Arla lanserar Årets Smak – hetta starkaste trenden 2019

Pressmeddelanden   •   Sep 28, 2018 10:00 CEST

Arla lanserar Årets Smak, en satsning på att öka kunskapen om smak bland proffs och konsumenter. För första gången i Sverige tar ett företag ett helhetsgrepp kring smakupplevelsen där trendspanare, sensoriker, kockar och konditorer tillsammans går på djupet i de senaste trenderna.

Arla flyttar osttillverkningen från Boxholm till Östersund

Pressmeddelanden   •   Okt 15, 2018 14:00 CEST

För Arla är den svenska osttillverkningen viktig och vi investerar under 2018 ungefär 100 miljoner kronor i den svenska ostproduktionen. Den svenska konsumentmarknaden för hårdost är satt under mycket stark konkurrens. Över 60 procent av den ost som konsumeras i Sverige är importerad och marknaden domineras av lågprisostar.

Arla investerar i ny produktion, nya produkter samt effektiviserar befintlig produktion runt om i Sverige. I Götene investerar vi drygt 60 miljoner i en ny förpackningslösning, FalbygdensOst bygger ut lager och mognadsanläggningar och i Kvibille öppnades nyligen ett nytt mognadslager samtidigt som vi lanserade två nya högkvalitativa mögelostar.

För att kunna möta den hårda priskonkurrensen är det viktigt att vi fortsätter arbetet för att producera mer effektivt samtidigt som vi bevarar de unika smakerna som de svenska Arlaostarna representerar.

Arla har under de senaste åren investerat i utökad produktion på Östersunds mejeri. År 2017 startade vi där produktionen av vår nya Jämtlänska Hushållsost och byggde ut kapaciteten under 2018 för att kunna möta efterfrågan. På Arlas mejeri i Östersund finns nu en hög kompetens och produktionskapacitet.

Hela kooperativet Arla, med mjölkbönder i sju länder, inledde under 2018 ett förändrings- och effektiviseringsprogram för att sänka kostnaderna när vi producerar mejeriprodukter. Totalt ska besparingarna uppgå till fyra miljarder kronor fram till år 2020 i hela kooperativet. Målet med att sänka kostnaderna i produktionen är att kunna betala ett högre pris för mjölken till våra ägare, mjölkbönderna.

Under denna process har vi identifierat att vi kan spara ungefär 14 miljoner kronor per år om vi flyttar produktionen av ost från Boxholm till Östersund. Med bakgrund av detta har Arla tagit inriktningsbeslutet att lägga ner all verksamhet i Boxholm, både mejeriet och butiksverksamheten. Produktionen av Boxholmsost kommer att flyttas till Östersund och tillverkas med samma originalrecept och unika smak. Förhandlingar inleds i och med detta besked med de fackliga företrädarna, både på nationell och på lokal nivå och medarbetarna har informerats idag.

"Att behöva ta till så här drastiska åtgärder med en nedläggning, som drabbar både människor och en liten ort som Boxholm, är självklart mycket tråkigt. Det är viktigt att påpeka att vi i Boxholm har duktig och engagerad personal som producerar en god ost. Men Arla måste följa utvecklingen och anpassa vår verksamhet efter det som skapar mest värde för våra ägare, mjölkbönderna. Detta har varit framgångsreceptet för kooperativet Arla i över 100 år, och så kommer vi att fortsätta driva verksamheten" säger Erik Bratthall presschef Arla Sverige.

Information

Vilka ostmejerier (ysterier) har Arla i Sverige?

Var Vad Varumärken Invägning
Boxholm Gräddost, Borgmästarost, Kryddost mm Boxholm 18 mn kilo mjölk24 personer
Östersund Hushållsost, Jämtgård, Storsjö, Gouda, Edamer mm Arla Ko, Arla Familjefavoriter. Även åt andra livsmedelsprod 55 mn kilo mjölk70 personer
Götene Hårdsost. River och skivar även ost Wästgöta Kloster, Billinge, Hova mm. 160 mn kilo mjölk(400 mn kilo mjölk till både smöroch ost. 450 personer totalt)
Kvibille Hårdost (cheddar) och ädelost (grön, grädd, Calvados mm) Kvibille, Arla Unika (Hallands Himmel) 36 mn kilo mjölk80 personer
Kalmar Hårdost, klassiker Arla Ko Greve, Herrgård, Präst, Svecia (och Skördeost Borgholm mm) 150 mn kilo mjölk 110 personer
Falkenberg Cottagecheese Keso® mfl till olika Arla-länder 100 mn kilo mjölk85 personer
Falbygdens Ost Förädlar hårdost, färskost, mögelost mm lagrar och packar 8000 ton ost (från andra mejerier, Arla mfl) 85 pers

Mer information på https://www.arla.se/om-arla/koncernen/mejerier/

Arla Foods är ett internationellt mejeriföretag och en kooperativ förening som ägs av 11.200 mjölkbönder från Sverige, Danmark, Tyskland, Storbritannien, Belgien, Luxemburg och Nederländerna. Arla Foods är en av de starkaste aktörerna i den internationella mejerivärlden med ett brett sortiment av mejeriprodukter av högsta kvalitet. Arla är också världens största producent av ekologiska mejeriprodukter.

Arla genomgår ett förändringsprogram med målet med att sänka kostnader i produktionen för att kunna betala ett högre pris för mjölken till våra ägare, mjölkbönderna. Vi har i denna process tagit inriktningsbeslutet att lägga verksamheten i Boxholm och flytta den till Östersund. I Östersund har vi investerat i utökad produktion där har vi startat tillverkningen av vår Jämtlänska Hushållsost.

Läs vidare »

Castello lanserar sina första cheddarostar

Nyheter   •   Okt 10, 2018 08:30 CEST

För att bredda sitt sortiment och möta en allt större efterfrågan på vällagrad hårdost lanserar Castello nu två nya cheddarostar – Castello Cheddar Mature och Castello Cheddar Extra Mature.

Förändringsprocess på Gefleortens mejeri

Pressmeddelanden   •   Okt 08, 2018 10:31 CEST

Gefleortens mejeri lade vid försäljningen till Arla fast en långsiktig strategi med målsättningarna att säkra ett konkurrenskraftigt avräkningspris för Gefleortens mjölkleverantörer, att varumärket Gefleortens och allt det står för ska finnas kvar och utvecklas för framtiden samt att mejeriet i Gävle ska finnas kvar. Vi ser under året en vikande försäljning, speciellt på mjölk och yoghurt vilket ytterligare har förvärrat lönsamheten. Detta kräver åtgärder för att mejeriet i Gävle skall kunna vara kvar och utvecklas som ett lokalt mejeri.

Efter sammanslagningen så har Gefleortens mjölkleverantörer/ägare blivit ägare i kooperativet Arla och får nu ett högre och mer långsiktigt avräkningspris än vad de fick tidigare. Att vara en del av ett större mejeriföretag skapar bättre förutsättningar för mjölkbönderna att få lönsamhet i sina gårdar och behålla mjölkproduktionen runt om Gävle.

Arla och Gefleortens målsättning är att skapa ett gemensamt och starkt erbjudande med lokalproducerade produkter med råvaror från mjölkbönder i närområdet.

Förändringar i sortimentet

Trots insatser på marknadssidan för att öka försäljningen så har Gefleortens mejeri fortsatt att ha en vikande försäljning och ett negativt resultat. Detta äventyrar den långsiktiga målsättningen att utveckla och ha kvar mejeriet i Gävle. Därför har en förändringsprocess satts igång under hösten.

För att minska produktionskostnaderna kommer antalet artiklar minskas med cirka hälften. Genom att förenkla och effektivisera produktion, försäljning och orderhantering och avveckla små och mindre lönsamma produkter så är målet att spara närmare 20 miljoner kronor.

"Vi slutar att producera olönsamma produkter medan Gefleortens mjölk, Dalamjölk, fil, grädde, naturell CF och mild naturell yoghurt kommer att finnas kvar i sortimentet. Det behövs helt enkelt förändringar för att vi ska kunna skapa förutsättningar för att mejeriet ska kunna behålla bassortimentet" säger Magnus Lindberg mejerichef Arla Gefleortens.

Övriga artiklar inklusive storhushållssortimentet kommer att avslutas från och med vecka 7 2019. Genom samgåendet med Arla kommer de produkter som inte längre tillverkas i Gefleortens kunna ersättas med andra produkter. Allt för att skapa en långsiktig lönsamhet och ett starkt erbjudande till kunderna.

Förändringar på mejeriet

En konsekvens av förändringsprocessen på Gefleortens mejeri blir att antalet medarbetare kommer att behöva minskas. Förhandlingar med fackföreningarna har inletts om att dra ner verksamheten med 20 anställningar.

"För att kunna nå lönsamhet på mejeriet behöver vi göra förändringar både i sortimentet och i produktionen. Jag är angelägen om att vi gör allt detta i full öppenhet. Mejeriet behöver helt enkelt sänka sina kostnader för att kunna överleva. Det är dock ett tråkigt besked att ge till mina medarbetare" säger Magnus Lindberg mejerichef på Arla Gefleortens. 

Frågor/kontaktperson Arla Gefleortens: Magnus Lindberg, mejerichef, 070-534 22 19

Frågor/kontaktperson Arla: Erik Bratthall, presschef, 070-894 43 42

Arla Foods är ett internationellt mejeriföretag och en kooperativ förening som ägs av 11.200 mjölkbönder från Sverige, Danmark, Tyskland, Storbritannien, Belgien, Luxemburg och Nederländerna. Arla Foods är en av de starkaste aktörerna i den internationella mejerivärlden med ett brett sortiment av mejeriprodukter av högsta kvalitet. Arla är också världens största producent av ekologiska mejeriprodukter.

Gefleortens mejeri lade vid försäljningen till Arla fast en långsiktig strategi med målsättningarna att säkra ett konkurrenskraftigt avräkningspris för mjölkleverantörerna, att varumärket och mejeriet i Gävle ska finnas kvar och utvecklas. Under året har vi sett en vikande försäljning vilket kräver åtgärder. Mejeriet inleder en förändringsprocess och slutar bl a att producera olönsamma produkter.

Läs vidare »

Nu sätter Arla Unika® Sverige på den internationella ostkartan

Pressmeddelanden   •   Okt 08, 2018 08:57 CEST

Nu lanseras Arla Unika i Sverige. Arla Unikas experimentella ostar är utvecklade för skickliga kockar och produceras med ledorden småskalighet, innovation och hantverksskicklighet. Hallands Himmel blir Arla Unikas första svenskproducerade ost i sortimentet. Först ut att presentera Arla Unika på menyn blir ett antal väl utvalda topprestauranger runt om i Sverige.

Investeringar i nytt mognadslager för ädelost i Kvibille och två nya ostar

Pressmeddelanden   •   Sep 27, 2018 15:15 CEST

Kvibille har i över 100 år varit en symbol för ostpassion och genuint osthantverk. Idag den 27 september tas nästa viktiga steg mot visionen att vara hjärtat i svenskt osthantverk med invigningen av ett nytt mognadslager.

Pressinbjudan till Kivbilles invigning av nya mognadslager

Pressmeddelanden   •   Sep 25, 2018 14:29 CEST

“Vi började bygga mognadslagret för ädelost under 2017 och det har varit både en spännande och utmanande process att bygga ut en så gammal och anrik byggnad. På torsdag är det äntligen dags för invigning”, säger Kvibilles mejerichef Thelma Banzon.

Arlas drickyoghurt och kvarg blir Yalla!

Nyheter   •   Sep 18, 2018 15:29 CEST

Yalla! blir från idag ett självständigt varumärke för Arlas drickyoghurt och kvargsortiment.

Jan-Erik Hansson är invald i Arlas styrelse

Pressmeddelanden   •   Sep 11, 2018 18:44 CEST

Jan-Erik Hansson, Ljusdal, har utsetts till styrelseledamot i Arla Foods amba. Han ersätter Åke Hantoft (som har gått i pension) som representant från Sverige.

Nytt innovationscenter ska ta vara på vasslens möjligheter

Pressmeddelanden   •   Aug 30, 2018 16:36 CEST

Bondeägda Arla ska bygga ett nytt innovationscenter i Norra Vium, Danmark, för att med forskning och innovation hitta nya banbrytande användningsområden för mjölk- och vassleingredienser.

Kontaktpersoner 1 kontaktperson

  • Presskontakt
  • Presschef Arla Sverige
  • ereeikpm.bjtrayxttbshapellkx@anmrlztafxwooxtdsrv.ckgombn
  • 070-88 44 290 (pressjour)
  • 070-89 44 342

Om Arla Foods

Arla: böndernas eget mejeri

Arla Foods är ett internationellt mejeriföretag och en kooperativ förening som ägs av 11.200 mjölkbönder från Sverige, Danmark, Tyskland, Storbritannien, Belgien, Luxemburg och Nederländerna. Arla Foods är en av de starkaste aktörerna i den internationella mejerivärlden med ett brett sortiment av mejeriprodukter av högsta kvalitet. Arla är också världens största producent av ekologiska mejeriprodukter.

Adress

  • Arla Foods
  • Besöksadress: Lindhagensgatan 126
  • 105 46 Stockholm

Länkar

Arla Foods Ingredients