Skip to main content

Arlabönderna får dela på över en miljard - Representantskapet röstade ja till disponeringen

Pressmeddelande   •   Feb 26, 2014 18:30 CET

Bondeägda Arlas högsta beslutande organ, representantskapet, röstade vid sitt möte i Halmstad på onsdagen enhälligt ja till styrelsens förslag till disponering av koncernens resultat 2013. Det innebär att totalt 1044 miljoner svenska kronor kommer att betalas ut till ägarna Arlabönderna i början av mars. 

För de svenska ägarna handlar det i medeltal om en utbetalning på totalt 14,1 öre, (så kallad efterlikvid, tillägg för GMO-fritt foder samt ränta på insatskapital). Representantskapets beslut innebär att de följer Arlas konsolideringspolicy. 

I år får svenska, danska, tyska, belgiska och luxemburgska ägare efterlikvid. Utbetalningen sker den 7 mars. De brittiska ägarna får ingen efterlikvid för 2013, till följd av de avtal som slöts i samband med fusionerna där 2012 och 2013. Deras första efterlikvid kommer efter räkenskapsåret 2014.

Läs mer om Arlas årsresultat här

Presskontakt:
Claes Henriksson, presschef Arla Sverige: 0708-84 42 90, claes.henriksson@arlafoods.com
www.arla.se

Arla Foods är ett internationellt mejeriföretag och en kooperativ förening som ägs av 12.000 mjölkbönder från Sverige, Danmark, Tyskland, Storbritannien, Belgien och Luxemburg. Arla Foods är en av de starkaste aktörerna i den internationella mejerivärlden med ett brett sortiment av mejeriprodukter av högsta kvalitet. Arla är också världens största producent av ekologiska mejeriprodukter.