Skip to main content

Investering i Kvibille ökar kapaciteten av ädelosttillverkning

Pressmeddelande   •   Feb 14, 2017 10:54 CET

På Kvibille mejeri används hantverksmässiga tillverkningsmetoder i osttillverkningen. De senaste åren har efterfrågan på lagrad ädelost varit större än vad mejeriet kunna leverera. Under 2017 kommer 15 miljoner kronor att investeras för att öka kapaciteten.

- Den hantverksmässiga tillverkningen av ädelost kräver stora ytor för mogning och för lag-ring. Med denna investering kommer vi att kunna öka produktionen av ädelost med 30 pro-cent. Dessutom får vi möjlighet att presentera nya spännande produkter, säger Kvibilles mejerichef Thelma Banzon.

- Arla investerar under år 2017 cirka 360 miljoner kronor runt om i Sverige. Investeringarna sker i mejerier och andra produktionsanläggningar som ofta ligger ofta i mindre samhällen. Investeringen i Kvibille är en av de satsningar som Arla gör för att utveckla och säkra verk-samheten i Sverige, säger Arla Sveriges vd Patrik Hansson

Kvibille mejeriet grundades 1916. Tillverkningen av cheddarost startade 1928 och ädelosttillverk-ningen år 1932. Samma hantverksmässiga tillverkningsmetod och recept används fortfarande.

- Med denna investering tar vi den Halländska ostpassionen in i nästa generation, avslutar Arlas vd Patrik Hansson. 

Arla Foods är ett internationellt mejeriföretag och en kooperativ förening som ägs av 12 650 mjölkbönder från Sverige, Danmark, Tyskland, Storbritannien, Belgien, Luxemburg och Nederländerna. Arla Foods är en av de starkaste aktörerna i den internationella mejerivärlden med ett brett sortiment av mejeriprodukter av högsta kvalitet. Arla är också världens största producent av ekologiska mejeriprodukter.