Skip to main content

Representantskapet godkände disponeringen

Pressmeddelande   •   Feb 27, 2013 18:55 CET

Vid representantskapets möte i Halmstad på onsdagen godkändes styrelsens förslag till hur Arlas vinst 2012 ska disponeras. Beslutet innebär att svenska Arlabönder får utbetalt 20 öre per kilo mjölk levererad under förra året.

Representantskapet är bondeägda Arlas högsta beslutande organ med 169 förtroendevalda Arlabönder som ledamöter. Vid onsdagens möte behandlades Arlas årsresultat 2012 och representantskapet beslutade hur det ska disponeras.

Beslutet följer styrelsens förslag, som bygger på Arlas konsolideringspolicy. Av resultatet på 1,864 miljarder danska kronor betalas 1,1 miljarder ut direkt till Arlabönderna. Den så kallade efterlikviden i Sverige blir i genomsnitt 15,7 öre per kilo mjölk. De svenska Arlabönderna får även 1,1 öre per kilo i ersättning för GMO-fritt foder. För 2012 finns också en extraordinär utbetalning som följd av fusionerna i Tyskland och Storbritannien. Tillsammans med ränta på insatskapitalet, i snitt 0,3 öre per kilo mjölk får varje svensk Arlabonde en genomsnittlig utbetalning på 20 öre per kilo mjölk.

Avsättningen till insatskapital blir 5,5 öre per kilo mjölk. Det är pengar som betalas ut om Arlamedlemmen lämnar Arla.

Mer om Arlas resultat finns här.

Sverige (svenska öre): 20 öre utbetalt

  • Efterlikvid 15,7
  • Extraordinär utbetalning 2,9
  • Ränta på insatskapital 0,3
  • Tillägg för GMO-fritt foder 1,1 (gäller ej eko)
  • Insatskapital 5,0
  • Kollektiv konsolidering 9,9

Ytterligare information:
Claes Henriksson, presschef för Arla i Sverige, 0708-84 42 90
claes.henriksson@arlafoods.com, www.arla.se

Arla Foods är ett internationellt mejeriföretag och en kooperativ förening som ägs av 12.000 mjölkbönder från Sverige, Danmark, Tyskland, Storbritannien, Belgien och Luxemburg. Arla Foods är en av de starkaste aktörerna i den internationella mejerivärlden med ett brett sortiment av mejeriprodukter av högsta kvalitet. Arla är också världens största producent av ekologiska mejeriprodukter.