Skip to main content

Arlas 2012 – rapporter att ladda ner

Pressmeddelande   •   Feb 28, 2013 10:01 CET

Arla offentliggjorde i dag årsredovisningen för 2012 samt en särskild CSR-rapport, om hur verksamheten levde upp till sitt sociala, etiska, miljömässiga och ekonomiska ansvar.

Räkenskaperna för 2012 är nu godkända av representantskapet, Arlas högsta beslutande organ.

Trots en tuff marknadssituation uppnådde Arla det förväntade nettoresultatet – och därmed den högsta efterlikviden någonsin till sina ägare. Arlaintjäningen ligger dock under 2011 års nivå, men ändå i det övre skiktet bland de europeiska mejeriföretagen.

Arla kan under 2012 bland annat se tillbaka på ett år med två stora fusioner – i Tyskland och Storbritannien – samt ett strategiskt genombrott på den kinesiska marknaden. I årsredovisningen kan man läsa mer om hur Arlas verksamhet utvecklade sig under 2012, både på tillväxtmarknader som Kina och på kärnmarknader som Sverige, Danmark, Tyskland och Storbritannien. Årsredovisningen 2012 finns här.

Ett större Arla ställer också större krav på ansvar.

- Arla är i dag ett av världens största mejeriföretag. Vårt sätt att bedriva ansvarsfullt företagande omfattar nu fler länder och fler medarbetare än någonsin tidigare. Det ger oss naturligtvis utmaningar, men också nya möjligheter, när det gäller vårt ansvar som företag, säger Peder Tuborgh.

Rapporten innehåller aktuella exempel från Arla världen över, bland annat införandet av ett nytt "whistleblower-system" i Arlakoncernen och ett beslut om att bara köpa certifierad kakao till Arlas produkter. CSR-rapporten finn här.

Arla Foods är ett internationellt mejeriföretag och en kooperativ förening som ägs av 12.000 mjölkbönder från Sverige, Danmark, Tyskland, Storbritannien, Belgien och Luxemburg. Arla Foods är en av de starkaste aktörerna i den internationella mejerivärlden med ett brett sortiment av mejeriprodukter av högsta kvalitet. Arla är också världens största producent av ekologiska mejeriprodukter.