Skip to main content

Arkitema Architects uppnår rekordresultat

Pressmeddelande   •   Maj 12, 2016 09:23 CEST

Det skandinaviska arkitektkontoret Arkitema Architects presterade 2015 ett resultat på 20,9 miljoner danska kronor vilket är rekord för koncernen. Omsättningen ökade med 34,9 procent till 330 miljoner danska kronor. Verksamheten är därmed på god väg att konsolidera sig i Sverige.

Resultatet 2015 på 20,9 miljoner danska kronor är det största hittills för Arkitema Architects som har ökat omsättningen med 85 procent på fem år. Under dessa år har tre nya kontor öppnats i Malmö, Stockholm och Oslo, vilket talar för god tillväxtpotential under kommande år när full etablering har uppnåtts på de lokala marknaderna.

Efter den kraftiga tillväxten och expansionen ligger fokus nu på att befästa Arkitema Architects position på de svenska och norska marknaderna.

- 2016 ser ut att bli ännu ett rekordår för koncernen, och med en fullt etablerad skandinavisk plattform ser utsikterna också för följande år ut att vara positiva. Sverige är en större marknad än Danmark vilket är intressant för oss på grund av storleken och behovet av nybyggnation. Det är många tusen nya bostäder som behövs, säger Peter Hartmann Berg, koncernchef för Arkitema Architects.

Fler medarbetare på de svenska kontoren
2014 års kraftiga tillväxt fortsatte under 2015 och koncernens omsättning steg med 34,9 procent till 330 miljoner DKK. Särskilt Stockholmskontoret upplever tillväxt både i form av uppdrag och medarbetare och i juni byggs kontoret ut för att göra plats för ännu fler medarbetare.

- Nästa steg är ytterligare tillväxt i Stockholm där vi förväntar oss att vara omkring 100 medarbetare till årsskiftet. Vi förvantar oss att Malmökontoret också kommer att växa, och under 2017 räknar vi med att etablera ett kontor i Göteborg. Det är Sveriges näst största stad där vi har vunnit projektet Sahlgrenska Life. Vi vill finnas i de skandinaviska städer som växer och har behov av bostäder, skolor, sjukhus, kontorsbyggnader och stadsplanering, där vi kan vara med och skapa städerna. Det är vår ambition och vision, avslutar Peter Hartmann Berg.

Ett urval av aktuella projekt i Sverige: Skogskvarteret i Uppsala, Tingstorget och Bromma Tracks i Stockholm, FrihamnenNya Hovås och Sahlgrenska Life i Göteborg.

Nyckeltal (t.dkk)20152014
Nettoomsättning                          
329 965244 530
Årets resultat20 9405 292
Eget kapital44 40124 642

Arkitema Architects är ett av Skandinaviens största arkitektkontor med 450 medarbetare och kontor i Köpenhamn, Århus, Stockholm, Oslo och Malmö.

Du hittar Arkitema Architects här:

Rosenlundsgatan 29C, S-104 62 Stockholm, Sverige - Tlf. +46 (0)8 545 856 00
Stora Varvsgatan 6A S-211 19 Malmö, Sverige - Tlf. +46 (0)8 545 856 00
Frederiksgade 32, 8000 Aarhus C, Danmark - Tlf. +45 7011 7011 
Rued Langgaards Vej 8, 2300 Köpenhamn S, Danmark - Tlf. +45 7011 7011 
Hammersborg Torg 3, N-0179 Oslo, Norge - Tlf. +45 7011 7011

Läs mer om oss och våra projekt här