbyggnad av Arrheniuslaboratoriet. Här samlas all verksamhet inom den biologiska sektionen vid universitetet på ett och samma ställe.

Byggnaden är en tillbyggnad i ett komplex från 1973 där material- och kulörval präglas av en tydlig karaktär i samklang med tidsandan. Ambitionen har varit att formge hållbara miljöer med ett starkt uttryck och personlighet.

Stort fokus i projektet har varit på att gestalta de informella utrymmena och därför är uppehållsrummen för studenterna utformade med tanke på variation och valmöjligheter.

 - De ytor där studenterna spenderar sin tid mellan schemalagda studier blir allt viktigare. Vi märker en mycket större efterfrågan och medvetenhet från studenterna i de krav de ställer på sitt lärosäte att erbjuda detta, säger Ida Wanler, affärsområdeschef för inredning på Arkitema Architects.

Arkitema Architects inredningsarkitekter har bland annat arbetat med furusnickerier i form av boxar och bås som skapar egna rumsligheter i ytorna. De olika zonerna är utformade för att tillåta social tid, fokuserad tid, rörelse och reflektion. Detta ska vara kreativa ytor att vistas i.

Det invändiga konceptet förstärker exteriörens gestaltning. Det finns starka kopplingar mellan husets material, kulörer, uttryck och interiörens lösningar. Möbler och snickerier är valda och utformade för att ge ytorna karaktär och på så sätt förstärka det arkitektoniska uttrycket.

Fakta
Adress: Svante Arrhenius väg, Stockholm
År: 2015
Omfattning: ca 5 000 m²
Beställare: Stockholms universitet
Arkitekt: Arkitema Architects
Fotograf: Erik Lefvander

Arkitema Architects inredningsprojekt
Yogayama
Restaurant Franzén
Widespace

Arkitema Architects är ett av Skandinaviens största arkitektkontor med 450 medarbetare och kontor i Köpenhamn, Århus, Stockholm, Oslo och Malmö.

Du hittar Arkitema Architects här:

Rosenlundsgatan 29C, S-104 62 Stockholm, Sverige - Tlf. +46 (0)8 545 856 00
Stora Varvsgatan 6A S-211 19 Malmö, Sverige - Tlf. +46 (0)8 545 856 00
Frederiksgade 32, 8000 Aarhus C, Danmark - Tlf. +45 7011 7011 
Rued Langgaards Vej 8, 2300 Köpenhamn S, Danmark - Tlf. +45 7011 7011 
Hammersborg Torg 3, N-0179 Oslo, Norge - Tlf. +45 7011 7011

Läs mer om oss och våra projekt här