Skip to main content

Arkitema Architects ritar trähus i Uppsala

Pressmeddelande   •   Apr 15, 2016 11:32 CEST

Arkitema Architects ritar “Skogskvarteret” med 120 lägenheter för Rikshem och Folkhem Trä i Uppsalas nya hållbara stadsdel Ulleråker.

Skogskvarteret kommer att bli ett balanserat och sammanhängande kvarter med en stark arkitektonisk identitet. Bostäderna byggs i trä med fokus på socialt och ekologiskt hållbara lösningar för de boende.

- Det är med stor glädje som vi ser fram emot att fortsätta utveckla projektet vidare och realisera visionen med Rikshem, Folkhem Trä och Uppsala kommun, säger Kristina Peters, associerad partner vid Arkitema Architects.

Husen kommer att byggas i trä vilket ger en mindre klimatpåverkan än traditionella stål- och betonghus. Dels genom mindre koldioxidutsläpp under uppförandet och dels genom att trä binder koldioxid under hela byggnadens livslängd.

Skogskvarteret kommer också att ha ett särskilt fokus på social hållbarhet med flera gemensamma funktioner och utrymmen för spontana möten mellan de boende. Lägenheterna kommer också att bestå av en blandning av hyres- och bostadsrätter samt ett LSS-boende för funktionsnedsatta personer.

Ulleråker blir en tät och hållbar stadsdel i Uppsala med bostäder, butiker, restauranger och arbetsplatser där 15 000 till 19 000 personer kommer att bo och arbeta. Byggstart för de första bostäderna är beräknad till sommaren 2017 med inflyttning under 2018.

Arkitema Architects är ett av Skandinaviens största arkitektkontor med 450 medarbetare och kontor i Köpenhamn, Århus, Stockholm, Oslo och Malmö.

Du hittar Arkitema Architects här:

Rosenlundsgatan 29C, S-104 62 Stockholm, Sverige - Tlf. +46 (0)8 545 856 00
Stora Varvsgatan 6A S-211 19 Malmö, Sverige - Tlf. +46 (0)8 545 856 00
Frederiksgade 32, 8000 Aarhus C, Danmark - Tlf. +45 7011 7011 
Rued Langgaards Vej 8, 2300 Köpenhamn S, Danmark - Tlf. +45 7011 7011 
Hammersborg Torg 3, N-0179 Oslo, Norge - Tlf. +45 7011 7011

Läs mer om oss och våra projekt här