Skip to main content

Arla vill köpa Sundsvalls mejeri av Milko

Pressmeddelande   •   Okt 28, 2010 13:05 CEST

Arla önskar omgående starta förhandlingar med Milko om ett köp av Sundsvalls mejeri. Arla har i sin analys kommit fram till att det är viktigt att mejeriet finns kvar.

Milko har tydligt aviserat att de tänker lägga ned aktuell mejeriproduktion. Arlas analyser visar att  Sundsvalls mejeri ligger strategiskt rätt bland annat med tanke på antalet nya mjölkbönder som har anslutit sig till Arla.

– Arlas ambition är att vara hela Sveriges matinspiratör och därför vill vi också utveckla vår produktionskapacitet. Vår utgångspunkt är att det är ekonomiskt försvarbart att ha mejerier i områden där det finns många konsumenter, säger Christer Åberg, vd Arla Sverige.

Arla har redan fått ökade mjölkvolymer genom många nya mjölkbönder i Hälsingland. Bedömningen är att denna mjölkvolym fördubblas då både bönder i Hälsingland och Medelpad visat sitt intresse för Arla.

– Vi är beredda att investera och ta lokalt ansvar för mjölkproduktion, arbetstillfällen samt kund- och konsumentrelationer, säger Christer Åberg.

Arlas önskan är att snarast möjligt överta produktionen vid Sundsvalls mejeri.


Faktaruta
• Milko är ett av sex större mejeriföretag i Sverige.
• Antal bönder totalt: 855 *)
• Mjölkinvägning totalt:  293 000 ton*)
• Milko har på grund av ekonomiska skäl aviserat att mejerierna i Sundsvall och Karlstad ska läggas ned. Debatten i svensk media har varit omfattande.
• På grund av Sveriges storlek ser Arla att det är ekonomiskt försvarbart att driva ett mejeri i norra Sverige och därmed Sundsvall.
• Att finnas på flera platser inom Sverige stödjer Sverigestrategin att vara hela landets matinspiratör.
• Mejeriet i Sundsvall: 135 årsanställda*), mjölk, fil, grädde och gräddfil.
• Avstånd till närmaste Arlamejeri, Stockholm mejeri: 360 kilometer

*) Källa: Milkos årsredovisning 2009

För mer information, vänligen kontakta:
Tobias Wåhlén, presschef
Presstelefon: +46 (0)708 844 290

Arla Foods är världens åttonde  största mejeriföretag och världens största leverantör av ekologiska mejeriprodukter. Den samlade mjölkinvägningen är på cirka 8,6 miljarder kilo och omsättningen  cirka 70 miljarder svenska kronor. Det är en kooperativ förening som ägs av cirka 7 600 svenska och danska mjölkbönder. Arla Foods har produktion i 13 länder och försäljningskontor i ytterligare 20 länder. Med rötterna i åkermarken, på både den svenska och danska sidan om Öresundsbron, exporterar vi mejerivaror till hela världen. Verksamheten omfattar hela kedjan från mjölkproduktion till färdiga produkter.