Pilotprojekt med frukost i skolan gav 50% lugnare klassrumsmiljö och 51% bättre koncentrerade elever

Nyheter   •   Jun 29, 2018 14:49 CEST

1 av 3 elever åt inte frukost när Arla tillsammans med Botkyrka kommun startade ett pilotprojekt i två högstadieskolor. Vi ville undersöka om frukost gav effekt på klassrumsmiljön och elevernas möjlighet att koncentrera sig i skolan. I denna studie står det helt klart att när eleverna har frukost i magen så blir klassrummen lugnare och prestationerna bättre.

Heléne Gunnarson är Arla Foods nya vice ordförande

Pressmeddelanden   •   Jun 29, 2018 09:37 CEST

Arlas styrelse har utsett Heléne Gunnarson från Tvååker i Halland till ny vice ordförande.

​Arla emitterar obligationer för 1,5 miljarder SEK

Pressmeddelanden   •   Jun 12, 2018 11:40 CEST

För att använda en bredare plattform för finansiering och refinansiering av delar av Arlas befintliga lån har Arla (Arla Foods Finance A/S) utfärdat ett nytt obligationslån på den svenska marknaden. "Det är femte gången Arla utfärdar obligationer på den svenska marknaden. Dagens emission är utställd till den lägsta räntan någonsin."

Starbucks förlänger strategiskt partnerskap med Arla Foods

Pressmeddelanden   •   Jun 07, 2018 08:00 CEST

De två företagen har tecknat ett långsiktigt 21-årigt strategiskt avtal som ger Arla Foods licens att fortsätta tillverkning, distribution och marknadsföring av Starbucks premium mjölkbaserade drickfärdiga kaffedrycker (RTD) i EMEA-regionen (Europa, Mellanöstern och Afrika.)

Förändringar i organisationen och produktionen

Pressmeddelanden   •   Maj 29, 2018 13:00 CEST

Idag presenterar Arla Foods förändringar i flera av de globala funktionerna samt ostproduktionen och logistikkedjan i Storbritannien. Detta är en del av det pågående interna förändringsprogrammet Calcium.

Tidigare i år lanserade bondeägda Arla Foods ett treårigt program för att nå besparingar och effektiviseringar på 400+ miljoner euro och förändra Arla Foods till ett starkare och mer konkurrenskraftigt företag. Programmet, som kallas Calcium, har som mål att omforma Arlas organisation för att fokusera ännu mer på verksamhetens frontlinjer, där värdeutbytet med konsumenter och kunder sker.

Globala företagsfunktioner påverkas

Ett av målen för att uppnå detta är att strömlinjeforma företagets verksamhet och stödfunktioner. Den här processen har nu inletts och först ut är globala funktioner som Finance, Legal & IT, Corporate Strategy, Member Relations, HR & Corporate Affairs.

Som ett resultat av de förändringar som presenteras idag beräknas 195 tjänster bli övertaliga inom de stödfunktioner som påverkas. Det är i huvudsak företagets huvudkontor i Århus i Danmark som påverkas, men även tjänster på företagets administrativa kontor på andra ställen i Europa. I Sverige påverkas ca 40 roller. I dagsläget kan vi inte säga exakt hur många personer som blir övertaliga i den svenska verksamheten.

Optimerad ostproduktion i Storbritannien

Som en av Storbritanniens största ostproducenter har Arla identifierat en potential att optimera sin cheddarostproduktion samt förbättra effektiviteten genom att konsolidera verksamheten på produktions- och packanläggningarna, där man för närvarande har kapacitet som inte utnyttjas fullt ut.

Arla kommer att lägga ner produktionen på Llandyrnog creamery och flytta cheddarostvolymerna till anläggningarna i Taw Valley och Lockerbie. Dessutom föreslår Arla att alla förpackningslinjer för cheddarost integreras i packanläggningen i Oswestry, vilket innebär att de mindre packanläggningarna Malpas och Lockerbie läggs ned.

Den föreslagna konsolideringen innebär att konsultationsprocessen därmed är slutförd, och kan få till följd att 154 tjänster försvinner till slutet av 2018.

Bygger ett frontlinjefokuserat företag

De kommande tre åren kommer Calcium-programmet att förändra aktiviteterna inom Arla, däribland produktion, produkter, inköp, marknadsföring och medarbetare. Programmet pågår under en period när Arla står inför två unika externa utmaningar som ett resultat av företagets stora exponering för det brittiska pundet och ogynnsam utveckling på råvarumarknaderna.

”Vi vill nå vårt mål om att bygga ett starkare, mer konkurrenskraftigt Arla, som bättre bistår våra kunder och konsumenter och som skapar högre avkastning för våra ägare och får oss att fatta tuffa beslut. Ett av målen med omformningen av kooperativet Arla är att kunna höja ersättningen till våra ägare, mjölkbönder runt om i Europa.” säger Peder Tuborgh, koncernchef för Arla Foods.

”För att Arla ska kunna fortsätta att leverera i enlighet med vår Good Growth 2020-strategi, som tillhandahåller innovativa mejeriprodukter till miljontals konsumenter runt om i världen, måste vi bli ett av de mest flexibla och frontlinjefokuserade företagen i dagens föränderliga och komplexa globala livsmedelsindustri” säger Peder Tuborgh, koncernchef för Arla Foods.

Calcium-programmet befinner sig fortfarande i ett tidigt skede och det är för tidigt att säga vilka konsekvenser det kommer att få för andra specifika områden inom företaget, däribland det totala antalet tjänster som tillkommer eller försvinner till följd av det pågående arbetet. Men företaget räknar med att nettoantalet tjänster kommer att bli lägre. Arla räknar med att kommunicera öppet om processen under tiden programmet pågår.

”Det är aldrig enkelt att säga hejdå till värdefulla kolleger, särskilt inte under de här omständigheterna, och jag vill tacka dem som lämnar oss för deras bidrag till Arla Foods. Jag önskar dem all lycka till i framtiden.” säger Peder Tuborgh, koncernchef för Arla Foods.

Fakta om Calcium-programmet

Ständiga kostnadsbesparingar och effektiviseringar är en viktig del av Arla Foods Good Growth 2020-strategi, och därför har företaget inlett ett treårigt förändringsprogram som kallas Calcium och som kommer att förändra företaget genom att skapa betydande effektiviseringar med två huvudsyften:

  • Att förbättra avkastningen för ägarna och behålla ett konkurrenskraftigt mjölkpris
  • Att återinvestera i affärsområden som ger fart åt tillväxten

Calcium-programmet kommer att ge besparingar på minst 400 miljoner euro till slutet av 2020 och resultateffekten kommer att öka under programmets löptid.

Arla Foods är ett internationellt mejeriföretag och en kooperativ förening som ägs av 11.200 mjölkbönder från Sverige, Danmark, Tyskland, Storbritannien, Belgien, Luxemburg och Nederländerna. Arla Foods är en av de starkaste aktörerna i den internationella mejerivärlden med ett brett sortiment av mejeriprodukter av högsta kvalitet. Arla är också världens största producent av ekologiska mejeriprodukter.

Idag presenterar Arla Foods förändringar i flera av de globala funktionerna samt ostproduktionen och logistikkedjan i Storbritannien. Detta är en del av det pågående interna förändringsprogrammet Calcium.

Läs vidare »

Jan Toft Nørgaard ny ordförande i Arla

Pressmeddelanden   •   Maj 25, 2018 09:30 CEST

Styrelsen har utsett danske Jan Toft Nørgaard att efterträda Åke Hantoft som ordförande för Arla Foods amba.

Arla inviger mognadslager i Falköping

Pressmeddelanden   •   Maj 23, 2018 14:19 CEST

Tillsammans med Falbygdens Ost öppnar Arla ett mognads och förädlingslager för att ytterligare förstärka och förbättra Falbygdens utbud av lagrad hårdost, dessert- och specialostar.

Åke Hantoft slutför försäljningen av sin gård

Nyheter   •   Maj 14, 2018 15:31 CEST

​Arlas styrelseordförande Åke Hantoft har meddelat att han har kommit överens om försäljningen av sin mjölkgård i Ösarp. Försäljningen kommer att slutföras den 2 juli 2018, och Åke Hantoft lämnar då sin position som ordförande i Arla.

Vinnarna korade i Arla Guldko 2018

Pressmeddelanden   •   Maj 03, 2018 21:42 CEST

Förskolan Skogsbacken i Svenshögen, Slottsskolan i Vingåker och seniorboendet Tre Stiftelser i Göteborg vann i var sin kategori i Arla Guldko 2018. Utmärkelsen Årets Guldstjärna gick till Johanna Törmä vid Uppsala universitet. Prisceremonin hölls vid en stor finalgala på Musikaliska i Stockholm. Det är artonde gången som Arla Guldko genomförs.

Besparingsprogram som ska förändra Arla

Nyheter   •   Apr 20, 2018 09:45 CEST

Arlas huvudstrategi, Good Growth 2020, är en stark strategi som framgångsrikt har utvecklat företagets verksamhet, och den är fortsatt rätt för de trender som driver den globala livsmedels- och mejerimarknaden.

Löpande kostnadsbesparingar och effektiviseringar är en viktig del av Arlas långsiktiga strategi, och Arla har i linje med detta lanserat ett treårigt förändringsprogram kallat "Calcium". Programmet kommer att förändra företaget genom att skapa betydande effektivitetsförbättringar med två huvudändamål:

• Att förbättra avkastningen till ägarna Arlabönderna och upprätthålla ett konkurrenskraftigt mjölkpris.

• Att återinvestera i de delar av verksamheten som stöttar tillväxten.

Calcium-programmet har redan påbörjats och kommer att leverera mer än 400 miljoner euro i besparingar till slutet av år 2020. Besparingarna förväntas ge motsvarande resultatökning relativt jämnt föver de kommande tre åren.

Medan förändringsdelarna har planerats omsorgsfullt sedan slutet av förra året har storleken på kostnadsbesparingarna utökats av Arlas koncernledning de senaste månaderna. Skälet är de unika yttre utmaningar som Arla står inför på grund av företagets exponering mot det brittiska pundet och den ogynnsamma utvecklingen på industrimarknaderna.

– På Arla har vi alltid arbetat med att skapa effektivitet och att kapa kostnader till fördel för våra ägare, kunder och konsumenter, så det är ingenting nytt, säger Arlas koncernchef Peder Tuborgh.

– Det som är nytt är två oväntade utvecklingar som har drabbat oss, och som ligger utanför vår kontroll. Det är dels Brexits valutapåverkan på vårt faktiska resultat, dels de omvända industripriserna på fett och protein och dess effekt på vårt relativa resultat jämfört med andra internationella företag. Detta har påverkat vår lönsamhet negativt och som ett ansvarstagande företag måste vi agera för att minimera effekterna. Vi har nu ett treårigt förändringsprogram som går genom hela företaget och som ska återställa Arlas lönsamhet,säger Arlas koncernchef Peder Tuborgh.

Öka avkastningen till bönderna

Calcium-programmet kommer att omfatta aktiviteter inom hela Arla, inom produktion, produkter, upphandling, marknadsföring och människor. Det syftar till att frigöra hela potentialen inom Arlas organisation genom att förändra arbetssätt, minska byråkrati och komplexitet samt minska kostnader.

Av den totala kostnadsminskningen på mer än 400 miljoner euro förväntar Arla att cirka 300 miljoner euro går till bönderna genom mjölkpriset (betalningen för mjölken), och att återstoden återinvesteras i strategi Good Growth 2020 för att driva fortsatt tillväxt och förbättra företagets lönsamhet.

– Arlas medarbetare är starkt engagerade i Calcium, i att leverera resultat till våra ägare Arlabönderna, och jag är otroligt stolt över dem, avslutar Peder Tuborgh.

Calcium-programmet pågår redan, men det är för tidigt att berätta vilka specifika konsekvenser det får i olika delar av företaget, inklusive antal arbetstillfällen som kommer att påverkas. Arla återkommer om processen under programmets gång.

Det europeiska mejerikooperativet Arla har lanserat ett internt förändringsprogram som ska leverera mer än 400 miljoner euro i besparingar till slutet av 2020 genom ökad effektivitet inom alla delar av företaget. Programmet ska stärka Arlas resultat till fördel för ägarna Arlabönderna och ytterligare stärka kooperativets investeringsförmåga.

Läs vidare »

Kontaktpersoner 1 kontaktperson

  • Presskontakt
  • Presschef Arla Sverige
  • oherik.bratthall@askrlaftxifrxoondgidsogam.com
  • 070-88 44 290 (pressjour)
  • 070-89 44 342

Om Arla Foods

Arla: böndernas eget mejeri

Arla Foods är ett internationellt mejeriföretag och en kooperativ förening som ägs av 11.200 mjölkbönder från Sverige, Danmark, Tyskland, Storbritannien, Belgien, Luxemburg och Nederländerna. Arla Foods är en av de starkaste aktörerna i den internationella mejerivärlden med ett brett sortiment av mejeriprodukter av högsta kvalitet. Arla är också världens största producent av ekologiska mejeriprodukter.

Adress

  • Arla Foods
  • Besöksadress: Lindhagensgatan 126
  • 105 46 Stockholm

Länkar

Arla Foods Ingredients