Lwut7t22jmsmjht2tehe

Arla säljer Rynkeby Foods A/S till Eckes-Granini Group

Pressmeddelanden   •   Maj 19, 2016 10:00 CEST

Arla meddelade i dag att man har undertecknat ett avtal om att sälja sitt juicedotterbolag Rynkeby Foods A/S (Rynkeby). Köparen är Tysklandsbaserade Eckes-Granini Group GmbH (Eckes-Granini) som är en ledande tillverkare av fruktbaserade varumärkesdrycker i Europa. Transaktionen är slutförd och träder i kraft direkt.

Media-no-image

Arla öppnar ny produktionsanläggning i Senegal

Nyheter   •   Maj 18, 2016 13:10 CEST

En ny förpackningsanläggning för Dano® mjölkpulver har tagits i drift i Senegals huvudstad Dakar. Arla fortsätter att genomföra sin 2020-strategi och i den är Senegal en viktig marknad som möjliggör ytterligare expansion i Västafrika.

Den nya anläggningen, som öppnades officiellt den 17 maj, är på 1 400 kvadratmeter och har kapacitet att årligen hantera 5 000 ton mjölkpulver tillverkat i Europa av Arlaböndernas mjölk. I anläggningen kommer olika typer av mjölkpulver ompaketeras till konsumentförpackningar, till exempel i form av små foliepåsar som är billiga och enkla att blanda med vatten för att få ett glas mjölk.

- Anläggningen är nästa steg i Arlas strävan att delta i utvecklingen av mejerimarknaden i Västafrika och erbjuda konsumenterna i regionen prisvärda och näringsrika produkter av hög kvalitet. Anläggningen kommer också att bidra med arbetstillfällen. Inledningsvis sysselsätter vi 20 personer i produktionen och fler kommer att anställas i takt med att vi ökar försäljningen och därmed även produktionsvolymen, säger Steen Hadsbjerg, chef för Arla i Afrika söder om Sahara.

Förpackningarna från anläggningen kommer inledningsvis att distribueras till grossister och butiker i Senegal av Arlas partner i Dakar, Agroline S.A., och senare även till grannländerna.

- Agroline har ett mycket bra kyldistributionsnät över hela Senegal. Senegal är vårt nav för att expandera till Mali och även Mauretanien. Beroende på kapacitet räknar vi med en lansering i Mali senare i år, säger Steen Hadsbjerg.

Arla erbjuder redan Dano®-mjölk med lång hållbarhet i Senegal och ambitionen är nu att erbjuda ett bredare produktsortiment. I mars 2016 tecknade Arla dessutom ett avtal avseende mozzarella med YUM-YUM, en lokal pizzakedja i Senegal.

I Senegal bor cirka 14 miljoner människor. Mejerimarknaden är välutvecklad med ett uppskattat värde av 250 miljoner euro. De snabbast växande kategorierna är smaksatta mjölkpulver, kondenserad mjölk och yoghurt. Den genomsnittliga marknadstillväxten uppskattas till 5 procent per år fram till 2020. Senegal spelar en stor roll som transitland för mjölkpulver för import till bland annat Mali och Burkina Faso.

Bedömning av situationen för mänskliga rättigheter i Senegal
Under 2015 gjorde Arla en bedömning av situationen när det gäller mänskliga rättigheter i Senegal. Syftet var att säkerställa att företagets verksamhet i landet inte för med sig oavsiktliga negativa konsekvenser för den lokala mejerisektorn och omkringliggande samhällen.

Läs hela rapporten här: http://www.arla.com/globalassets/arla-global/company---overview/responsibility/human-rights/arla-human-rights-assessment-in-senegal-november-2015_1.pdf

En ny förpackningsanläggning för Dano® mjölkpulver har tagits i drift i Senegals huvudstad Dakar. Arla fortsätter att genomföra sin 2020-strategi och i den är Senegal en viktig marknad som möjliggör ytterligare expansion i Västafrika.

Läs vidare »
Eqursnsf6kcmbtmnjezb

Arla lanserar lagrade ostklassiker

Pressmeddelanden   •   Maj 18, 2016 10:31 CEST

Arla Grevé, Präst, Herrgård och Svecia har tillverkats på Kalmar Mejeri sedan 1954. Nu lanseras lagrade varianter av familjefavoriterna. Ostarna är framställda enligt småländsk tradition för en tydlig och karaktäristisk smak. Ostarna passar utmärkt till såväl frukostfrallan som ostbrickan.

Media-no-image

Arla satsar på GMO-fritt foder: ökar kompensationen till Arlabönderna

Pressmeddelanden   •   Maj 13, 2016 10:00 CEST

Bondeägda Arla har beslutat att uppmuntra fler Arlabönder att gå över till GMO-fritt foder i mjölkproduktionen. Marknaden blir allt mer villig att betala ett högre pris och Arla befinner sig i en gynnsam position för att möta den ökade efterfrågan. Arla räknar med att kompensera alla Arlabönder som använder GMO-fritt foder med 1 eurocent* per kilo mjölk.

Arlas styrelse har beslutat att uppmuntra fler Arlabönder att använda GMO-fritt foder. Beslutet togs mot bakgrund av marknadsutvecklingen i Tyskland, där detaljhandeln i allt högre utsträckning efterfrågar och är villiga att betala ett högre pris för mejeriprodukter baserade på mjölk från kor som enbart får GMO-fritt foder.

I Sverige använder samtliga Arlabönder redan GMO-fritt foder. Intresset för detta växer på andra marknader och Arla vill därför ta vara på möjligheten att öka värdet på böndernas mjölk. Enligt Arlas styrelseordförande Åke Hantoft är Arla väl förberett för att möta den växande efterfrågan från den europeiska detaljhandeln på mejeriprodukter baserade på GMO-fritt foder.

- Vi har tillgång till världens största ekologiska mjölkpool, där det är standard med GMO-fritt foder, och svenska Arlabönder har alltid använt GMO-fritt foder. Det innebär att omkring 20 procent av Arlas mjölkpool redan uppfyller marknadens krav. Det finns en kommersiell potential i det här som vi kan ta till vara och bygga vidare på genom att locka fler Arlabönder att gå över till GMO-fritt foder, säger Åke Hantoft.

Åke Hantoft understryker att beslutet är baserat på de kommersiella möjligheterna och att det inte handlar om att Arlas ägare intar en ny ståndpunkt gällande GMO.

- Vi Arlabönder välkomnar innovativa lösningar och ny teknologi, som kan förbättra lantbruket och bidra till att ge mat åt världens växande befolkning på ett hållbart sätt. Vi stänger inte dörren för GMO och vi kommer fortsätta att bevaka den vetenskapliga forskningen angående för- och nackdelar med GMO, fortsätter Åke Hantoft.

Räknar med 1 eurocent per kilo mjölk i kompensation
GMO-fritt foder innebär en merkostnad för Arlabönderna. Men eftersom detaljhandeln och konsumenter är villiga att betala ett högre pris kommer Arla att kompensera bönderna. Den här modellen drivs av efterfrågan på marknaden och används redan i Sverige och även för all ekologisk mjölk, där bönderna redan kompenseras för den extra foderkostnaden.

- Den omedelbara efterfrågan är på upp till 1 miljard extra kilo mjölk under de kommande 12 månaderna, och vi räknar med att kunna betala de deltagande Arlabönderna 1 extra eurocent per kilo mjölk. Vi har inget exakt startdatum, men vi arbetar snabbt för att få alla detaljer på plats. Den högre kompensationen kommer även att betalas ut till de svenska Arlabönderna som redan använder GMO-fritt foder, säger Arlas koncernchef Peder Tuborgh.

De praktiska utmaningarna inom företaget och på gårdarna ska nu utredas.

- Just nu kommer den ökade efterfrågan från Tyskland, och där kommer vi omedelbart titta närmare på de praktiska frågorna som t ex logistik och separerad produktion. I samband med att de kommersiella möjligheterna uppstår på andra marknader kommer vi bjuda in bönder till att delta och gradvis involvera fler bönder. Men vi behöver fortfarande reda ut exakt hur det här ska gå till och hur snabbt, säger Peder Tuborgh.

Huvuddelen av det genetiskt modifierade fodret som används idag är soja, som på Arlas gårdar uppgår till mellan 0 och 10 procent av den totala fodervolymen. All soja som används på Arlas gårdar är certifierad för att stödja en ansvarsfull sojaproduktion. Även om kor utfodras med begränsade mängder genetiskt modifierat sojafoder är deras mjölk per definition GMO-fri. Inga av Arlas produkter innehåller GMO-ingredienser.

* 1 eurocent motsvarar med dagens växelkurs 9,2 öre.

FAKTA

 • Arla ägs av 12 700 Arlabönder fördelade på sju länder. I Sverige finns det ca 3200 Arlabönder.
 • 2015 producerade de svenska Arlabönderna totalt ca 2 miljarder kilo mjölk. Av dessa var ca 280 miljoner kilo ekologisk.
 • I snitt producerar en svensk Arlagård ca 625 000 kilo mjölk per år.
 • Svenska Arlabönder har alltid använt GMO-fritt foder, oavsett om gården är ekologisk eller konventionell. Ersättningen för merkostnaderna detta innebär uppgår idag till 2,7 öre per kilo mjölk.
 • Inga av Arlas produkter innehåller GMO-ingredienser.

Arla Foods är ett internationellt mejeriföretag och en kooperativ förening som ägs av 12 700 mjölkbönder från Sverige, Danmark, Tyskland, Storbritannien, Belgien, Luxemburg och Nederländerna. Arla Foods är en av de starkaste aktörerna i den internationella mejerivärlden med ett brett sortiment av mejeriprodukter av högsta kvalitet. Arla är också världens största producent av ekologiska mejeriprodukter.

Bondeägda Arla har beslutat att uppmuntra fler Arlabönder att gå över till GMO-fritt foder i mjölkproduktionen. Marknaden blir allt mer villig att betala ett högre pris och Arla befinner sig i en gynnsam position för att möta den ökade efterfrågan. Arla räknar med att kompensera alla Arlabönder som använder GMO-fritt foder med 1 eurocent* per kilo mjölk.

Läs vidare »
Vie51yqc2ljaimwkcowh

24 Arlabönder tilldelas LRF Mjölks Guldmedalj

Nyheter   •   Apr 19, 2016 14:12 CEST

I måndags delade Kung Carl Gustaf ut LRF Mjölks Guldmedalj till 37 svenska mjölkproducenter som i minst 23 år har levererat förstklassig mjölk från friska kor. 24 av de medaljerade mjölkproducenterna är Arlabönder.

Xosqknhpoygslcdali9o

Ny undersökning från Arla: mer än var fjärde svensk drömmer om bondelivet

Pressmeddelanden   •   Apr 18, 2016 10:43 CEST

Varje år åker hundratusentals svenskar ut till Arlagårdar runt om i landet för att se när korna springer ut på grönbete. En färsk undersökning från TNS Sifo, gjord på uppdrag av Arla, visar att mer än varannan svensk vill besöka en bondgård. Drygt var fjärde svensk har någon gång drömt om att leva som en bonde men samtidigt har tre av tio aldrig besökt en bondgård.

Media-no-image

Arla Foods har sålt sin produktionsanläggning i Kißlegg

Nyheter   •   Apr 08, 2016 10:01 CEST

Det bondeägda mejerikooperativet Arla Foods har sålt sin produktionsanläggning i Kißlegg-Zaisenhofen i Ravensburg i södra Tyskland. Köpare är det nygrundade företaget Kißlegg Käsefreunde GmbH som avser att fortsätta bedriva mejeriverksamhet i Allgäuregionen i Tyskland.

Arla Foods stängde anläggningen i Kißlegg den 29 februari 2016 på grund av de kraftigt sjunkande priserna och den stora konkurrensen på de internationella marknaderna. 38 medarbetare påverkades av nedläggningen.

- Vi är väldigt glada över att ha hittat en köpare till vår anläggning i Kißlegg som vill fortsätta att producera ost där. Mejerianläggningen är mycket viktig för Allgäuregionen och för lokalsamhället i Kißlegg. Detta är en perfekt lösning eftersom det innebär att mejeritraditionen kan leva vidare, säger Winfried Meier, som är ansvarig för Arlas verksamhet i Tyskland.

21 av de 38 personer som berördes när Arla stängde Kißlegg i februari har redan fått nya jobb. 12 av dem accepterade erbjudanden om andra tjänster inom organisationen och har flyttat till Arlas anläggningar i Sonthofen, Bad Wörishofen och Wertach .

- Jag är lättad över att de flesta av våra medarbetare har hittat ny sysselsättning. Den nya ägaren av ostmejeriet kanske till och med kommer att kunna ge jobb till ett par av de tidigare anställda i Kißlegg. Det är också möjligt att ostbutiken som ligger i anslutning till anläggningen kommer att vara öppen även i framtiden. Den nya ägaren överväger nu om man ska fortsätta att driva butiken eller inte, säger Jörg van Loock, som ansvarar för Arlas produktionsanläggningar i Allgäuregionen.

Mjölken som Arla förädlade i Kißlegg innan anläggningen stängdes kommer nu att förädlas på Arlas anläggningar i Bad Wörishofen, Sonthofen och Wertach. Detta kommer innebära att Arla närmar sig maximal kapacitet på anläggningarna. Arbetet med att återlansera det regionala varumärket ”Allgäuland” pågår för fullt och Arla har sedan början av året sålt mjölk, smör och två sorters ost under varumärket.

- Vi har redan ingått de första avtalen med detaljhandeln och för just nu diskussioner med våra kunder. ”Allgäuland” är ett regionalt varumärke med nationell marknadsföringspotential. Men vi ser också ett nytt starkare fokus på specialmjölk, särskilt alpmjölken ”Arla Bergbauern”, och det är ett område som vi kommer fortsätta att utveckla, säger Jörg van Loock.

Det bondeägda mejerikooperativet Arla Foods har sålt sin produktionsanläggning i Kißlegg-Zaisenhofen i Ravensburg i södra Tyskland. Köpare är det nygrundade företaget Kißlegg Käsefreunde GmbH som avser att fortsätta bedriva mejeriverksamhet i Allgäuregionen i Tyskland.

Läs vidare »
Media-no-image

Arla ett av Sveriges mest hållbara varumärken enligt svenska folket

Pressmeddelanden   •   Apr 08, 2016 09:00 CEST

Svenska folket har utsett Arla till ett av Sveriges mest hållbara varumärken i undersökningen Sustainable Brand IndexTM 2016. Arla hamnar på en tredjeplats bland livsmedelsföretagen och på plats 15 totalt av av de 265 företagen som ingick i undersökningen.

- Som en av världens ledande livsmedelsproducenter vill vi ta ansvar och bidra till hållbara lösningar på globala hälsorelaterade problem. Det är glädjande att svenska folket uppmärksammar vårt långsiktiga arbete med hälsa och hållbarhet, säger Anna-Karin Modin Edman, ansvarig för hållbarhetsfrågor på Arla Sverige.

För sjätte året i rad listar varumärkesundersökningen Sustainable Brand Index Sveriges mest hållbara varumärken. Ett riksrepresentativt urval av 10 000 konsumenter har fått bedöma hur Sveriges 265 största varumärken presterar inom miljöansvar och socialt ansvarstagande. De senaste åren har Arla hamnat högt upp på listan över Sveriges mest hålbara varumärken och 2016 är inget undantag.

Ekologiskt driver utvecklingen
En viktig del i Arlas hållbarhetsarbete är satsningen på ekologiskt. Arla är världens största leverantör av ekologiska mejeriprodukter och har cirka 60 procent av den svenska ekologiska mejerimarknaden. Arla har drivit den ekologiska utvecklingen sedan början av 1990-talet. På senare år har Arla bland annat lanserat flera nya ekologiska produkter, tydliggjort designen och satsat på marknadsföringen, vilket har betytt mycket för volymutvecklingen.

- Intresset för hållbarhet och naturlig mat är stort och fortsätter att öka. En viktig del i utvecklingen är det ökade antalet ekologiska produkter på marknaden men vi ser också att eko kan vara ett svar på konsumenternas önskan om det äkta, genuina och naturliga, säger Anna-Karin Modin Edman.

Arla prioriterar klimatfrågan
Arlas mål är att till 2020 minska klimatpåverkan med 30% per kilo mjölk som lämnar Arlaböndernas gårdar (jämfört med 1990). Redan nu används endast hållbar soja i kofoder. 2015 lanserade Arla en ny mjölkförpackning gjord av förnybara råvaror, bland annat skogsfiber och förnybar plast, med 20% lägre utsläpp av växthusgaser än traditionella förpackningar. Den nya förpackningen kommer att minska utsläppen av koldioxid med 336 ton per år. Totalt ska Arla minska utsläppen av växthusgaser med 25% till 2020 (jämfört med 2005). Fram till idag har Arla minskat sin klimatpåverkan med 16%, trots en betydande ökning av produktionen.

Arla Foods är ett internationellt mejeriföretag och en kooperativ förening som ägs av 12 700 mjölkbönder från Sverige, Danmark, Tyskland, Storbritannien, Belgien, Luxemburg och Nederländerna. Arla Foods är en av de starkaste aktörerna i den internationella mejerivärlden med ett brett sortiment av mejeriprodukter av högsta kvalitet. Arla är också världens största producent av ekologiska mejeriprodukter.

Svenska folket har utsett Arla till ett av Sveriges mest hållbara varumärken i undersökningen Sustainable Brand IndexTM 2016. Arla hamnar på en tredjeplats bland livsmedelsföretagen och på plats 15 totalt av av de 265 företagen som ingick i undersökningen.

Läs vidare »
Media-no-image

Arla och Dairy Farmers of America ingår joint venture för cheddarost

Pressmeddelanden   •   Mar 23, 2016 09:00 CET

Arla och Dairy Farmers of America (DFA) har ingått ett joint venture som innefattar byggandet av en produktionsanläggning för cheddarost i USA. I sitt första samarbete någonsin kommer de två bondeägda kooperativen undersöka intresset för högkvalitativ cheddar på världens största ostmarknad.

En tredjedel av osten som amerikanska konsumenter köper är cheddarost. Men utbudet av cheddar gjord på mjölk av hög kvalitet och utan tillväxthormoner eller artificiella ingredienser är begränsat. Det vill Arla och DFA nu ändra på.

- Tillsammans med Dairy Farmers of America och åtta av deras bönder, som kommer att leverera mjölkråvaran, ska vi erbjuda ett högkvalitetsalternativ i cheddarkategorin under Arlas varumärke. Med cheddar i vårt sortiment blir vi mer attraktiva för den amerikanska detaljhandeln vilket kommer att öka försäljningen av produkter gjorda på mjölk från våra europeiska ägare, säger Peder Tuborgh, koncernchef för Arla Foods.

Den amerikanska marknadens importkvotsystem begränsar kraftigt Arlas möjligheter att exportera europeisk cheddar till USA. Därför har Arla nu valt en lösning med lokal produktion baserad på amerikanska bönders mjölk. En viktig del av samarbetet mellan Arla och DFA är att bygga en produktionsanläggning i västra delen av staten New York, där de åtta bondgårdar som ska leverera mjölkråvaran finns. Bönderna är medlemmar i DFA och kommer årligen att leverera cirka 70 000 ton mjölkråvara med en kvalitet motsvarande Arlas kvalitetsprogram Arlagården.

- Vi är mycket glada för det här samarbetet med Arla, ett samarbete som känns väldigt naturligt. Arla och DFA vill båda erbjuda konsumenterna produkter av högsta kvalitet gjorda på mjölk från bönder som bedriver ett hållbart och transparent jordbruk, säger Rick Smith, vd och koncernchef på DFA.

Målet är att bli en av USA:s 10 största ostaktörer

Den amerikanska marknaden är ett av sex fokusområden som identifierats i Arlas företagsstrategi ”Good Growth 2020” och målet är att bli en av de tio största ostaktörerna inom USA:s detaljhandel. Detta ska uppnås genom att flytta Arlas ostar från delikatessdisken och in i mejerihyllan, där 92 procent av den amerikanska ostförsäljningen sker. I slutet av 2015 lanserade Arla i USA en cream cheese som inte innehåller artificiella tillväxthormoner, ingredienser eller smakämnen och därmed skiljer sig från det inhemska utbudet.

- De amerikanska konsumenterna efterfrågar allt mer hälsosamma livsmedel som det känns tryggt för hela familjen att äta. Positionen vi har skapat för Arla-varumärket kännetecknas just av äkthet, transparens och fantastisk smak. Det är en attraktiv position som till stor del inte finns på mejerihyllan eller i cheddar-segmentet i USA. Vi räknar med att de nya cheddarprodukterna kommer bana väg för vår cream cheese och för andra Arla-produkter, förklarar Don Stohrer, chef för Arla Foods USA.

Den gemensamma investeringen uppgår till 53 miljoner EUR (58 miljoner USD) varav Arlas del omfattar 20 procent eller 10,3 miljoner EUR (11,6 miljoner USD). DFA kommer att äga 70 procent av joint venture-företaget, Arla 20 procent och de åtta bönderna som levererar mjölken 10 procent. 30 personer förväntas bli anställda inom ramen för samarbetet. Byggandet av produktionsanläggningen kommer att påbörjas hösten 2016 och produktionen förväntas starta under hösten 2017.

Fakta om Arla Foods USA

 • Omsättning 2015: 123 miljoner euro
 • Arlas varumärkesprodukter i USA omfattar för närvarande Havarti, Gouda, Munster och Fontina som produceras lokalt på Arlas mejeri i Hollandtown,Wisconsin. Arlas importerade cream cheese produceras i Holstebro i Danmark av mjölk från danska Arlabönder.
 • I Arla Foods USA:s portfölj med importerade produkter ingår även Castello®-ostar, inklusive premiumcheddar som produceras i Storbritannien för delikatessegmentet, Lurpak® och Puck®, som säljs i huvudsak i butiker riktade till USA:s arabisk-amerikanska befolkning.

Fakta om Dairy Farmers of America

 • Dairy Farmers of America (DFA) är ett nationellt mejerikooperativ som ägs av mer än 14 000 medlemmar fördelade på 9 000 gårdar över hela USA.
 • DFA är en av USA:s mest diversifierade tillverkare av mejeriprodukter, komponenter och ingredienser i livsmedel. DFA är ledande inom bearbetning och förpackning av hållbara mejeriprodukter. För mer information om DFA, besök www.dfamilk.com.  

Arla Foods är ett internationellt mejeriföretag och en kooperativ förening som ägs av 12 700 mjölkbönder från Sverige, Danmark, Tyskland, Storbritannien, Belgien, Luxemburg och Nederländerna. Arla Foods är en av de starkaste aktörerna i den internationella mejerivärlden med ett brett sortiment av mejeriprodukter av högsta kvalitet. Arla är också världens största producent av ekologiska mejeriprodukter.

Arla och Dairy Farmers of America (DFA) har ingått ett joint venture som innefattar byggandet av en produktionsanläggning för cheddarost i USA. I sitt första samarbete någonsin kommer de två bondeägda kooperativen undersöka intresset för högkvalitativ cheddar på världens största ostmarknad.

Läs vidare »
Media-no-image

Svenska folket utser Arla till Sveriges bästa livsmedelsproducent

Nyheter   •   Mar 22, 2016 10:37 CET

I en stor opinionsundersökning har 10 600 svenskar fått säga vilka företag de tycker är Sveriges bästa företag. När resultatet presenterades den 17 mars stod det klart att svenska folket hade utsett Arla till Sveriges bästa livsmedelsproducent och till nionde bästa företag överlag.

Under hösten och vintern har 10 600 svenskar fått ange vilka tre företag de föredrar framför andra. Därefter har de betygsatt företagen utifrån värden som kvalitet, service, prisvärdhet och förtroende. Resultatet blev att Arla utsågs till Sveriges bästa livsmedelsproducent. Det är mediekoncernen Schibsted som ligger bakom tävlingen Sveriges Bästa Företag som i år arrangerades för första gången.

- Det har varit några tuffa år för Arla med både en global mjölkkris och hård granskning i media. Den här utmärkelsen visar att Arla fortfarande är väldigt uppskattat av svenska folket. Jag tror att man vet att Arla är ett bondeägt kooperativ och att Arlabönderna, förutom att producera högkvalitativ mjölk, dessutom bidrar till att Sverige har både öppna landskap och en levande landsbygd. När man röstar på Arla röstar man på Arlabönderna, så det här priset är i allra högsta grad deras, säger Gunnar Gidefeldt, kommunikationsdirektör på Arla Sverige.

Alla vinnarna i Sveriges Bästa Företag 2016: http://www.xn--sverigesbstafretag-ttb87a.se/gala/ar-som-jerringpriset-foretag

Om Sveriges Bästa Företag

 • Priset delas ut för första gången i år och är ett initiativ av mediekoncernen Schibsted.
 • Prisutdelningen ägde rum den 17 mars på Nalen i Stockholm och totalt ingick över 250 svenska företag i tävlingen.
 • Över 10 000 personer i Sverige mellan 18 och 65 har tillfrågats i en webbenkät. Underlaget utgör ett tvärsnitt av befolkningen.
 • Undersökningen har genomförts av det oberoende undersökningsföretaget Reflect på uppdrag av Schibsted.

I en stor opinionsundersökning har 10 600 svenskar fått säga vilka företag de tycker är Sveriges bästa företag. När resultatet presenterades den 17 mars stod det klart att svenska folket hade utsett Arla till Sveriges bästa livsmedelsproducent och till nionde bästa företag överlag.

Läs vidare »

Kontaktpersoner 2 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • PR-chef
 • mikael.lindgren@arlafoods.com
 • 08 789 52 13

 • Presskontakt
 • Presschef
 • daniel.emilson@arlafoods.com
 • 070-88 44 290 (pressjour)

Om Arla Foods

Arla: böndernas eget mejeri

Arla Foods är ett internationellt mejeriföretag och en kooperativ förening som ägs av 12 700 mjölkbönder från Sverige, Danmark, Tyskland, Storbritannien, Belgien, Luxemburg och Nederländerna. Arla Foods är en av de starkaste aktörerna i den internationella mejerivärlden med ett brett sortiment av mejeriprodukter av högsta kvalitet. Arla är också världens största producent av ekologiska mejeriprodukter.

Adress

 • Arla Foods
 • Besöksadress: Lindhagensgatan 126
 • 105 46 Stockholm

Länkar

Arla Foods Ingredients