Apxdmmud3btd0h2drmqm

Fler kosläpp än någonsin när Arla firar 100 år som kooperativ

Pressmeddelanden   •   2015-04-22 11:17 CEST

I år firar Arla 100 år som kooperativ i Sverige och firar genom att bjuda in till fler kosläpp än någonsin tidigare. Arlas kosläpp går av stapeln mellan den 22 april och 23 maj, från Skåne i söder till Jämtland i norr. Antalet besökare beräknas bli rekordstort. Se samtliga datum på arla.se/koslapp.

Media-no-image

Dags för fler ekobönder och mer ekologisk mjölk

Pressmeddelanden   •   2015-04-20 14:00 CEST

Arla behöver mer ekologisk mjölkråvara i framtiden och har därför beslutat att öppna rekryteringen av fler bönder med ekologisk mjölkproduktion. Det bondeägda mejeriföretaget vill skriva nya ekokontrakt inom utvalda geografiska områden i Sverige, Danmark och Centraleuropa.

Arla är redan i dag världens största ekologiska mejeriföretag och Arlas företagsledning har ambitionen att öka försäljningen av ekologiska mejeriprodukter – både på de europeiska kärnmarknaderna och på nya marknader som exempelvis Kina. Överallt i världen ses ekologiska produkter som premiumprodukter.

Arlas mål är att 2017 ha ytterligare totalt 150–200 miljoner kilo ekologisk mjölk i Danmark och Centaleuropa samt upp till 50 miljoner kilo ytterligare i Sverige. Det motsvarar en ökning av Arlas totala invägning av ekologisk mjölk på omkring 25–30 procent.

- Våra analyser pekar på att efterfrågan på ekologiska mejeriprodukter från Arla ökar. Det är mycket positivt och vi vill självklart kunna möta denna efterfrågan. Vi hoppas att våra nuvarande ekologiska mjölkbönder kan öka mjölkproduktionen, men vår bedömning är att även om det sker så finns det ett behov av ytterligare mjölk, säger Arlas vice vd Povl Krogsgaard och fortsätter:

- Det går inte att etablera ny ekologisk mjölkproduktion från en dag till en annan. Det är ett stort beslut för en mjölkbonde och det kräver förberedelser. Det tar två år för en konventionell mjölkbonde att ställa om till ekologisk produktion och därför sätter vi nu igång med en rekryteringsprocess.


Rekryteringen

De ekologiska mjölkbönderna säljer sin mjölk enligt ett kontrakt mellan den enskilda bonden och Arla, och Arla betalar ut ett tillägg till det ordinarie mjölkpriset.

Rekryteringen av de nya ekobönderna som nu sätts igång kommer att göras så att hämtningen av mjölken från gårdarna blir så kostnadseffektiv som möjligt.

- Målet är att rekrytera den nya ekologiska mjölken i områden nära de mejerier som producerar ekoprodukter eller i områden där vi kan samla in mycket ekologisk mjölk samtidigt, så att vi inte behöver köra långa sträckor med halvfulla tankbilar. Vi måste alltid hålla ett öga på de totala intransportkostnaderna inom Arla, säger Povl Krogsgaard.


Ekotillägget höjs för ägarna i Centraleuropa

De nya rekryteringsplanerna har presenterats för de Arlabönder som sitter i ekogruppen och företräder ekobönderna i Danmark och Sverige. Centraleuropa (det vill säga Tyskland, Belgien, Luxemburg och Nederländerna) har ingen ekogrupp i dag, men styrelsen har nyligen beslutat att det ska etableras en.

Med bakgrund i en analys av marknaden för ekologisk mjölkråvara i Centraleuropa har Arlas företagsledning dessutom beslutat att höja ekotillägget till ägarna i Centraleuropa med 2 eurocent per kilo mjölk från den 27 april 2015.


Fakta

 • Om en nuvarande Arlabonde med konventionell mjölk vill ställa om till ekologisk produktion och skriver på ett kontrakt med Arla gäller följande:
  • Arla betalar ekotillägg för ägarens mjölk de sista sex månaderna under omställningsperioden när korna ska äta ekologiskt foder. Detta tillägg ska betalas tillbaka till Arla om ägaren lämnar Arla för ett annat mejeri under kontraktsperiodens två första år.
  • Arla kan eventuellt betala för rådgivning som kan hjälpa konventionella bönder att fatta ett beslut om omställning eller inte.
 • Det är Arlas företagsledning som avgör vem som ska erbjudas ett ekokontrakt. Rekryteringen av mer ekologisk mjölk ska ske på ett sådant sätt att intransportkostnaderna begränsas så mycket som möjligt. Det betyder att Arla tar hänsyn till avståndet till mejeriet och hur mycket ekologisk mjölk som finns eller kommer att produceras i det aktuella området.
 • Om danska eller svenska ekobönder som i dag inte levererar sin mjölk till Arla vill bli ägare och leverera ekologisk mjölk till Arla gäller samma villkor som för befintliga ägare. Nya ägare i Tyskland måste godkännas genom ett särskilt styrelsebeslut.
 • Själva rekryteringen förbereds under de kommande veckorna. Intresserade mjölkbönder uppmanas kontakta Arla och meddela sitt intresse. Därefter skickas ett ansökningsformulär.
 • I Storbritannien pågår just nu arbetet med att ta fram en ekostrategi, men för närvarande, eftersom utbudet är i balans med behovet, finns inga planer på att rekrytera ytterligare ekomjölk i Storbritannien.

Presskontakt:
Arlas pressjour, 0708-84 42 90

Arla Foods är ett internationellt mejeriföretag och en kooperativ förening som ägs av 13.500 mjölkbönder från Sverige, Danmark, Tyskland, Storbritannien, Belgien, Luxemburg och Nederländerna. Arla Foods är en av de starkaste aktörerna i den internationella mejerivärlden med ett brett sortiment av mejeriprodukter av högsta kvalitet. Arla är också världens största producent av ekologiska mejeriprodukter.

Arla behöver mer ekologisk mjölkråvara i framtiden och har därför beslutat att öppna rekryteringen av fler bönder med ekologisk mjölkproduktion. Det bondeägda mejeriföretaget vill skriva nya ekokontrakt inom utvalda geografiska områden i Sverige, Danmark och Centraleuropa.

Läs vidare »
Vpldd1rtaomtoakpzpwd

Arlas nya kokbok tar din grillning till nya höjder

Pressmeddelanden   •   2015-04-13 17:12 CEST

Nu släpper Arla en ny kokbok för inspiration till sommarens alla grillmåltider. I Grilltillbehör från Arla Köket har Arla samlat 166 recept med tillbehör som förhöjer den grillade fisken, kycklingen eller köttbiten.

Media-no-image

Arlas ekoförpackningar – nu helt baserade på förnybara råvaror

Pressmeddelanden   •   2015-04-10 15:04 CEST

Nu byter Arla ut plasten på in- och utsidan av ekoförpackningarna till plast gjord av förnybara råvaror. Det innebär att alla förpackningar av ekologisk mjölk, fil och grädde numera helt baseras på förnybara råvaror. Initiativet är ett viktigt steg i företagets arbete att minska beroende av fossil olja och göra produkterna ännu mer hållbara.

- De miljöproblem som världen står inför kräver att vi hela tiden hittar nya lösningar. Genom att byta till förnybara alternativ både för energi och råvaror kan vi minska användandet av fossila resurser. Det här är ett viktigt steg i arbetet, säger Anna-Karin Modin-Edman, ansvarig för hållbarhetsfrågor på Arla.

Under förra året ökade Arlas ekoförsäljning med 30 procent, men det bondeägda företaget har fortsatt stora ambitioner för ekologi. Förra året införde Arla skruvkorkar av förnybar råvara på samtliga förpackningar.Nu tar företaget nästa steg i att maximera andelen förnybar råvara i förpackningarna. Även skruvkorkens gängor och plastfilm på förpackningens in- och utsida byts ut till plast gjord på förnybara råvaror. De nya förpackningen har samma prestanda som tidigare och fungerar i befintliga återvinningssystem så konsumenterna behöver inte ändra sina sopsorteringsvanor.

Ekologiskt driver utvecklingen
Arla är världens största leverantör av ekologiska mejeriprodukter och har cirka 60 procent av den svenska ekologiska mejerimarknaden. Arla har drivit utvecklingen sedan början av 1990-talet och på senare år bland annat lanserat flera nya ekologiska produkter, tydliggjort designen och marknadsföringen, vilket har betytt mycket för volymutvecklingen.

- Intresset för hållbarhet och naturlig mat är verkligen på topp. En viktig del i utvecklingen är det ökade antalet ekologiska produkter på marknaden men vi ser också att eko kan vara ett svar på människors allt mer uttalade önskan om det äkta, genuina och naturliga, i livet såväl som den mat vi väljer att konsumera, säger Ann Freudenthal, ansvarig för Arlas ekologiska sortiment.

För mer information om hur Arla arbetar med ekologi och den nya förpackningen, besök http://www.arla.se/om-arla/ekologiskt/

Ytterligare information:
Claes Henriksson, presschef Arla Sverige: 0708-84 42 90
e-post: claes.henriksson@arlafoods.com

Arla Foods är ett internationellt mejeriföretag och en kooperativ förening som ägs av 13.500 mjölkbönder från Sverige, Danmark, Tyskland, Storbritannien, Belgien, Luxemburg och Nederländerna. Arla Foods är en av de starkaste aktörerna i den internationella mejerivärlden med ett brett sortiment av mejeriprodukter av högsta kvalitet. Arla är också världens största producent av ekologiska mejeriprodukter.

Nu byter Arla ut plasten på in- och utsidan av ekoförpackningarna till plast gjord av förnybara råvaror. Det innebär att alla förpackningar av ekologisk mjölk, fil och grädde numera helt baseras på förnybara råvaror. Initiativet är ett viktigt steg i företagets arbete att minska beroende av fossil olja och göra produkterna ännu mer hållbara.

Läs vidare »
Media-no-image

​Mjölkpris och Sverigemarknad på kretsmöten

Pressmeddelanden   •   2015-03-27 09:21 CET

Årets runda med kretsmöten i bondeägda mejerikooperativet Arla är nu avslutade. Totalt har 20 välbesökta möten hållits över hela Sverige med diskussioner om bland annat mjölkpriset, Arlas strategi och råvarans ursprung i Arlas produkter. Totalt har 31 nya kretsrådsledamöter valts och 17 motioner i olika frågor har skickats vidare främst till kooperativets högsta beslutande organ, representantskapet.

– Det har varit möten med bra diskussioner och frågor om den tuffa situation som vi mjölkbönder nu går igenom. Vi måste vara ödmjuka inför det låga priset vi har just nu, och även om vi kan genomföra en mycket välkommen höjning av priset i april är det mycket osäkerhet kvar på marknaderna, säger Arlas ordförande, mjölkbonden Åke Hantoft.

Kretsmötena präglades av diskussion om mjölkpriset och framtiden för de svenska mjölkbönderna. Arlas bokslut för 2014 har gåtts igenom och många ägare har också varit intresserade av den svenska marknaden och hur Arla arbetar för att få ut mesta möjliga mervärde av den svenska mjölken.

- Arla hämtar all mjölk hos alla ägare oavsett land och storlek på gård. Men all mjölk i Sverige kan inte säljas här, det finns ett överskott som vi måste ta hand om och exportera för att skapa lönsam avsättning. Sverige är en väldigt viktig marknad, men mjölkpriset till svenska ägare avgörs av hur det går för alla produkter på alla marknader, inte bara de som görs på svensk råvara och säljs i Sverige, säger Åke Hantoft.

Bland andra frågor som kommit upp finns EU:s mjölkkvoter, som avskaffas den 1 april, Rysslands importstopp för mejeriprodukter från EU och den minskade efterfrågan på mjölkpulver i Kina.

På kretsmötena har det också firats att Arla fyller 100 år som kooperativ i Sverige i år. Under de 100 åren har Arla utvecklats från lokalt mejeri till internationell kooperation med ägare från sju länder och försäljning i över 100. Arlas syfte är fortfarande detsamma – att ge ägarna ett så bra pris som möjligt för mjölken.

Mjölkpriset till Arlas ägare sätts månad för månad och nyligen aviserades en höjning med 17,3 öre per kilo mjölk från april till 2,82 kr per kilo. Förutom löpande betalning delar Arlabönderna på Arlas vinst.

Fakta om kretsmötena

 • Möten i samtliga 20 kretsar från Östersund i norr till Osby i söder.
 • 30 procent av de 3366 Arlabönderna i Sverige deltog.
 • 17 motioner har antagits och skickats vidare till representantskapet, styrelsen, nationella rådet eller en regionstyrelse. Det handlar bland annat om den svenska positionen om GMO-fritt foder samt att Arla ska införa ett golv för mjölkpriset till ägarna.
 • Kretsråd har utsetts i alla kretsar. Totalt 181 ledamöter, varav 31 är nyvalda.
 • 55 av kretsrådsledamöterna sitter tillsammans med bönder från de sex andra ägarländerna även i representantskapet, som är Arlas högsta beslutande organ. 

Presskontakt:
Claes Henriksson, presschef Arla Sverige, 0708-84 42 90, claes.henriksson@arlafoods.com 

Arla Foods är ett internationellt mejeriföretag och en kooperativ förening som ägs av 13.500 mjölkbönder från Sverige, Danmark, Tyskland, Storbritannien, Belgien, Luxemburg och Nederländerna. Arla Foods är en av de starkaste aktörerna i den internationella mejerivärlden med ett brett sortiment av mejeriprodukter av högsta kvalitet. Arla är också världens största producent av ekologiska mejeriprodukter.

Årets runda med kretsmöten i bondeägda mejerikooperativet Arla är nu avslutade. Totalt har 20 välbesökta möten hållits över hela landet med diskussioner om bland annat mjölkpriset, Arlas strategi och råvarans ursprung i Arlas produkter. Totalt har 31 nya kretsrådsledamöter valts och 17 motioner i olika frågor har behandlats.

Läs vidare »
Aorqlpv92iw4o6kprvlk

Arla utökar sitt mjukglassortiment med ny smak – päron

Pressmeddelanden   •   2015-03-23 11:00 CET

2013 lanserade Arla, som första och enda aktör i Sverige, mjukglass för hemmabruk. Lanseringen blev en succé och nu följer Arla upp framgången med ännu en smak: päron. Mjukglassen passar utmärkt att äta som den är eller som ingrediens i en glasstårta eller milkshake. Nyheten finns i butik från vecka 20.

Kqb6b87jfirblcobjw6w

Arla har kartlagt svenskarnas glassvanor

Pressmeddelanden   •   2015-03-20 10:00 CET

Inför Glassens dag, den 24 mars 2015, har Arla för andra året i rad kartlagt svenskarnas glassvanor. Resultatet visar att Sverige är ett glassälskande land. Under sommarhalvåret, från mars till september, äter drygt 70 procent av svenskarna glass en gång i veckan eller oftare. I glassätartoppen har Småland gått om Norrland och romrussin har tagit sig in på topp fem över svenskarnas favoritsmaker.

Media-no-image

Arlas köp av Falbygdens Ost godkänns av Konkurrensverket

Pressmeddelanden   •   2015-03-11 17:55 CET

Arlas köp av Falbygdens Ost från livsmedelskoncernen Atria har nu godkänts av Konkurrensverket. Det innebär att Arla tar över verksamheten den 1 april 2015. Köpet ligger helt i linje med Arlas strategi att driva premiumsegmentet inom ost.

- Det här är en bra affär för konsumenter, kunder och Arlas ägare. Medarbetarna inom Falbygdens Ost står för en stolt osttradition och tillsammans med dem kan vi nu ta nästa steg i att utveckla både kunders och konsumenters passion och intresse för ost. Falbygdens Ost är ett strategiskt komplement till Arlas egen ostverksamhet och köpet säkrar lönsam avsättning för våra ägare Arlaböndernas mjölk, säger Henri de Sauvage, vd för Arla Sverige.

I och med godkännandet från svenska Konkurrensverket kan nu lokala fackliga förhandlingar ta vid.

Det var i mitten av oktober som Arla och Atria berättade om förvärvet. Falbygdens Ost har verksamhet i Falköping, där de lagrar och förädlar ost genom till exempel smaksättning och packning. Köpet ligger i linje med Arlas strategi att utveckla premiumsegmentet inom ost, det vill säga att bygga bredd i sortiment samt mervärden som hantverkstradition, smak och njutning.

Falbygdens Ost ägs i dag av Atria Sverige, som i sin tur ingår i den börsnoterade finska koncernen Atria Abp. Arla övertar verksamheten inom Falbygdens Ost den 1 april 2015.


Ytterligare information:

Claes Henriksson, presschef Arla Sverige: 0708-84 42 90, claes.henriksson@arlafoods.com
www.arla.se

Arla Foods är ett internationellt mejeriföretag och en kooperativ förening som ägs av 13.500 mjölkbönder från Sverige, Danmark, Tyskland, Storbritannien, Belgien, Luxemburg och Nederländerna. Arla Foods är en av de starkaste aktörerna i den internationella mejerivärlden med ett brett sortiment av mejeriprodukter av högsta kvalitet. Arla är också världens största producent av ekologiska mejeriprodukter.

Arlas köp av Falbygdens Ost från livsmedelskoncernen Atria har nu godkänts av Konkurrensverket. Det innebär att Arla tar över verksamheten den 1 april 2015. Köpet ligger helt i linje med Arlas strategi att driva premiumsegmentet inom ost.

Läs vidare »
Aee1i27vshdher5yavz8

​Arlas rapporter för 2014 finns nu att ladda ned

Pressmeddelanden   •   2015-02-26 12:30 CET

Arla har nu publicerat sin årsredovisning för 2014 och sin nya CSR-rapport, som visar hur företaget levt upp till sitt sociala, etiska, miljömässiga och finansiella ansvar.

Wh3tfnttim3ftwq3xt8l

Arlabönderna delar på 900 miljoner – ja till efterlikvid på 1 eurocent

Pressmeddelanden   •   2015-02-25 20:00 CET

Bondeägda Arlas högsta beslutande organ, representantskapet, sa med stor majoritet ja till styrelsens förslag till disponering av koncernens resultat 2014. Beslutet innebär att över 900 miljoner svenska kronor kommer att betalas ut till ägarna Arlabönderna.

Kontaktpersoner 2 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • PR-chef
 • mikael.lindgren@arlafoods.com
 • 08 789 52 13

 • Presskontakt
 • Presschef
 • claes.henriksson@arlafoods.com
 • 070-88 44 290

Om Arla Foods

Arla: böndernas eget mejeri

Arla Foods är ett internationellt mejeriföretag och en kooperativ förening som ägs av 13 500 mjölkbönder från Sverige, Danmark, Tyskland, Storbritannien, Belgien, Luxemburg och Nederländerna. Arla Foods är en av de starkaste aktörerna i den internationella mejerivärlden med ett brett sortiment av mejeriprodukter av högsta kvalitet. Arla är också världens största producent av ekologiska mejeriprodukter.

Adress

 • Arla Foods
 • Besöksadress: Lindhagensgatan 126
 • 105 46 Stockholm

Länkar

Arla Foods Ingredients